Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Yüksek Lisans Programları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - Jeoloji Mühendisliği - Yüksek Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

2014 yılı güz döneminden itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı olarak lisansüstü eğitimi vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Jeoloji Yüksek Mühendisi veya Jeoloji Yüksek Lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle RTEÜ'nÜn tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Jeoloji Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak,

Program Profili

Özellikle metalik madenlerin ve mühendislik problemlerinin yaygın olarak gözlendiği bir bölgede kurulmuş olması nedeniyle, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, doğal kaynakların aranması ve işletilmesi aşamalarında rol alabilecek ve doğal olayları tanıyıp, nedenlerini araştırıp çözüm üretebilecek uzman mühendisler yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Böylece, Jeoloji Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans yapan öğrenciler, gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla jeolojik problemleri tanımlayarak çözüm üretebileceklerdir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Jeoloji Yüksek Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Jeoloji mühendisleri kamu sektöründe başta MTA ve TPAO olmak üzere DSİ, İller Bankası, TKİ, TTK, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik, Etibank, Çimento fabrikaları ve Üniversitelerde; özel sektörde ise madencilik ve petrol şirketleri, zemin etüdü ve sondaj şirketleri ile değişik mühendislik şirketlerinde çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ alanında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi : RTEÜ, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 53100 Fener, Rize Telefonu : +90 464 223 75 18 Belge Geçer : +90 462 3257405 E-Posta : doge@erdogan.edu.tr Web Adresi : http://www.foe.rize.edu.tr/geology/index.php

Bölüm Olanakları

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Mühendislik Fakültesine ait binada eğitim-öğretim vermekte olup, bölümün alt yapı ve laboratuvar olanakları mevcuttur.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECJEO01Seçmeli Ders Grubu 01Seçmeli3000505
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000505
Toplam7000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECJEO02Seçmeli Ders Grubu 02Seçmeli3000505
JEO5001SeminerZorunlu0200505
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000505
Toplam7200
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000505
TEZ5000Yüksek Lisans TeziZorunlu0100505
Toplam4100
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECUAD8000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000505
TEZ5000Yüksek Lisans TeziZorunlu0100505
Toplam4100
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
JEO5010Asitik Magmatitlerin Petrokimya ve PetrojenezleriZorunlu3000505
JEO5011Kristal KimyasıZorunlu3000505
JEO5012Radyojenik ve Duraylı İzotopların Petrolojide KullanımıZorunlu3000505
JEO5013Granitoid PetrojeneziZorunlu3000505
JEO5014Adakitler ve Adakit PetrojeneziZorunlu3000505
JEO5015Granitoid Kayaçların Düşük Sıcaklık JeotermokronolojisiZorunlu3000505
JEO5030Doğu Pontid JeolojisiZorunlu3000505
JEO5031İleri Yapısal JeolojiZorunlu3000505
JEO5032Jeoloji Haritalarının YorumlanmasıZorunlu3000505
JEO5033Jeolojide İleri Bilgisayar UygulamalarıZorunlu3000505
JEO5034Karbonat Depolanma SistemleriZorunlu3000505
JEO5035Karbonat KayaçlarıZorunlu3000505
JEO5036Kırıntılı KayaçlarZorunlu3000505
JEO5037Mikrofasiyes ve Ortamsal YorumlamaZorunlu3000505
JEO5038Sedimantasyon ve TektonikZorunlu3000505
JEO5039Sedimanter Ortamlar ve FasiyeslerZorunlu3000505
JEO5040Sekans Stratigrafi PrensipleriZorunlu3000505
JEO5041Tortul YapılarZorunlu3000505
JEO5042Traverten JeolojisiZorunlu3000505
JEO5050Baraj JeolojisiZorunlu3000505
JEO5051Deneysel Mühendislik JeolojisiZorunlu3000505
JEO5052İleri JeoistatistikZorunlu3000505
JEO5053Kaya Kütlesinin Dayanım Özelliklerinin Belirlenmesi Zorunlu3000505
JEO5054Kaya Mekaniği DeneyleriZorunlu3000505
JEO5055Kaya Mekaniğinde Yarıküre Projeksiyonlarının KullanımıZorunlu3000505
JEO5056Kaya Şevlerinin Duraylılık AnalizleriZorunlu3000505
JEO5057Kaya Temelleri Zorunlu3000505
JEO5058Mühendislik Jeolojisi Haritaları Zorunlu3000505
JEO5059Süreksizlik Analizi Zorunlu3000505
JEO5060Tünel JeolojisiZorunlu3000505
JEO5061Zemin Şevlerinin Duraylılık AnalizleriZorunlu3000505
JEO5062Zemin Mekaniği DeneyleriZorunlu3000505
JEO5070Cevher Mikroskobisi Zorunlu3000505
JEO5071Duraylı İzotopların Maden Yataklarında KullanılmasıZorunlu3000505
JEO5072Masif Sülfit YataklarıZorunlu3000505
JEO5073Mineral Kimyası DeğerlendirmeleriZorunlu3000505
JEO5074Plaka Tektoniğine Bağlı Maden YataklarıZorunlu3000505
JEO5075Sıvı Kapanımlar Zorunlu3000505
JEO5076Endüstriyel MineralojiZorunlu3000505
JEO5077Jeokimyasal Analiz YöntemleriZorunlu3000505
JEO5078Tıbbi JeolojiZorunlu3000505
JEO5079Kil MineralojisiZorunlu3000505
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000505
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000505
Seçmeli Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
JEO5010Asitik Magmatitlerin Petrokimya ve PetrojenezleriZorunlu3000505
JEO5011Kristal KimyasıZorunlu3000505
JEO5012Radyojenik ve Duraylı İzotopların Petrolojide KullanımıZorunlu3000505
JEO5030Doğu Pontid JeolojisiZorunlu3000505
JEO5031İleri Yapısal JeolojiZorunlu3000505
JEO5032Jeoloji Haritalarının YorumlanmasıZorunlu3000505
JEO5033Jeolojide İleri Bilgisayar UygulamalarıZorunlu3000505
JEO5034Karbonat Depolanma SistemleriZorunlu3000505
JEO5035Karbonat KayaçlarıZorunlu3000505
JEO5036Kırıntılı KayaçlarZorunlu3000505
JEO5037Mikrofasiyes ve Ortamsal YorumlamaZorunlu3000505
JEO5038Sedimantasyon ve TektonikZorunlu3000505
JEO5039Sedimanter Ortamlar ve FasiyeslerZorunlu3000505
JEO5040Sekans Stratigrafi PrensipleriZorunlu3000505
JEO5041Tortul YapılarZorunlu3000505
JEO5042Traverten JeolojisiZorunlu3000505
JEO5050Baraj JeolojisiZorunlu3000505
JEO5051Deneysel Mühendislik JeolojisiZorunlu3000505
JEO5052İleri JeoistatistikZorunlu3000505
JEO5053Kaya Kütlesinin Dayanım Özelliklerinin Belirlenmesi Zorunlu3000505
JEO5054Kaya Mekaniği DeneyleriZorunlu3000505
JEO5055Kaya Mekaniğinde Yarıküre Projeksiyonlarının KullanımıZorunlu3000505
JEO5056Kaya Şevlerinin Duraylılık AnalizleriZorunlu3000505
JEO5057Kaya Temelleri Zorunlu3000505
JEO5058Mühendislik Jeolojisi Haritaları Zorunlu3000505
JEO5059Süreksizlik Analizi Zorunlu3000505
JEO5060Tünel JeolojisiZorunlu3000505
JEO5061Zemin Şevlerinin Duraylılık AnalizleriZorunlu3000505
JEO5062Zemin Mekaniği DeneyleriZorunlu3000505
JEO5070Cevher Mikroskobisi Zorunlu3000505
JEO5071Duraylı İzotopların Maden Yataklarında KullanılmasıZorunlu3000505
JEO5072Masif Sülfit YataklarıZorunlu3000505
JEO5073Mineral Kimyası DeğerlendirmeleriZorunlu3000505
JEO5074Plaka Tektoniğine Bağlı Maden YataklarıZorunlu3000505
JEO5075Sıvı Kapanımlar Zorunlu3000505
JEO5076Endüstriyel MineralojiZorunlu3000505
JEO5077Jeokimyasal Analiz YöntemleriZorunlu3000505
JEO5078Tıbbi JeolojiZorunlu3000505
JEO5079Kil MineralojisiZorunlu3000505
JFZ7172Yer Radarı Yönteminde Modelleme (KTÜ)Zorunlu0000505
JFZ7177Yer Radarı Ver. Gürültü Analizi (KTÜ)Zorunlu0000505
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000505
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000505
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD8000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000505
UAD8001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000505