Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.

Üniversitemiz Hakkında


Öğrenci Kabulü

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanununa ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu Kararlarına ve Yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Bu konuda öğrenciler için hazırlanan bilgiler, kitapçık halinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerine kayıt sırasında verilmektedir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, http://oidb.idari.erdogan.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Lisans Programları

Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans ve lisans programlarına öğrenci yerleştirme işlemi, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  tarafından    Yerleştirme Sınavı ile yapılmaktadır. İki aşamadan oluşan sınavın birinci aşaması             Yükseköğretime  Geçiş Sınavı (YGS), ikinci aşaması ise Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olup, YGS'den 500 puan üzerinden 140 puan alan adaylar Lisans Yerleştirme Sınavına katılabilmektedirler. Lisans Yerleştirme Sınavı Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Sosyal Bilimler, Edebiyat-Coğrafya testinden oluşmaktadır. Öğrenciler sadece alanları ile ilgili sınavlara katılmakta, LYS'den 500 puan üzerinden 180 puan alan adaylar ilgili puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmektedirler. Adaylar lisans programlarına, YGS ve LYS'den aldıkları puan ile ortaöğretim (Türk Eğitim Sistemi'nde lise) başarı puanları esas alınarak ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir.

Önlisans Programları

Ön Lisans programlarına, Lise veya Meslek Lisesi diplomasına ek olarak, ÖSYM tarafından yapılan Ölçme Seçme ve Yerleştirme sınavında alınan puan ve öğrencinin yaptığı tercihe ve ortaöğretim başarı puanına göre yerleştirme yapılır. Mesleki eğitim veren kurumlardan mezun olan öğrenciler, mezun oldukları alanda olmaları koşuluyla sınavsız olarak ilgili ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

Lisansüstü Programları

Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES‘den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına salip olmaları gerekmektedir.

Doktora   programlarına başvurmak isteyen adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eğitim fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.  Lisans diploması ile doktora programına başvuran adayların ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 80 standart puan veya GRE veya  GMAT sınavından 70 ALES puanına  eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisanslarını tamamlamış olan adayların ALES‘den   başvurduğu  programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE veya GMAT sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

Doktoraya başvuran adayların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen  sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrencilerin ise ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden en az 55 puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen  bir sınavdan bu puana   eşdeğer bir puan almış olması gerekir.

Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının da lisans diplomasına sahip olmaları ve Graduate Record Examination(GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği ve üniversite senatosunca belirlenen esaslar doğrultusunda adayların geldikleri ülkelerinde yapılan merkezi sınavlar ya da lise mezuniyet ortalamaları dikkate alınarak;

  1. Yabancı Uyruklu olanların
  2.  T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olup, lise öğreniminin tamamını yine K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

Başvurularını değerlendirmeye alarak, tercihleri doğrultusunda daha önce belirlenen kontenjanlara yerleştirme işlemi yapılmaktadır.

Değişim Öğrencileri

Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkilerle Üniversiteye gelen değişim öğrencilerinin başvuru ve kayıt işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine Uluslararası Ofis tarafından yürütülür.