Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.

Öğrencilerimize Genel Bilgiler


Uluslararası Programlar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi uluslararasılaşmaya, hareketliliğe, öğrenci ve öğretim elemanı değişimine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda Avrupa ve Ortadoğu’daki eğitim kurumlarıyla ikili işbirliği protokolleri imzalamış, ikili anlaşma ve ortak program sayılarını artırmak için çalışmalarına da devam etmektedir.

Erasmus Programı

Erasmus programı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı belirtilen amaçları üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrenciler ile eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak Avrupa Birliği ülkelerindeki çalışmaların, edinilen derecelerin akademik tanınırlığını ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Farabi Programı

Farabi Değişim Programı Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı olup, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimini kapsar.

Farabi Değişimi, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü Farabi Değişim Programı Protokolü uyarınca başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar.

Mevlana Programı

YÖK’ün hazırladığı Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

İletişim
Telefon  : 0464 223 6126 (Dh. 1285 – 1286)
Faks : 0464 223 5376
E-posta : intoffice@erdogan.edu.tr
Web Adresi : http://disiliskiler.idari.erdogan.edu.tr
Adres   :

Dış İlişkiler Ofisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Zihni Derin Kampüsü

Merkez, 53100 RİZE TÜRKİYE