Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU - Bankacılık ve Finans - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında Bankacılık ve Finans bölümü ile 4 yıllık lisans eğitimine başlamıştır. Bankacılık ve Finans Bölümündeki teorik derslerin kaliteli akademik öğretim kadrosu tarafından verilmesi yanı sıra mezunların lisans eğitimi almış diğer öğrenciler ile aynı seviyede eğitim alması hedeflenmiştir.

Kazanılan Derece

Fakültelerde olduğu gibi yüksekokullarda da programı başarı ile tamamlayan öğrencilere verilen diploma dört yıllık eğitimin karşılığı olan lisans diplomasıdır. Dolayısıyla Bankacılık ve Finans bölümünün tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "lisans " derecesi almaktadırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Rize Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar ve İngilizce, dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not

Program Profili

Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılan 4 yıllık Bankacılık ve Finans bölümünün amacı, ilgili sektöre yükselen talepleri karşılayacak kalitede ve nitelikte beşeri kaynak yetiştirmektir. Küresel rekabetin artması, iletişim ve bilgi teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi gibi değişimler, ülkelerin ekonomik sistemlerinde de büyük değişikliklere yol açmıştır. Bu bağlamda bankacılık ve finans bölümü öğrencilerinin gerekli yeterliliklere sahip olarak mezun edilmesi hem ekonomik açıdan hem de sosyal açılardan topluma ve kurumlara faydalar sağlayacaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

4 yıllık Bankacılık ve Finans bölümü öğrencileri lisans diploması ile mezun olmakla birlikte oldukça geniş iş olanaklarına sahiptirler. Öğrenciler ilgili sektörlerdeki mali, idari ve denetim mekanizmalarında çeşitli görev ve sorumlulukları yerine getirecek düzeyde yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Özellikle bankacılık sektöründe çalışmak isteyen öğrenciler için bölümün kaliteli teorik dersleri ve uygulamalı eğitimleri ile faydalı olacağı düşünülmektedir. 4 yıllık fakülte mezunlarında olduğu gibi bankacılık ve finans bölümü öğrencileri de lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma haklarına sahiptirler. Program mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde genellikle bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40’ı ve final sınavının %60’ı toplanarak dönem sonu ortalaması hesaplanmaktadır. NOT: Derslerdeki ortalama not hesabında öğretim üyelerinin belirlediği ödev, kısa sınav vb. uygulamaların ağırlıklarına göre değişiklikler olabilir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Durmuş Çağrı Yıldırım

Bölüm Olanakları

Bankacılık ve finans bölümünün yürütülmesinde 1 profesör, 3 yardımcı doçent, 1 doktor öğretim görevlisi ve bir öğretim görevlisi kadrolu olarak görev yapmaktadır. Bölümde tüm öğretim üyelerinin dizüstü bilgisayarı ve yazıcısı, her odada internet bağlantısı bulunmaktadır. Bölüm, tam donanımlı bilgisayar laboratuvarları ve yabancı dil laboratuvarları ile tüm amfi ve sınıflarda yansıtma makinelerinin kullanımını mümkün hale getirerek öğrencilerini rekabetçi bir çalışma ortamına hazırlamaktadır. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000486
BFB101Bankacılığa GirişZorunlu2200486
BFB111Genel MatematikZorunlu1200486
BFB113Genel Muhasebe IZorunlu1200486
BFB105İktisada Giriş-IZorunlu3000486
YBD117İngilizce-IZorunlu3000486
BFB103İşletme YönetimiZorunlu3000486
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000486
Toplam17600
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000486
BFB114Finans MatematiğiZorunlu1200486
BFB116Genel Muhasebe-IIZorunlu1200486
BFB112Hukukun Temel KavramlarıZorunlu1200486
BFB110İktisada Giriş-IIZorunlu3000486
YBD118İngilizce-IIZorunlu3000486
UTL102Pazarlama İlkeleriZorunlu1200486
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000486
Toplam14800
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UTL201Araştırma YöntemleriZorunlu1200486
MUH201Banka Muhasebesi ve RaporlamaZorunlu1200486
BFB219Bankacılıkta Yönetim ve OrganizasyonZorunlu1200486
BFB213Borçlar HukukuZorunlu3000486
BFB223İleri Düzey İngilizce-IZorunlu2000486
BFB221İstatistikZorunlu1200486
BFB217Mikro İktisatZorunlu3000486
BFB215Para ve Banka-IZorunlu3000486
Toplam15800
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UTL202Bankacılıkta PazarlamaZorunlu2000486
MUH202Bilgisayarlı Banka Muhasebe UygulamalarıZorunlu1200486
BFB226EkonometriZorunlu1200486
BFB224İleri Düzey İngilizce-IIZorunlu3000486
BFB220Makro İktisatZorunlu3000486
BFB218Para ve Banka-IIZorunlu3000486
BFB222Temel Bankacılık Hizmet ve ÜrünleriZorunlu1200486
BFB216Ticaret HukukuZorunlu2000486
Toplam16600
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BFB319Bankacılık HukukuZorunlu3000486
MUH301Finansal YönetimZorunlu1200486
BFB323Mesleki İngilizce IZorunlu3000486
SECBFB05Seçmeli Ders Grubu-01Seçmeli2000486
BFB321Zaman Serileri AnaliziZorunlu1200486
Toplam10400
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BFB322Bankacılık ve Kambiyo İşlemleriZorunlu3000486
MUH302Finansal Tablolar AnaliziZorunlu1200486
BFB330Mesleki İngilizce IIZorunlu3000486
BFB320Portföy AnaliziZorunlu1200486
SECBFB06Seçmeli Ders Grubu-02Seçmeli2000486
STJ302StajZorunlu0000486
Toplam10400
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BFB419Bankacılıkta Aktif-Pasif YönetimiZorunlu3000486
BFB423Kıymetli Evrak HukukuZorunlu3000486
BFB421Kredi Talep Değerleme ve TahsisiZorunlu1200486
BFB425Mesleki İngilizce IIIZorunlu3000486
SRY401Risk YönetimiZorunlu3000486
SECBFB07Seçmeli Ders Grubu-03Seçmeli2000486
Toplam15200
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BFB420Finansal Krizler ve Kriz YönetimiZorunlu3000486
BFB418Fon YönetimiZorunlu1200486
BFB416KOBİ ve BankacılıkZorunlu3000486
BFB422Mesleki İngilizce IVZorunlu3000486
SECBFB08Seçmeli Ders Grubu-04Seçmeli2000486
MUH402Sermaye Piyasaları İşlemleri ve Uygulamaları Zorunlu3000486
Toplam15200
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu-01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BFB325Uluslararası BankacılıkZorunlu2000486
BFB327İş HukukuZorunlu2000486
BFB329Güncel Ekonomik Sorunlar Zorunlu2000486
MUH303İşletme FinansıZorunlu2000486
MUH305Türk Vergi SistemiZorunlu2000486
UTL301Uluslararası İktisatZorunlu2000486
UTL303Profesyonel SatışçılıkZorunlu2000486
Seçmeli Ders Grubu-02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BFB324Uluslararası Finans SistemiZorunlu2000486
BFB326İcra İflas HukukuZorunlu2000486
BFB328Türkiye EkonomisiZorunlu2000486
HİR302Bankacılıkta Reklam StratejileriZorunlu2000486
MUH304Yönetim MuhasebesiZorunlu2000486
UTL302Uluslararası PazarlamaZorunlu2000486
UTL304İnovasyon YönetimiZorunlu2000486
Seçmeli Ders Grubu-03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BFB427Yatırım Proje AnaliziZorunlu2000486
BFB429Sermaye Piyasası HukukuZorunlu2000486
BFB431Maliye PolitikasıZorunlu2000486
UTL401İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu2000486
UTL403Stres YönetimiZorunlu2000486
UTL405Örgütsel DavranışZorunlu2000486
UTL407Müşteri İlişkileri YönetimiZorunlu2000486
UTL409AB EkonomisiZorunlu2000486
Seçmeli Ders Grubu-04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BFB424Bankacılıkta Kredi PolitikasıZorunlu2000486
BFB426Finansal Piyasalar ve KurumlarZorunlu2000486
BFB428Borsa HukukuZorunlu2000486
BFB430Ekonomik SistemlerZorunlu2000486
HİR402İletişim TeknikleriZorunlu2000486
UTL402GirişimclikZorunlu2000486
UTL404Marka YönetimiZorunlu2000486
UTL406İktisadi Büyüme ve KalkınmaZorunlu2000486