Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - Matematik - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

1998-1999 eğitim-öğretim yılında T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak açılan bölümümüz, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Matematik Bölümü, bu fakülte bünyesinde lisans eğitimine 2007-2008 eğitim-öğretim yılında ek kontenjanla alınan 40 öğrenci ile başlamış olup ilk mezunlarını 2010-2011 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda vermiştir. Matematik Bölümü’nde eğitim-öğretim, dört yıllık lisans (I. Öğretim) düzeyde yapılmaktadır. Bölümümüze her yıl 30 öğrenci 2016-2017 eğitim-öğretim yılı toplam öğrenci sayısı 164′tür. Eğitim dili Türkçe olmasına rağmen bazı seçmeli dersler İngilizce olarak da verilebilmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Matematik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fen Edebiyat Fakültesi'ne kayıt ve kabul, lise diploması, ÖSYM sınav sonuç belgesi ve ÖSYM kılavuzunda fakülteye kayıt için gereken belgeler ile yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yükseköğretim kurumlarında örgün(formal) öğrenmenin tanınması, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş ile çift anadal, yandal ve yükseköğretim kurumları arasında kredi aktarımında uyulması gereken usul ve esasları düzenleyen, Yüksek Öğretim Kurulu’nun “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin(in-formal ve non-formal) tanınması başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce vb. dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Matematik Bölümü’nde eğitim süresi 4 (dört) yıldır. Mezuniyet için toplam 240 AKTS kredisiyle eğitim programında yer alan zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlamaları ve ortalamalarının 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Matematik Bölümünde, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Uygulamalı Matematik, Topoloji, Cebir ve Sayılar Teorisi ve Geometri Anabilim Dalları bulunmaktadır. Matematik Bölümünün amacı Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve teknolojik alanlara uygulanması gibi konularda eğitim vermektir. Bu amaçla, çağdaş düzeyde bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğine sahip iyi bir matematikçi, mesleğini icra etmesinin haricinde, evrensel değerlerle ulusal değerlerimizi özümsemiş, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, bilgi ve tecrübeleri ile kendine, ailesine, ülkemize ve bütün insanlığa yararlı bireyler yetiştirmektir. Matematik programında başlıca Analiz, Soyut Matematik, Fizik, Diferansiyel Denklemler, Cebir, Diferansiyel Geometri, Reel Analiz, Kompleks Analiz, Topoloji, Fonksiyonel Analiz gibi temel dersler yanında, mezuniyet sonrası profesyonel iş ve araştırma sürecinde ihtiyaç duyacakları Mesleki İngilizce ve Bilgisayar Bilimleri ile ilgili Qbasic, Matlab, Visual Basic, Fortran, Pascal gibi çeşitli programlama dilleri de verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Matematiğin bilgisayar, fizik, biyoloji, sosyal bilimler ve ekonomi ile yakın ilişkisi olduğundan geniş uygulama alanlarına sahiptir. Matematik programı mezun matematikçiler kamuda ve özel sektörde geniş çalışma olanaklarına sahiptirler. Mezunlar Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını da bitirdikleri durumunda orta öğretim kurumlarında ya da özel dershanelerde matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Matematik programı mezunları astronomi ve uzay bilimleri, istatistik, araştırma teknikleri alanlarında Bakanlıkça yeterli sayılacak düzeyde dersler aldıklarını kanıtladıkları durumunda, bu derslerin öğretmenliğine de atanabilmektedirler. Matematik eğitimi, sayılarla akıl yürütme bilgi ve becerisini ve bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli bir takım bilgi ve yeteneği kazandırdığından bazı matematikçiler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi kamu kurumlarında ya da özel kuruluşlarda Bilgisayar Programcısı, Kontrolör, Aktüerya Uzmanı, Hesap Uzmanı olarak çalışmaktadırlar. Günümüzde bankacılık sektöründe de birçok matematikçi görev almaktadır. Ayrıca, başarılı mezunlarımız genellikle üniversitelerde Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına atanabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES’in ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine (YDS ve eşdeğer sınavlar) sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ruşen YILMAZ Tel: +90 464 223 6126 Dahili: 1883 Faks: 0464 223 4019 E-mail: rusen.yilmaz@erdogan.edu.tr, ryilmaz00@yahoo.com Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. İshak CUMHUR Tel: +90 464 223 6126 Dahili: 1814 Faks: 0464 223 4019 E-mail: ishak.cumhur@erdogan.edu.tr Bölüm Erasmus/AKTS Koordinatörü: Arş. Gör. Zafer BEKİRYAZICI Tel: +90 464 223 61 26 Dahili: 1818 Faks: 0464 223 4019 E-mail: zafer.bekiryazici@erdogan.edu.tr Bölüm Sekreteri: Serhat Kaldırım Tel: +90 464 223 62 26 Dahili: 1825 Faks: 0464 223 4019 E-mail: serhat_kaldirim@hotmail.com

Bölüm Olanakları

Bölümümüz, fakültemiz dâhilinde ilk olarak Engindere mevkiinde Çıraklık Eğitim Merkezi olarak yapılan binada açılmış ve 15.07.2002 tarihine kadar eğitimini bu binada sürdürmüştür. Bu tarihten itibaren Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Milli Piyango Eğitim Kampüsü’ndeki Fakülte binasına taşınmış ve eğitim-öğretimine bu binada devam etmektedir. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren kullanıma açılan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Bina’da Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümleri ile birlikte bölümümüz eğitim-öğretime devam etmektedir. Çağdaş olanaklar ve alt yapıya sahip derslikler ve bilgisayar laboratuarlarıyla bölümümüz, bu açıdan diğer üniversitelerin matematik bölümlerinin birçoğundan ileri düzeydedir. Öğrencilerimiz kısmi zamanlı öğrenci sıfatıyla ücretli olarak bölümümüzde çalıştırılmaktadır. Matematik Bölümünde 3 doçent, 7 yardımcı doçent, 8 araştırma görevlisi ve 3 öğretim görevlisi olmak üzere 21 akademik ve 1 idari personel görev yapmaktadır. Bölümde idare ve öğrenci işlerine ilaveten 18 adet öğretim elemanı ofisi, 2 adet amfi, 2 adet multimedya salonu, 1 adet toplantı salonu ve 1 adet çay salonumuz bulunmaktadır. Öğrencilerimizin kendilerini sosyal ve kültürel açıdan geliştirebilecekleri 1 adet öğrenci kantini, 1 adet yemekhane, ücretsiz kablolu ve kablosuz internet olanakları ile 1 adet fitness salonu, 1 adet tenis kortu, 1 adet halı saha, çatı katında 1 adet deniz manzaralı ferah dinlenme-çalışma salonu, 1 adet kapalı spor salonu, 1 adet teknolojik kütüphane mevcuttur.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT133Analitik Geometri-IZorunlu2200363
MAT133Analitik Geometri-IZorunlu2200599
MAT125Analiz-IZorunlu4200599
MAT135Analiz-IZorunlu3200363
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000363
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000599
FZK131Genel FizikZorunlu3000363
FZK125Genel Fizik IZorunlu2000599
MAT131Soyut Matematik-IZorunlu4000599
MAT131Soyut Matematik-IZorunlu4000363
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000363
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000363
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000599
YBD109Yabancı Dil-IZorunlu2000599
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000363
Toplam39800
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT134Analitik Geometri-IIZorunlu2200363
MAT134Analitik Geometri-IIZorunlu2200599
MAT140Analiz-IIZorunlu4200599
MAT136Analiz-IIZorunlu3200363
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000363
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000599
MAT108Bilgisayar BilimleriZorunlu2200363
FZK126Genel Fizik IIZorunlu2000599
MAT132Soyut Matematik-IIZorunlu4000599
MAT132Soyut Matematik-IIZorunlu4000363
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000363
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000599
YBD110Yabancı Dil-IIZorunlu2000599
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000363
Toplam361000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT211Analiz-IIIZorunlu3200363
MAT225Analiz-IIIZorunlu4200599
MAT215Diferansiyel Denklemler-IZorunlu2200599
MAT215Diferansiyel Denklemler-IZorunlu2200363
MAT213Lineer Cebir-IZorunlu2200363
MAT213Lineer Cebir-IZorunlu2200599
MAT209Mesleki İngilizce-IZorunlu2000363
SECMAT03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000363
SECMAT01Seçmeli Ders Grubu-01Seçmeli3000599
MAT217Soyut Cebir-IZorunlu4000599
MAT217Soyut Cebir-IZorunlu4000363
Toplam311200
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT212Analiz-IVZorunlu3200363
MAT230Analiz-IVZorunlu4200599
MAT216Diferansiyel Denklemler-IIZorunlu2200599
MAT216Diferansiyel Denklemler-IIZorunlu2200363
MAT214Lineer Cebir-IIZorunlu2200363
MAT214Lineer Cebir-IIZorunlu2200599
MAT210Mesleki İngilizce-IIZorunlu2000363
SECMAT04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000363
SECMAT02Seçmeli Ders Grubu-02Seçmeli3000599
MAT218Soyut Cebir-IIZorunlu4000599
MAT218Soyut Cebir-IIZorunlu4000363
Toplam311200
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT305Diferansiyel GeometriZorunlu4000599
MAT311Diferansiyel GeometriZorunlu4000363
MAT307Genel Topoloji-IZorunlu4000599
MAT307Genel Topoloji-IZorunlu4000363
MAT309Kompleks Fonksiyonlar Teorisi-IZorunlu2200363
MAT309Kompleks Fonksiyonlar Teorisi-IZorunlu2200599
SECMAT03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000599
SECMAT05Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli3000363
Toplam26400
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT308Genel Topoloji-IIZorunlu4000363
MAT308Genel Topoloji-IIZorunlu4000599
MAT310Kompleks Fonksiyonlar Teorisi-IIZorunlu2200599
MAT310Kompleks Fonksiyonlar Teorisi-IIZorunlu2200363
MAT312Sayısal AnalizZorunlu4000363
MAT312Sayısal AnalizZorunlu4000599
SECMAT04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000599
SECMAT06Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli3000363
Toplam26400
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT407OlasılıkZorunlu4000363
MAT407OlasılıkZorunlu4000599
MAT405Reel AnalizZorunlu4000599
MAT405Reel AnalizZorunlu4000363
SECMAT05Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli3000599
SECMAT07Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli3000363
SECÜSD07Üniversite Seçmeli ders Grubu 07Seçmeli2000599
Toplam24000
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT406Fonksiyonel AnalizZorunlu4000599
MAT406Fonksiyonel AnalizZorunlu4000363
MAT408İstatistikZorunlu4000363
MAT408İstatistikZorunlu4000599
SECMAT06Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli3000599
SECMAT08Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli3000363
SECÜSD08Üniversite Seçmeli ders Grubu 08Seçmeli2000599
Toplam24000
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT219Metrik Uzaylar-IZorunlu3000363
MAT221GeometriZorunlu3000363
MAT223Matematiksel YazılımlarZorunlu3000363
Seçmeli Ders Grubu-01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT221GeometriZorunlu3000599
MAT223Matematiksel YazılımlarZorunlu3000599
MAT227Mesleki İngilizce-IZorunlu3000599
MAT229Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu3000599
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT220Metrik Uzaylar-IIZorunlu3000363
MAT222Matematik TarihiZorunlu3000363
MAT224LATEX 2eZorunlu3000363
Seçmeli Ders Grubu-02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT222Matematik TarihiZorunlu3000599
MAT224LATEX 2eZorunlu3000599
MAT232Mesleki İngilizce-IIZorunlu3000599
MAT234Bilgisayar BilimleriZorunlu3000599
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT313Mesleki İngilizce-IIIZorunlu3000599
MAT315Kafes Teorisine GirişZorunlu3000599
MAT317Matlap İle Sembolik AnalizZorunlu3000599
MAT321Matris Analizi Ve Uyg.Zorunlu3000599
MAT323Kısmi Diferensiyel DenklemlerZorunlu3000599
MAT325Grup Teorisinden Seçme KonularZorunlu3000599
MAT327Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar TeorisiZorunlu3000599
MAT329Kodlama ve ŞifrelemeZorunlu3000599
MAT331Cisim GenişlemeleriZorunlu3000599
MAT333Ayrık GruplarZorunlu3000599
Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT313Mesleki İngilizce-IIIZorunlu3000363
MAT315Kafes Teorisine GirişZorunlu3000363
MAT317Matlap İle Sembolik AnalizZorunlu3000363
MAT319Sayılar Teorisi-IZorunlu3000363
MAT321Matris Analizi Ve Uyg.Zorunlu3000363
MAT323Kısmi Diferensiyel DenklemlerZorunlu3000363
MAT325Grup Teorisinden Seçme KonularZorunlu3000363
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT314Mesleki İngilizce-IVZorunlu3000599
MAT320Lineer Dinamik SistemlerZorunlu3000599
MAT322Fourier AnaliziZorunlu3000599
MAT324Lineer ProgramlamaZorunlu3000599
MAT326Sayılar TeorisiZorunlu3000599
MAT328Analitik Sayılar TeorisiZorunlu3000599
MAT330Dönüşümler ve GeometrilerZorunlu3000599
MAT332Diferansiyel Geometriden Seçme KonularZorunlu3000599
MAT334Oyunlar TeorisiZorunlu3000599
MAT336Kriptolojiye GirişZorunlu3000599
Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT314Mesleki İngilizce-IVZorunlu3000363
MAT316Sayılar Teorisi-IIZorunlu3000363
MAT318Kodlama ve ŞifrelemeZorunlu3000363
MAT320Lineer Dinamik SistemlerZorunlu3000363
MAT322Fourier AnaliziZorunlu3000363
MAT324Lineer ProgramlamaZorunlu3000363
Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT411Topolojik Gruplar Zorunlu3000599
MAT413Topolojiden Seçme KonularZorunlu3000599
MAT415Diferensiyel Denklemlerin Say Çöz. Yön.Zorunlu3000599
MAT417Fuzzy Matematiğine GirişZorunlu3000599
MAT419Kompleks Analizden Seçme KonularZorunlu3000599
MAT421İntegral DenklemlerZorunlu3000599
MAT423Mesleki İngilizce-VZorunlu3000599
MAT425Kümeler TeorisiZorunlu3000599
MAT427Uygulamalı Matematiğe GirişZorunlu3000599
MAT433Cebirsel Sayılar Teorisine GirişZorunlu3000599
MAT435Metrik UzaylarZorunlu3000599
Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT409Vektör LatisleriZorunlu3000363
MAT411Topolojik Gruplar Zorunlu3000363
MAT413Topolojiden Seçme KonularZorunlu3000363
MAT415Diferensiyel Denklemlerin Say Çöz. Yön.Zorunlu3000363
MAT417Fuzzy Matematiğine GirişZorunlu3000363
MAT419Kompleks Analizden Seçme KonularZorunlu3000363
MAT421İntegral DenklemlerZorunlu3000363
MAT423Mesleki İngilizce-VZorunlu3000363
MAT425Kümeler TeorisiZorunlu3000363
MAT427Uygulamalı Matematiğe GirişZorunlu3000363
MAT429Ayrık GruplarZorunlu3000363
MAT431Cisim GenişlemeleriZorunlu3000363
Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT412Sayısal Analiz YöntemleriZorunlu3000599
MAT414Topolojik Vektör UzaylarZorunlu3000599
MAT416Matlab UygulamalarıZorunlu3000599
MAT422Mesleki İngilizce-VIZorunlu3000599
MAT424Endüstriyel MatematikZorunlu3000599
MAT426Matematik ModellemeZorunlu3000599
MAT430Modül TeorisiZorunlu3000599
MAT432Cebirsel TopolojiZorunlu3000599
MAT434Fuzzy TopolojiZorunlu3000599
MAT436Regüler FonsiyonlarZorunlu3000599
MAT438Latis Cebirlerine GirişZorunlu3000599
Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT410Latis Cebirleri Zorunlu3000363
MAT412Sayısal Analiz YöntemleriZorunlu3000363
MAT414Topolojik Vektör UzaylarZorunlu3000363
MAT416Matlab UygulamalarıZorunlu3000363
MAT418Oyunlar TeorisiZorunlu3000363
MAT420Kriptolojiye GirişZorunlu3000363
MAT422Mesleki İngilizce-VIZorunlu3000363
MAT424Endüstriyel MatematikZorunlu3000363
MAT426Matematik ModellemeZorunlu3000363
MAT428Diferensiyel Geometriden Seç. KonularZorunlu3000363
MAT430Modül TeorisiZorunlu3000363
MAT432Cebirsel TopolojiZorunlu3000363