Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - Sosyal Hizmet - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 28 Nisan 2008 tarihinde kurulmuştur. Fakülte 9 bölümden oluşmaktadır: İşletme Bölümü, İktisat Bölümü, Ekonometri Bölümü, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Maliye Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar, "Sosyal Hizmet Alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sosyal Hizmet bölümü lisans programına, Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurt dışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre Eşit Ağırlıklı (EA) ve merkezi yerleştirme sistemi ile öğrenci alınmaktadır. Eğitim süresi dört yıl olan bölümün yıllık kontenjanı ise 40'dır. Eğitim dili Türkçedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk yükseköğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Sosyal Hizmet Bölümü'nün amacı; evrensel değerler doğrultusunda sosyal hizmet eğitimini vermek, bilim üretmek ve üretilenlerin paylaşılmasını mümkün kılmak, toplumla işbirliği içinde olmak, sosyal politika üretmek, üretenleri desteklemek, toplumda var olan sosyal sorunların çözümüne katkıda bulunmak, toplumdaki eşitsizlikleri gidermek, insan hakları ihlallerine engel olmak ve insan haklarının toplumda herkes için geçerli kılınmasını sağlamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programdan mezun olanlara bugünkü ülkemiz koşulları içinde geniş bir talep bulunmaktadır. Mezunlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bütün birimlerde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı rehberlik araştırma merkezlerinde, Belediyelerde, Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde, Göç Müdürlüklerinde, Emniyet Çocuk Şube Müdürlüklerinde, Adalet Bakanlığı'na bağlı mahkeme, denetimli serbestlik, ceza infaz kurumlarında "sosyal çalışmacı" kadrolarında görev almaktadırlar. Özel kuruluşlarda ise eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, diyaliz merkezlerinde, kreş ve gündüz bakım evlerinde, huzur evlerinde, özel bakım merkezlerinde sosyal çalışmacı ve idareci olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir genel sınav yapılmaktadır. Ara sınavının %40’ı ve genel sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR / Tel: 0.464.223 61 26 Dahili: 1166 / E-Posta: cengiz.yaniklar@erdogan.edu.tr Adres: T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Fener Mahallesi, Merkez Kampüsü, 53100 Merkez/Rize.

Bölüm Olanakları

Bölümde 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde tüm öğretim elemanlarının dizüstü bilgisayarı ve yazıcısı, her odada internet bağlantısı bulunmaktadır. Bölüm, tam donanımlı bilgisayar laboratuvarları ve yabancı dil laboratuvarları ile tüm amfi ve sınıflarda yansıtım makinelerinin kullanımını mümkün hale getirerek öğrencilerini rekabetçi bir çalışma ortamına hazırlamaktadır. Bölümde sosyal hizmet alanına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000607
SHB105Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3000607
YBD101İngilizce -IZorunlu2000607
SHB111PsikolojiZorunlu3000607
SHB109Sosyal Hizmet IZorunlu3000607
SHB113Sosyal Hizmet Ortamlarında İncelemeZorunlu1200607
SHB103SosyolojiZorunlu3000607
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000607
Toplam19200
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000607
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000607
SHB114Medeni HukukZorunlu3000607
SHB116Sosyal AntropolojiZorunlu3000607
SHB110Sosyal Hizmet IIZorunlu3000607
SHB112Sosyal PsikolojiZorunlu3000607
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000607
SHB104Türkiye'nin Toplumsal YapısıZorunlu3000607
Toplam21000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SHB207Genel İktisatZorunlu3000607
SHB201İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-IZorunlu3000607
SHB203Kamu YönetimiZorunlu3000607
SECSHB03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli3000607
SHB205Sosyal Politika IZorunlu3000607
Toplam15000
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SHB208Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu3000607
SHB204Bireylerle Sosyal HizmetZorunlu3000607
SHB202İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-IIZorunlu3000607
SECSHB04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000607
SHB206Sosyal Politika IIZorunlu3000607
Toplam15000
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SHB305Çocuk Koruma ve Bakım HizmetleriZorunlu3000607
SHB301Gruplarla Sosyal HizmetZorunlu3000607
SHB307İletişimZorunlu3000607
SECSHB05Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli3000607
SHB303Tıbbi Sosyal HizmetZorunlu3000607
Toplam15000
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SHB306Aile DanışmanlığıZorunlu3000607
SHB308PsikopatolojiZorunlu3000607
SECSHB06Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli3000607
SHB304Sosyal Hizmetlerde EtikZorunlu3000607
SHB302Toplumla Sosyal HizmetZorunlu3000607
Toplam15000
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SHB405Adli Sosyal HizmetZorunlu3000607
SHB403Okul Sosyal HizmetiZorunlu3000607
SECSHB07Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli3000607
SHB401Sosyal Hizmet Uygulaması IZorunlu21000607
SECÜSD07Üniversite Seçmeli ders Grubu 07Seçmeli2000607
Toplam131000
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SHB404Evde Bakım HizmetleriZorunlu3000607
SECSHB08Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli3000607
SHB402Sosyal Hizmet Uygulaması-IIZorunlu21000607
SHB406Sosyal Hizmette İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3000607
SECÜSD08Üniversite Seçmeli ders Grubu 08Seçmeli2000607
Toplam131000
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SHB251Psikoterapi Kuram ve UygulamalarıZorunlu3000607
SHB253Krize Müdahale ve Sosyal HizmetZorunlu3000607
SHB255Sosyal Hizmette Görüşme TeknikleriZorunlu3000607
SHB261İnsan Hakları ve Sosyal HizmetZorunlu3000607
SHB263Mesleki Yabancı Dil-IZorunlu3000607
SHB265Avrupa Birliği ve Sosyal HizmetZorunlu3000607
SHB267Çağdaş Sosyoloji KuramlarıZorunlu3000607
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SHB220İşletme Bilimine GirişZorunlu3000607
SHB222Kamu MaliyesiZorunlu3000607
SHB252Aile SosyolojisiZorunlu3000607
SHB254Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal HizmetZorunlu3000607
SHB256İnsani Hizmet Örgütlerinde Gönüllü ÇalışmaZorunlu3000607
SHB260Manevi Sosyal HizmetZorunlu3000607
SHB264Mesleki Yabancı Dil-IIZorunlu3000607
SHB266Yakın İlişkiler PsikolojisiZorunlu3000607
SHB268Çocukluğun TarihiZorunlu3000607
Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SHB331Genel Muhasebe-IZorunlu3000607
SHB351Aile İçi Şiddet Zorunlu3000607
SHB353Madde Bağımlılığı ve Sosyal HizmetZorunlu3000607
SHB355Afetlerde Sosyal HizmetZorunlu3000607
SHB357Proje Döngüsü ve YönetimiZorunlu3000607
SHB359Rapor Yazma ve Sunum BecerileriZorunlu3000607
SHB361İstatistikZorunlu3000607
SHB363Mesleki Yabancı Dil-IIIZorunlu3000607
Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SHB332Genel Muhasebe-IIZorunlu3000607
SHB352Yaşlılarla Sosyal HizmetZorunlu3000607
SHB354Gençlerle Sosyal HizmetZorunlu3000607
SHB356Sokak Sosyal HizmetiZorunlu3000607
SHB358Bilişsel Davranışçı TerapiZorunlu3000607
SHB360PsikodramaZorunlu3000607
SHB362Sosyal SorunlarZorunlu3000607
SHB364Mesleki Yabancı Dil IVZorunlu3000607
Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SHB409Orduda Sosyal HizmetZorunlu3000607
SHB411Göç ve Kentleşme SorunlarıZorunlu3000607
SHB413Klinik Sosyal HizmetZorunlu3000607
SHB415Kültürel PsikolojiZorunlu3000607
SHB417Suçluluk ve Sosyal HizmetZorunlu3000607
SHB421Hizmet İşletmelerinde Finansal Yönetim-IZorunlu3000607
Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SHB408Gençlik SosyolojisiZorunlu3000607
SHB410Toplumsal Cinsiyet ve Kadın SorunlarıZorunlu3000607
SHB412Psikolojik TestlerZorunlu3000607
SHB414Kişilik KuramlarıZorunlu3000607
SHB416Örgütsel DavranışZorunlu3000607
SHB422Hizmet İşletmelerinde Finansal Yönetim-IIZorunlu3000607