Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
EĞİTİM FAKÜLTESİ - İlköğretim Matematik Öğretmenliği - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Sürekli değişen ve gelişen dünyada, çağın gereksinimlerine uygun, nitelikli insan yetiştirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamada en önemli unsur, nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesidir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği programı bu amaçla 2007 yılında kurulmuş ve 2007-2008 öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü ÖYSM nin yaptığı YGS sınavıyla giriş yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Rize Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

İlköğretim Matematik Öğretmenliği programının amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak matematikle ilgili temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak, alan deneyimleriyle teorik eğitimi birleştirmek, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilecek, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı matematik öğretmenleri yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlköğretim Matematik öğretmenliği programı mezunları “İlköğretim Matematik Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına İlköğretim Matematik Öğretmeni olarak atanmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler uygulaması olan her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Uygulaması olmayan teorik dersler için bir vize ve bir final sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait sınırsız dersten bütünleme sınavına girebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜK Tel: +90 464 532 84 54-2328 Faks : +90 464 532 86 13 E-mail : mehmet.kucuk@erdogan.edu.tr Bölüm Başkan Yrd. : Yrd. Doç. Dr. Selami YANGIN Tel : +90 464 532 84 54-2354 Faks : +90 464 532 86 13 E-mail : selami.yangin@erdogan.edu.tr Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ebru GÜVELİ Tel:0464 532 84 54- 2359 E-posta: ebru.guveli@erdogan.edu.tr Bölüm Sekreteri: Hasan AZAK Tel: +90 464 532 8454-2315 Faks : +90 464 532 86 13 E-Mail :hasan.azak@erdogan.edu.tr

Bölüm Olanakları

İlköğretim Matematik Eğitimi programı, 11 öğretim elemanı ile Çayeli’ndeki Eğitim Fakültesi B Blokta yer alan İlköğretim Bölümü içerisinde yer almaktadır. Program bölümdeki dersliklerden anfilerden ve bilgisayar salonlarından faydalanarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000351
ENF147Bilgisayar IZorunlu2200351
OMES103Eğitim Bilimine GirişZorunlu3000351
IMMT101Genel MatematikZorunlu4200351
TURO109Türkçe I:Yazılı AnlatımZorunlu2000351
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000351
Toplam16400
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000351
ENF146Bilgisayar - IIZorunlu2200351
OMES104Eğitim PsikolojisiZorunlu3000351
IMMT104GeometriZorunlu3000351
IMMT102Soyut MatematikZorunlu3000351
TURO110Türkçe II:Sözlü AnlatımZorunlu2000351
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000351
Toplam18200
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IMMT201Analiz IZorunlu4200351
IMGK207Bilimsel Araştırmalar YöntemleriZorunlu2000351
IMFZ205Fizik IZorunlu4000351
IMMT203Lineer Cebir IZorunlu3000351
OMES203Öğretim İlke Ve YöntemleriZorunlu3000351
SECIMMT03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli2000351
Toplam18200
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IMMT202Analiz IIZorunlu4200351
IMFZ206Fizik IIZorunlu4000351
IMMT204Lineer Cebir IIZorunlu3000351
OMES204Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarımıZorunlu2200351
SECIMMT04Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli3000351
Toplam16400
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IMMT303Analitik Geometri IZorunlu3000351
IMMT301Analiz IIIZorunlu3000351
IMYK313Bilgisayar Destekli MatematikZorunlu2000351
IMMT309Cebire GirişZorunlu3000351
IMMT305İstatistik ve Olasılık IZorunlu2200351
IMMB307Özel Öğretim Yöntemleri IZorunlu2200351
SECIMMT05Seçmeli Ders Grubu05Seçmeli2000351
Toplam17400
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IMMT302Diferansiyel DenklemlerZorunlu4000351
IMMT306İstatistik ve Olasılık IIZorunlu2200351
IMMT308Matematikte Kavram YanılgılarıZorunlu3000351
OMES306Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3000351
IMMB308Özel Öğretim Yöntemleri IIZorunlu2200351
IMGK312Topluma Hizmet UygulamalarıZorunlu1200351
OMES312Türk Eğitim TarihiZorunlu2000351
Toplam17600
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IMMT403Elemanter Sayı KuramıZorunlu3000351
IMMB409Matematik Öğretiminde Özel EğitimZorunlu2000351
IMGK407Matematik TarihiZorunlu2000351
OMES405Okul DeneyimiZorunlu1400351
OMES407RehberlikZorunlu3000351
SECIMMT07Seçmeli Ders Grubu07Seçmeli3000351
OMES411Sınıf YönetimiZorunlu2000351
Toplam16400
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IMMT404Matematik FelsefesiZorunlu2000351
OMES400Öğretmenlik UygulamasıZorunlu2600351
SECIMMT08-1Seçmeli Ders Grubu08-1Seçmeli3000351
SECIMMT08-2Seçmeli Ders Grubu08-2Seçmeli3000351
OMES404Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2000351
Toplam12600
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECA213Sayıların KuruluşuZorunlu2000351
SECA215Grafik AnalizZorunlu2000351
SECA217Bulanık MantıkZorunlu2000351
Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECG222Çevre BilimiZorunlu3000351
SECG224Güzel Konuşma ve YazmaZorunlu3000351
SECG226Etkili İletişimZorunlu3000351
SECG228Günlük Yaşamda MatematikZorunlu3000351
SECG230Matemetik Eğitiminde Web Destekli Proje TasarımıZorunlu3000351
SECG232Görsel Sanatlar EğitimiZorunlu3000351
SECG234Ritim Destekli Etkinliklerle Müzik EğitimiZorunlu3000351
Seçmeli Ders Grubu05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECM307Matematik Öğretim Programı ve PlanlamaZorunlu2000351
SECM309Eğitimde DramaZorunlu2000351
SECM311Eğitsel Oyunlarla Matematik ÖğretimiZorunlu2000351
Seçmeli Ders Grubu07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECA427Karmaşık AnalizZorunlu3000351
SECA429Matematik ve HayatZorunlu3000351
SECA431Matematiksel ModellemeZorunlu3000351
SECA447Uygulamalı MatematikZorunlu3000351
Seçmeli Ders Grubu08-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECG410Fen Teknolojisi ve ToplumZorunlu3000351
SECG424Dünyada Okul MatematiğiZorunlu3000351
SECG426Medya Okur YazarlığıZorunlu3000351
SECGK428Toplumsal Cinsiyet EşitliğiZorunlu3000351
Seçmeli Ders Grubu08-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECM432Matematik Eğitiminde Alan ÇalışmasıZorunlu3000351
SECM434Program GeliştirmeZorunlu3000351
SECM436Geometri ÖğretimiZorunlu3000351
SECM442Matematikte Problem Çözme YaklaşımlarıZorunlu3000351