Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi


17 Mart 2006 tarihinde kurulan Üniversitemiz bugün 11 fakülte, 3 enstitü, 7 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, rektörlüğe bağlı 6 bölüm, 6 araştırma ve uygulama merkezi olmak üzere toplam 40 akademik birime sahiptir. Bunlar;

Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 3 enstitü;

İlahiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olmak üzere 11 fakülte;

Sağlık Yüksekokulu, Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Ardeşen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olmak üzere 7 yüksekokul;

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Fındıklı Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Pazar Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu olmak üzere 7 meslek yüksekokulu;

Mavi Yemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bitki ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi, Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere 6 araştırma ve uygulama merkezi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Beden Eğitimi Bölümü, Enformatik Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü, Türk Dili Bölümü ve Yabancı Diller Bölümü olmak üzere rektörlüğe bağlı 6 bölümden oluşmaktadır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi