Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İşletme (İÖ) - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 28 Nisan 2008 tarihinde kurulmuştur. Fakülte 9 bölümden oluşmaktadır: İşletme Bölümü, İktisat Bölümü, Ekonometri Bölümü, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Maliye Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar, "İşletme Alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk yükseköğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşullar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme lisans eğitiminin amacı, esnek bir düşünce yapısına sahip ve giderek artan küresel rekabete uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Lisans programı, işletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili derslerin yanı sıra, öğrencilerin istatistik, sayısal yöntemler ve bilgisayar konularında da yetişmesini amaçlamaktadır. Programın amacı, öğrencileri kamu ve özel sektördeki iş hayatına uzman veya araştırmacı olarak hazırlamaktır. Bu programın mezunlarımızı, 21. Yüzyılda kendi alanlarındaki gelişmelere hazır olarak yetiştirdiğine inanıyoruz.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler. İşletme Bölümü mezunları sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma şirketleri vb. özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler. Ayrıca İşletme Bölümü mezunları belirli staj ve çalışma süresi koşullarını yerine getirdikten sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir olarak da çalışabilirler. Özel söktürün yanı sıra Kaymakamlık, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi çok sayıda kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı bulabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir genel sınav yapılmaktadır. Ara sınavının %40’ı ve genel sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ali Sait ALBAYRAK Tel: +90 464 223 58 64 Faks: +90 464 223 58 65 E-Posta: alisait.albayrak@rize.edu.tr - asalbayrak@gmail.com Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza SAKLI Tel: +90 464 223 58 64 Faks: +90 464 223 5865. E-Posta: aliriza.sakli@rize.edu.tr Bölüm Sekreteri: Tuğba GÖKCAN Tel: +90 464 223 58 64-1207 Faks: +90 464 223 58 65. E-Posta: tugba.gokcan@rize.edu.tr Adres: T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Fener Mahallesi, Merkez Kampüsü, 53100 Merkez/Rize.

Bölüm Olanakları

Bölümde 1 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 12 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde tüm öğretim üyelerinin dizüstü bilgisayarı ve yazıcısı, her odada internet bağlantısı bulunmaktadır. Bölüm, tam donanımlı bilgisayar laboratuvarları ve yabancı dil laboratuvarları ile tüm amfi ve sınıflarda yansıtım makinelerinin kullanımını mümkün hale getirerek öğrencilerini rekabetçi bir çalışma ortamına hazırlamaktadır. Bölümde işletmecilik alanına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000368
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000614
MAT161Genel Matematik-IZorunlu3000368
ISL111Genel Muhasebe-IZorunlu3000368
ISL111Genel Muhasebe-IZorunlu3000614
ISL171Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3000614
ISL105İşletme Bilimine GirişZorunlu3000614
ISL105İşletme Bilimine GirişZorunlu3000368
ISL113İşletme Matematiği IZorunlu3000614
IKT117Mikro İktisatZorunlu3000614
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000368
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000368
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000614
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000614
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000368
Toplam40000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000368
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000614
ISL118Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu3000614
ISL196Davranış BilimleriZorunlu3000368
MAT162Genel Matematik-IIZorunlu3000368
ISL104Genel Muhasebe-IIZorunlu3000368
ISL104Genel Muhasebe-IIZorunlu3000614
ISL102Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3000368
ISL116İşletme Matematiği IIZorunlu3000614
IKT118Makro İktisatZorunlu3000614
ISL124Örgütsel DavranışZorunlu3000614
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000614
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000368
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000368
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000614
Toplam41000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL243Envanter ve BilançoZorunlu3000614
ISL223İstatistik-IZorunlu3000614
ISL223İstatistik-IZorunlu3000368
ISL205İşletme YönetimiZorunlu3000368
IKT211Mikro İktisatZorunlu3000368
ISL235Örgüt TeorileriZorunlu3000614
SECISL01Seçmeli Ders Grubu 01Seçmeli3000614
SECISL03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli3000368
MLY201Türk Vergi SistemiZorunlu3000368
ISL241Yöneylem Araştırması IZorunlu3000614
Toplam30000
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL234Borçlar HukukuZorunlu3000614
ISL224İstatistik-IIZorunlu3000368
ISL224İstatistik-IIZorunlu3000614
IKT212Makro İktisatZorunlu3000368
ISL208Maliyet MuhasebesiZorunlu3000614
ISL208Maliyet MuhasebesiZorunlu3000368
SECISL02Seçmeli Ders Grubu 02Seçmeli3000614
SECISL04Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli3000368
ISL206Yönetim ve OrganizasyonZorunlu3000368
ISL238Yöneylem Araştırması IIZorunlu3000614
Toplam30000
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL301Finansal Yönetim-IZorunlu3000614
ISL301Finansal Yönetim-IZorunlu3000368
ISL375İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3000614
ISL303Pazarlama İlkeleriZorunlu3000614
ISL303Pazarlama İlkeleriZorunlu3000368
SECISL03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli3000614
SECISL05Seçmeli Ders Grubu05Seçmeli3000368
ISL349Üretim Yönetimi-IZorunlu3000368
ISL349Üretim Yönetimi-IZorunlu3000614
ISL351Yöneylem Araştırması-IZorunlu3000368
Toplam30000
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL302Finansal Yönetim-IIZorunlu3000368
ISL302Finansal Yönetim-IIZorunlu3000614
ISL304Pazarlama StratejileriZorunlu3000614
ISL304Pazarlama StratejileriZorunlu3000368
SECISL04Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli3000614
SECISL06Seçmeli Ders Grubu06Seçmeli3000368
ISL336Türk Vergi SistemiZorunlu3000614
ISL350Üretim Yönetimi-IIZorunlu3000614
ISL350Üretim Yönetimi-IIZorunlu3000368
ISL352Yöneylem Araştırması-IIZorunlu3000368
Toplam30000
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL435Araştırma YöntemleriZorunlu3000368
ISL401Finansal Tablolar AnaliziZorunlu3000368
ISL401Finansal Tablolar AnaliziZorunlu3000614
ISL405Muhasebe DenetimiZorunlu3000614
ISL405Muhasebe DenetimiZorunlu3000368
ISL433Pazarlama AraştırmalarıZorunlu3000368
ISL433Pazarlama AraştırmalarıZorunlu3000614
SECISL05Seçmeli Ders Grubu05Seçmeli3000614
SECISL07Seçmeli Ders Grubu07Seçmeli3000368
SECÜSD07Üniversite Seçmeli ders Grubu 07Seçmeli2000614
Toplam29000
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL434İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3000368
SECISL06Seçmeli Ders Grubu06Seçmeli3000614
SECISL08Seçmeli Ders Grubu08Seçmeli3000368
ISL402Sermaye Piyasası AnalizleriZorunlu3000368
ISL402Sermaye Piyasası AnalizleriZorunlu3000614
ISL432Stratejik YönetimZorunlu3000614
ISL432Stratejik YönetimZorunlu3000368
ISL404Ticaret HukukuZorunlu3000368
ISL404Ticaret HukukuZorunlu3000614
SECÜSD08Üniversite Seçmeli ders Grubu 08Seçmeli2000614
Toplam29000
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL229Halkla İlişkilerZorunlu3000614
ISL245Liderlik ve MotivasyonZorunlu3000614
ISL247Muhasebe Bilgi YönetimiZorunlu3000614
ISL249İşletmelerde Performas YönetimiZorunlu3000614
KAM217Anayasa HukukuZorunlu3000614
KAM219Medeni HukukZorunlu3000614
SHB257Sosyal PsikolojiZorunlu3000614
YBD231Mesleki İngilizce IZorunlu3000614
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL225İcra ve İflas HukukuZorunlu3000368
ISL227Borçlar HukukuZorunlu3000368
ISL229Halkla İlişkilerZorunlu3000368
ISL231Şirketler MuhasebesiZorunlu3000368
ISL233Mesleki Yabancı Dil-IZorunlu3000368
Seçmeli Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL240İş EtiğiZorunlu3000614
ISL242Yönetim ve Organizasyon İlkeleriZorunlu3000614
ISL244Örgütler ve YapılarıZorunlu3000614
ISL248Nitel Araştırma YöntemleriZorunlu3000614
ISL252Şirketler MuhasebesiZorunlu3000614
KAM226Kamu MaliyesiZorunlu3000614
YBD212Mesleki Yabancı Dil-IIZorunlu3000614
Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL228Banka ve Sigorta İşletmeciliğiZorunlu3000368
ISL230Bilgisayar UygulamalarıZorunlu3000368
ISL232Mesleki Yabancı Dil-IIZorunlu3000368
KAM202Anayasa HukukuZorunlu3000368
MLY206Kamu MaliyesiZorunlu3000368
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT327Türkiye EkonomisiZorunlu3000614
ISL353Tüketici DavranışlarıZorunlu3000614
ISL355Hizmet PazarlamasıZorunlu3000614
ISL357Kalite Yönetim SistemleriZorunlu3000614
ISL361Banka MuhasebesiZorunlu3000614
ISL365Finansal Kurumlar YönetimiZorunlu3000614
ISL369Finans MatematiğiZorunlu3000614
ISL377Finans Piyasalarında Güncel OlaylarZorunlu3000614
ISL379Kurumsal YönetişimZorunlu3000614
ISL381Sayısal Yöntem Uygulamaları IZorunlu3000614
ISL383Hizmet Üretimi YönetimiZorunlu3000614
ISL385E-PazarlamaZorunlu3000614
ISL387Finansal Raporlama Standartları IZorunlu3000614
ISL389İnşaat MuhasebesiZorunlu3000614
ISL395SosyolojiZorunlu3000614
KAM301Kamu YönetimiZorunlu3000614
KAM337İdare HukukuZorunlu3000614
YBD301Mesleki Yabancı Dil-IIIZorunlu3000614
Seçmeli Ders Grubu05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT327Türkiye EkonomisiZorunlu3000368
ISL353Tüketici DavranışlarıZorunlu3000368
ISL355Hizmet PazarlamasıZorunlu3000368
ISL357Kalite Yönetim SistemleriZorunlu3000368
ISL359İşletme Sermayesi AnalizleriZorunlu3000368
ISL361Banka MuhasebesiZorunlu3000368
ISL363Uluslararası İşletmecilikZorunlu3000368
ISL365Finansal Kurumlar YönetimiZorunlu3000368
ISL367İşletme BütçeleriZorunlu3000368
ISL371Mesleki Yabancı Dil-IIIZorunlu3000368
ISL373Para ve BankaZorunlu3000368
KAM301Kamu YönetimiZorunlu3000368
Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL338İşletme Sermayesi AnalizleriZorunlu3000614
ISL346İşletmelerde Risk YönetimiZorunlu3000614
ISL354Perakendecilik Zorunlu3000614
ISL356Ürün ve Marka YönetimiZorunlu3000614
ISL362Fikri Mülkiyet HukukuZorunlu3000614
ISL368Uygulamalı İstatistik AnalizZorunlu3000614
ISL374Sigorta MuhasebesiZorunlu3000614
ISL376İşletmelerde Sosyal SorumlulukZorunlu3000614
ISL378Sayısal Yöntem Uygulamaları IIZorunlu3000614
ISL380Modern Üretim SistemleriZorunlu3000614
ISL382Üretim StratejileriZorunlu3000614
ISL384Kültürler Arası PazarlamaZorunlu3000614
ISL386Finansal Raporlama Standartları IIZorunlu3000614
ISL388İşletme BütçeleriZorunlu3000614
ISL394İdare Yargılama HukukuZorunlu3000614
YBD302Mesleki Yabancı Dil-IVZorunlu3000614
Seçmeli Ders Grubu06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL354Perakendecilik Zorunlu3000368
ISL356Ürün ve Marka YönetimiZorunlu3000368
ISL358Etik ilkeler ve Ahlaki DavranışZorunlu3000368
ISL360Finans MatematiğiZorunlu3000368
ISL362Fikri Mülkiyet HukukuZorunlu3000368
ISL364İnşaat MuhasebesiZorunlu3000368
ISL366Örgüt TeorileriZorunlu3000368
ISL368Uygulamalı İstatistik AnalizZorunlu3000368
ISL370Yönetim Bilgi SistemleriZorunlu3000368
ISL372Mesleki Yabancı Dil-IVZorunlu3000368
ISL374Sigorta MuhasebesiZorunlu3000368
Seçmeli Ders Grubu05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CEK401İş HukukuZorunlu3000614
IKT423Türkiye Avrupa Birliği İlişkileriZorunlu3000614
IKT427Uluslararası İktisatZorunlu3000614
IKT429İktisadi Büyüme ve KalkınmaZorunlu3000614
ISL417Yatırım Projelerinin DeğerlendirilmesiZorunlu3000614
ISL437ReklamcılıkZorunlu3000614
ISL439Uluslararası PazarlamaZorunlu3000614
ISL441Muhasebe OrganizasyonuZorunlu3000614
ISL459Zaman Serileri Analizi-IZorunlu3000614
ISL463Girişimcilik-IZorunlu3000614
ISL467Finans UygulamalarıZorunlu3000614
ISL469Finansal Planlama ve BütçelemeZorunlu3000614
ISL471Uluslararası İşletmecilikZorunlu3000614
ISL473Çağdaş İşletmelerZorunlu3000614
ISL475Küçük İşletmelerZorunlu3000614
ISL477Nicel Araştırma Yöntemleri IZorunlu3000614
ISL479Veri Tabanı Yönetim SistemleriZorunlu3000614
ISL481Ar-Ge ve Teknoloji YönetimiZorunlu3000614
ISL483Verimlilik YönetimiZorunlu3000614
ISL485Sosyal Medya Ve Dijital PazarlamaZorunlu3000614
ISL487Muhasebe Uygulamaları IZorunlu3000614
ISL495İcra ve İflas HukukuZorunlu3000614
ISL497Dış Ticaret İşlemleri MuhasebesiZorunlu3000614
Seçmeli Ders Grubu07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CEK401İş HukukuZorunlu3000368
IKT423Türkiye Avrupa Birliği İlişkileriZorunlu3000368
ISL437ReklamcılıkZorunlu3000368
ISL439Uluslararası PazarlamaZorunlu3000368
ISL441Muhasebe OrganizasyonuZorunlu3000368
ISL443Yatırım Projelerinin DeğerlendirilmesiZorunlu3000368
ISL445Uluslararası FinansZorunlu3000368
ISL451Parametrik Olmayan Hipotez TestleriZorunlu3000368
ISL453Kurumsal YönetişimZorunlu3000368
ISL455Finansal Raporlama StandartlarıZorunlu3000368
ISL457Sayısal Yöntem UygulamalarıZorunlu3000368
ISL459Zaman Serileri Analizi-IZorunlu3000368
ISL461Yönetim PsikolojisiZorunlu3000368
ISL463Girişimcilik-IZorunlu3000368
Üniversite Seçmeli ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL229Halkla İlişkilerZorunlu3000614
ISL245Liderlik ve MotivasyonZorunlu3000614
ISL247Muhasebe Bilgi YönetimiZorunlu3000614
ISL249İşletmelerde Performas YönetimiZorunlu3000614
SHB257Sosyal PsikolojiZorunlu3000614
Seçmeli Ders Grubu06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT402Dünya EkonomisiZorunlu3000614
ISL426Örgüt KültürüZorunlu3000614
ISL438Satış Gücü YönetimiZorunlu3000614
ISL440Pazarlama İletişimiZorunlu3000614
ISL442Bilgisayarlı MuhasebeZorunlu3000614
ISL444Yönetim MuhasebesiZorunlu3000614
ISL450Sermaye Piyasası HukukuZorunlu3000614
ISL456Dış Ticaret İşlemleriZorunlu3000614
ISL460Lojistik YönetimZorunlu3000614
ISL462Zaman Serileri Analizi-IIZorunlu3000614
ISL470Girişimcilik-IIZorunlu3000614
ISL472Uluslararası FinansZorunlu3000614
ISL474Uygulamalı Teknik AnalizZorunlu3000614
ISL476İslami FinansZorunlu3000614
ISL480Postmodern Örgüt KuramlarıZorunlu3000614
ISL482Stratejik İnsan KaynaklarıZorunlu3000614
ISL484Güncel Yönetim SorunlarıZorunlu3000614
ISL486Nicel Araştırma Yöntemleri IIZorunlu3000614
ISL488Yönetim Bilgi SistemleriZorunlu3000614
ISL490Üretim Yönetiminde Seçme KonularZorunlu3000614
ISL492Pazarlamada Yeni TrendlerZorunlu3000614
ISL494Muhasebe Uygulamaları IIZorunlu3000614
ISL496Türkiye Siyasal HayatıZorunlu3000614
Seçmeli Ders Grubu08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT426Uluslararası İktisatZorunlu3000368
ISL438Satış Gücü YönetimiZorunlu3000368
ISL440Pazarlama İletişimiZorunlu3000368
ISL442Bilgisayarlı MuhasebeZorunlu3000368
ISL444Yönetim MuhasebesiZorunlu3000368
ISL446Finans UygulamalarıZorunlu3000368
ISL448Modern Yönetim TeknikleriZorunlu3000368
ISL450Sermaye Piyasası HukukuZorunlu3000368
ISL452Yatırım BankacılığıZorunlu3000368
ISL456Dış Ticaret İşlemleriZorunlu3000368
ISL460Lojistik YönetimZorunlu3000368
ISL462Zaman Serileri Analizi-IIZorunlu3000368
ISL464Bilim FelsefesiZorunlu3000368
ISL470Girişimcilik-IIZorunlu3000368
Üniversite Seçmeli ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL229Halkla İlişkilerZorunlu3000614
ISL245Liderlik ve MotivasyonZorunlu3000614
ISL247Muhasebe Bilgi YönetimiZorunlu3000614
ISL249İşletmelerde Performas YönetimiZorunlu3000614
SHB257Sosyal PsikolojiZorunlu3000614