Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Önlisans Programları
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - Su Ürünleri - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Rize Meslek Yüksekokulu 01 Mart 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş ve aynı yıl eğitime başlamıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlanmıştır. 01.03.2006 tarihli ve 5467 nolu kanun ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek maddeler ile Rize Üniversitesi Kurulmuştur. Rize Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak Su Ürünleri programı 2006 yılında kurulmuştur. Rize Meslek Yüksekokulu, 09.02.2012 tarihli ve 2880 sayılı Yükseköğretim Kurumu kararı ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adını almıştır. Rize Üniversitesi, 11 Nisan 2012 tarihli 6287 nolu kanun ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adını almıştır. Su Ürünleri Programımız, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Su Ürünleri Bölümü altında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Çağdaş bir Su Ürünleri Teknikeri eğitim-öğretiminin teorik ve pratik olarak verilmeye çalışıldığı bölümde öğretim süresi 2 yıldır ve öğretim dili Türkçe’dir. Bölüme ilk olarak 2006 yılında 30 öğrenci alınmıştır. İlk mezunlarını 2007-2008 eğitim-öğretim yılında vermiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibariyle bölümde toplam 77 öğrenci bulunmaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetleri 2 öğretim görevlisi ve Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerinin desteği ile sürdürülmektedir. Bölüm, kuruluşundan beri her yıl akademik olarak daha da ileri gitmektedir. Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin geliştirilmesi operasyonu projesi içerisinde yer alan 20 pilot bölgeden biri olması nedeniyle akademik olarak su ürünleri bölümleri içerisinde en iyi imkanlara sahip olacak olan bölüm olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu proje sonuçlandığında öğrencilerine daha kaliteli bir mesleki ve teknik eğitim-öğretim teorik ve pratik olarak verilecektir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 40 iş günü (8 haftalık) işyeri stajını yapan mezunlar “Su Ürünleri alanında önlisans diploması” derecesi alırlar. Su Ürünleri Teknikeri Ünvanı kazanırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (Örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (İn-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 40 iş günü (8 haftalık) zorunlu stajını tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Bölümü, Su Ürünleri alanında Endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek, kaliteli ve insanlığa faydalı, bilgi ve teknoloji üreten, geliştiren ve bu amaca uygun donanımda SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ yetiştiren yüksek öğrenim kurumudur. Ulusal ve uluslar arası düzeyde Su Ürünleri sektöründe görev alacak bireyler için, eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten, çevre ve bölgeden gelen istekleri dikkate alarak bu isteklere cevap veren, sektörün ihtiyaç duyduğu teknik elemanları yetiştiren, sektörün, bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayan bölüm olmaktır. Su Ürünleri teknikeri, Tatlı ve tuzlu sularda yaşayan balık, kabuklu su ürünleri vb. su canlılarının üretilmesi, korunması, avlanması ve değerlendirilmesi çalışmalarında bulunan kişidir. Su ürünleri teknikeri olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine ilgili ve özellikle biyoloji alanında başarılı, Açık havada çalışmaktan ve balık üretmekten hoşlanan, Sabırlı ve dikkatli, İnceleme ve araştırmaya meraklı kimseler olmaları gerekir. Öğretim programı, çağdaş Su Ürünleri temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri, farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için uygulanmaktadır. İkinci yıl ise derslerin ağırlığı su ürünlerinin avlanması, üretilmesi, korunması, yetiştiriciliği ve üretim tesislerinin projelendirilmesi ile ilgili derslerle beraber toplum ve çevrenin isteklerine cevap verebilecek seçmeli derslere kaymaktadır. Bu dersler sayesinde öğrencilerimize su ürünlerine ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır. Öğrenciler 2 yaz tatillerinden birincisinde 20 iş günü, ikincisinde 20 işgünü yada sadece ikinci yaz tatilinde 40 iş günü olmak üzere su ürünleri alanında 8 hafta mesleki staj yapmak zorundadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Su Ürünleri teknikeri, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan balık, kabuklu su ürünleri vb. su canlılarının üretilmesi, korunması, avlanması ve değerlendirilmesi çalışmalarıyla ilgilenir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarında (Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri vb.), Denizcilik Müsteşarlığı, Belediyeler ve DSİ Üretme İstasyonlarında, Çevre ve Orman Bakanlığında, Ulaştırma bakanlığı, İçme Suyu Tesislerinde, Üniversitelerde, Balık Unu ve Yağı Fabrikalarında, Su Ürünleri İşleme Tesislerinde, Kamu ve Özel Sektöre ait Denizlerde ve İçsularda Su Ürünleri Üretim Tesislerinde, Akvaryum Balıkları Üniteleri ve Akvaryumcular, Belediye ve Özel Sektöre ait Balık Hallerinde, Dalış Turizminde, Dalgıçlıkta, Limanlarda, Balıkçı ve Araştırma Gemilerinde, Yem Üretim Tesislerinde, Soğuk Hava Depolarında, Su Ürünleri ile İlgili Malzeme Üreten ve Satan Birimler de teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz DGS sınavları ile Su Ürünleri (Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Ziraat Fakültelerinin Su Ürünleri Bölümü) ve hayvansal üretim (Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümü) ile alakalı lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınavın %30'u, Yarıyıl içi çalışmasının %20’si ve Yarıyıl sonu sınavının %50'si not ortalamasını verir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca not değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, 40 iş günü staj çalışması gibi tüm gereklerini, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Hasan Oğuz İMAMPĞLU Tel:+90 464 2280032/2145 E-mail:hasan.imamoglu@erdogan.edu.tr Bölüm Başkanı Yardımcısı: Öğr. Gör.Tanju MUTLU Tel:+90 464 2280032/2148 E-mail:tanju.mutlu@erdogan.edu.tr Erasmus/ECTS Koordinatörü: Öğr. Gör. Hasan Oğuz İMAMOĞLUE-mail:hasan.imamoglu@erdogan.edu.tr Erasmus/ECTS Yardımcı Koordinatör: Öğr.Gör.Tanju MUTLU Tel:+90 464 3213765 E-mail:tanju.mutlu@erdogan.edu.tr Bölüm Sekreteri:Yasemin GİRİCİ Tel:+90 464 2280032/2163 E-mail:yasemin.girici@erdogan.edu.tr

Bölüm Olanakları

Su Ürünleri Bölümümüz 2006-2007 eğitim-öğretim yılında açılmış olup, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna bağlı olup, eğitim-öğretim faaliyetlerini, İyidere ilçesi yalıköy mevkiinde bulunan Su Ürünleri Fakültesine ait olan Araştırma ve Uygulama Merkezindeki 1610m2 kapalı ve 470m2 açık alanı olan 5 katlı binada sürdürmektedir. Binamızda 6 sınıf, 4 laboratuvar ve 1 teknik resim çizim sınıfı bulunmaktadır. Üniversite-sanayi-meslek kuruluşları üçgeninde gerçekleştirilen ilişkilerle öğrencilerimizin yetişmeleri, staj ve uygulama konularında bilgi ve görgülerinin arttırılması, araştırma ve bilgi alanlarının yönlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda öğretim planlarında güncelleme yaparak, yeni bilgi ve teknolojileri izlemek, öğretmek ilkesiyle düzenlemeler ve güncellemeler son yıllarda sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuar ve alt yapı oluşturma çalışmaları da hızla sürdürülmektedir. Su Ürünleri programı öğrencilerimiz uygulamalarını, Su Ürünleri Fakültesi’nin Bilgisayar, Araştırma Merkezi; Akvaryum Ünitesi, Uygulama Laboratuarları ve alanlarında yapmaktadır. Bu uygulama alanları sayesinde sektöre uygun uygulama eğitimlerini almaktadırlar. Bölümün laboratuarları da Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Operasyonu Projesi kapsamında oluşturulmaya başlanması için ilk adımlar hızla atılmaya başlanmıştır. Ayrıca bölümümüze ait küçük bir akvaryum ünitesi bulunmaktadır. Bölümümüze ait uygulama alanlarının oluşturulmasıyla öğrencilerimizin alacağı mesleki ve teknik eğitimin kalitesi yükselmiş olmakla beraber daha verimli şekilde sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesinin önü açılmış olacaktır. Bu proje kapsamında bölümümüze; Bilgisayar ve İnternet, Temel Bilimler, Yetiştiricilik ve Hastalık, Avlama ve İşleme Laboratuvarları kurulacaktır. Aşağıdaki bölümlerde laboratuvarlarımızın tanıtımları verilmiştir. Bilgisayar Laboratuvarında 30 adet bilgisayar ve internet bulunacaktır. Öğrencilerimize bilgi ve iletişim teknolojisini verimli bir şekilde kullanma becerisi kazandırılacaktır. Temel Bilimler Laboratuvarında; 20 mikroskop, 3 binoküler, 1 araştırma mikroskopu, Spektrofotometre, Ph metre, oksijenmetre, Safsu Cihazı, Hassas Teraziler, Colorimeter, Digital Büret, Su Filtrasyon Sistemi, Nem Ölçer, Termometer, Biyolojik Oksijen İhtiyacı Aleti, Bulanıklık Ölçer, Sechi Diski, Akıntı Ölçer, Su Scoop Termometer, Elek Sallama Seti, Su Örneği Almak için Aparatlar, Su Numune Alma Cihazı, Vakum Pompası, Termoreaktör, Buzdolabı, Derin Dondurucu bulunacaktır. Böylece su ürünlerinin ve su kalitesinin incelenmesi öğrencilere daha verimli olarak gösterilecektir. Su ürünlerinin gelişmesine ve üretimin arttırılabilmesine katkı sağlayacak araştırmalar yapılmasına imkan sağlayacaktır. Toplumun ve çevrenin yapılmasını istediği analizler yapılabilecektir. Yetiştiricilik ve Hastalık Laboratuvarında; Otoklav, Etüv, Soğutmalı santrifüj, soğutmalı inkübator, Mikroskop Slayt Box Set, Çalkalamalı Su Banyosu, Ultrasonik Yıkayıcı, Dalgıç Pompa, Kuru Buz Makinası, Mekanik ve Mağnetik Karıştırıcı, Otomatik Mikropipet Seti, Pipet denetleyici, Digital Kaliper, Digital Koloni Sayıcı, Stomacher, Çeker Ocak bulunacaktır. Su ürünlerinin yetiştiriciliğindeki uygulamalarda gerekli teknikleri ve ilgili ölçme aletlerini kullanma şekli uygulamalı olarak öğrenciye ve çevreye gösterilerek, istenilen analizlerin yapılması sağlanacaktır. Su ürünlerinde görülecek olan hastalıkların teşhis edilmesi, muayene edilmesi ve tedavilerinin uygulanabilmesi için gerekli analizler toplumun isteklerine eksiksiz bir şekilde cevap verecektir. Su ürünlerinin hastalık etmenlerinin tespitinde ve tedavi sürecinde yapılması gerekenler hakkında bilgi ve beceri kazanılacaktır. Ayrıca Toplum ve çevrenin bu konularda cevap beklediği soruların yanıtları bulunacaktır. Avlama ve İşleme Laboratuvarında; Pinger Çeşitleri, Çevirme ve Uzatma Ağları, Plankton Ağı ve Kepçesi, Su Aktivitesi Ölçüm Cihazı, Homogenizator, El Tipi Gaz Analiz Cihazı, Vorteks, Geleneksel Ekstraksiyon Aparatları, Dispenser, Nitrogen-Protein Yakma Ünitesi, Yarı Otomatik Nitrogen Analiz Cihazı, Jar Test Cihazı bulunacaktır. Su ürünlerinin kalite ve tazelik değişimlerinin kontrol edilmesi ve su ürünlerinin işlenmesi konularında analizler yapılabilecektir. Su ürünlerinin avlanılması, avlanma araçları ve yöntemleri ile ilgili toplumun beklentileri karşılanabilecektir. Ayrıca teknik resim çizim sınıfımız bulunmaktadır. Burada öğrencilerimiz teknik resim becerilerini ve su ürünleri üretim tesislerinin proje çizim teknik ve yöntemlerini gerçekleştirmektedirler. Toplumun ve çevrenin yapılmasını istediği analizler yapılarak ülkemizin su ürünleri alanında istenilen seviyeye çıkmasına ve istihdam sağlanmasına hizmet sunmaya çalışılacaktır. İlkemiz her türlü işbirliğine açık olmaktır. Adres: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Su Ürünleri Bölümü 53600 Yalıköy-İyidere/RİZE Tel:+90 464 3213765

Program Çıktıları
11. Fen ve Su Ürünleri alanlarındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri, Su Ürünleri Teknikerliği problemlerinin tanımlanması, modellenmesi ve çözüm önerilerinin tasarlanması becerisi kazanabilme
22. Su ürünlerinde otomasyonun temel bilgilerine sahip olma becerisi kazanabilme
33. Su Ürünleri alanındaki uygulamalar için temel teknikleri öğrenebilme ve ilgili ölçme araçlarını kullanabilme becerisi kazanabilme
44. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanabilme
55. Su ürünleri uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve becerisi kazanabilme
66. Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilme
77. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak, mesleki ve etik sorumluluk anlayışıyla görev yapabilme
88. Sektörel proje geliştirebilme, risk yönetimi ve sektörel gelişimleri çalışmalarına uyarlayabilme becerisi kazanabilme
99. İş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sağlayabilme
1010. Teknikerlik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; teknikerlik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık oluşturabilme
1111. Önlisans öğretiminde mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklara sahip yaratıcı, sorgulayıcı, analitik düşünebilen, analiz yapabilen, takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış uluslararası düzeyde kalifiye su ürünleri teknikeri yetiştirebilme
1212. Çevre ve bölgeden gelebilecek olan sorunlara cevap veren toplum için güvenli ve çağdaş yaşam ortamlarını oluşturabilme
1313. Su ürünlerinin gelişmesine ve üretimin arttırılabilmesine katkı sağlayacak araştırmalar yaparak, çalışacak olanları teşvik etmek ve böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayabilme
1414. Kentsel ve kırsal alanlarda, su ürünleri sektöründe ekonomik gelişmeyi teşvik ederek istihdama imkan sağlayabilme
1515. Su ürünleri sektöründe kalite konularında bilgi sahibi ve kalite bilincine sahip olma becerisi ile beraber kalitenin arttırılmasına, standart ve yönetmelik bilincinin yerleştirilmesine öncülük edebilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER
x 1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
Öğrenme Yetkinliği 1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
Alana Özgü Yetkinlik1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
Toplam0000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
Toplam0000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
Toplam0000
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
Toplam0000
Seçmeli Dersler Grubu