Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - Jeoloji Mühendisliği - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, 04.04.2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 15.04.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanarak kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Jeoloji Mühendisi lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencilerin bölümümüze kayıt yaptırabilmesi için lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'dan yeterli puanı almış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ülkemizde yüksek öğrenim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması henüz başlangıç aşamasındadır. Bununla birlikte bölümümüzde verilmekte olan ingilizce hazırlık eğitimi için dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. İngilizce hazırlık eğitiminin öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler muafiyet sınavına girme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden lisans diploması almak için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporların geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak

Program Profili

Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü doğal kaynakların aranması ve işletilmesi aşamalarında rol alabilecek ve doğal afetlerin önlenmesinde çözüm üretebilecek mühendisler yetiştirmeye yönelik bir müfredat yürütmektedir. Bu hedefe yönelik olarak oluşturulan ders müfredatı genel jeoloji, mineraloji-petrografi, maden yatakları-jeokimya ve uygulamalı jeoloji alanlarında dersler içermektedir. Bölümümüzde toplam ders sayısının % 25'inin seçmeli derslerden oluştuğu bir müfredatın uygulanması programa çok yönlü bir özellik katmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Jeoloji mühendisleri başta MTA ve TPAO olmak üzere DSİ, İller Bankası, TKİ, TTK, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bayındırlık, Etibank, Çimento fabrikaları ve Üniversiteler gibi kamu sektörlerinin yanında madencilik ve petrol şirketleri, zemin etüdü ve sondaj şirketleri ile değişik mühendislik şirketleri gibi özel sektörlerde çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için yarıyıl içi arasınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. başarı notuna arasınavın katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 'tır. Bununla birlikte öğretim elemanının gerekli görmesi durumda ilgili ders için yarıyıl içi çalışma da değerlendirmeye katılır. bu durumda başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.

Mezuniyet Koşulları

Toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tamamından başarılı olan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasını elde eden, bitirme çalışmasını ve mesleki stajını başarı ile tamamlayan öğrenciler Jeoloji Mühendisi unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi : RTEÜ, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 53100 Fener, Rize Telefonu : +90 464 223 75 18 Belge Geçer : +90 462 3257405 E-Posta : foe@erdogan.edu.tr Web Adresi : http://www.foe.rize.edu.tr/geology/index.php

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
YBD107İleri Yabancı Dil-IZorunlu3000373
JEO101Jeoloji Mühendisliğine GirişZorunlu1200373
MFZ101Mühendislik FiziğiZorunlu2200373
MKM101Mühendislik KimyasıZorunlu2020373
MMT101Mühendislik Matematiği-IZorunlu3200373
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000373
Toplam13620
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
JEO102Fiziksel JeolojiZorunlu2200373
YBD108İleri Yabancı Dil-IIZorunlu3000373
JEO104Mühendislik ÇizimiZorunlu1200373
MMT102Mühendislik Matematiği-IIZorunlu3200373
MFZ102Uygulamalı Mühendislik FiziğiZorunlu1200373
MKM102Uygulamalı Mühendislik KimyasıZorunlu1020373
Toplam11820
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MMT201Diferansiyel DenklemlerZorunlu2000373
JEO201MineralojiZorunlu2020373
JEO205PaleontolojiZorunlu2020373
JEO203SedimantolojiZorunlu2020373
SSC001Sosyal Seçmeli Ders Grubu-1Seçmeli3000373
STJ201StajZorunlu0000373
TDL201Türk Dili-IZorunlu2000373
Toplam13060
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
JEO202JeoistatistikZorunlu1200373
JEO206Optik MineralojiZorunlu3020373
SSC002Sosyal Seçmeli Ders Grubu-2Seçmeli3000373
STJ202StajZorunlu0000373
JEO208StratigrafiZorunlu3000373
TDL202Türk Dili-IIZorunlu2000373
JEO204Yapısal JeolojiZorunlu2200373
Toplam14420
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA301Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000373
JEO303Harita BilgisiZorunlu2200373
JEO301Kaya MekaniğiZorunlu2200373
JEO305PetrografiZorunlu3020373
STJ301StajZorunlu0000373
TSC001Teknik Seçmeli Ders Grubu-1Seçmeli1200373
TSC002Teknik Seçmeli Ders Grubu-2Seçmeli1200373
Toplam11820
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA302Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000373
JEO306JeokimyaZorunlu2200373
JEO302Jeolojik Harita AlımıZorunlu1400373
STJ302StajZorunlu0000373
TSC003Teknik Seçmeli Ders Grubu-3Seçmeli1200373
TSC004Teknik Seçmeli Ders Grubu-4Seçmeli1200373
JEO304Zemin MekaniğiZorunlu2200373
Toplam91200
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
JEO405Maden YataklarıZorunlu3020373
JEO401Mühendislik JeolojisiZorunlu3200373
STJ401StajZorunlu0000373
JEO403Tasarım Projesi-IZorunlu0200373
TSC005Teknik Seçmeli Ders Grubu-5Seçmeli1200373
TSC006Teknik Seçmeli Ders Grubu-6Seçmeli1200373
Toplam8820
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
JEO406HidrojeolojiZorunlu2200373
JEO402Saha UygulamalarıZorunlu1400373
STJ402StajZorunlu0000373
JEO404Tasarım Projesi-IIZorunlu0200373
TSC007Teknik Seçmeli Ders Grubu-7Seçmeli1200373
TSC008Teknik Seçmeli Ders Grubu-8Seçmeli1200373
Toplam51200
Seçmeli Dersler Grubu
Sosyal Seçmeli Ders Grubu-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ACY231İlk YardımZorunlu3000373
ISL237Türkiye AB İlişkileriZorunlu3000373
ISL239Uluslararası İlişkiler ve KüreselleşmeZorunlu3000373
JEO207Mesleki İngilizceZorunlu3000373
JEO209Çevre ve ToplumZorunlu3000373
JEO211FotoğrafçılıkZorunlu3000373
Sosyal Seçmeli Ders Grubu-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
JEO210İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3000373
JEO212Jeolojik Miras ve JeoturizmZorunlu3000373
JEO214Bilim TarihiZorunlu3000373
JEO216Mühendislik EtiğiZorunlu3000373
JEO218Mühendislik EkonomisiZorunlu3000373
JEO220SüstaşlarıZorunlu3000373
Teknik Seçmeli Ders Grubu-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
JEO321Mühendislik MekaniğiZorunlu1200373
Teknik Seçmeli Ders Grubu-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
JEO307Mineral ve Kayaç Tayin YöntemleriZorunlu1200373
JEO309Jeolojide Bilgisayar UygulamalarıZorunlu1200373
JEO311Jeoteknik DeneylerZorunlu1200373
JEO313Sedimanter PetrografiZorunlu1200373
JEO315Tarihsel JeolojiZorunlu1200373
JEO317Endüstriyel HammaddelerZorunlu1200373
JEO319Plaka TektoniğiZorunlu1200373
Teknik Seçmeli Ders Grubu-3
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
JEO320Uygulamalı JeofizikZorunlu1200373
Teknik Seçmeli Ders Grubu-4
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
JEO308Kent JeolojisiZorunlu1200373
JEO310Jeotermal SistemlerZorunlu1200373
JEO312Çevre JeolojisiZorunlu1200373
JEO314Rapor Yazma ve Sunum TeknikleriZorunlu1200373
JEO316Magmatik PetrografiZorunlu1200373
JEO318Tıbbi JeolojiZorunlu1200373
Teknik Seçmeli Ders Grubu-5
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
JEO425Mesleki Uygulama Bilgisi(Seminer)Zorunlu1200373
Teknik Seçmeli Ders Grubu-6
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
JEO407Deniz JeolojisiZorunlu1200373
JEO409Fotojeoloji ve Uzaktan AlgılamaZorunlu1200373
JEO411VolkanolojiZorunlu1200373
JEO413Cevher MikroskopisiZorunlu1200373
JEO415Jeokimyasal Analiz TeknikleriZorunlu1200373
JEO417Maden JeolojisiZorunlu1200373
JEO419Baraj JeolojisiZorunlu1200373
JEO421Şev Duraylılık AnalizleriZorunlu1200373
JEO423Metamorfik PetrografiZorunlu1200373
Teknik Seçmeli Ders Grubu-7
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
JEO426Türkiye JeolojisiZorunlu1200373
Teknik Seçmeli Ders Grubu-8
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
JEO408Fosil Yakıtlar JeolojisiZorunlu1200373
JEO410Tünel JeolojisiZorunlu1200373
JEO412Yeraltı JeolojisiZorunlu1200373
JEO414PetrolojiZorunlu1200373
JEO416Mineral KimyasıZorunlu1200373
JEO418Sondaj TekniğiZorunlu1200373
JEO420Meslek HukukuZorunlu1200373
JEO422Jeolojide Coğrafi Bilgi SistemleriZorunlu1200373
JEO424İşletme YönetimiZorunlu1200373