Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
SAĞLIK YÜKSEKOKULU - Hemşirelik - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 24.11.1992 tarih ve 4744-9838 sayılı karar yazısı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne devredilen Rize Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik bölümlerinden oluşmaktadır. Hemşirelik Bölümü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu bünyesinde 2006 yılında kurulmuştur. Ebelik bölümünün henüz öğrencisi bulunmamaktadır. 2011-2012 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayan Hemşirelik bölümü ilk eğitim öğretim yılına 75 öğrenci ile başlamıştır. Yüksekokulumuzda eğitim öğretim süresi dört yıl olmakla birlikte, öğretim dili Türkçe’dir. Bunun dışında eğitim süresince İngilizce ve Mesleki İngilizce dersleri de verilmektedir. 2 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 5 Öğretim Elemanı ile Hemşirelik bölümünde öğretim sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlayan mezunlar, program yeterlilikleri sağlandığında "Hemşirelik Alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı ve tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Rize Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığının düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Hemşirelik birey-aile-toplumla ilgilenen bir programdır. Sağlıklı ya da hasta birey-aile-toplumun sağlık gereksinimlerini, risk faktörlerini belirler, bunların nedenlerini araştırır, uygun hemşirelik girişimlerini (bakım, eğitim, danışmanlık vb) yapar, yaptığı girişimlerin sonuçlarını değerlendirir. Koruyucu, tedavi - bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde hemşirelik hizmetleri verir. Öğretim programı, çağdaş hemşireliğin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri, farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri sağlıkta aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve parazitoloji gibi temel bilim ve hemşirelikte temel kavramlar derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği gibi zorunlu klinik ve saha uygulamalı dersleri içerir. Üçüncü yarıyıldan itibaren öğrenciler meslekte uzmanlaşma açısından Diyabet Hemşireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği, Evde Bakım Hemşireliği, Hemşirelikte Liderlik, Üreme Sağlığı Hemşireliği, Sağlık Politikaları ve Akademik Yazma Becerileri gibi seçmeli dersler mevcuttur. Bu dersler sayesinde öğrencilere hemşireliğe ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır. Öğrenciler dönem içinde klinik uygulamalara çıkmak zorundadırlar. Sekizinci yarıyılda, haftada 32 saat intörn uygulamasına çıkmak ve araştırma ve derleme içerikli bitirme tezi vermek zorundadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program ile ülkenin sağlık bakımı gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen araştırıcı, eğitimci, uygulayıcı, yönetici ve lider hemşireler yetiştirilmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda hemşireler Okul Hemşireliği, İşyeri Hemşireliği, Danışman Hemşirelik, Rehabilitasyon ve Özel Bakım Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Diyabet Hemşireliği, Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği, Nöroşirürji Hemşireliği, Onkoloji Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, Üroloji Hemşireliği, Yara-Ostomi-İnkontinans Hemşireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği, Adli Hemşirelik, Diyaliz Hemşireliği, Acil Bakım Hemşireliği, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Eğitim Hemşireliği, Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği, Evde Bakım Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hastalıkları Hemşireliği, Servis Hemşireliği, Aferez Hemşireliği, Kalite (İSO) hemşireliği, Sterilizasyon Hemşireliği, Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliği, İlaç Firmalarında olmak üzere bir çok alanlarda çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES’in ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine (ÜDS ve eşdeğer sınavlar) sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA Tel: +90 464 214 10 59-69 Faks : +90 464 214 10 89 E-mail : tumkaya55@hotmail.com Bölüm Başkan Yrd. : Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA Tel: +90 464 214 10 59-69 Faks : +90 464 214 10 89 E-mail : tumkaya55@hotmail.com Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Öğr. Gör. Nuray DEMİRCİ Tel: +90 464 214 10 59-69 Faks : +90 464 214 10 89 E-mail : nuray.demirci@rize.edu.tr Bölüm Sekreteri: Adem MANAV Tel: +90 464 214 10 59-69 Faks : +90 464 214 10 89 E-mail : adem_ayseksen@hotmail.com

Bölüm Olanakları

Mesleki Beceri Laboratuvarımızda, yetişkin maket, IV ve IM enjeksiyon uygulama maketleri, pediatrik maket, akn basıncı ölçüm maketi, kalp-solunum masajı yapılabilen CPR maketi, doğum maketi, epizyo maketi, pelvik muayene maketi gibi bir çok maket bulunmaktadır. Bunun yanı sıra okulumuzda 1 Anatomi Laboratuvarı, 1 Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 1 Biyokimya Laboratuvarı, 20 adet internet kullanımlı bilgisayara sahip Bilgisayar Laboratuvarı olmak üzere toplam 5 adet Laboratuvar mevcuttur. Seminer ve konferans gibi etkinliklerin yürütüldüğü 100 kişi kapasiteli konferans salonu bulunmaktadır. Ayrıca okulumuzda 15 tane derslik bulunmakta olup, konferans salonu ile birlikte toplam 7 sınıfta bilgisayar ve projektör mevcuttur.1 adet toplantı salonumuz vardır. 1 kantin (televizyon, soğuk ve sıcak içeceklere ulaşım), masa tenisi oynama imkanı, düşük bir ücret ile 3 çeşit yemek çıkan öğrenci yemekhanesi de okulumuzda bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM117AnatomiZorunlu2020374
HEM117AnatomiZorunlu2020557
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000557
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000374
HEM121BiyokimyaZorunlu2020374
HEM121BiyokimyaZorunlu2020557
HEM119FizyolojiZorunlu2000374
HEM119FizyolojiZorunlu2000557
HEM115Hemşirelikte Temel KavramlarZorunlu2000374
HEM115Hemşirelikte Temel KavramlarZorunlu2000557
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000374
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000557
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000557
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000374
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000374
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000557
Toplam34080
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000557
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000374
HEM116Hemşirelikte İletişimZorunlu2000374
HEM116Hemşirelikte İletişimZorunlu2000557
HEM110Hemşirelikte Temel İlke ve UygulamalarZorunlu41600557
HEM110Hemşirelikte Temel İlke ve UygulamalarZorunlu41600374
HEM118Histoloji ve EmbriyolojiZorunlu3000374
HEM118Histoloji ve EmbriyolojiZorunlu3000557
HEM112Mikrobiyoloji ve ParazitolojiZorunlu2020557
HEM112Mikrobiyoloji ve ParazitolojiZorunlu2020374
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000374
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000557
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000557
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000374
Toplam363240
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM215FarmakolojiZorunlu2000374
HEM215FarmakolojiZorunlu2000557
HEM219Hemşirelik Tarihi ve EtikZorunlu2000557
HEM219Hemşirelik Tarihi ve EtikZorunlu2000374
HEM213İç Hastalıkları HemşireliğiZorunlu51200374
HEM213İç Hastalıkları HemşireliğiZorunlu51200557
HEM217PatolojiZorunlu2000557
HEM217PatolojiZorunlu2000374
SECHEM03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000374
SECHEM03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000557
Toplam282400
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM214Cerrahi Hastalıkları HemşireliğiZorunlu51200557
HEM214Cerrahi Hastalıkları HemşireliğiZorunlu51200374
HEM218Enfeksiyon Hastalıkları HemşireliğiZorunlu2000374
HEM218Enfeksiyon Hastalıkları HemşireliğiZorunlu2000557
HEM216İlk Yardım ve Acil BakımZorunlu2000557
HEM216İlk Yardım ve Acil BakımZorunlu2000374
HEM220Sağlık SosyolojisiZorunlu2000374
HEM220Sağlık SosyolojisiZorunlu2000557
SECHEM04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000557
SECHEM04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000374
Toplam282400
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM311EpidemiyolojiZorunlu2000374
HEM311EpidemiyolojiZorunlu2000557
HEM313Hemşirelikte Eğitim ve ÖğretimZorunlu2400557
HEM313Hemşirelikte Eğitim ve ÖğretimZorunlu2400374
HEM309Kadın Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiZorunlu51200374
HEM309Kadın Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiZorunlu51200557
SECHEM05Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli3000557
SECHEM05Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli3000374
Toplam243200
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM310Araştırma YöntemleriZorunlu2000374
HEM310Araştırma YöntemleriZorunlu2000557
HEM320BiyoistatistikZorunlu2000557
HEM320BiyoistatistikZorunlu2000374
HEM308Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiZorunlu51200557
HEM308Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiZorunlu51200374
HEM312Hemşirelikte YönetimZorunlu2400374
HEM312Hemşirelikte YönetimZorunlu2400557
SECHEM06Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli3000557
SECHEM06Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli3000374
Toplam283200
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM407Halk Sağlığı HemşireliğiZorunlu41200374
HEM407Halk Sağlığı HemşireliğiZorunlu41200557
HEM405Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiZorunlu41200557
HEM405Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiZorunlu41200374
SECHEM07Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli3000374
SECHEM07Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli3000557
Toplam224800
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TEZ402Bitirme ÇalışmasıZorunlu0200374
HEM404İntörnlükZorunlu02400374
HEM404İntörnlükZorunlu02400557
SECHEM08Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli3000557
SECHEM08Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli3000374
Toplam65000
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM229Yoğun Bakım HemşireliğiZorunlu3000374
HEM231Evde Bakım HemşireliğiZorunlu3000374
HEM233PsikolojiZorunlu3000374
HEM235Nefroloji HemşireliğiZorunlu3000374
HEM237Kanıta Dayalı HemşirelikZorunlu3000374
YBD217Mesleki İngilizce-IZorunlu3000374
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM229Yoğun Bakım HemşireliğiZorunlu3000557
HEM231Evde Bakım HemşireliğiZorunlu3000557
HEM233PsikolojiZorunlu3000557
HEM235Nefroloji HemşireliğiZorunlu3000557
HEM237Kanıta Dayalı HemşirelikZorunlu3000557
YBD217Mesleki İngilizce-IZorunlu3000557
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM222Diyabet HemşireliğiZorunlu3000557
HEM224Fizik MuayeneZorunlu3000557
HEM226Hasta EğitimiZorunlu3000557
HEM228BeslenmeZorunlu3000557
HEM230Geriatri HemşireliğiZorunlu3000557
YBD214Mesleki İngilizce-IIZorunlu3000557
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM222Diyabet HemşireliğiZorunlu3000374
HEM226Hasta EğitimiZorunlu3000374
HEM228BeslenmeZorunlu3000374
HEM230Geriatri HemşireliğiZorunlu3000374
YBD214Mesleki İngilizce-IIZorunlu3000374
Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM315Üreme Sağlığı HemşireliğiZorunlu3000557
HEM317Onkoloji HemşireliğiZorunlu3000557
HEM319Rehabilitasyon ve Özel Bakım HemşireliğiZorunlu3000557
HEM321Ameliyathane HemşireliğiZorunlu3000557
HEM323Yeni Doğan HemşireliğiZorunlu3000557
YBD303Mesleki İngilizce-IIIZorunlu3000557
Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM315Üreme Sağlığı HemşireliğiZorunlu3000374
HEM317Onkoloji HemşireliğiZorunlu3000374
HEM319Rehabilitasyon ve Özel Bakım HemşireliğiZorunlu3000374
HEM321Ameliyathane HemşireliğiZorunlu3000374
HEM323Yeni Doğan HemşireliğiZorunlu3000374
YBD303Mesleki İngilizce-IIIZorunlu3000374
Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM314Yeni Doğan Yoğun Bakım HemşireliğiZorunlu3000557
HEM316Hemşirelikte LiderlikZorunlu3000557
HEM318Sağlık PolitikalarıZorunlu3000557
HEM322Sağlık HukukuZorunlu3000557
YBD304Mesleki İngilizce-IVZorunlu3000557
Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM314Yeni Doğan Yoğun Bakım HemşireliğiZorunlu3000374
HEM316Hemşirelikte LiderlikZorunlu3000374
HEM318Sağlık PolitikalarıZorunlu3000374
HEM322Sağlık HukukuZorunlu3000374
YBD304Mesleki İngilizce-IVZorunlu3000374
Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM409English Conversation Group-IZorunlu3000374
HEM411Okul Sağlığı HemşireliğiZorunlu3000374
HEM413İş Sağlığı HemşireliğiZorunlu3000374
HEM415Akademik Yazma BecerileriZorunlu3000374
Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM409English Conversation Group-IZorunlu3000557
HEM411Okul Sağlığı HemşireliğiZorunlu3000557
HEM413İş Sağlığı HemşireliğiZorunlu3000557
HEM415Akademik Yazma BecerileriZorunlu3000557
Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM406English Conversation Group-IIZorunlu3000557
HEM408Sağlık Hizmetlerinde KaliteZorunlu3000557
HEM410Kişisel Gelişim ve Etkili YaşamakZorunlu3000557
HEM412Kariyer YönetimiZorunlu3000557
HEM414Sağlığı GeliştirmeZorunlu3000557
Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HEM406English Conversation Group-IIZorunlu3000374
HEM408Sağlık Hizmetlerinde KaliteZorunlu3000374
HEM410Kişisel Gelişim ve Etkili YaşamakZorunlu3000374
HEM412Kariyer YönetimiZorunlu3000374
HEM414Sağlığı GeliştirmeZorunlu3000374