Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.

Üniversitemiz Hakkında


Kayıt İşlemleri

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, web sitesinde ilan edilen kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmaktadırlar. Kayıtla ilgili tüm prosedürler, öğrencilerin bizzat kendileri veya noterden vekalet verdikleri kişiler tarafından tamamlanmalıdır. Kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Lisansüstü programlarda öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, kayıt için gerekli tüm belgelerle birlikte ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na doğrudan başvurularını yapmaları gerekmektedir. Kayıt tarihleri Akademik takvimde belirtildiği şekilde web sitesinde ilan edilir ve   Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı gerekli kayıt işlemlerini yürütür.

Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, başvurularının değerlendirilmesinin ardından web sitesinde ilan edilir. Bu öğrencilere, hem vize işlemlerinde hem de diploma denklik işlemlerinde kullanılmak üzere bir “Kabul Mektubu” hazırlanır. Öğrenciler, gerekli belgeleri sunarak ilan edilen kesin kayıt tarihleri süresince kayıt işlemlerini tamamlamakla yükümlüdürler.

Uluslararası değişim öğrencilerinin kayıtları, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus vb.) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere kayıtlanarak bir ya da iki dönem Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde öğrenim görebilmektedir. Dönem sonunda, kayıtlanılan tüm dersleri notları ve AKTS kredileriyle gösteren resmi bir transkript öğrenciye teslim edilir.