Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - Makine Mühendisliği - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi bünyesinde, 04.04.2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Makine Mühendisliği Bölümü; Termodinamik, Enerji, Konstrüksiyon ve İmalat, Hidromekanik ve Hidrolik Makineler, Mekanik ve Otomotiv olmak üzere altı anabilim dalından oluşmaktadır. İngilizce hazırlık programı ve karma dille eğitim-öğretim planlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Makine Mühendisi

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencilerin Makine Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptırabilmesi için lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)'den yeterli puanı almış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması ve yatay geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "Yüksek Öğretim Kurumlarında önlisans ve Yüksek Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleşmektedir. Bununla birlikte bölümümüzde verilmekte olan ingilizce hazırlık eğitimi için dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. İngilizce hazırlık eğitiminin öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler muafiyet sınavına girme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Makine mühendisliği Bölümü'nden lisans diploması almak için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporların geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.

Program Profili

Makine Mühendisliği tüm mühendislikler arasında en eskilerden biri ve en büyük ikinci mühendisliktir. Makine Mühendisliği, kapsamlı olarak enerji, malzeme, üretim ve makine tasarımıyla ilgilidir. Makine Mühendisliği mekanik cihaz veya mekanizmaların ve enerji üreten ve tüketen sistemlerin tasarımı ve üretimi üzerine odaklanan, uygulamada karşılaşılan problemleri çözen ve fizik, matematik ve mühendisliğin birleşimi olan bir meslektir. Bölümün hedefi mühendislik prensiplerine dayanan teknolojiler geliştirecek ve toplumun problemlerine çözüm oluşturacak yarının mühendislerine endüstri odaklı eğitim sağlarken, bilgiyi istihdama dönüştüren vizyoner araştırmalar gerçekleştiren ulusal ve uluslararası iyi tanınan bir fakülte olmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Makine mühendisleri endüstride, kamuda ve eğitimde çok geniş yelpazede kariyer fırsatı bulabilirler. Makine mühendisleri havacılık firmaları, biyomedikal ekipman üreticileri, enerji üretimi yapan işletmeleri, otomobil üreticileri, gıda ve metal işleme firmaları, petrol rafinerileri, elektronik ekipman ve bilgisayar üreten yapan işletmeler, ağır sanayi ve araç üreticileri, HVAC sistemleri ve tarım aletleri üretimi yapan firmaları içine alan sanayide çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tamamından başarılı olan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasını elde eden, bitirme çalışmasını ve mesleki stajını başarı ile tamamlayan öğrenciler Makine Mühendisi unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Zihni Derin Yerleşkesi, 53100, Rize Telefonu : +90 464 2237518 Belge Geçer : +90 464 223 7514 E-Posta : haydar.kucuk@erdogan.edu.tr Web Adresi : http://foe.erdogan.edu.tr/mechanical/

Bölüm Olanakları

Bölüm; öğrencilerin kullanımı için derslikler, eğitim-öğretim ve araştırma laboratuvarları ve diğer öğrenim amaçlı birimlerle donatılmıştır. Bölümde, İmalat atölyesi, iklimlendirme ve enerji laboratuarları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000603
YBD107İleri Yabancı Dil-IZorunlu3000603
YBD107İleri Yabancı Dil-IZorunlu3000482
MEC101Makine Mühendisliğine GirişZorunlu2000482
MEC101Makine Mühendisliğine GirişZorunlu2000603
MEC103Mühendislik ÇizimiZorunlu4200603
MEC103Mühendislik ÇizimiZorunlu4200482
MFZ103Mühendislik FiziğiZorunlu3020482
MFZ103Mühendislik FiziğiZorunlu3020603
MMT101Mühendislik Matematiği-IZorunlu3200603
MMT101Mühendislik Matematiği-IZorunlu3200482
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000482
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000603
Toplam36840
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000603
MEC104Atölye ve ÖlçmeZorunlu1020603
MEC104Atölye ve ÖlçmeZorunlu1020482
YBD108İleri Yabancı Dil-IIZorunlu3000482
YBD108İleri Yabancı Dil-IIZorunlu3000603
MMT102Mühendislik Matematiği-IIZorunlu3200603
MMT102Mühendislik Matematiği-IIZorunlu3200482
MEC102StatikZorunlu2200482
MEC102StatikZorunlu2200603
MFZ104Uygulamalı Mühendislik FiziğiZorunlu3020603
MFZ104Uygulamalı Mühendislik FiziğiZorunlu3020482
MKM104Uygulamalı Mühendislik KimyasıZorunlu3020482
MKM104Uygulamalı Mühendislik KimyasıZorunlu3020603
Toplam328120
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MMT203Diferansiyel DenklemlerZorunlu3000603
MMT203Diferansiyel DenklemlerZorunlu3000482
MEC207DinamikZorunlu3000482
MEC207DinamikZorunlu3000603
MEC203Malzeme BilgisiZorunlu3020603
MEC203Malzeme BilgisiZorunlu3020482
SECMEC03Sosyal Seçmeli Ders Grubu-1Seçmeli3000603
SECMEC03Sosyal Seçmeli Ders Grubu-1Seçmeli3000482
STJ201StajZorunlu0000603
STJ201StajZorunlu0000482
MEC205TermodinamikZorunlu3020482
MEC205TermodinamikZorunlu3020603
TDL201Türk Dili-IZorunlu2000603
TDL201Türk Dili-IZorunlu2000482
Toplam34080
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC204İmal UsulleriZorunlu3020482
MEC204İmal UsulleriZorunlu3020603
MEC206MukavemetZorunlu3200603
MEC206MukavemetZorunlu3200482
MEC202Sayısal Yöntemler ve ProgramlamaZorunlu3200482
MEC202Sayısal Yöntemler ve ProgramlamaZorunlu3200603
SECMEC04Sosyal Seçmeli Ders Grubu-2Seçmeli3000482
SECMEC04Sosyal Seçmeli Ders Grubu-2Seçmeli3000603
STJ202StajZorunlu0000603
STJ202StajZorunlu0000482
TDL202Türk Dili-IIZorunlu2000482
TDL202Türk Dili-IIZorunlu2000603
MMT202Uygulamalı Mühendislik MatematiğiZorunlu2200482
MMT202Uygulamalı Mühendislik MatematiğiZorunlu2200603
Toplam321240
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC301Akışkanlar MekaniğiZorunlu3020482
MEC301Akışkanlar MekaniğiZorunlu3020603
ATA301Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000482
ISG301İş Sağlığı ve Güvenliği-IZorunlu2000603
MEC305Makine DinamiğiZorunlu3000603
MEC305Makine DinamiğiZorunlu3000482
MEC303Makine ElemanlarıZorunlu3020482
MEC303Makine ElemanlarıZorunlu3020603
STJ301StajZorunlu0000603
STJ301StajZorunlu0000482
SECMEC05-1Teknik Seçmeli Ders Grubu-1Seçmeli2020482
SECMEC05-1Teknik Seçmeli Ders Grubu-1Seçmeli2020603
SECMEC05-2Teknik Seçmeli Ders Grubu-2Seçmeli2020603
SECMEC05-2Teknik Seçmeli Ders Grubu-2Seçmeli2020482
Toplam300160
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC314Araç Güç Üretim SistemleriZorunlu3020603
ATA302Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000482
MEC302Isı TransferiZorunlu3020482
MEC302Isı TransferiZorunlu3020603
ISG302İş Sağlığı ve Güvenliği-IIZorunlu2000603
MEC306MotorlarZorunlu3020482
MEC304Otomatik KontrolZorunlu2020482
MEC304Otomatik KontrolZorunlu2020603
STJ302StajZorunlu0000603
STJ302StajZorunlu0000482
SECMEC06-1Teknik Seçmeli Ders Grubu -3Seçmeli2020482
SECMEC06-1Teknik Seçmeli Ders Grubu -3Seçmeli2020603
SECMEC06-2Teknik Seçmeli Ders Grubu-4Seçmeli2020603
SECMEC06-2Teknik Seçmeli Ders Grubu-4Seçmeli2020482
Toplam280200
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC403Makine Laboratuarı-IZorunlu0030482
MEC403Makine Laboratuarı-IZorunlu0030603
MEC405Makine TasarımZorunlu0200603
MEC405Makine TasarımZorunlu0200482
MBT001Mühendislik Bitirme Tezi-IZorunlu0200482
MBT001Mühendislik Bitirme Tezi-IZorunlu0200603
STJ401StajZorunlu0000603
STJ401StajZorunlu0000482
SECMEC07-1Teknik Seçmeli Ders Grubu-5Seçmeli2020482
SECMEC07-1Teknik Seçmeli Ders Grubu-5Seçmeli2020603
SECMEC07-2Teknik Seçmeli Ders Grubu-6Seçmeli2020603
SECMEC07-2Teknik Seçmeli Ders Grubu-6Seçmeli2020482
SECMEC07-3Teknik Seçmeli Ders Grubu-7Seçmeli2020482
SECÜSD07Üniversite Seçmeli ders Grubu 07Seçmeli2000603
Toplam128160
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC404Makine Laboratuarı-IIZorunlu0030603
MEC404Makine Laboratuarı-IIZorunlu0030482
MEC406Makine ProjeZorunlu0200482
MEC406Makine ProjeZorunlu0200603
MBT002Mühendislik Bitirme Tezi-IIZorunlu0200603
MBT002Mühendislik Bitirme Tezi-IIZorunlu0200482
STJ402StajZorunlu0000482
STJ402StajZorunlu0000603
SECMEC08--1Teknik Seçmeli ders Grubu07Seçmeli2020603
SECMEC08--2Teknik Seçmeli Ders Grubu08Seçmeli2020603
SECMEC08-3Teknik Seçmeli Ders Grubu-10Seçmeli2020482
SECMEC08-1Teknik Seçmeli Ders Grubu-8Seçmeli2020482
SECMEC08-2Teknik Seçmeli Ders Grubu-9Seçmeli2020482
SECÜSD08Üniversite Seçmeli ders Grubu 08Seçmeli2000603
Toplam128160
Seçmeli Dersler Grubu
Sosyal Seçmeli Ders Grubu-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC209Girişimcilik ve İnovasyonZorunlu3000603
MEC211Teknik İletişimZorunlu3000603
MEC215Kur'an ve BilimZorunlu3000603
MEC217Bilim TarihiZorunlu3000603
MEC219Geleneksel Türk El SanatlarıZorunlu3000603
MEC221FotoğrafçılıkZorunlu3000603
MEC223Doğal Afetler ve Afet YönetimiZorunlu3000603
MEC225Almanca-IZorunlu3000603
Sosyal Seçmeli Ders Grubu-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC209Girişimcilik ve İnovasyonZorunlu3000482
MEC211Teknik İletişimZorunlu3000482
MEC213İş Güvenliği ve HukukuZorunlu3000482
MEC215Kur'an ve BilimZorunlu3000482
MEC217Bilim TarihiZorunlu3000482
MEC219Geleneksel Türk El SanatlarıZorunlu3000482
MEC221FotoğrafçılıkZorunlu3000482
MEC223Doğal Afetler ve Afet YönetimiZorunlu3000482
MEC225Almanca-IZorunlu3000482
Sosyal Seçmeli Ders Grubu-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC208Raporlama ve Sunum TeknikleriZorunlu3000482
MEC210Fikri ve Sinai Mülkiyet HaklarıZorunlu3000482
MEC212Sürdürülebilir KalkınmaZorunlu3000482
MEC214Bilim SosyolojisiZorunlu3000482
MEC216Patent ve Proje Hazırlama EğitimiZorunlu3000482
MEC218Dünya Müzik KültürleriZorunlu3000482
MEC220Uluslararası İlişkilerZorunlu3000482
MEC222Beden EğitimiZorunlu3000482
MEC224Almanca-IIZorunlu3000482
Sosyal Seçmeli Ders Grubu-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC208Raporlama ve Sunum TeknikleriZorunlu3000603
MEC210Fikri ve Sinai Mülkiyet HaklarıZorunlu3000603
MEC212Sürdürülebilir KalkınmaZorunlu3000603
MEC214Bilim SosyolojisiZorunlu3000603
MEC216Patent ve Proje Hazırlama EğitimiZorunlu3000603
MEC218Dünya Müzik KültürleriZorunlu3000603
MEC220Uluslararası İlişkilerZorunlu3000603
MEC222Beden EğitimiZorunlu3000603
MEC224Almanca-IIZorunlu3000603
Teknik Seçmeli Ders Grubu-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC307Uygulamalı Malzeme BilgisiZorunlu2020482
MEC309Uygulamalı TermodinamikZorunlu2020482
MEC311Elektrik MakineleriZorunlu2020482
Teknik Seçmeli Ders Grubu-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC307Uygulamalı Malzeme BilgisiZorunlu2020603
MEC309Uygulamalı TermodinamikZorunlu2020603
MEC311Elektrik MakineleriZorunlu2020603
Teknik Seçmeli Ders Grubu-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC319Bilgisayar Destekli Tasarım ve ÜretimZorunlu2020603
MEC321Devre Teorisi ve AnaliziZorunlu2020603
MEC325Kompozit ve Plastik MalzemelerZorunlu2020603
Teknik Seçmeli Ders Grubu-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC319Bilgisayar Destekli Tasarım ve ÜretimZorunlu2020482
MEC321Devre Teorisi ve AnaliziZorunlu2020482
MEC323Uygulamalı Akışkanlar MekaniğiZorunlu2020482
Teknik Seçmeli Ders Grubu -3
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC308Olasılık ve İstatistikZorunlu2020482
MEC310Uygulamalı İmal UsulleriZorunlu2020482
MEC312Mühendislik EkonomisiZorunlu2020482
Teknik Seçmeli Ders Grubu -3
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC308Olasılık ve İstatistikZorunlu2020603
MEC310Uygulamalı İmal UsulleriZorunlu2020603
MEC312Mühendislik EkonomisiZorunlu2020603
Teknik Seçmeli Ders Grubu-4
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC320MekatronikZorunlu2020603
MEC322Tahribatsız Malzeme MuayenesiZorunlu2020603
MEC326Uygulamalı Akışkanlar MekaniğiZorunlu2020603
Teknik Seçmeli Ders Grubu-4
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC320MekatronikZorunlu2020482
MEC322Tahribatsız Malzeme MuayenesiZorunlu2020482
MEC324Uygulamalı Isı TransferiZorunlu2020482
Teknik Seçmeli Ders Grubu-5
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC407Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirmeZorunlu2020482
MEC409Sistem Tasarımı ve AnaliziZorunlu2020482
MEC411Kompozit ve Plastik MalzemelerZorunlu2020482
Teknik Seçmeli Ders Grubu-5
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC407Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirmeZorunlu2020603
MEC409Sistem Tasarımı ve AnaliziZorunlu2020603
MEC413Uygulamalı Isı TransferiZorunlu2020603
Teknik Seçmeli Ders Grubu-6
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC431Üretim Mühendisliği ve YönetimiZorunlu2020603
MEC433Sonlu Elemanlar Yöntemine GirişZorunlu2020603
MEC435Hidrolik MakinelerZorunlu2020603
Teknik Seçmeli Ders Grubu-6
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC419Yarı ve Süper İletken MalzemelerZorunlu2020482
MEC421Transport TekniğiZorunlu2020482
MEC423Yönetim ve OrganizasyonZorunlu2020482
Teknik Seçmeli Ders Grubu-7
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC431Üretim Mühendisliği ve YönetimiZorunlu2020482
MEC433Sonlu Elemanlar Yöntemine GirişZorunlu2020482
MEC435Hidrolik MakinelerZorunlu2020482
Teknik Seçmeli ders Grubu07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC408Uygulamalı Ekserji AnaliziZorunlu2020603
MEC410Akışkanlar Mekaniğinde Yazılım UygulamalarıZorunlu2020603
MEC412Mekanik TitreşimlerZorunlu2020603
Teknik Seçmeli Ders Grubu08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC432Bilgisayar Destekli TesisatZorunlu2020603
MEC434Yalıtım TeknikleriZorunlu2020603
MEC436Motor TasarımıZorunlu2020603
Teknik Seçmeli Ders Grubu-10
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC432Bilgisayar Destekli TesisatZorunlu2020482
MEC434Yalıtım TeknikleriZorunlu2020482
MEC436Motor TasarımıZorunlu2020482
Teknik Seçmeli Ders Grubu-8
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC408Uygulamalı Ekserji AnaliziZorunlu2020482
MEC410Akışkanlar Mekaniğinde Yazılım UygulamalarıZorunlu2020482
MEC412Mekanik TitreşimlerZorunlu2020482
Teknik Seçmeli Ders Grubu-9
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MEC420Yenilenebilir Enerji TeknolojileriZorunlu2020482
MEC422Kalite KontrolZorunlu2020482
MEC424Kaynak TekniğiZorunlu2020482