Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - Tarla Bitkileri - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2 Mayıs 2012 günü 28280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/4/2012 tarihinde adı geçen yükseköğretim kurumuna bağlı olarak kurulması kararlaştırılmıştır. 2013 yılı içersinde Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerinin açılması YÖK tarafından uygun görülmüş olup, 01 Şubat 2013 tarihi itibariyle Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesine dekan ataması gerçekleştirilmiştir. Kısa bir sürede Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi sayısı tamamlanarak 2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı için Öğrenci Yerleştirme Kılavuzunda yer almamız sağlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 60 iş günü staj eğitimini yapan mezunlar “Ziraat Mühendisi” lisans derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü ve Kayıt” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Tarım teknikleri tüm dünyada sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Bugün dünya tarımının geldiği noktada uzmanlaşma büyük önem ifade etmektedir. Bu lisans programı ile Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı konularında uzman, ülkemiz tarımının gelişiminde yeterli katkıyı sağlayacak teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Sürdürülebilir ve ekolojik tarım, tohumluk üretim ve geliştirme teknikleri, enerji bitkileri yetiştiriciliği, gen kaynaklarının korunması, genetiği değiştirilmiş organizma oluşturma teknikleri ve bunlardan yararlanma şekil ve yöntemleri, yem bitkileri üretimi, çayır ve mera yönetim ve ıslahı, tohumluk üretim ve teknolojisi gibi konularda uzmanlaşmış Ziraat Yüksek Mühendislerinin yetiştirilmesi ülkemiz tarımının rekabet gücünü artıma bakımından bir zorunluluk olarak görülmekte ve bu programın temel gerekçesini oluşturmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarla Bitkileri Bölümünden mezun olan Ziraat Mühendisleri aşağıda belirtilen kuruluşlarda istihdam edilebilir. Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım Bakanlığı'na bağlı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, kamu ve özel sektör bankalar Çevre ve Orman Bakanlıkları, Tarımsal Araştırma Enstitüleri'nde, Tarımsal Araştırma Enstitüleri ve Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Birimlerinde; Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri; Özel Sektör İşletmeleri: Tarla bitkileri tohumculuğu yapan şirketler, zirai mücadele ilaçları bayilikler, tarımsal üretim ve pazarlama işletmeleri, tarım ve tarıma dayalı sektörde kontrol ve sertifika kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinde çalışma imkanına sahiptirler. Bununla birlikte kendilerine ait üretim ve pazarlama işletmeleri ile zirai mücadele ilaçları bayiliği (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış ve sınavda başarılı olanlar) açabilirler. Tohumculuk, Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları, Tarımda ürün bazlı destekler önerilen Tarla Bitkileri Bölümü mezunları için yeni alanlar oluşturmaktadır. Ayrıca, mezunlar gelecek vadeden ulusal ve uluslararası kırsal kalkınma projelerinde yer alabilir ve bu projelere liderlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve Yabancı Dil puanları da dikkate alınarak Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvurabilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ‘Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları ”Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞAVŞATLI (Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı/Bologna Bölüm Koodinatörü) Tel : 0(464) 6127317/2895, e-mail : yusuf.savsatli@erdogan.edu.tr Fakülte Sekreteri : Zafer Yücel ÇETİN Tel : 0464 6127317/2875 Faks : 0464 6127317

Bölüm Olanakları

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 11.000 m2’si okul yerleşkesi, 20.000 m2’si araştırma ve uygulama bahçesi olmak üzere toplam 31.000 m2’lik yerleşim alanına sahiptir. Okul yerleşkesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü ana bina (2.000m²), çok amaçlı kapalı salonu (700 m²), yemekhane binası (1200 m²) ile toplam 3900 m²’lik kapalı alan ile birlikte 11.000 m² lik alanda kuruludur. Eğitim ve öğretimin sürdürüldüğü standart dersliklerde beyaz tahta ve projeksiyon cihazları mevcuttur. Öğrencilerin ders saatlerinde ve araştırmalarında kullanılmak üzere 30 kişilik teknoloji sınıfı bulunmaktadır. Ana bina içerisinde laboratuarların fiziki alt yapıları tamamlanmış olup, gerekli cihazların temini devam etmektedir. Fakülte, sahip olduğu güçlü akademik kadrosuyla öğrencilerine hem teorik hem de uygulama alanında da kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler aldıkları teorik eğitimi deneme bahçesindeki uygulama eğitimleriyle destekleyerek teknik açıdan yeterli donanıma sahip olarak mezun olabileceklerdir. Fakültemiz bünyesinde öğrenci kafeteryası, internet salonu ve 250 kişilik konferans salonu bulunmaktadır. Ayrıca, fakülte yerleşkesi bünyesinde yemekhane, 1 adet basketbol ve voleybol sahası (açık alan) mevcuttur

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000481
TBD107BotanikZorunlu2200481
TBD103FizikZorunlu3000481
TBD105KimyaZorunlu3000481
TBD101MatematikZorunlu3000481
TBB101Tarla Bitkilerine GirişZorunlu2200481
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000481
YBD109Yabancı Dil-IZorunlu2000481
Toplam19400
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000481
TBD102Bilgi ve İletişim TeknolojileriZorunlu2200481
TBD108Bitki FizyolojisiZorunlu3000481
TBD104İstatistikZorunlu3000481
GZM102Tarım Tarihi ve DeontolojisiZorunlu3000481
TBD106Tarımsal MeteorolojiZorunlu2000481
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000481
YBD110Yabancı Dil-IIZorunlu2000481
Toplam19200
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TMU201Mesleki Uygulama-IZorunlu0400481
GZM201Tarım EkonomisiZorunlu2000481
GZM203Tarımsal EkolojiZorunlu2000481
GZM207Tarımsal Yapılar ve SulamaZorunlu3000481
TBB201Tarla Tarımının İlkeleriZorunlu3000481
TBB203Tohumluk Bilimi ve TeknolojisiZorunlu3000481
GZM205Toprak BilgisiZorunlu2200481
GZM209ZootekniZorunlu2200481
Toplam17800
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GZM210Araştırma ve Deneme MetodlarıZorunlu3000481
GZM214Bahçe BitkileriZorunlu2200481
GZM206Bitki Besleme ve GübrelemeZorunlu2200481
GZM204Bitki KorumaZorunlu2200481
GZM202GenetikZorunlu2000481
GZM208Gıda Bilimi ve TeknolojisiZorunlu2200481
TMU202Mesleki Uygulama-IIZorunlu0400481
STJ202StajZorunlu0000481
TBB202Tohumluk Kontrol ve SertifikasyonuZorunlu1200481
Toplam141400
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GZM301Bitki IslahıZorunlu2200481
TBB303Buğdaygil Yem BitkileriZorunlu2200481
TMU301Mesleki Uygulama-IIIZorunlu0400481
TBB301MünavebeZorunlu3000481
SECTBB05-2Seçmeli Ders Grubu(Bölüm Dışı) 05-2Seçmeli3000481
SECTBB05-1Seçmeli Ders Grubu(Bölüm İçi) 05-1Seçmeli3000481
GZM303Tarımsal Yayım ve HaberleşmeZorunlu2000481
Toplam15800
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TBB306Baklagil Yem BitkileriZorunlu2200481
TBB302Bitki BiyoteknolojisiZorunlu1200481
TMU302Mesleki Uygulama-IVZorunlu0400481
SECTBB06-2Seçmeli Ders Grubu(Bölüm Dışı) 06-2Seçmeli3000481
SECTBB06-1Seçmeli Ders Grubu(Bölüm İçi) 06-1Seçmeli3000481
STJ302StajZorunlu0000481
GZM302Tarımsal MekanizasyonZorunlu1200481
TBB304Tarla Bitkileri IslahıZorunlu1200481
Toplam111200
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TBB401Çayır-Mera AmenajmanıZorunlu2200481
ISG401İş Sağlığı ve Güvenliği IZorunlu2000481
TBB403Lif ve Keyf BitkileriZorunlu2200481
TBB407Nişasta ve Şeker BitkileriZorunlu2200481
SECTBB07-2Seçmeli Ders Grubu(Bölüm Dışı) 07-2Seçmeli3000481
SECTBB07-1Seçmeli Ders Grubu(Bölüm İçi) 07-1Seçmeli3000481
TBB405Serin İklim TahıllarıZorunlu2200481
TBB409Tıbbi ve Aromatik BitkilerZorunlu2200481
Toplam181000
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TBB408Çayır Mera IslahıZorunlu2200481
ISG402İş Sağlığı ve Güvenliği IIZorunlu2000481
SECTBB08-2Seçmeli Ders Grubu(Bölüm Dışı) 08-2Seçmeli3000481
SECTBB08-1Seçmeli Ders Grubu(Bölüm İçi) 08-1Seçmeli3000481
TBB406Sıcak İklim TahıllarıZorunlu2200481
TBB410Tarla Yabancı OtlarıZorunlu2200481
TBB404Yağ BitkileriZorunlu2200481
TBB402Yemeklik BaklagillerZorunlu2200481
Toplam181000
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu(Bölüm Dışı) 05-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BBB303Bahçe Bitkilerinde Organik Yetiştiricilik ve İyi Tarım UygulamalarıZorunlu3000481
BBB305Meyve Çoğaltma TekniğiZorunlu3000481
BBB307Dış Mekan Süs BitkileriZorunlu3000481
Seçmeli Ders Grubu(Bölüm İçi) 05-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TBB305Mesleki İngilizce-IZorunlu3000481
TBB307Tarımsal BiyoteknolojiZorunlu3000481
TBB309Tarım ve Çevre İlişkileriZorunlu3000481
TBB311Bitki Gen KaynaklarıZorunlu3000481
TBB313Bitki Doku Kültürü TeknikleriZorunlu3000481
TBB315Yem Kültürünün Genel EsaslarıZorunlu3000481
Seçmeli Ders Grubu(Bölüm Dışı) 06-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BBB308Bitki Büyüme Düzenleyicileri(Hormonlar)Zorunlu3000481
BBB310Bahçe Bitkileri TohumculuğuZorunlu3000481
BBB312İç Mekan Süs bitkileriZorunlu3000481
GZM304Ölçme BilgisiZorunlu3000481
Seçmeli Ders Grubu(Bölüm İçi) 06-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TBB308Mesleki İngilizce-IIZorunlu3000481
TBB310Biyolojik ÇeşitlilikZorunlu3000481
TBB312Avrupa Birliği ve Türk TarımıZorunlu3000481
TBB314Moleküler Bitki IslahıZorunlu3000481
TBB316Standardizasyon ve DepolamaZorunlu3000481
TBB318Çayır Mera Yem BitkileriZorunlu3000481
Seçmeli Ders Grubu(Bölüm Dışı) 07-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BBB411Kesme ÇiçekcilikZorunlu3000481
BBB413Bahçe Bitkileri Hastalık ve ZararlılarıZorunlu3000481
BBB415AmpelografiZorunlu3000481
Seçmeli Ders Grubu(Bölüm İçi) 07-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TBB411Mesleki İngilizce-IIIZorunlu3000481
TBB413Tarla Bitkilerinde Organik TarımZorunlu3000481
TBB415Bitki Çoğaltma TekniğiZorunlu3000481
TBB417Vejetasyon Etüd ve ÖlçümleriZorunlu3000481
Seçmeli Ders Grubu(Bölüm Dışı) 08-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BBB412Doku Kültürü ve ÇoğaltmaZorunlu3000481
BBB416Laboratuar TekniğiZorunlu3000481
Seçmeli Ders Grubu(Bölüm İçi) 08-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TBB412Mesleki İngilizce-IVZorunlu3000481
TBB414Çim Alanları Tesis ve AmenajmanıZorunlu3000481
TBB416Enerji BitkileriZorunlu3000481
TBB418Proje ÇalışmasıZorunlu3000481
TBB420Genel TohumculukZorunlu3000481