Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İşletme - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 28 Nisan 2008 tarihinde kurulmuştur. Fakülte 9 bölümden oluşmaktadır: İşletme Bölümü, İktisat Bölümü, Ekonometri Bölümü, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Maliye Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar, "İşletme Alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk yükseköğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşullar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme lisans eğitiminin amacı, esnek bir düşünce yapısına sahip ve giderek artan küresel rekabete uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Lisans programı, işletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili derslerin yanı sıra, öğrencilerin istatistik, sayısal yöntemler ve bilgisayar konularında da yetişmesini amaçlamaktadır. Programın amacı, öğrencileri kamu ve özel sektördeki iş hayatına uzman veya araştırmacı olarak hazırlamaktır. Bu programın mezunlarımızı, 21. Yüzyılda kendi alanlarındaki gelişmelere hazır olarak yetiştirdiğine inanıyoruz.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler. İşletme Bölümü mezunları sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma şirketleri vb. özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler. Ayrıca İşletme Bölümü mezunları belirli staj ve çalışma süresi koşullarını yerine getirdikten sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir olarak da çalışabilirler. Özel söktürün yanı sıra Kaymakamlık, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi çok sayıda kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı bulabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir genel sınav yapılmaktadır. Ara sınavının %40’ı ve genel sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ali Sait ALBAYRAK Tel: +90 464 223 58 64 Faks: +90 464 223 58 65 E-Posta: alisait.albayrak@rize.edu.tr - asalbayrak@gmail.com Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza SAKLI Tel: +90 464 223 58 64 Faks: +90 464 223 5865. E-Posta: aliriza.sakli@rize.edu.tr Bölüm Sekreteri: Boş Tel: +90 464 223 58 64-1207 Faks: +90 464 223 58 65. E-Posta: tugba.gokcan@rize.edu.tr Adres: T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Fener Mahallesi, Merkez Kampüsü, 53100 Merkez/Rize.

Bölüm Olanakları

Bölümde 1 profesör, 30 doçent, 4 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 12 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde tüm öğretim üyelerinin dizüstü bilgisayarı ve yazıcısı, her odada internet bağlantısı bulunmaktadır. Bölüm, tam donanımlı bilgisayar laboratuvarları ve yabancı dil laboratuvarları ile tüm amfi ve sınıflarda yansıtım makinelerinin kullanımını mümkün hale getirerek öğrencilerini rekabetçi bir çalışma ortamına hazırlamaktadır. Bölümde işletmecilik alanına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000367
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000609
MAT161Genel Matematik-IZorunlu3000367
ISL111Genel Muhasebe-IZorunlu3000367
ISL111Genel Muhasebe-IZorunlu3000609
ISL171Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3000609
ISL105İşletme Bilimine GirişZorunlu3000609
ISL105İşletme Bilimine GirişZorunlu3000367
ISL113İşletme Matematiği IZorunlu3000609
IKT117Mikro İktisatZorunlu3000609
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000367
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000367
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000609
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000609
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000367
Toplam40000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000367
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000609
ISL118Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu3000609
ISL196Davranış BilimleriZorunlu3000367
MAT162Genel Matematik-IIZorunlu3000367
ISL104Genel Muhasebe-IIZorunlu3000367
ISL104Genel Muhasebe-IIZorunlu3000609
ISL102Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3000367
ISL116İşletme Matematiği IIZorunlu3000609
IKT118Makro İktisatZorunlu3000609
ISL124Örgütsel DavranışZorunlu3000609
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000609
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000367
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000367
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000609
Toplam41000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL243Envanter ve BilançoZorunlu3000609
ISL223İstatistik-IZorunlu3000609
ISL223İstatistik-IZorunlu3000367
ISL205İşletme YönetimiZorunlu3000367
IKT211Mikro İktisatZorunlu3000367
ISL235Örgüt TeorileriZorunlu3000609
SECISL01Seçmeli Ders Grubu 01Seçmeli3000609
SECISL03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli3000367
MLY201Türk Vergi SistemiZorunlu3000367
ISL241Yöneylem Araştırması IZorunlu3000609
Toplam30000
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL234Borçlar HukukuZorunlu3000609
ISL224İstatistik-IIZorunlu3000609
ISL224İstatistik-IIZorunlu3000367
IKT212Makro İktisatZorunlu3000367
ISL208Maliyet MuhasebesiZorunlu3000367
ISL208Maliyet MuhasebesiZorunlu3000609
SECISL02Seçmeli Ders Grubu 02Seçmeli3000609
SECISL04Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli3000367
ISL206Yönetim ve OrganizasyonZorunlu3000367
ISL238Yöneylem Araştırması IIZorunlu3000609
Toplam30000
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL301Finansal Yönetim-IZorunlu3000609
ISL301Finansal Yönetim-IZorunlu3000367
ISL375İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3000609
ISL303Pazarlama İlkeleriZorunlu3000609
ISL303Pazarlama İlkeleriZorunlu3000367
SECISL03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli3000609
SECISL05Seçmeli Ders Grubu05Seçmeli3000367
ISL349Üretim Yönetimi-IZorunlu3000367
ISL349Üretim Yönetimi-IZorunlu3000609
ISL351Yöneylem Araştırması-IZorunlu3000367
Toplam30000
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL302Finansal Yönetim-IIZorunlu3000367
ISL302Finansal Yönetim-IIZorunlu3000609
ISL304Pazarlama StratejileriZorunlu3000367
ISL304Pazarlama StratejileriZorunlu3000609
SECISL04Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli3000609
SECISL06Seçmeli Ders Grubu06Seçmeli3000367
ISL336Türk Vergi SistemiZorunlu3000609
ISL350Üretim Yönetimi-IIZorunlu3000367
ISL350Üretim Yönetimi-IIZorunlu3000609
ISL352Yöneylem Araştırması-IIZorunlu3000367
Toplam30000
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL435Araştırma YöntemleriZorunlu3000367
ISL401Finansal Tablolar AnaliziZorunlu3000367
ISL401Finansal Tablolar AnaliziZorunlu3000609
ISL405Muhasebe DenetimiZorunlu3000609
ISL405Muhasebe DenetimiZorunlu3000367
ISL433Pazarlama AraştırmalarıZorunlu3000367
ISL433Pazarlama AraştırmalarıZorunlu3000609
SECISL05Seçmeli Ders Grubu05Seçmeli3000609
SECISL07Seçmeli Ders Grubu07Seçmeli3000367
SECÜSD07Üniversite Seçmeli ders Grubu 07Seçmeli2000609
Toplam29000
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL434İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3000367
SECISL06Seçmeli Ders Grubu06Seçmeli3000609
SECISL08Seçmeli Ders Grubu08Seçmeli3000367
ISL402Sermaye Piyasası AnalizleriZorunlu3000367
ISL402Sermaye Piyasası AnalizleriZorunlu3000609
ISL432Stratejik YönetimZorunlu3000609
ISL432Stratejik YönetimZorunlu3000367
ISL404Ticaret HukukuZorunlu3000367
ISL404Ticaret HukukuZorunlu3000609
SECÜSD08Üniversite Seçmeli ders Grubu 08Seçmeli2000609
Toplam29000
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL229Halkla İlişkilerZorunlu3000609
ISL245Liderlik ve MotivasyonZorunlu3000609
ISL247Muhasebe Bilgi YönetimiZorunlu3000609
ISL249İşletmelerde Performas YönetimiZorunlu3000609
KAM217Anayasa HukukuZorunlu3000609
KAM219Medeni HukukZorunlu3000609
SHB257Sosyal PsikolojiZorunlu3000609
YBD231Mesleki İngilizce IZorunlu3000609
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL225İcra ve İflas HukukuZorunlu3000367
ISL227Borçlar HukukuZorunlu3000367
ISL229Halkla İlişkilerZorunlu3000367
ISL231Şirketler MuhasebesiZorunlu3000367
ISL233Mesleki Yabancı Dil-IZorunlu3000367
Seçmeli Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL240İş EtiğiZorunlu3000609
ISL242Yönetim ve Organizasyon İlkeleriZorunlu3000609
ISL244Örgütler ve YapılarıZorunlu3000609
ISL248Nitel Araştırma YöntemleriZorunlu3000609
ISL252Şirketler MuhasebesiZorunlu3000609
KAM226Kamu MaliyesiZorunlu3000609
YBD212Mesleki Yabancı Dil-IIZorunlu3000609
Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL228Banka ve Sigorta İşletmeciliğiZorunlu3000367
ISL230Bilgisayar UygulamalarıZorunlu3000367
ISL232Mesleki Yabancı Dil-IIZorunlu3000367
KAM202Anayasa HukukuZorunlu3000367
MLY206Kamu MaliyesiZorunlu3000367
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT327Türkiye EkonomisiZorunlu3000609
ISL353Tüketici DavranışlarıZorunlu3000609
ISL355Hizmet PazarlamasıZorunlu3000609
ISL357Kalite Yönetim SistemleriZorunlu3000609
ISL361Banka MuhasebesiZorunlu3000609
ISL365Finansal Kurumlar YönetimiZorunlu3000609
ISL369Finans MatematiğiZorunlu3000609
ISL377Finans Piyasalarında Güncel OlaylarZorunlu3000609
ISL379Kurumsal YönetişimZorunlu3000609
ISL381Sayısal Yöntem Uygulamaları IZorunlu3000609
ISL383Hizmet Üretimi YönetimiZorunlu3000609
ISL385E-PazarlamaZorunlu3000609
ISL387Finansal Raporlama Standartları IZorunlu3000609
ISL389İnşaat MuhasebesiZorunlu3000609
ISL395SosyolojiZorunlu3000609
KAM301Kamu YönetimiZorunlu3000609
KAM337İdare HukukuZorunlu3000609
YBD301Mesleki Yabancı Dil-IIIZorunlu3000609
Seçmeli Ders Grubu05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT327Türkiye EkonomisiZorunlu3000367
ISL353Tüketici DavranışlarıZorunlu3000367
ISL355Hizmet PazarlamasıZorunlu3000367
ISL357Kalite Yönetim SistemleriZorunlu3000367
ISL359İşletme Sermayesi AnalizleriZorunlu3000367
ISL361Banka MuhasebesiZorunlu3000367
ISL363Uluslararası İşletmecilikZorunlu3000367
ISL365Finansal Kurumlar YönetimiZorunlu3000367
ISL367İşletme BütçeleriZorunlu3000367
ISL371Mesleki Yabancı Dil-IIIZorunlu3000367
ISL373Para ve BankaZorunlu3000367
KAM301Kamu YönetimiZorunlu3000367
Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL338İşletme Sermayesi AnalizleriZorunlu3000609
ISL346İşletmelerde Risk YönetimiZorunlu3000609
ISL354Perakendecilik Zorunlu3000609
ISL356Ürün ve Marka YönetimiZorunlu3000609
ISL362Fikri Mülkiyet HukukuZorunlu3000609
ISL368Uygulamalı İstatistik AnalizZorunlu3000609
ISL374Sigorta MuhasebesiZorunlu3000609
ISL376İşletmelerde Sosyal SorumlulukZorunlu3000609
ISL378Sayısal Yöntem Uygulamaları IIZorunlu3000609
ISL380Modern Üretim SistemleriZorunlu3000609
ISL382Üretim StratejileriZorunlu3000609
ISL384Kültürler Arası PazarlamaZorunlu3000609
ISL386Finansal Raporlama Standartları IIZorunlu3000609
ISL388İşletme BütçeleriZorunlu3000609
ISL394İdare Yargılama HukukuZorunlu3000609
YBD302Mesleki Yabancı Dil-IVZorunlu3000609
Seçmeli Ders Grubu06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL354Perakendecilik Zorunlu3000367
ISL356Ürün ve Marka YönetimiZorunlu3000367
ISL358Etik ilkeler ve Ahlaki DavranışZorunlu3000367
ISL360Finans MatematiğiZorunlu3000367
ISL362Fikri Mülkiyet HukukuZorunlu3000367
ISL364İnşaat MuhasebesiZorunlu3000367
ISL366Örgüt TeorileriZorunlu3000367
ISL368Uygulamalı İstatistik AnalizZorunlu3000367
ISL370Yönetim Bilgi SistemleriZorunlu3000367
ISL372Mesleki Yabancı Dil-IVZorunlu3000367
ISL374Sigorta MuhasebesiZorunlu3000367
Seçmeli Ders Grubu05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CEK401İş HukukuZorunlu3000609
IKT423Türkiye Avrupa Birliği İlişkileriZorunlu3000609
IKT427Uluslararası İktisatZorunlu3000609
IKT429İktisadi Büyüme ve KalkınmaZorunlu3000609
ISL417Yatırım Projelerinin DeğerlendirilmesiZorunlu3000609
ISL437ReklamcılıkZorunlu3000609
ISL439Uluslararası PazarlamaZorunlu3000609
ISL441Muhasebe OrganizasyonuZorunlu3000609
ISL459Zaman Serileri Analizi-IZorunlu3000609
ISL463Girişimcilik-IZorunlu3000609
ISL467Finans UygulamalarıZorunlu3000609
ISL469Finansal Planlama ve BütçelemeZorunlu3000609
ISL471Uluslararası İşletmecilikZorunlu3000609
ISL473Çağdaş İşletmelerZorunlu3000609
ISL475Küçük İşletmelerZorunlu3000609
ISL477Nicel Araştırma Yöntemleri IZorunlu3000609
ISL479Veri Tabanı Yönetim SistemleriZorunlu3000609
ISL481Ar-Ge ve Teknoloji YönetimiZorunlu3000609
ISL483Verimlilik YönetimiZorunlu3000609
ISL485Sosyal Medya Ve Dijital PazarlamaZorunlu3000609
ISL487Muhasebe Uygulamaları IZorunlu3000609
ISL495İcra ve İflas HukukuZorunlu3000609
ISL497Dış Ticaret İşlemleri MuhasebesiZorunlu3000609
Seçmeli Ders Grubu07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
CEK401İş HukukuZorunlu3000367
IKT423Türkiye Avrupa Birliği İlişkileriZorunlu3000367
ISL437ReklamcılıkZorunlu3000367
ISL439Uluslararası PazarlamaZorunlu3000367
ISL441Muhasebe OrganizasyonuZorunlu3000367
ISL443Yatırım Projelerinin DeğerlendirilmesiZorunlu3000367
ISL445Uluslararası FinansZorunlu3000367
ISL451Parametrik Olmayan Hipotez TestleriZorunlu3000367
ISL453Kurumsal YönetişimZorunlu3000367
ISL455Finansal Raporlama StandartlarıZorunlu3000367
ISL457Sayısal Yöntem UygulamalarıZorunlu3000367
ISL459Zaman Serileri Analizi-IZorunlu3000367
ISL461Yönetim PsikolojisiZorunlu3000367
ISL463Girişimcilik-IZorunlu3000367
Seçmeli Ders Grubu06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT402Dünya EkonomisiZorunlu3000609
ISL426Örgüt KültürüZorunlu3000609
ISL438Satış Gücü YönetimiZorunlu3000609
ISL440Pazarlama İletişimiZorunlu3000609
ISL442Bilgisayarlı MuhasebeZorunlu3000609
ISL444Yönetim MuhasebesiZorunlu3000609
ISL450Sermaye Piyasası HukukuZorunlu3000609
ISL456Dış Ticaret İşlemleriZorunlu3000609
ISL460Lojistik YönetimZorunlu3000609
ISL462Zaman Serileri Analizi-IIZorunlu3000609
ISL470Girişimcilik-IIZorunlu3000609
ISL472Uluslararası FinansZorunlu3000609
ISL474Uygulamalı Teknik AnalizZorunlu3000609
ISL476İslami FinansZorunlu3000609
ISL480Postmodern Örgüt KuramlarıZorunlu3000609
ISL482Stratejik İnsan KaynaklarıZorunlu3000609
ISL484Güncel Yönetim SorunlarıZorunlu3000609
ISL486Nicel Araştırma Yöntemleri IIZorunlu3000609
ISL488Yönetim Bilgi SistemleriZorunlu3000609
ISL490Üretim Yönetiminde Seçme KonularZorunlu3000609
ISL492Pazarlamada Yeni TrendlerZorunlu3000609
ISL494Muhasebe Uygulamaları IIZorunlu3000609
ISL496Türkiye Siyasal HayatıZorunlu3000609
Seçmeli Ders Grubu08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IKT426Uluslararası İktisatZorunlu3000367
ISL438Satış Gücü YönetimiZorunlu3000367
ISL440Pazarlama İletişimiZorunlu3000367
ISL442Bilgisayarlı MuhasebeZorunlu3000367
ISL444Yönetim MuhasebesiZorunlu3000367
ISL446Finans UygulamalarıZorunlu3000367
ISL448Modern Yönetim TeknikleriZorunlu3000367
ISL450Sermaye Piyasası HukukuZorunlu3000367
ISL452Yatırım BankacılığıZorunlu3000367
ISL456Dış Ticaret İşlemleriZorunlu3000367
ISL460Lojistik YönetimZorunlu3000367
ISL462Zaman Serileri Analizi-IIZorunlu3000367
ISL464Bilim FelsefesiZorunlu3000367
ISL470Girişimcilik-IIZorunlu3000367