Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - Bahçe Bitkileri - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2 Mayıs 2012 günü 28280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 16/4/2012 tarihinde adı geçen yüksek öğretim kurumuna bağlı olarak kurulması kararlaştırılmıştır. 2013 yılı içerisinde Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerinin açılması YÖK tarafından uygun görülmüş olup, 01 Şubat 2013 tarihi itibariyle Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesine dekan ataması gerçekleştirilmiştir. Kısa bir sürede Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi sayısı tamamlanarak 2013/2014 Eğitim Öğretim Yılından itibaren öğrenci alımı yapılmaktadır.

Kazanılan Derece

Bahçe Bitkilerinde Lisans Diploması / Ziraat Mühendisi

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü ve Kayıt” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 60 günlük stajı başarı ile tamamlamak yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Tarım teknikleri tüm dünyada sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Bugün dünya tarımının geldiği noktada uzmanlaşma büyük önem ifade etmektedir. Bu lisans programı ile Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı konularında uzman, ülkemiz tarımının gelişiminde yeterli katkıyı sağlayacak teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Sürdürülebilir ve ekolojik tarım, tohumluk üretim ve geliştirme teknikleri, enerji bitkileri yetiştiriciliği, gen kaynaklarının korunması, genetiği değiştirilmiş organizma oluşturma teknikleri ve bunlardan yararlanma şekil ve yöntemleri, yem bitkileri üretimi, çayır ve mera yönetim ve ıslahı, tohumluk üretim ve teknolojisi gibi konularda uzmanlaşmış Ziraat Yüksek Mühendislerinin yetiştirilmesi ülkemiz tarımının rekabet gücünü artıma bakımından bir zorunluluk olarak görülmekte ve bu programın temel gerekçesini oluşturmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bahce Bitkileri Bölümünden mezun olan ziraat mühendisleri; 1. Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım Bakanlığı'na bağlı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri , Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, kamu ve özel sektör bankalar Çevre ve Orman Bakanlıkları, Tarımsal Araştırma Enstitüleri'nde, Tarımsal Araştırma Enstitüleri ve Belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimlerinde; 2. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri; 3. Özel Sektör İşletmeleri: Bahçe bitkileri tohumculuğu yapan şirketler, zirai mücadele ilaçları bayilikler, hazır fide sektörü ve tarımsal üretim ve pazarlama işletmeleri, tarım ve tarıma dayalı sektörde kontrol ve sertifika kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinde çalışma imkanına sahiptirler. Bununla birlikte kendilerine ait üretim ve pazarlama işletmeleri ile zirai mücadele ilaçları bayiliği (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış ve sınavda başarılı olanlar) açabilirler. Tohumculuk, Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları, Tarımda ürün bazlı destekler önerilen Bahçe Bitkileri Programı mezunları için yeni alanlar oluşturmaktadır. Ayrıca, mezunlar gelecek vadeden ulusal ve uluslararası kırsal kalkınma projelerinde yer alabilir ve bu projelere liderlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve Yabancı Dil puanları da dikkate alınarak Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvurabilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ‘Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları ”Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı : Doç.Dr. Mustafa AKBULUT Tel: 0 464 6127317 Faks : 0 464 6127316 E-mail : mustafa.akbulut@erdogan.edu.tr Bölüm Bologna Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr. Arzu KARATAŞ Tel : 0464 6127317 Faks : 0464 6127317 E-mail : arzu.karatas@erdogan.edu.tr Fakülte Sekreteri : Zafer Yücel ÇETİN Tel : 0464 6127317/2875 Faks : 0464 6127317 zaferyucel.cetin@erdogan.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölüm Olanakları Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 11.000 m2’si okul yerleşkesi, 20.000 m2’si araştırma ve uygulama bahçesi olmak üzere toplam 31.000 m2’lik yerleşim alanına sahiptir. Okul yerleşkesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü ana bina (2.000m²), çok amaçlı kapalı salonu (700 m²), yemekhane binası (1200 m²) ile toplam 3900 m²’lik kapalı alan ile birlikte 11.000 m² lik alanda kuruludur. Eğitim ve öğretimin sürdürüldüğü standart dersliklerde beyaz tahta ve projeksiyon cihazları mevcuttur. Öğrencilerin ders saatlerinde ve araştırmalarında kullanılmak üzere 30 kişilik teknoloji sınıfı bulunmaktadır. Ana bina içerisinde laboratuarların fiziki alt yapıları tamamlanmış olup, gerekli cihazların temini devam etmektedir. Fakülte, sahip olduğu güçlü akademik kadrosuyla öğrencilerine hem teorik hem de uygulama alanında da kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler aldıkları teorik eğitimi deneme bahçesindeki uygulama eğitimleriyle destekleyerek teknik açıdan yeterli donanıma sahip olarak mezun olabileceklerdir. Fakültemiz bünyesinde öğrenci kafeteryası, internet salonu ve 250 kişilik konferans salonu bulunmaktadır. Ayrıca, fakülte yerleşkesi bünyesinde yemekhane, 1 adet basketbol ve voleybol sahası (açık alan) mevcuttur.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000484
BBB101Bahçe Bitkilerine GirişZorunlu2200484
TBD107BotanikZorunlu2200484
TBD103FizikZorunlu3000484
TBD105KimyaZorunlu3000484
TBD101MatematikZorunlu3000484
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000484
YBD109Yabancı Dil-IZorunlu2000484
Toplam19400
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000484
TBD102Bilgi ve İletişim TeknolojileriZorunlu2200484
TBD108Bitki FizyolojisiZorunlu3000484
TBD104İstatistikZorunlu3000484
GZM102Tarım Tarihi ve DeontolojisiZorunlu3000484
TBD106Tarımsal MeteorolojiZorunlu2000484
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000484
YBD110Yabancı Dil-IIZorunlu2000484
Toplam19200
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BBB201Genel MeyvecilikZorunlu2200484
BBB203Genel SebzecilikZorunlu2200484
TMU201Mesleki Uygulama-IZorunlu0400484
GZM201Tarım EkonomisiZorunlu2000484
GZM203Tarımsal EkolojiZorunlu2000484
GZM207Tarımsal Yapılar ve SulamaZorunlu3000484
GZM205Toprak BilgisiZorunlu2200484
GZM209ZootekniZorunlu2200484
Toplam151200
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GZM210Araştırma ve Deneme MetodlarıZorunlu3000484
GZM206Bitki Besleme ve GübrelemeZorunlu2200484
GZM204Bitki KorumaZorunlu2200484
BBB202Genel BağcılıkZorunlu2200484
GZM202GenetikZorunlu2000484
GZM208Gıda Bilimi ve TeknolojisiZorunlu2200484
TMU202Mesleki Uygulama-IIZorunlu0400484
STJ202StajZorunlu0000484
GZM212Tarla BitkileriZorunlu2200484
Toplam151400
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GZM301Bitki IslahıZorunlu2200484
TMU301Mesleki Uygulama-IIIZorunlu0400484
BBB301Örtü Altı SebzeciliğiZorunlu2200484
SECBBB05-2Seçmeli ders Grubu(Bölüm Dışı) 05-2Seçmeli3000484
SECBBB05-1Seçmeli Ders grubu(Bölüm İçi)05-1Seçmeli3000484
GZM305Sera Yapım TekniğiZorunlu2200484
GZM303Tarımsal Yayım ve HaberleşmeZorunlu2000484
Toplam141000
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BBB302Ilıman İklim ve Meyve Türleri-IZorunlu1200484
TMU302Mesleki Uygulama-IVZorunlu0400484
BBB304Özel Sebzecilik-IZorunlu2200484
SECBBB06-2Seçmeli Ders Grubu(Bölüm Dışı) 06-2Seçmeli3000484
SECBBB06-1Seçmeli Ders Grubu(Bölüm İçi) 06-1Seçmeli3000484
STJ302StajZorunlu0000484
BBB306Süs BitkileriZorunlu1200484
GZM302Tarımsal MekanizasyonZorunlu1200484
Toplam111200
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BBB407Budama TeknikleriZorunlu2200484
BBB403Ilıman İklim ve Meyve Türleri-IIZorunlu2200484
ISG401İş Sağlığı ve Güvenliği IZorunlu2000484
BBB405Özel Sebzecilik-IIZorunlu2200484
BBB401Peyzaj MimarlığıZorunlu2200484
SECBBB07-2Seçmeli ders Grubu(Bölüm Dışı) 07-2Seçmeli3000484
SECBBB07-1Seçmeli Ders Grubu(Bölüm İçi) 07-1Seçmeli3000484
BBB409Subtropik İklim Meyve TürleriZorunlu2200484
Toplam181000
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BBB410Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve PazarlanmasıZorunlu2200484
BBB408Fide ve Fidan Yetiştirme TekniğiZorunlu2000484
ISG402İş Sağlığı ve Güvenliği IIZorunlu2000484
BBB404Mantar Yetiştirme TekniğiZorunlu2200484
SECBBB08-2Seçmeli Ders Grubu(Bölüm Dışı) 08-2Seçmeli3000484
SECBBB08-1Seçmeli Ders grubu(Bölüm İçi)08-1Seçmeli3000484
BBB402Tropik İklim Meyve TürleriZorunlu2200484
BBB406Üzümsü MeyvelerZorunlu2200484
Toplam18800
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli ders Grubu(Bölüm Dışı) 05-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GZM307Teknik ResimZorunlu3000484
GZM309Topraksız TarımZorunlu3000484
TBB307Tarımsal BiyoteknolojiZorunlu3000484
Seçmeli Ders grubu(Bölüm İçi)05-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BBB303Bahçe Bitkilerinde Organik Yetiştiricilik ve İyi Tarım UygulamalarıZorunlu3000484
BBB305Meyve Çoğaltma TekniğiZorunlu3000484
BBB307Dış Mekan Süs BitkileriZorunlu3000484
BBB309Mesleki İngilizce-IZorunlu3000484
Seçmeli Ders Grubu(Bölüm Dışı) 06-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GZM304Ölçme BilgisiZorunlu3000484
GZM306Girişimcilik ve İşletmecilikZorunlu3000484
TBB318Çayır Mera Yem BitkileriZorunlu3000484
Seçmeli Ders Grubu(Bölüm İçi) 06-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BBB308Bitki Büyüme Düzenleyicileri(Hormonlar)Zorunlu3000484
BBB310Bahçe Bitkileri TohumculuğuZorunlu3000484
BBB312İç Mekan Süs bitkileriZorunlu3000484
BBB314Mesleki İngilizce-IIZorunlu3000484
Seçmeli ders Grubu(Bölüm Dışı) 07-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
GZM401Tarımsal Kıymet Takdiri ve BilirkişilikZorunlu3000484
TBB419Lif ve Keyf Bitkilerine GirişZorunlu3000484
TBB421Tıbbi ve Aromatik Bitkilere GirişZorunlu3000484
Seçmeli Ders Grubu(Bölüm İçi) 07-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BBB411Kesme ÇiçekcilikZorunlu3000484
BBB413Bahçe Bitkileri Hastalık ve ZararlılarıZorunlu3000484
BBB415AmpelografiZorunlu3000484
BBB417Mesleki İngilizce-IIIZorunlu3000484
Seçmeli Ders Grubu(Bölüm Dışı) 08-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TBB414Çim Alanları Tesis ve AmenajmanıZorunlu3000484
TBB416Enerji BitkileriZorunlu3000484
TBB420Genel TohumculukZorunlu3000484
Seçmeli Ders grubu(Bölüm İçi)08-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BBB412Doku Kültürü ve ÇoğaltmaZorunlu3000484
BBB414Proje ÇalışmasıZorunlu3000484
BBB416Laboratuar TekniğiZorunlu3000484
BBB418Mesleki İngilizce-IVZorunlu3000484