Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.

Öğrencilerimize Genel Bilgiler


Beslenme

Üniversitemiz öğrencilerine beslenme hizmeti olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 1,5 TL karşılığında dört çeşit yemek verilmektedir. Üniversitemizde yemek mönüleri, tüm fakülte ve yüksekokulların yemekhanelerinde uzman denetçilerin kontrolünde hazırlanmakta, bu konuda yetiştirilmiş aşçı ve personeller tarafından öğrencilerimize servisleri yapılmaktadır.

Yemekler yapım aşamasında gıda mühendislerince denetlenmektedir. Tüm fakülte ve yüksekokul yerleşkelerindeki kantinlerde öğrenci ve personelin zorunlu ihtiyaç maddelerini ucuz, sağlıklı ve kaliteli olarak temin etmesi sağlanmıştır.

Öğrenci ve çalışanlarımızın sağlıklı koşullarda hizmet alabilmeleri için yemekhaneler denetleme kurulu tarafından belli aralıklarla denetlenmektedir.

Beslenme
Beslenme
Beslenme
Beslenme