Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İktisat - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 28.04.2008 tarih ve 13602 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur. İktisat Bölümü 2011–2012 Eğitim-Öğretim yılında öğretim faaliyetine başlamıştır. Her yıl 62 öğrencinin kabul edildiği ve çağdaş bir iktisat öğretiminin verildiği bölümde öğretim süresi dört yıldır. 2012 yılı itibariyle bölümde birinci öğretimde 61 ve ikinci öğretimde 62 olmak üzere toplam 123 öğrenci öğrenim görmektedir. Bölümümüz eğitim öğretim hizmetlerini 1 Profesör, 3 Doçent ,5 Yardımcı Doçent ve 6 Araştırma Görevlisi ile yürütmektedir

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İktisat Alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterliliği sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

İktisat Bölümü Lisans Programı, öğrencilere sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu ekonometri, istatistik ve araştırma yöntemleri gibi derslerle uygulamalı alanlarda desteklemeyi hedeflemektedir. Programın temel amacı, öğrencilere gerçek hayattaki iktisadi olayların ve sorunların değerlendirilmesinde geniş bir perspektif verebilmek ve ilgili sorunların tespitinde ve çözümünde analitik araçları uygulayabilme yetisi kazandırmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İktisat Bölümü mezunları, gerek kamu gerekse özel sektördeki sanayi kuruluşlarının yanı sıra bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma şirketleri vb. kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca belirli staj ve çalışma süresi koşullarını yerine getirdikten sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir olarak da çalışabilirler. Bunlara ilaveten Kaymakamlık, İdari Hâkimlik, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi çok sayıda kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı da bulabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir genel sınav yapılmaktadır. Ara sınavının %40’ı ve genel sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Alaattin KIZILTAN Tel: +90 464 223 58 64 / 1219 Faks : +90 464 223 58 65 E-mail: alaattin.kiziltan@erdogan.edu.tr Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü : Prof.Dr.Alaattin KIZILTAN el: +90 464 223 58 64 / 1219 Faks : +90 464 223 58 65 E-mail: alaattin.kiziltan@erdogan.edu.tr Bölüm Sekreteri: Davut MERT Tel: +90 464 223 61 26 / 1207 Faks : +90 464 223 58 65 E-mail: Adres: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Fener Mahallesi, Merkez Kampüsü, 53100 Merkez/RİZE

Bölüm Olanakları

İktisat bölümü genç ve dinamik bir kadroyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bölümde 1 Profesör, 3 Doçent, 5 yardımcı doçent ve 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Fakültenin akademik gelişiminin hızlandırmak için bölümdeki tüm öğretim üyelerine dizüstü bilgisayar ve yazıcı verilmiştir ve her odaya internet bağlantısı sağlanmıştır. Ayrıca, araştırma görevlilerinin akademik gelişmelerini hızlandıracak tüm talepleri karşılanmaktadır. Bölümde sunulan eğitim, tam donanımlı bilgisayar laboratuarları ve yabancı dil laboratuarları ile tüm amfi ve sınıflardaki yansıtım makineleri yardımıyla günümüz şartlarına uygun ve teknolojinin tüm olanaklarından faydalanılan bir düzeydedir. Eğitim öğretim faaliyetleri dışında öğrencilerin bölümlerine daha çok ilgi duymasına yardımcı olacak öğrenci kulüpleri bulunmakta ve istekli öğrencilerin bu kulüplerde yer alması teşvik edilmektedir. Bunun yanında, çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakülteye davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarındaki takımlarda yer alma şansları da bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000369
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000612
IKT119Borçlar HukukuZorunlu3000612
MAT161Genel Matematik-IZorunlu3000369
IKT103İktisada Giriş-IZorunlu3000369
IKT103İktisada Giriş-IZorunlu3000612
ISL105İşletme Bilimine GirişZorunlu3000369
MLY101Kamu MaliyesiZorunlu3000612
MAT173Matematik IZorunlu3000612
IKT111Muhasebe IZorunlu3000612
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000369
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000369
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000612
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000612
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000369
Toplam40000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000369
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000612
IKT116Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu3000612
ISL196Davranış BilimleriZorunlu3000369
MAT162Genel Matematik-IIZorunlu3000369
ISL102Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3000369
IKT104İktisada Giriş-IIZorunlu3000369
IKT104İktisada Giriş-IIZorunlu3000612
MAT174Matematik IIZorunlu3000612
IKT112Muhasebe IIZorunlu3000612
IKT120Ticaret HukukuZorunlu3000612
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000612
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000369
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000369
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000612
Toplam41000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT221İktisat TarihiZorunlu3000612
ISL223İstatistik-IZorunlu3000612
ISL223İstatistik-IZorunlu3000369
IKT203Makro İktisat-IZorunlu3000369
IKT203Makro İktisat-IZorunlu3000612
IKT201Mikro İktisat-IZorunlu3000369
IKT201Mikro İktisat-IZorunlu3000612
IKT209Muhasebe-IZorunlu3000369
SECIKT03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli3000369
SECISL03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli3000612
Toplam30000
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT220İktisadi Düşünceler TarihiZorunlu3000612
ISL224İstatistik-IIZorunlu3000612
ISL224İstatistik-IIZorunlu3000369
IKT204Makro İktisat-IIZorunlu3000369
IKT204Makro İktisat-IIZorunlu3000612
IKT202Mikro İktisat-IIZorunlu3000612
IKT202Mikro İktisat-IIZorunlu3000369
IKT210Muhasebe-IIZorunlu3000369
SECIKT04Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli3000369
SECISL04Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli3000612
Toplam30000
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT305İktisadi BüyümeZorunlu3000612
IKT305İktisadi BüyümeZorunlu3000369
IKT317Matematiksel İktisat-IZorunlu3000369
IKT317Matematiksel İktisat-IZorunlu3000612
IKT303Para Teorisi ve Politikası-IZorunlu3000369
IKT303Para Teorisi ve Politikası-IZorunlu3000612
SECISL05Seçmeli Ders Grubu05Seçmeli3000612
SECIKT05Seçmeli Ders Grubu05Seçmeli3000369
IKT301Uluslararası İktisat-IZorunlu3000612
IKT301Uluslararası İktisat-IZorunlu3000369
Toplam30000
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT308İktisadi KalkınmaZorunlu3000369
IKT308İktisadi KalkınmaZorunlu3000612
IKT318Matematiksel İktisat-IIZorunlu3000612
IKT318Matematiksel İktisat-IIZorunlu3000369
IKT306Para Teorisi ve Politikası-IIZorunlu3000369
IKT306Para Teorisi ve Politikası-IIZorunlu3000612
SECISL06Seçmeli Ders Grubu06Seçmeli3000612
SECIKT06Seçmeli Ders Grubu06Seçmeli3000369
IKT304Uluslararası İktisat-IIZorunlu3000612
IKT304Uluslararası İktisat-IIZorunlu3000369
Toplam30000
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL435Araştırma YöntemleriZorunlu3000369
IKT413Ekonometri-IZorunlu3000369
IKT413Ekonometri-IZorunlu3000612
IKT405İktisat PolitikasıZorunlu3000612
IKT405İktisat PolitikasıZorunlu3000369
SECIKT07Seçmeli Ders Grubu07Seçmeli3000369
SECISL07Seçmeli Ders Grubu07Seçmeli3000612
IKT401Türkiye EkonomisiZorunlu3000612
IKT401Türkiye EkonomisiZorunlu3000369
SECÜSD07Üniversite Seçmeli ders Grubu 07Seçmeli2000612
Toplam29000
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT408Bölgesel İktisatZorunlu3000612
IKT402Dünya EkonomisiZorunlu3000612
IKT402Dünya EkonomisiZorunlu3000369
IKT414Ekonometri-IIZorunlu3000369
IKT414Ekonometri-IIZorunlu3000612
ISL436Finansal PiyasalarZorunlu3000369
IKT416İktisadi Düşünce OkullarıZorunlu3000369
SECIKT08Seçmeli Ders Grubu08Seçmeli3000369
SECISL08Seçmeli Ders Grubu08Seçmeli3000612
SECÜSD08Üniversite Seçmeli ders Grubu 08Seçmeli2000612
Toplam29000
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT215İktisadi Düşünceler TarihiZorunlu3000369
IKT217Mesleki Yabancı Dil-IZorunlu3000369
ISL227Borçlar HukukuZorunlu3000369
KAM201Kamu MaliyesiZorunlu3000369
MAT261Genel Matematik-IIIZorunlu3000369
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT217Mesleki Yabancı Dil-IZorunlu3000612
IKT223Çalışma EkonomisiZorunlu3000612
IKT225Kent EkonomisiZorunlu3000612
IKT227İş HukukuZorunlu3000612
ISL221Kıymetli Evrak HukukuZorunlu3000612
ISL251Pazarlama İlkeleriZorunlu3000612
ISL253Uluslararası İşletmecilikZorunlu3000612
ISY243Girişimcilik-IZorunlu3000612
KAM205Kamu YönetimiZorunlu3000612
Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT214İktisadi SistemlerZorunlu3000369
IKT216Matris CebiriZorunlu3000369
IKT218Mesleki Yabancı Dil-IIZorunlu3000369
ISL230Bilgisayar UygulamalarıZorunlu3000369
KAM202Anayasa HukukuZorunlu3000369
Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT218Mesleki Yabancı Dil-IIZorunlu3000612
IKT222Yönetim EkonomisiZorunlu3000612
ISL230Bilgisayar UygulamalarıZorunlu3000612
ISL254Pazarlama StratejileriZorunlu3000612
ISL256Yönetim Bilgi SistemleriZorunlu3000612
ISL258Stratejik YönetimZorunlu3000612
ISY242Girişimcilik-IIZorunlu3000612
KAM202Anayasa HukukuZorunlu3000612
KAM224Türkiye Siyasal HayatıZorunlu3000612
Seçmeli Ders Grubu05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT319Doğal Kaynaklar EkonomisiZorunlu3000612
IKT323Dış Ticaret İşlemleriZorunlu3000612
IKT325Mesleki Yabancı Dil-IIIZorunlu3000612
IKT329Refah EkonomisiZorunlu3000612
IKT331Oyun TeorisiZorunlu3000612
IKT333Osmanlı İktisat TarihiZorunlu3000612
IKT335Bilgi EkonomisiZorunlu3000612
IKT337Enerji EkonomisiZorunlu3000612
ISL369Finans MatematiğiZorunlu3000612
ISL391Bilgisayarlı MuhasebeZorunlu3000612
ISL393Maliyet MuhasebesiZorunlu3000612
Seçmeli Ders Grubu05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CEK301İş HukukuZorunlu3000369
IKT319Doğal Kaynaklar EkonomisiZorunlu3000369
IKT321Bölgesel İktisatZorunlu3000369
IKT323Dış Ticaret İşlemleriZorunlu3000369
IKT325Mesleki Yabancı Dil-IIIZorunlu3000369
ISL369Finans MatematiğiZorunlu3000369
Seçmeli Ders Grubu06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT316İktisadi PlanlamaZorunlu3000612
IKT322Gümrük UygulamalarıZorunlu3000612
IKT326Mesleki Yabancı Dil-IVZorunlu3000612
IKT328Davranışsal İktisatZorunlu3000612
IKT330Turizm EkonomisiZorunlu3000612
IKT332Politik İktisatZorunlu3000612
IKT334Tarım EkonomisiZorunlu3000612
IKT336Sağlık EkonomisiZorunlu3000612
IKT338Finansal EkonomiZorunlu3000612
ISL390Uluslararası PazarlamaZorunlu3000612
ISL392Yönetim MuhasebesiZorunlu3000612
Seçmeli Ders Grubu06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT320Kent EkonomisiZorunlu3000369
IKT322Gümrük UygulamalarıZorunlu3000369
IKT324Oyun TeorisiZorunlu3000369
IKT326Mesleki Yabancı Dil-IVZorunlu3000369
ISL368Uygulamalı İstatistik AnalizZorunlu3000369
MLY306Maliye PolitikasıZorunlu3000369
Seçmeli Ders Grubu07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT415Ekonomik Entegrasyonlar ve ABZorunlu3000369
IKT417Zaman Serileri ve Öngörü Teknikleri-IZorunlu3000369
IKT419Türk Ticaret HukukuZorunlu3000369
IKT421Çalışma EkonomisiZorunlu3000369
ISL443Yatırım Projelerinin DeğerlendirilmesiZorunlu3000369
ISL463Girişimcilik-IZorunlu3000369
Seçmeli Ders Grubu07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT409Zaman Serileri AnaliziZorunlu3000612
IKT431Kamu EkonomisiZorunlu3000612
IKT433İslam EkonomisiZorunlu3000612
IKT435Ulaştırma EkonomisiZorunlu3000612
IKT497Ekonomik Bütünleşmeler ve ABZorunlu3000612
ISL445Uluslararası FinansZorunlu3000612
ISL489Şirketler MuhasebesiZorunlu3000612
ISL491Yöneylem AraştırmasıZorunlu3000612
ISL493Finansal YönetimZorunlu3000612
KAM429Vergi HukukuZorunlu3000612
Seçmeli Ders Grubu08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
EKO402Uygulamalı EkonometriZorunlu3000369
IKT418Yönetim EkonomisiZorunlu3000369
IKT420Zaman Serileri ve Öngörü Teknikleri-IIZorunlu3000369
IKT422Tarım EkonomisiZorunlu3000369
IKT496Davranışsal İktisatZorunlu3000369
ISL466Vergi HukukuZorunlu3000369
ISL470Girişimcilik-IIZorunlu3000369
Seçmeli Ders Grubu08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
EKO402Uygulamalı EkonometriZorunlu3000612
IKT424İktisadi SistemlerZorunlu3000612
IKT428Türk Vergi SistemiZorunlu3000612
IKT430Uluslararası Ekonomik KuruluşlarZorunlu3000612
IKT432Kurumsal İktisatZorunlu3000612
IKT434Maliye PolitikasıZorunlu3000612
IKT436İktisadi Göstergeler ve YorumlamasıZorunlu3000612
ISL476İslami FinansZorunlu3000612
ISL498Finansal Yönetimde Örnek Olaylar Zorunlu3000612
ISY402Muhasebe DenetimiZorunlu3000612