Üniversitemiz Hakkında


Yönetim

Rektör; üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesin de, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

Rektör Hüseyin KARAMAN Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN
Rektör

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi
53100 RİZE
Tel: +90 464 2238100
Faks: +90 464 2236328


Rektör Yardımcısı İstiklal Yaşar VURAL Prof. Dr. İstiklal Yaşar VURAL
Rektör Yardımcısı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi
53100 RİZE
Tel: +90 464 2236126
Faks: +90 464 2235376


Rektör Yardımcısı Ali BİLGİN Prof. Dr. Ali BİLGİN
Rektör Yardımcısı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi
53100 RİZE
Tel: +90 464 2238102
Faks: +90 464 2235376


Genel Sekreter Adnan ER
Genel Sekreter V.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi
53100 RİZE
Tel: +90 464 2238101
Faks: +90 464 2235376

Senato Üyeleri
Yönetim Kurulu Üyeleri