Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
TURGUT KIRAN DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 2009 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş iki bölümden birisidir ve aynı yıl eğitim öğretime başlamıştır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünün eğitim programının Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) STCW Sözleşmesinin A-II/1 ve A-II/2 Eğitim Standartlarının müfredatlarına uygunluğu TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca onaylanmıştır. Bölümde 1 yıl İngilizce hazırlık okuyan öğrenciler 4 yıl süren lisans eğitimine tabi tutulurlar. 2012 yılı itibariyle Bölüm'de toplam 177 öğrenci bulunmakta, 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi aracılığıyla öğretim sürdürülmektedir. Bölüm ilk mezunlarını 2014 yılında verebilecek olup kuruluşundan beri her yıl akademik olarak daha da ileriye gitmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ” alanında lisans diploması verilir. Mezunlardan gemilerde çalışmak isteyenler, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gemi Adamları Sınav Merkezi (GASM) tarafından yapılan sınavlardan da başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınavlardan başarılı olan adaylar “Uzakyol Vardiya Zabiti”, iki yıl veya daha fazla deniz hizmeti sonrasında tekrar sınavlara girerek “Uzakyol Birinci Zabit” yeterliği almaya hak kazanırlar. “Uzakyol Birinci Zabit” olarak iki yıl veya daha fazla deniz hizmeti sonrası tekrar sınava girerek “Uzakyol Kaptan” yeterliliği almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

1- Lise ve dengi okul diploması, 2- Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan, 3- Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı ile bölümümüzü kazanan öğrenciler "Gemi adamları Olur Sağlık Raporu" alırlar, 4- Beden Yeterlik ile Mülakat sınavlarına tabi tutulurlar. Bu sınavlarda başarılı olanlara kesin kayıt işlemi yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK “ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterliliği sağladığını düşünülen öğrenciler yapılan sınava girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not almak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, gemilerde çalışacak olan zabit kaptan ve denizciliğin kara ayağında çalışacak olan personelin yetiştirilmesini sağlar. Denizcilik konularında ve gemi adamlarının çalışma şartları ile ilgili konularda araştırma ve geliştirmesi konularını kapsar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunların büyük bir bölümü (% 75) Türk ve yabancı bayraklı gemilerde Uzak yol Vardiya Zabiti, Uzak yol 1. Zabit ve Uzak yol Kaptan olarak çalışmaktadırlar, % 15’lik bölümü ise Denizciliğin kara sektöründe hizmet vermektedirler. Mezunların diğer geri kalanları(% 10) ise farklı sektörlerde çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Kılavuzluk hizmetleri gibi alanlarda da çalışanlar bulunmaktadır. Bölümden mezun olanlar, deniz ehliyetlerini aldıktan sonra Uzakyol seferi yapan yerli ve yabancı bayraklı gemilerde IV. Zabitten Uzakyol Kaptanlığa kadar olan düzeylerde görev yapabilecektir. Deniz tecrübesinin ardından, Yüksek Öğretim Kurumları’nın ilgili bölümlerinde akademik personel olarak çalışabilecekleri gibi denizcilikle ilgili faaliyet gösteren işletmelerde (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, liman işletmeleri, klâs kuruluşları (loydlar), sigorta şirketleri, denizcilik şirketlerinin personel, kariyer, operasyon, enspektörlük birimlerinde, kurumsal veya bireysel “Brokerlik-forwarderlik” alanlarında, acentelik ve gemi tamir bakım ile gemi yan sanayi hizmetlerine yönelik alanlarda çalışabileceklerdir. Sektördeki Gemi adamı açığının fazla olması ve bu açığın her geçen gün artması nedeni ile mezunların istihdamında zorluk yaşanmamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümden mezun olanlar Yüksek lisans ve Doktora programlarına girebilmektedir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programlarının yanında diğer bilim dallarında da üst öğrenim yapma imkanı bulunmaktadır. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı % 40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, bir yarıyıla ait akademik not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız olduğu bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir.

Mezuniyet Koşulları

Bölüm öğrencileri yedi yarıyıl karada teorik ders, laboratuar, uygulamalı eğitim (Gemi Terk, Yangın Söndürme ve İlk Yardım) ve Simülatör (Köprü Üstü, Makine, Sıvı Yük Elleçleme, GMDSS) uygulamalarına ek olarak, 15 gün süreyle Sağlık Bakanlığına Kayıtlı hastanelerde tıbbi bakım ve tıbbi ilk yardım uygulamalı staj eğitimi ve mezuniyet aşamasına kadar ticaret gemilerinde toplam 12 ay uygulamalı açık deniz staj eğitimi yapmaktadır. Stajlar: Birinci Açık Deniz Stajı, II. Yarıyıl sonunda (75 gün) İkinci Açık Deniz Stajı, IV. Yarıyıl sonunda (75 gün) Üçüncü Uzun Dönem Açık Deniz Stajı, VI. Yarıyılın tamamınıda kapsar (7 ay) Hastane Stajı (15 gün) Eğitim süreçlerinden (sınavlar ve stajlar) başarıyla geçen öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrencilere “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği” Lisans diploması verilmekte ve “Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütükleme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Uzakyol Vardiya Zabiti” sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. Ayrıca detaylı bilgi için Bkz. Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları”

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç Dr. Şengül ŞANLIER Tel : 0464 311 10 71 (2603) Faks: 0464 311 10 72 E-mail : sengul.sanlier@erdogan.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç Dr. Şengül ŞANLIER Tel : 0464 311 10 71 (2603) Faks: 0464 311 10 72 E-mail : sengul.sanlier@erdogan.edu.tr

Bölüm Olanakları

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi bölümü öğrencileri uygulamalarına yönelik, en son teknolojiyle donatılmış simülatör sistemleri (Köprü üstü, ARPA radar, tanker, makine dairesi, ve GMDSS haberleşme simülatörü), seyir, denizde güvenlik, gemicilik, petrol kirliliği, ilk yardım ve tıbbi bakım, denizcilik kimyası ve bilgisayar laboratuarları yanında, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümüne ait yangın eğitim ünitesi ile gemi terk sisteminden oluşan Deniz Eğitim Merkezi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Etkin yazılı, sözlü ve görsel iletişimi sağladığını gösterebilme
2Ekipleri oluşturarak grup dinamiklerini ve onlar ile olan ilişkileri sağlayabildiğini gösterebilme
3STCW 78 ve düzenlemelerini öğrenebilme
4Farklı öğrenme stratejilerini farklı durumlar için kullanabilme
5Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve denizcilerin kurallarını etik profesyonel standartlarda anlama ve uygulayabilme
6Çevre bilinci kazanabilme ve deniz ortamını kirliliğe karşı koruyabilme
7Denizcilik sektörünün ihtiyacı olan konulara çözüm getirebilme ve sektörün gelişimini sağlayabilme
8Ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve her türlü uygulamalara hizmet verebilme
9Temel bilimler ve mühendislik bilimleri ile mühendislik uygulamalarının bağlantısını kurabilme
10Sorunlarına ve gereksinimlere bilimsel, sistematik ve güncel yaklaşabilme ve çözüm üretebilme
11Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilme
12Emniyet, güvenlik, kalite ve denetleme konularında bilgi sahibi olabilme
13Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olabilme
14Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
15Genel yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanabilir
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
AITB191Atatürk İlk. Ve İnk. Tar.-IZorunlu2002556
DUM103Denizcilik KimyasıZorunlu2013556
DUM121Denizde Emniyet IZorunlu2203556
YBD121English IZorunlu3003556
DUM107Gemicilik IZorunlu3104556
MAT101Matematik - IZorunlu4004556
FIZ121PhysıcsZorunlu3014556
DUM125Physical Fitness & SwimmingZorunlu1201556
DUM123Seyir IZorunlu3204556
TDB101Türk Dili IZorunlu2000556
Toplam257228
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
AITB192Atatürk İlk. Ve İnk. Tar - IIZorunlu2000556
DUM120Denizde Emniyet IIZorunlu2203556
FIZ120Electric-ElectronicsZorunlu3013556
YBD120English IIZorunlu3003556
DUM108Gemicilik IIZorunlu3103556
MAT102Matematik - IIZorunlu4006556
DUM122Seyir IIZorunlu2205556
TDB102TÜRK DİLİ IIZorunlu2000556
DUM126Watchkeeping Standarts IZorunlu3003556
Toplam245126
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
DUM235Denizde Emniyet IIIZorunlu2103556
DUM241Denizde Haberleşme IZorunlu2102556
DUM203Gemi İnşa IZorunlu3002556
DUM243Maritime English IZorunlu2003556
MATD203Matematik IIIZorunlu4005556
DUM245MechanicalZorunlu4003556
DUM213MeteorolojiZorunlu2003556
DUM239Seyir IIIZorunlu3205556
DUM215Teknik ResimZorunlu2104556
Toplam245030
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
DUM236Denizde Emniyet IVZorunlu1104556
DUM206Gemi Manevrası IZorunlu2104556
DUM238İlk Yardım ve Tıbbi BakımZorunlu1203556
DUM244Maritime English IIZorunlu2003556
DUM240Seyir IVZorunlu3204556
DUM246StatisticsZorunlu2006556
ENF244Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu3102556
DUM214Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi IZorunlu4104556
Toplam188030
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
DUM335Deniz Hukuku IZorunlu3004556
DUM337Denizde Haberleşme IIZorunlu2206556
DUM347Electronical Navigation Systems IZorunlu3103556
DUM339Emniyet ve Kalite YönetimiZorunlu3004556
DUM315Liman ve Terminal İşlemleriZorunlu2003556
DUM343Maritime English IIIZorunlu3002556
DUM345Maritime ManagementZorunlu2002556
DUM341Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri IZorunlu2002556
DUM303Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-IIZorunlu3104556
Toplam234030
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
DUM306Long Term Sea Training - 7 MonthsZorunlu1020030556
Toplam1020030
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
DUM407Deniz Hukuku-IIZorunlu3000556
DUM427Denizde Emniyet-VZorunlu1102556
DUM405Gemi İnşa-IIZorunlu2002556
DUM411Gemi MakineleriZorunlu2003556
DUM443Maritime English IVZorunlu2003556
DUM439Maritime InsuranceZorunlu2002556
DUM429Seyir-VZorunlu2203556
DUM437Tanker İşlemleri IZorunlu2202556
DUM435Teknik İşletmecilikZorunlu2002556
DUM441Transportation Systems And LogisticsZorunlu2002556
DUM445Watchkeeping Standarts IIZorunlu2103556
DUM421Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-IIIZorunlu3104556
Toplam257028
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TEZ408Bitirme ÇalışmasıZorunlu0206556
DUM430Electronical Navigation Systems IIZorunlu3103556
DUM402Gemi Manevrası-IIZorunlu2104556
DUM434Maritime Commercial OperetionsZorunlu2003556
DUM424Meteoroloji ve OşinografiZorunlu2003556
DUM412Personel İdaresiZorunlu2002556
DUM432SimulatorZorunlu2403556
DUM426Tanker İşlemleri-IIZorunlu2204556
DUM422Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri IIZorunlu2002556
Toplam1710030
Seçmeli Dersler Grubu