Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.

Üniversitemiz Hakkında


Akademik Takvim

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde bir eğitim-öğretim yılı,  “Güz” ve “Bahar” yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşmaktadır. Her bir yarıyıl, on dört hafta ders, bir hafta ara sınav haftası ve iki hafta da yarıyıl sonu sınav haftası olmak üzere on yedi haftadan oluşur. Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülte ve yüksekokullarda ön lisans ve lisans dersleri yarıyıl olarak, adı geçen fakültelerde ise eğitim öğretim etkinliği yıllık olarak yapılmaktadır. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi için tıklayınız.