Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.

Üniversitemiz Hakkında


Genel Kayıt İşlemleri

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde; Akademik yıl Senatonun belirlediği gün başlar ve izleyen eğitim-öğretim yılının başlangıcında biter. Bir akademik yıl güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyılda ders programı en az on dört haftayı kapsayacak şekilde düzenlenir. Dersler ve ara sınavlar yarıyıl içinde, yarıyıl sonu sınavları ise ilgili yarıyıl derslerinin bitimini izleyen en çok iki haftalık sürede yapılır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler,iki şekilde kayıt işlemlerini başlatabilirler. Öğrenciler E-devlet sistemi üzerinden kayıtlarını bizzat kendileri gerçekleştirebilir veya gerekli belgeleri hazırlayarak her yıl ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını kayıt merkezine başvurarak gerçekleştirebilirler.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi giriş ve kayıtlarla ilgili her türlü işlem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve ilgili birimlerin işbirliği ile yapılır.

Öğrenciler, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak ÖSYM tarafından ilan edilen kayıt tarihlerinde, öğrenim katkı bedelini ilgili banka hesabına yatırdıktan sonra, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kayıt Merkezi Binası’na bizzat gelerek kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.

Ara ve son sınıflarda eğitim gören öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğine göre ders seçimlerini yaparak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler, her yarıyılın başlamasından önce Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde derslere yazılır ve bu dersleri danışmanının onayı ile değiştirebilir. Öğrencinin kayıt yenileme işlemi Ziraat Bankası Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Şubesi hesaplarına öğrenci numarası belirterek katkı payı/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra kesinleşir. Öğrencilerin Öğrenci Otomasyon Sistemine (https://ekampus.erdogan.edu.tr) kendi şifreleri ile giriş yaparak ders seçme ve kayıt yenileme işlemlerini tamlamaları gerekmektedir.