Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
EĞİTİM FAKÜLTESİ - Türkçe Öğretmenliği - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

1997 yılında kurulan Eğitim Fakültesi'nin programlarından biri olan Türkçe Öğretmenliği programı,2012-2013 akademik yılının güz döneminde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere “Türkçe Öğretmenliği” alanında lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

1- Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 2- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Türkçe Öğretmenliği programının amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak, alan deneyimleriyle teorik eğitimi birleştirmek, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilecek, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Türkçe Öğretmenliği programı mezunları “Türkçe Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Türkçe Öğretmeni olarak atanmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES’ten geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere “Fen Bilgisi Öğretmenliği” alanında lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Demet SANCI UZUN Tel: +90 464 532 84 54 - 2321 Faks : +90 464 532 86 13 e-posta: demet.sanciuzun@rize.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Öğrt. Gör. Tuba KARAKAYALI Tel: +90 464 532 84 54 – 2330 Bel-geç: +90 464 532 86 13 Türkçe Eğitimi Bölüm Sekreteri: Sibel SIZANLI Tel: +90 464 532 8454-2312 Faks : +90 464 532 86 13 e-posta : sibel.sizanli@rize.edu.tr

Bölüm Olanakları

Türkçe Öğretmenliği programında 2 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi, 3 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 7 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler ülkenin her yerinde öğretmenlik yapabilecek yeterliliğe sahip olurlar.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000477
TOA105Edebiyat Bilgi ve Kuramları-IZorunlu2000477
OMES103Eğitim Bilimine GirişZorunlu3000477
YBD117İngilizce-IZorunlu3000477
TOA111Osmanlı Türkçesi-IZorunlu2000477
TOA109Sözlü Anlatım-IZorunlu2000477
TOA101Türk Dil Bilgisi I : Ses BilgisiZorunlu2000477
TOA113Yazı Yazma TeknikleriZorunlu1200477
TOA107Yazılı Anlatım-IZorunlu2000477
Toplam19200
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000477
TOA106Edebiyat Bilgi ve Kuramları-IIZorunlu2000477
OMES104Eğitim PsikolojisiZorunlu3000477
YBD118İngilizce-IIZorunlu3000477
TOA112Osmanlı Türkçesi-IIZorunlu2000477
TOA110Sözlü Anlatım-IIZorunlu2000477
TOA102Türk Dil BilgisiII : Şekil BilgisiZorunlu2000477
TOA108Yazılı Anlatım-IIZorunlu2000477
Toplam18000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ENF247Bilgisayar IZorunlu2200477
TOGK215Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu2000477
TOA207Eski Türk Edebiyatı-IZorunlu2000477
OMES203Öğretim İlke Ve YöntemleriZorunlu3000477
SECTOA03Seçmeli Ders Grubu-03Seçmeli3000477
TOA201Türk Dil Bilgisi III : Kelime BilgisiZorunlu2000477
TOA205Türk Halk Edebiyatı-IZorunlu2000477
TOA209Yeni Türk Edebiyatı-IZorunlu2000477
Toplam18200
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ENF248Bilgisayar - IIZorunlu2200477
TOA208Eski Türk Edebiyatı-IIZorunlu2000477
TOGK222Etkili İletişimZorunlu3000477
TOA212Genel DilbilimiZorunlu3000477
OMES204Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarımıZorunlu2200477
TOA202Türk Dil Bilgisi IV : Cümle BilgisiZorunlu3000477
TOA206Türk Halk Edebiyatı-IIZorunlu2000477
TOA210Yeni Türk Edebiyatı-IIZorunlu2000477
Toplam19400
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TOA301Anlama Teknikleri I : Okuma EğitimiZorunlu2200477
TOA303Anlama Teknikleri II : Dinleme EğitimiZorunlu2200477
TOA307Çocuk EdebiyatıZorunlu2000477
TOA309Dünya EdebiyatıZorunlu3000477
TOMB313Özel Öğretim Yöntemleri-IZorunlu2200477
OMES305Sınıf YönetimiZorunlu2000477
TOGK311Topluma Hizmet UygulamalarıZorunlu1200477
Toplam14800
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TOA302Anlatma Teknikleri I : Konuşma EğitimiZorunlu2200477
TOA304Anlatma Teknikleri II : Yazma EğitimiZorunlu2200477
TOGK308Çağdaş Türk EdebiyatıZorunlu2000477
OMES306Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3000477
TOA312Özel Öğretim Yöntemleri-IIZorunlu2200477
TOGK310Uygarlık TarihiZorunlu2000477
TOA314Yabancılara Türkçe ÖğretimiZorunlu2000477
Toplam15600
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
OMES405Okul DeneyimiZorunlu1400477
OMES407RehberlikZorunlu3000477
SECTOA07-1Seçmeli Ders Grubu07-1Seçmeli2000477
SECTOA07-2Seçmeli Ders Grubu07-2Seçmeli2000477
TOA401Tiyatro ve Drama UygulamalarıZorunlu2200477
TOA403Türkçe Ders Kitabı İncelemeZorunlu2000477
Toplam12600
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TOGK406Dil ve KültürZorunlu2000477
OMES400Öğretmenlik UygulamasıZorunlu2600477
SECTOA08-1Seçmeli Ders Grubu08-1Seçmeli3000477
SECTOA08-2Seçmeli Ders Grubu08-2Seçmeli2000477
SECTOA08-3Seçmeli Ders Grubu08-3Seçmeli3000477
OMES404Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2000477
Toplam14600
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu-03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECA223Metin İncelemesiZorunlu3000477
SECA225Roman ve Hikaye TeorisiZorunlu3000477
SECA229Türk Dilinin KaynaklarıZorunlu3000477
Seçmeli Ders Grubu07-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECMB413Özel EğitimZorunlu2000477
SECMB415Eğitsel OyunlarZorunlu2000477
SECMB417Ritim Destekli Etkinliklerle Müzik EğitimiZorunlu2000477
Seçmeli Ders Grubu07-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECGK409Doğu ve Batı DüşüncesiZorunlu2000477
SECGK411Estetik DoktrinlerZorunlu2000477
Seçmeli Ders Grubu08-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECA418Türk Edebiyatı TarihiZorunlu3000477
SECA422Anlam BilimiZorunlu3000477
SECA466Edebi Netinlerle Değerler EğitimiZorunlu3000477
SECA468Metinlerle Türkçe ÖğretimiZorunlu3000477
Seçmeli Ders Grubu08-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECA452Batı EdebiyatıZorunlu2000477
SECA454Türk Dili TarihiZorunlu2000477
SECA470Türkçe Öğretiminde İşlevsel DilbilgisiZorunlu2000477
SECA472Sözcük Öğretimi Ve İncelemeleriZorunlu2000477
Seçmeli Ders Grubu08-3
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECGK408Sanat TarihiZorunlu3000477
SECGK416Sinema ve EdebiyatZorunlu3000477
SECGK418Hızlı Okuma Ve Anlama TeknilkleriZorunlu3000477
SECGK428Toplumsal Cinsiyet EşitliğiZorunlu3000477