Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - Gürcü Dili ve Edebiyatı - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 19.01.2012 tarih ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kurulmuştur. Bölüm 2011-2012 yılında kuruluşunu tamamlayan bölüm lisans düzeyinde ilk öğrencilerini 2015-2016 almıştır. Bölüm 1 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçentten oluşmaktadır. Hâlen lisans düzeyinde eğitim-öğretim hizmetini sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayanlar Gürcü Dili ve Edebiyatı alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Öğrenci Kabulü, Kayıt İşlemleri başlıkları altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, Yatay ve Üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun Belirlemiş Olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de Örgün Eğitim Kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

2015'den beri öğretim yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümün amacı; Gürcü dili, edebiyatı, folkloru ve kültürü alanlarında araştırma yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmek, alanla ilgili incelemeler, araştırmalar yapmak ve bunları yayın, konferans, seminer gibi yollarla tanıtmaktır. Bölümde verilen derslerde Gürcü yazı dilinin başlangıcından bugüne kadarki gelişim çizgisinde yer alan başlıca edebî eserler ve kişiler hakkında bilgiler verilmekte, çeşitli alfabelerle yazılmış tarihî ve çağdaş Gürcü Lehçelerinden örnekler tanıtılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun olan öğrenciler, üniversitelerde Gürcü Dili Okutmanı, Araştırma Görevlisi, Gürcü Dili Uzmanı gibi akademik alanlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TRT, Kütüphaneler, Arşivler gibi devlet kuruluşlarıyla, basın ve reklam alanındaki özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES’in ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine (YDS ve eşdeğer sınavlar) sahip olmaları durumunda, kendi alanlarında veya ilgi duydukları başka alanlarda Lisansüstü Programa devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Sınavlar ve Değerlendirme Esasları bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mezuniyet, Diploma ve Öğretmenlik Sertifikası Verilmesi bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Oktay TORULTel: +90 464 2236126/1800 E-mail: oktay.torul@erdogan.edu.tr, Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Maia KIKVADZE Tel: +90 0464 2236126/1168 E-mail: maia.kikvadze@erdogan.edu.tr, Bölüm Sekreteri: Mehmet Öztürk Tel: +90 464 2236126/1783 E-mail: ozturkmehmet764@gmail.com

Bölüm Olanakları

Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent görev yapmaktadır. Bilgisayar ve yansı cihazı bulunan 60 kişilik 3 adet derslik ve 1 adet seminer salonu vardır. Üniversitenin Merkez Kütüphanesinde Bölümün istifade edebileceği zengin bir kitaplık mevcuttur. Gelişmiş bilgisayar teknolojisi ve geniş çalışma alanları öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000593
GDE107Gürcü Dilinin İletişim Aspektleri-IZorunlu3000593
GDE103Gürcüce Dinleme ve Konuşma-IZorunlu5000593
GDE101Gürcüce Okuma ve Yazma-IZorunlu5000593
ENF131Temel Bilgi Teknolojileri-IZorunlu2000593
GDE105Temel Seviye Gürcüce Dilbilgisi-IZorunlu3000593
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000593
YBD109Yabancı Dil-IZorunlu2000593
Toplam24000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000593
GDE108Gürcü Dilinin İletişim Aspektleri-IIZorunlu3000593
GDE104Gürcüce Dinleme ve Konuşma-IIZorunlu5000593
GDE102Gürcüce Okuma ve Yazma-IIZorunlu5000593
ENF132Temel Bilgi Teknolojileri-IIZorunlu2000593
GDE106Temel Seviye Gürcüce Dilbilgisi-IIZorunlu3000593
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000593
YBD110Yabancı Dil-IIZorunlu2000593
Toplam24000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GDE205Çağdaş Gürcü Edebiyat Tarihi-IZorunlu3000593
GDE209Gürcistan Tarihi-IZorunlu2000593
GDE203Gürcü Dili SesbilimiZorunlu3000593
GDE201Gürcüce Yazma ve Konuşma Dili-IZorunlu4000593
GDE207Metin Çeviri-IZorunlu3000593
SECGDE03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000593
Toplam18000
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GDE206Çağdaş Gürcü Edebiyat Tarihi-IIZorunlu3000593
GDE210Gürcistan Tarihi-IIZorunlu2000593
GDE204Gürcüce Biçimbilimi(İsimler)Zorunlu3000593
GDE202Gürcüce Yazma ve Konuşma Dili-IIZorunlu4000593
GDE208Metin Çeviri-IIZorunlu3000593
SECGDE04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000593
Toplam18000
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GDE309Edebiyat BilimiZorunlu2000593
GDE307Gürcü Dili SözlükbilimiZorunlu3000593
GDE301Gürcüce Biçimbilimi(Fiil-1)Zorunlu3000593
GDE305KartvelolojiZorunlu3000593
SECGDE05Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli3000593
GDE303Yeni Gürcü Edebiyat Tarihi-IZorunlu3000593
Toplam17000
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GDE310Dilbilimi-IZorunlu2000593
GDE306Eski Gürcü DiliZorunlu3000593
GDE308Gürcü FolklorüZorunlu3000593
GDE302Gürcüce Biçimbilimi(Fiil-2)Zorunlu3000593
SECGDE06Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli3000593
GDE304Yeni Gürcü Edebiyat Tarihi-IIZorunlu3000593
Toplam17000
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GDE403Eski Gürcü Edebiyat Tarihi-IZorunlu2000593
GDE401Gürcü Dili Cümle Bilgisi-IZorunlu3000593
GDE405Gürcü Dili LehçeleriZorunlu3000593
GDE407Mezuniyet Tezi-IZorunlu0200593
SECGDE07Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli3000593
SECÜSD07Üniversite Seçmeli ders Grubu 07Seçmeli2000593
Toplam13200
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GDE406Dilbilimi-IIZorunlu3000593
GDE404Eski Gürcü edebiyat Tarihi-IIZorunlu2000593
GDE402Gürcü Dili Cümle Bilgisi-IIZorunlu3000593
GDE408Mezuniyet Tezi-IIZorunlu0200593
SECGDE08Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli3000593
SECÜSD08Üniversite Seçmeli ders Grubu 08Seçmeli2000593
Toplam13200
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GDE211Söz ve Konuşma Stratejileri-IZorunlu3000593
GDE213Rusça-IZorunlu3000593
GDE215Fonksiyonel YazıZorunlu3000593
GDE217Gürcü ErnografisiZorunlu3000593
GDE219Gürcü Çocuk EdebiyatıZorunlu3000593
GDE221Gürcü Şiiri-IZorunlu3000593
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GDE212Söz ve Konuşma Dili Stratejileri-IIZorunlu3000593
GDE214Rusça-IIZorunlu3000593
GDE216Fonksiyonel Yazı-IIZorunlu3000593
GDE218Gürcü Kültür TarihiZorunlu3000593
GDE220SözlükbilgisiZorunlu3000593
GDE222Gürcü Şiiri-IIZorunlu3000593
Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GDE311Gürcüce İsmin ParadigmasıZorunlu3000593
GDE313Rusça-IIIZorunlu3000593
GDE315Metin BilgisiZorunlu3000593
GDE317Gürcüce Konuşma KültürüZorunlu3000593
GDE319Pratik Çeviri-IZorunlu3000593
GDE321Türkiye-Gürcistan İlişkileriZorunlu3000593
Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GDE312Çağdaş Gürcü NesriZorunlu3000593
GDE314Rusça-IVZorunlu3000593
GDE316Gürcü PaleografisiZorunlu3000593
GDE318Gürcü Dili EtimolojiZorunlu3000593
GDE320Pratik Çeviri-IIZorunlu3000593
GDE322Gürcü-Türk Edebi İlişkileriZorunlu3000593
Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GDE409RustavelojiZorunlu3000593
GDE411Gürcü edebiyat TeorisiZorunlu3000593
GDE413Gürcüce Fiilin Paradigması-IZorunlu3000593
GDE415Gürcüce Türkçe Dil İlişkileriZorunlu3000593
GDE417Gürcüce Güzel Yazma ve KonuşmaZorunlu3000593
GDE419Edebi ÇeviriZorunlu3000593
Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GDE410Gürcüce Filinin Paradigması-IIZorunlu3000593
GDE412Gürcü-Avrupa Edebi İlişkileriZorunlu3000593
GDE414Gürcü Edebi Dil TarihiZorunlu3000593
GDE416Yurtdışında KartvelolojiZorunlu3000593
GDE418Medyatik Dil ve ÇevirisiZorunlu3000593
GDE420Dil ve KültürZorunlu3000593