Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 2009 yılında Rize Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş iki bölümden birisidir ve aynı yıl eğitim öğretime başlamıştır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünün eğitim programının Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) STCW Sözleşmesinin A-II/1 ve A-II/2 Eğitim Standartlarının müfredatlarına uygunluğu TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca onaylanmıştır. Bölümde 1 yıl İngilizce hazırlık okuyan öğrenciler 4 yıl süren lisans eğitimine tabi tutulurlar. 2012 yılı itibariyle Bölüm'de toplam 177 öğrenci bulunmakta, 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi aracılığıyla öğretim sürdürülmektedir. Bölüm ilk mezunlarını 2014 yılında verebilecek olup kuruluşundan beri her yıl akademik olarak daha da ileriye gitmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ” alanında lisans diploması verilir. Mezunlardan gemilerde çalışmak isteyenler, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gemi Adamları Sınav Merkezi (GASM) tarafından yapılan sınavlardan da başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınavlardan başarılı olan adaylar “Uzakyol Vardiya Zabiti”, iki yıl veya daha fazla deniz hizmeti sonrasında tekrar sınavlara girerek “Uzakyol Birinci Zabit” yeterliği almaya hak kazanırlar. “Uzakyol Birinci Zabit” olarak iki yıl veya daha fazla deniz hizmeti sonrası tekrar sınava girerek “Uzakyol Kaptan” yeterliliği almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

1- Lise ve dengi okul diploması, 2- Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan, 3- Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı ile bölümümüzü kazanan öğrenciler "Gemi adamları Olur Sağlık Raporu" alırlar, 4- Beden Yeterlik ile Mülakat sınavlarına tabi tutulurlar. Bu sınavlarda başarılı olanlara kesin kayıt işlemi yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK “ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterliliği sağladığını düşünülen öğrenciler yapılan sınava girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not almak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, gemilerde çalışacak olan zabit kaptan ve denizciliğin kara ayağında çalışacak olan personelin yetiştirilmesini sağlar. Denizcilik konularında ve gemi adamlarının çalışma şartları ile ilgili konularda araştırma ve geliştirmesi konularını kapsar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunların büyük bir bölümü (% 75) Türk ve yabancı bayraklı gemilerde Uzak yol Vardiya Zabiti, Uzak yol 1. Zabit ve Uzak yol Kaptan olarak çalışmaktadırlar, % 15’lik bölümü ise Denizciliğin kara sektöründe hizmet vermektedirler. Mezunların diğer geri kalanları(% 10) ise farklı sektörlerde çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Kılavuzluk hizmetleri gibi alanlarda da çalışanlar bulunmaktadır. Bölümden mezun olanlar, deniz ehliyetlerini aldıktan sonra Uzakyol seferi yapan yerli ve yabancı bayraklı gemilerde IV. Zabitten Uzakyol Kaptanlığa kadar olan düzeylerde görev yapabilecektir. Deniz tecrübesinin ardından, Yüksek Öğretim Kurumları’nın ilgili bölümlerinde akademik personel olarak çalışabilecekleri gibi denizcilikle ilgili faaliyet gösteren işletmelerde (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, liman işletmeleri, klâs kuruluşları (loydlar), sigorta şirketleri, denizcilik şirketlerinin personel, kariyer, operasyon, enspektörlük birimlerinde, kurumsal veya bireysel “Brokerlik-forwarderlik” alanlarında, acentelik ve gemi tamir bakım ile gemi yan sanayi hizmetlerine yönelik alanlarda çalışabileceklerdir. Sektördeki Gemi adamı açığının fazla olması ve bu açığın her geçen gün artması nedeni ile mezunların istihdamında zorluk yaşanmamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümden mezun olanlar Yüksek lisans ve Doktora programlarına girebilmektedir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programlarının yanında diğer bilim dallarında da üst öğrenim yapma imkanı bulunmaktadır. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı % 40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, bir yarıyıla ait akademik not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız olduğu bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir.

Mezuniyet Koşulları

Bölüm öğrencileri yedi yarıyıl karada teorik ders, laboratuar, uygulamalı eğitim (Gemi Terk, Yangın Söndürme ve İlk Yardım) ve Simülatör (Köprü Üstü, Makine, Sıvı Yük Elleçleme, GMDSS) uygulamalarına ek olarak, 15 gün süreyle Sağlık Bakanlığına Kayıtlı hastanelerde tıbbi bakım ve tıbbi ilk yardım uygulamalı staj eğitimi ve mezuniyet aşamasına kadar ticaret gemilerinde toplam 12 ay uygulamalı açık deniz staj eğitimi yapmaktadır. Stajlar: Birinci Açık Deniz Stajı, II. Yarıyıl sonunda (75 gün) İkinci Açık Deniz Stajı, IV. Yarıyıl sonunda (75 gün) Üçüncü Uzun Dönem Açık Deniz Stajı, VI. Yarıyılın tamamınıda kapsar (7 ay) Hastane Stajı (15 gün) Eğitim süreçlerinden (sınavlar ve stajlar) başarıyla geçen öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrencilere “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği” Lisans diploması verilmekte ve “Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütükleme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Uzakyol Vardiya Zabiti” sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. Ayrıca detaylı bilgi için Bkz. Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları”

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç Dr. Şengül ŞANLIER Tel : 0464 311 10 71 (2603) Faks: 0464 311 10 72 E-mail : sengul.sanlier@erdogan.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç Dr. Şengül ŞANLIER Tel : 0464 311 10 71 (2603) Faks: 0464 311 10 72 E-mail : sengul.sanlier@erdogan.edu.tr

Bölüm Olanakları

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi bölümü öğrencileri uygulamalarına yönelik, en son teknolojiyle donatılmış simülatör sistemleri (Köprü üstü, ARPA radar, tanker, makine dairesi, ve GMDSS haberleşme simülatörü), seyir, denizde güvenlik, gemicilik, petrol kirliliği, ilk yardım ve tıbbi bakım, denizcilik kimyası ve bilgisayar laboratuarları yanında, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümüne ait yangın eğitim ünitesi ile gemi terk sisteminden oluşan Deniz Eğitim Merkezi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
AITB191Atatürk İlk. Ve İnk. Tar.-IZorunlu2000592
DUM103Denizcilik KimyasıZorunlu2010592
DUM121Denizde Emniyet IZorunlu2200592
YBD121English IZorunlu3000592
DUM107Gemicilik IZorunlu3100592
MAT101Matematik - IZorunlu4000592
FIZ121PhysıcsZorunlu3010592
DUM125Physical Fitness & SwimmingZorunlu1200592
DUM123Seyir IZorunlu3200592
TDB101Türk Dili IZorunlu2000592
Toplam25720
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
AITB192Atatürk İlk. Ve İnk. Tar - IIZorunlu2000592
DUM120Denizde Emniyet IIZorunlu2200592
FIZ120Electric-ElectronicsZorunlu3010592
YBD120English IIZorunlu3000592
DUM108Gemicilik IIZorunlu3100592
MAT102Matematik - IIZorunlu4000592
DUM122Seyir IIZorunlu2200592
TDB102TÜRK DİLİ IIZorunlu2000592
DUM126Watchkeeping Standarts IZorunlu3000592
Toplam24510
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
DUM235Denizde Emniyet IIIZorunlu2100592
DUM241Denizde Haberleşme IZorunlu2100592
DUM203Gemi İnşa IZorunlu3000592
DUM243Maritime English IZorunlu2000592
MATD203Matematik IIIZorunlu4000592
DUM245MechanicalZorunlu4000592
DUM213MeteorolojiZorunlu2000592
DUM239Seyir IIIZorunlu3200592
DUM215Teknik ResimZorunlu2100592
Toplam24500
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
DUM236Denizde Emniyet IVZorunlu1100592
DUM206Gemi Manevrası IZorunlu2100592
DUM238İlk Yardım ve Tıbbi BakımZorunlu1200592
DUM244Maritime English IIZorunlu2000592
DUM240Seyir IVZorunlu3200592
DUM246StatisticsZorunlu2000592
ENF244Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu3100592
DUM214Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi IZorunlu4100592
Toplam18800
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
DUM335Deniz Hukuku IZorunlu3000592
DUM337Denizde Haberleşme IIZorunlu2200592
DUM347Electronical Navigation Systems IZorunlu3100592
DUM339Emniyet ve Kalite YönetimiZorunlu3000592
DUM315Liman ve Terminal İşlemleriZorunlu2000592
DUM343Maritime English IIIZorunlu3000592
DUM345Maritime ManagementZorunlu2000592
DUM341Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri IZorunlu2000592
DUM303Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-IIZorunlu3100592
Toplam23400
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
DUM306Long Term Sea Training - 7 MonthsZorunlu102000592
Toplam102000
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
DUM407Deniz Hukuku-IIZorunlu3000592
DUM427Denizde Emniyet-VZorunlu1100592
DUM405Gemi İnşa-IIZorunlu2000592
DUM411Gemi MakineleriZorunlu2000592
DUM443Maritime English IVZorunlu2000592
DUM439Maritime InsuranceZorunlu2000592
DUM429Seyir-VZorunlu2200592
DUM437Tanker İşlemleri IZorunlu2200592
DUM435Teknik İşletmecilikZorunlu2000592
DUM441Transportation Systems And LogisticsZorunlu2000592
DUM445Watchkeeping Standarts IIZorunlu2100592
DUM421Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-IIIZorunlu3100592
Toplam25700
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TEZ408Bitirme ÇalışmasıZorunlu0200592
DUM430Electronical Navigation Systems IIZorunlu3100592
DUM402Gemi Manevrası-IIZorunlu2100592
DUM434Maritime Commercial OperetionsZorunlu2000592
DUM424Meteoroloji ve OşinografiZorunlu2000592
DUM412Personel İdaresiZorunlu2000592
DUM432SimulatorZorunlu2400592
DUM426Tanker İşlemleri-IIZorunlu2200592
DUM422Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri IIZorunlu2000592
Toplam171000
Seçmeli Dersler Grubu