Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ - Peyzaj Mimarlığı - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi´nde bölümlerin açılması konusunda Rektörlüğümüzce 28/03/2013 tarih ve 1205 sayılı yazısı üzerine yapılan teklif, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´nın 17/04/2013 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, fakülte bünyesinde Peyzaj Mimarlığı Bölümünün açılması uygun görülmüştür.

Kazanılan Derece

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun olan öğrencilere PEYZAJ MİMARLIĞI alanında lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü yükseköğrenim hakkı kazanabilmek için YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavlarına girmek gerekir. Sınava girip belli bir puan almış olan adaylar program tercihlerini yaparak Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM aldığı başvuruları en yüksek puandan başlayarak puan türüne (Dil, Türkçe, Fen ve Sosyal Bilimler alanları vb.) göre gruplandırır ve adayların kendi tercihlerine bağlı olarak uygun olan tüm programları sıralar. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği kontenjanlara ve adayların tercihlerine bağlı olarak uygun programlara yerleştirme yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 – ÖSYM tarafından yapılan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavlarından yeterli puan almış olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Peyzaj Mimarlığı Lisans Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere PEYZAJ MİMARLIĞI alanında lisans diploması verilir.

Program Profili

Peyzaj Mimarlığı bir mekan tasarımıdır. Ancak, bu mekan tasarımı farklı ölçü ve ölçekte, özgün, dış mekan veya açık mekan tasarımıdır. Peyzaj Mimarlığı, mekanı kullananların farklı ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmek için değişik etkinliklere imkan sağlayan meslek disiplinidir. Bu özelliği ile bu disiplin bir tasarım ürünü oluşturmayı hedefler ve bu nedenle mimarlık ve kent bölge planlama gibi disiplinlerle yakın ilişki içindedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunları kamu ve özel sektörde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi Bakanlıklar ile Belediyeler, Üniversiteler ve Enstitülerde görev yapabilirler. Ayrıca Peyzaj Mimarları serbest Peyzaj Mimarlığı Atölyesi açarak özel çalışabilir ve böylelikle özel şirketler veya özel bürolarda mesleki etkinliklerini sürdürebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans derlerinin sınavlarına ait ölçüm ve değerlendirme işlemlerinde RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'nin 21. maddesindeki hükümler uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Lisans öğrenimi aşamasında 8 yarıyıllık bir öğrenim sonunda öğrenciye Peyzaj Mimarlığı Lisans Diploması ile "Peyzaj Mimarı" unvanı verilir. Bu süre içerisinde öğrenciye mesleğini yakından tanıtmak amacıyla 2 aylık (60 günlük) bir staj çalışması yaptırılır. Öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır. Öğrenciler mezun olabilmek için 4.0 üzerinden en az 2.0 mezuniyet ortalamasına sahip olmak zorundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Fener Yerleşkesi 53100 Rize Telefon: 0464-2235998 Belge Geçer: 0464-2235208 Program Başkanı: Doç. Dr. Turan Yüksek e-posta:turan53@yahoo.com veya turan.yuksek@erdogan.edu.tr Web Adresi: http://gsf.erdogan.edu.tr/

Bölüm Olanakları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü yeni kurulan bir bölümdür. Birimin kendi bınası henüz hazır olmadığından diğer birimlerin fiziki altyapıları kullanılmaktadır. Bu kapsamda bölüm dersleri Su Ürünleri Fakültesindeki derslikler yürütülmektedir. Bölümün idari birimi Mühendislik Fakültesi ile Aynı binadır.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000504
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000604
MAT115Genel MatematikZorunlu4000604
MAT115Genel MatematikZorunlu4000504
PEM105Grafik,Maket ve Perspektif Anlatım TeknikleriZorunlu2200504
PEM105Grafik,Maket ve Perspektif Anlatım TeknikleriZorunlu2200604
YBD101İngilizce -IZorunlu2000604
YBD101İngilizce -IZorunlu2000504
PEM103Peyzaj MateryalleriZorunlu2000504
PEM109Peyzaj MateryalleriZorunlu3000604
PEM107Peyzaj Mimarlığına GirişZorunlu3000604
PEM101Peyzaj Mimarlığına GirişZorunlu2200504
ENF115Temel Bilgi Teknolojileri KullanımıZorunlu1200504
ENF115Temel Bilgi Teknolojileri KullanımıZorunlu1200604
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000604
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000504
Toplam361000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000504
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000604
PEM104Çevre Tasarımı Proje IZorunlu4400604
PEM104Çevre Tasarımı Proje IZorunlu4400504
PEM114Genel BotanikZorunlu3000604
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000604
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000504
PEM102Meteoroloji ve KlimatolojiZorunlu2000504
PEM110Meteoroloji ve KlimatolojiZorunlu3000604
PEM108Mimari TasarımZorunlu2200604
PEM108Mimari TasarımZorunlu2200504
PEM112Temel Tasarım Zorunlu2200604
PEM106Temel Tasarım KavramlarıZorunlu2200504
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000504
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000604
Toplam361600
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
PEM209Bilgisayar Destekli Grafik TasarımZorunlu2200604
PEM209Bilgisayar Destekli Grafik TasarımZorunlu2200504
PEM205Bitki Tanıma ve Değerlendirme-IZorunlu2200504
PEM205Bitki Tanıma ve Değerlendirme-IZorunlu2200604
PEM201Çevre Tasarımı Proje IIZorunlu4400504
PEM201Çevre Tasarımı Proje IIZorunlu4400604
PEM203Detay TasarımıZorunlu2200604
PEM203Detay TasarımıZorunlu2200504
PEM211Genel BotanikZorunlu2200504
PEM215Peyzaj Sanat TarihiZorunlu3000604
PEM213Toprak BilgisiZorunlu3000604
PEM207Toprak BilgisiZorunlu2000504
Toplam302200
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
PEM210Bilgisayar Destekli Modelleme Zorunlu2200504
PEM208Bitki Tanıma ve Değerlendirme- II Zorunlu2200504
PEM208Bitki Tanıma ve Değerlendirme- II Zorunlu2200604
PEM204Bitkilendirme Tasarımı Zorunlu2200504
PEM204Bitkilendirme Tasarımı Zorunlu2200604
PEM202Çevre Tasarımı Proje III Zorunlu4400604
PEM202Çevre Tasarımı Proje III Zorunlu4400504
PEM214Doğa Koruma ve Milli ParklarZorunlu3000604
PEM206Peyzaj EkolojisiZorunlu2200604
PEM206Peyzaj EkolojisiZorunlu2200504
PEM216Peyzaj Planlama YöntemleriZorunlu3000604
PEM212Refüjler veYeşilyollarZorunlu2000504
Toplam302200
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
PEM301Çevre Tasarımı Proje IVZorunlu4400504
PEM301Çevre Tasarımı Proje IVZorunlu4400604
ISG301İş Sağlığı ve Güvenliği-IZorunlu2000604
PEM317Kentsel Peyzaj PlanlamaZorunlu2200604
PEM305Mühendislik BilgisiZorunlu2200504
PEM307Peyzaj Planlama YöntemleriZorunlu2000504
SECPEM05Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli2000504
SECPEM-5Seçmeli Ders Grubu-5Seçmeli3000604
PEM321Staj IZorunlu0000604
PEM303Yer Örtücü BitkilerZorunlu2200504
Toplam231400
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
PEM302Çevre Tasarımı Proje VZorunlu4400504
PEM302Çevre Tasarımı Proje VZorunlu4400604
PEM308Doğa Koruma ve Milli Park.Zorunlu2000504
ISG302İş Sağlığı ve Güvenliği-IIZorunlu2000604
PEM310Kentsel Peyzaj PlanlamaZorunlu2000504
PEM304Kırsal Peyzaj PlanlamaZorunlu2000504
PEM320Kırsal Peyzaj PlanlamaZorunlu2200604
PEM306Mimarlık ve Sanat Tarihine GirişZorunlu2000504
SECPEM-6Secmeli Ders Grubu-6Seçmeli3000604
SECPEM06Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli2000504
PEM322Staj IIZorunlu0000604
Toplam251000
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
PEM403Bitki Yetiştirme ve Plantasyon TeknikleriZorunlu2200504
PEM407Coğrafi Bilgi Sistemlerinin TanıtımıZorunlu1200504
PEM401Çevre Tasarımı Proje VI Zorunlu4400504
PEM401Çevre Tasarımı Proje VI Zorunlu4400604
PEM409Mesleki Deneyim IZorunlu0200504
PEM419Özel Plantasyon TeknikleriZorunlu2200604
PEM405Peyzaj Sanat Tarihi Zorunlu2000504
SECPEM-7Secmeli Ders Grubu -7Seçmeli3000604
SECPEM07Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli2000504
PEM441Staj IIIZorunlu0000604
PEM421Yer Örtücü BitkilerZorunlu2200604
Toplam221800
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
PEM402Bitirme ÇalışmasıZorunlu0600504
PEM416Bitirme ProjesiZorunlu2200604
PEM420Bitirme TeziZorunlu2200604
PEM406Mesleki Deneyim IIZorunlu0200504
PEM404Mesleki Uygulama BilgisiZorunlu3200504
PEM418Mesleki Uygulama BilgisiZorunlu2200604
SECPEM-8Secmeli Ders Grubu -8Seçmeli3000604
SECPEM08Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli4000504
PEM438Staj IVZorunlu0000604
Toplam161600
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
PEM309Kent Mobilyaları ve MekânıZorunlu2000504
PEM311Bitkisel BiyoçeşitlilikZorunlu2000504
PEM313Çocuk, Oyun ve TasarımZorunlu2000504
PEM315Çim Alanı Tesisi ve RestorasyonuZorunlu2000504
Seçmeli Ders Grubu-5
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
PEM319Kent Mobilyaları ve MekanıZorunlu3000604
PEM323Çoçuk, Oyun ve TasarımZorunlu3000604
PEM325Çim Alanı Tesisi ve RestorasyonuZorunlu3000604
PEM327Arazi Kullanım Planlaması ve İlkeleriZorunlu3000604
PEM329Toprak Bitki Su İlişkileriZorunlu3000604
PEM331Kent EkosistemiZorunlu3000604
PEM333Bilgisayar Destekli ModellemeZorunlu3000604
PEM335Mimarlık Sanat TarihiZorunlu3000604
PEM337Bitkisel BiyoçeşitlilikZorunlu3000604
Secmeli Ders Grubu-6
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
PEM324Kaya BahçeleriZorunlu3000604
PEM326İç Mekan Bitkileri ve TasarımıZorunlu3000604
PEM328EkoturizmZorunlu3000604
PEM330Temel FotoğrafçılıkZorunlu3000604
PEM332Çevre KorumaZorunlu3000604
PEM334Kampüs ve Özel Yaşam Alan PlanlamasıZorunlu3000604
PEM336Mühendislik BilgisiZorunlu3000604
PEM338Yeşil YollarZorunlu3000604
PEM340Sulama TeknikleriZorunlu3000604
Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
PEM312Sulama TeknikleriZorunlu2000504
PEM314Kaya BahçeleriZorunlu2000504
PEM316İç Mekân Bitkileri ve Tasarımı Zorunlu2000504
PEM318EkoturizmZorunlu2000504
Secmeli Ders Grubu -7
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
PEM423Çatı BahçeleriZorunlu3000604
PEM425Engelliler için Peyzaj PlanlamalarıZorunlu3000604
PEM427Röleve ve Ölçme BilgisiZorunlu3000604
PEM429Bitki Besleme ve GübrelemeZorunlu3000604
PEM431Tıbbi ve Aromatik Süs BitkileriZorunlu3000604
PEM433Çevresel Etki ve DeğerlendirmeZorunlu3000604
PEM435Kent OrmancılığıZorunlu3000604
PEM437Kaynak ve Envanter AnaliziZorunlu3000604
PEM439Coğrafi Bilgi SistemleriZorunlu3000604
Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
PEM411Çatı Bahçeleri Zorunlu2000504
PEM413Engelliler için Peyzaj PlanlamalarıZorunlu2000504
PEM415Algı ve Çevresel DavranışZorunlu2000504
PEM417Bitki Besleme ve Gübreleme Zorunlu2000504
Secmeli Ders Grubu -8
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
PEM422Peyzaj Onarım TekniğiZorunlu3000604
PEM424Hobi BahçeleriZorunlu3000604
PEM426Zehirli BitkilerZorunlu3000604
PEM428Tarihi Çevre Koruma ve TasarımZorunlu3000604
PEM430Toprak Etüt ve Haritalama İlkeleri Zorunlu3000604
PEM432Kıyı PeyzajıZorunlu3000604
PEM434Algı ve Çevresel DavranışZorunlu3000604
PEM436Kara Yolu PeyzajıZorunlu3000604
Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
PEM408Özel Nitelikli Alanların RehabilitasyonuZorunlu4000504
PEM410Çevre Koruma Zorunlu4000504
PEM412Röleve ve Ölçme BilgisiZorunlu4000504
PEM414Tarihi Çevre Koruma ve TasarımıZorunlu4000504