Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
EĞİTİM FAKÜLTESİ - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalının lisans programına öğrenci alımı hakkındaki başvurusu 03.07.2008 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayıyla Kanunun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 7/d-2 maddesi uyarınca aynı yıl içersinde kurulmuştur. İlk öğrencilerini 2009-2010 öğretim yılında birinci öğretim olarak almıştır. 2010-2011 öğretim yılı itibariyle de 2. Öğretime öğrenci almaya başlamıştır. 2011-2012 öğretim yılı itibariyle bölümümüzde 238 öğrenci öğrenim görmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü ve Kayıt” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Rize Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere “Sosyal Bilgiler Öğretmenliği” alanında lisans diploması verilir.

Program Profili

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD'nin öncelikli amacı, öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğretmen adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında Lisans düzeyinde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, ilköğretimde öğretmen olarak görev alabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Devlet ve özel eğitim kurumlarında istihdam edilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES in ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ‘Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere “Sosyal Bilgiler Öğretmenliği” alanında lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Doç. Dr. İlhan TURAN Tel: +90 464 532 84 54 Faks : +90 464 532 86 13 E-mail :ilhan.turan@erdogan.edu.tr Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. İlhan TURAN Tel: +90 464 532 84 54 Faks : +90 464 532 86 13 E-mail : ilhan.turan@erdogan.edu.tr

Bölüm Olanakları

İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi programı, 6 öğretim elemanı ile Çayeli’nde yer alan eğitim fakültesi A blokta İlköğretim Bölümü içerisinde yer almaktadır. Bölümde öğrencilerimizin yararlanabileceği bilgisayar laboratuarları, kütüphane, basketbol ve voleybol sahaları, masa tenisi platformları yanında birer adet de yemekhane ve kantin bulunmaktadır. Öte yandan Farabi ve Erasmus değişim programlarıyla yurt içinde ve yurt dışındaki üniversiteler ile öğrenci değişimi olanakları mevcuttur.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISBO105ArkeolojiZorunlu2000355
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000355
ENF147Bilgisayar IZorunlu2200355
OMES103Eğitim Bilimine GirişZorunlu3000355
ISBO101Sosyal Bilgilerin TemelleriZorunlu2000355
ISBO103Sosyal PsikolojiZorunlu2000355
ISBO107SosyolojiZorunlu2000355
TURO109Türkçe I:Yazılı AnlatımZorunlu2000355
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000355
Toplam20200
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000355
ENF146Bilgisayar - IIZorunlu2200355
ISBO108EkonomiZorunlu2000355
ISBO104Eski Çağ Tarih ve UygarlığıZorunlu2000355
ISBO106FelsefeZorunlu2000355
ISBO102Genel Fiziki CoğrafyaZorunlu4000355
TURO110Türkçe II:Sözlü AnlatımZorunlu2000355
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000355
Toplam19200
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECISBO03-1Alan Seçmeli Ders Grubu 03-1Seçmeli2000355
ISGK213Bilimsel Araştırmalar YöntemleriZorunlu2000355
OMES223Eğitim PsikolojisiZorunlu3000355
SECISBO03-2Genel Kültür Seçmeli Ders Grubu 03-2Seçmeli2000355
ISBO205İslam Öncesi Türk Tarihi ve KültürüZorunlu2000355
ISBO211Sanat ve EstetikZorunlu2000355
ISBO207Siyaset Bilimine GirişZorunlu2000355
ISBO209Temel HukukZorunlu2000355
ISBO203Türkiye Fiziki CoğrafyasıZorunlu2000355
Toplam19000
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECISBO04-1Alan Seçmeli Ders Grubu 04-1Seçmeli2000355
ISBO206AntropolojiZorunlu2000355
ISBO210Bilim,Teknoloji ve Sosyal DeğişmeZorunlu2000355
ISBO204Genel Beşeri ve Ekonomik CoğrafyaZorunlu4000355
SECISBO04-2Genel Kültür Seçmeli Ders Grubu 04-2Seçmeli2000355
ISBO208Ortaçağ TarihiZorunlu4000355
OMES206Öğretim İlke ve YöntemleriZorunlu3000355
OMES214Türk Eğitim TarihiZorunlu2000355
ISBO212Vatandaşlık BilgisiZorunlu2000355
Toplam23000
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECISBO05Genel Kültür Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli2000355
ISBO313İnsan Hakları ve DemokrasiZorunlu2000355
ISBO303Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı IZorunlu2000355
OMES301Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarımıZorunlu2200355
OMES305Sınıf YönetimiZorunlu2000355
ISGK319Topluma Hizmet UygulamalarıZorunlu1200355
ISBO307Türkiye Beşeri ve Ekonomik CoğrafyasıZorunlu2000355
ISBO317Ülkeler CoğrafyasıZorunlu2000355
ISBO309Yeni ve Yakın Çağ TarihiZorunlu2000355
Toplam17400
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISBO312Çağdaş Dünya TarihiZorunlu2000355
SECISBO06Genel Kültür Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli2000355
ISBO310İnsan İlişkileri ve İletişimZorunlu2000355
ISBO306Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı IIZorunlu2000355
OMES306Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3000355
ISMB316Özel Öğretim Yöntemleri IZorunlu2200355
ISBO314Siyasi CoğrafyaZorunlu2000355
ISBO308Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edb.İnce.Zorunlu2000355
OMES310Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2000355
Toplam19200
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISBO407Günümüz Dünya SorunlarıZorunlu2000355
OMES405Okul DeneyimiZorunlu1400355
ISMB415Özel Öğretim Yöntemleri IIZorunlu2200355
ISGK409Program GeliştirmeZorunlu2000355
ISBO405Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleriZorunlu2200355
ISGK411Sosyal Bilgiler Öğretiminde Özel EğitimZorunlu2000355
ISBO401Türkiye Cumhuriyeti Tarihi IZorunlu2000355
Toplam13800
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISBO410DramaZorunlu2200355
SECISBO08Meslek Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli2000355
OMES400Öğretmenlik UygulamasıZorunlu2600355
OMES402RehberlikZorunlu3000355
ISBO408Sosyal Proje GeliştirmeZorunlu1200355
ISBO406Türkiye Cumhuriyeti Tarihi IIZorunlu2000355
Toplam121000
Seçmeli Dersler Grubu
Alan Seçmeli Ders Grubu 03-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECA219Selçuklu TarihiZorunlu2000355
SECA221Turizm CoğrafyasıZorunlu2000355
SECA227Osmanlı Medeniyet TarihiZorunlu2000355
Genel Kültür Seçmeli Ders Grubu 03-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECG215Bilimin Doğası ve Bilim TarihiZorunlu2000355
SECG217Türk DünyasıZorunlu2000355
secg223Görsel Sanatlar ÖğretimiZorunlu2000355
secg225Ritim Destekli Etkinliklerle Müzik EğitimiZorunlu2000355
Alan Seçmeli Ders Grubu 04-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECA216Çevre Sorunları CoğrafyasıZorunlu2000355
SECA218Türk Kültürü TarihiZorunlu2000355
SECA232Osmanlı Türkçesi (Osmanlıca)Zorunlu2000355
Genel Kültür Seçmeli Ders Grubu 04-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECM220Eğitimde Bireysel FarklılıklarZorunlu2000355
SECM222Sosyal Bil.Öğrenme Düşünce Gel.Zorunlu2000355
SECM224Sosyal Beceri EğitimiZorunlu2000355
Genel Kültür Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECG325Medya Okur YazarlığıZorunlu2000355
Genel Kültür Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECG322Popüler Kültür ve YansımalarıZorunlu2000355
SECG324Yerel Tarih ve KültürüZorunlu2000355
Meslek Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECM412Okul Dışı Sosyal Bilgiler ÖğretimiZorunlu2000355
SECM414Sosyal Bilgiler Eğit.Alan Çalış.Zorunlu2000355
SECM416Eğitimde Yeni YönelimlerZorunlu2000355
SECM440Toplumsal Cinsiyet EşitliğiZorunlu2000355
SECM444Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler EğitimiZorunlu2000355