Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU - Uluslararası Ticaret ve Lojistik - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

2014/2015 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamıştır.Programın amacı, güçlü bir uluslararası ticaret teorik altyapısına dayanan ve iş dünyası ile yakın bağlantılarla desteklenen temel uygulamalara ait bilgi ve becerileri gelişmiş, diğer disiplinlerdeki elemanlarla takım çalışması yapabilen, sürekli eğitim felsefesi ile kendini devamlı geliştiren, mesleğiyle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip eden ve bunları en iyi şekilde kullanabilen, takım çalışmasına yatkın, araştırmacı ve geleceği okuyarak mevcut durumu yönetebilen bireyler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yükseköğretimde Uluslararası Ticaret bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Uluslararası Ticaret ve Lojistik bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lojistik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

Lojistik programı, özel ve kamu işletmelerinde satınalma, üretim, lojistik ve dış ticaret departmanlarında, liman İşletmelerinin ilgili departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak görev yapabilecek, iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Lojistik programı müfredatı, özel sektörün ihtiyaçlarına göre oluşturulmuştur. Lojistik sözkonusu olduğunda özel sektörde önem kazanan temel konular ekonomi bilgisi, taşıma mevzuatı, dış ticaret, tedarik zinciri yönetimi ve uluslararası pazarlama şeklinde belirtilebilir. Yanı sıra yabancı dil özel sektörün personel ihtiyacının karşılanmasında aranan özellikler arasındadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Uluslararası ticaret, küreselleşen ekonomik ilişkilerle birlikte daha fazla karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Ülkemizin coğrafi konumu ve özellikleri ile birlikte hızla gelişen ulaşım imkânları sayesinde lojistik sektörünün büyük bir hızla gelişeceği bir gerçektir. Bu nedenlere bağlı olarak, uluslararası ticaret işlemlerini, finansman şekillerini ve lojistik faaliyetleri bilen yetişmiş işgücüne duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Mezunlarımız tüm şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik bölümlerinde iş bulabilme imkanları elde etmekle beraber özellikle ithalat ve ihracat firmalarında çalışma imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca çeşitli kuruluşların üretim, depolama, nakliye, pazarlama bölümlerinde, kargo ve nakliye firmalarında, dış ticaretin yoğun olduğu büyük illerde kamu sektörünün gümrük, liman işletmeciliği bölümlerinde çalışabilirler. Mezunlar ithalat-ihracat uzmanı, dış ticaret elemanı, satın alma uzmanı, satış temsilcisi (iç-dış piyasa) ve pazarlama elemanı olarak görev yapabilirler. Ayrıca, işletme lojistiği alanı da çok önemli iş olanakları sağlamaktadır. Mezunlarımız gerek hizmet sektöründe gerekse imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların lojistik, satın alma, satış, dağıtım gibi çeşitli bölümlerde geniş iş fırsatları bulabilmektedirler. T.C. Ulaştırma Bakanlığı, taşımacılık sektörünü yeniden düzenlemek amacıyla, 4935 sayı ve 10/07/2003 tarihli bir kanun ve bağlı yönetmelikleri ile lojistiğin en önemli faaliyet alanlarından biri olan “taşımacılık” sektörünü yeniden şekillendirmiştir. Bu kanun ve bağlı yönetmelikleriyle sektör şirketlerinin bilgili ve yetenekli kişiler tarafından yönetilmesini öngören düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler gereğince orta ve üst düzey yönetici olabilmek için yeterlilik belgesi (sertifika) zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre, orta kademe yönetici olabilmek için dört yıllık ilgili fakülte eğitimi yeterli olurken, üst kademe yönetici olabilmek için adı geçen alanda yüksek lisansın tamamlanması koşulu aranmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar; Lojistik Yönetimi Ulaştırma ve Lojistik Uluslararası Lojistik Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, öğrencinin, mesleki eğitim ve mesleki uygulama çalışmalarını 8. yarıyılda yapması istenmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. Ensar LOKMANOĞLU, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Lojistik Programı Tel: 0464 511 3002

Bölüm Olanakları

Programı tamamlayan öğrenciler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Merkez Bankası ve Eximbank gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra işletmelerin uluslararası pazarlama ve ticaret departmanlarında, uluslararası taşımacılık ve lojistik hizmetleri sunan işletmelerde, uluslararası fuar ve sergi organizatörü işletmelerde eleman ve yöneticilik, ticaretin finansmanı alanında finansal kurumlarda uzmanlık, Avrupa Birliği kurumlarında araştırmacılık ve yöneticilik yapabilecekleri gibi girişimci olarak da sektörde yer alma imkanına sahiptirler.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000521
BFB111Genel MatematikZorunlu1200521
BFB113Genel Muhasebe IZorunlu1200521
IKT103İktisada Giriş-IZorunlu3000521
YBD117İngilizce-IZorunlu3000521
UTL101İşletme YönetimiZorunlu3000521
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000521
UTL103Uluslararası Ticarete GirişZorunlu2200521
Toplam17600
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000521
BFB114Finans MatematiğiZorunlu1200521
BFB116Genel Muhasebe-IIZorunlu1200521
BFB112Hukukun Temel KavramlarıZorunlu1200521
IKT104İktisada Giriş-IIZorunlu3000521
YBD118İngilizce-IIZorunlu3000521
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000521
BFB118Yönetim ve OrganizasyonZorunlu1200521
Toplam14800
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UTL201Araştırma YöntemleriZorunlu1200521
BFB213Borçlar HukukuZorunlu3000521
UTL203Dış Ticaret İşlemleriZorunlu2200521
BFB225İleri Düzey İngilizce IZorunlu3000521
BFB221İstatistikZorunlu1200521
UTL205Lojistik YönetimiZorunlu3000521
BFB217Mikro İktisatZorunlu3000521
UTL207Pazarlama Yönetimi - IZorunlu2000521
Toplam18600
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UTL208Finansal YönetimZorunlu2000521
UTL212Gümrük İşlemleri ve Serbest BölgelerZorunlu2200521
UTL210İhracat ve İthalat YönetimiZorunlu3000521
BFB224İleri Düzey İngilizce-IIZorunlu3000521
BFB220Makro İktisatZorunlu3000521
UTL206Pazarlama Yönetimi- IIZorunlu2000521
UTL214Tedarik Zinciri YönetimiZorunlu1200521
UTL204Ticaret HukukuZorunlu3000521
Toplam19400
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UTL309Deniz ve Liman İşletmeciliği Zorunlu3000521
UTL307Dış Ticaret İşlemleri MuhasebesiZorunlu2200521
BFB323Mesleki İngilizce IZorunlu3000521
SECUTL05Seçmeli Ders Grubu-05Seçmeli2000521
UTL305Üretim YönetimiZorunlu3000521
Toplam13200
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UTL310Dünya Ekonomisi ve TarihiZorunlu3000521
UTL308Lojistik Planlama ve ModellemeZorunlu2200521
BFB330Mesleki İngilizce IIZorunlu3000521
SECUTL06Seçmeli Ders Grubu-06Seçmeli2000521
STJ302StajZorunlu0000521
UTL306Uluslararası PazarlamaZorunlu3000521
Toplam13200
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UTL415Kambiyo Mevzuatı ve UygulamalarıZorunlu2200521
UTL411Lojistik ve Taşımacılık HukukuZorunlu3000521
BFB425Mesleki İngilizce IIIZorunlu3000521
SECUTL07Seçmeli Ders Grubu-07Seçmeli2000521
UTL413Uluslararası İktisatZorunlu3000521
UTL417Uluslararası Taşımacılık YöntemleriZorunlu3000521
Toplam16200
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UTL408Elektronik Ticaret UygulamalarıZorunlu2200521
UTL410Lojistik Maliyet MuhasebesiZorunlu2200521
BFB422Mesleki İngilizce IVZorunlu3000521
SECUTL08Seçmeli Ders Grubu-08Seçmeli2000521
UTL412Uluslararası Ekonomi ve KüreselleşmeZorunlu3000521
UTL414Uluslararası Ticaret HukukuZorunlu3000521
Toplam15400
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu-05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UTL303Profesyonel SatışçılıkZorunlu2000521
UTL311Deniz ve Liman TaşımöacılığıZorunlu2000521
UTL313Maliyet MuhasebesiZorunlu2000521
UTL315Depo ve Antrepo YönetimiZorunlu2000521
UTL317Uluslararası Ticari ÖrgütlerZorunlu2000521
UTL319Yöneylem AraştırmasıZorunlu2000521
UTL323Güncel Ekonomik SorunlarZorunlu2000521
Seçmeli Ders Grubu-06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BFB328Türkiye EkonomisiZorunlu2000521
MUH304Yönetim MuhasebesiZorunlu2000521
UTL304İnovasyon YönetimiZorunlu2000521
UTL312Uluslararası PerakendecilikZorunlu2000521
UTL314ReklamcılıkZorunlu2000521
UTL316İletişim BecerileriZorunlu2000521
UTL318Stratejik Dağıtım Kanalı YönetimiZorunlu2000521
Seçmeli Ders Grubu-07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BFB427Yatırım Proje AnaliziZorunlu2000521
BFB431Maliye PolitikasıZorunlu2000521
UTL401İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu2000521
UTL403Stres YönetimiZorunlu2000521
UTL407Müşteri İlişkileri YönetimiZorunlu2000521
UTL409AB EkonomisiZorunlu2000521
UTL419Ürün ve Kategori YönetimiZorunlu2000521
UTL421Uluslararası Ticaret ve Lojistik Sözleşme YönetimiZorunlu2000521
Seçmeli Ders Grubu-08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BFB426Finansal Piyasalar ve KurumlarZorunlu2000521
BFB430Ekonomik SistemlerZorunlu2000521
HİR402İletişim TeknikleriZorunlu2000521
UTL402GirişimclikZorunlu2000521
UTL404Marka YönetimiZorunlu2000521
UTL406İktisadi Büyüme ve KalkınmaZorunlu2000521
UTL416Satın Alma ve Sipariş YönetimiZorunlu2000521
UTL418Tersine LojistikZorunlu2000521