Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İlahiyat (İÖ) - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan İlahiyat Fakültesi, 1993-1994 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. 17 Mart 2006 gün ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 Sayılı Kanun ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden ayrılarak ismi şu an Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olan Rize Üniversitesi bünyesine katılmıştır. Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç akademik bölümle 1993 – 1994 eğitim- öğretim yılında faaliyete geçen fakültemiz 1998 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Fakültemiz İkinci Öğretim İlahiyat Lisans programı, 2009 yılında 100 öğrenci alarak eğitime başlamış ve her yıl aynı sayıda öğrenci alarak eğitime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “İlahiyat Alanında Lisans Diploması” derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin tüm bölümlerinde önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak İlahiyat Fakültesi Arapça hazırlık sınıfından muaf olabilmek için, fakülteye başlamadan önce muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler, Hazırlık okuma mecburiyetinden muaf tutulurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İlahiyat alanında lisans diploması verilir.

Program Profili

Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölümde 7 Profesör, 8 Doçent, 13 Yrd. Doçent, 9 Öğretim Görevlisi, 16 Araştırma Görevlisi ile eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdüren İlahiyat Fakültesi, kuruluşundan itibaren mevcut ilahiyat fakülteleri içerinde hatırı sayılır bir konum elde etmeyi ve nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamakta, kısa ve orta vadede yakın coğrafya ve kardeş milletler topluluğundan gelecek öğrencilerin eğitimini üstlenmeyi öncelikli bir hedef olarak görmektedir. Öğretim programı, İlahiyat eğitiminin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. I. Yarıyıldan önce, Arapça yeterliliği bulunmayan öğrenciler için Hazırlık sınıfı okutulmaktadır. Öğretimin üçüncü ve dördüncü yıllarında kollara göre organize edilmiş seçmeli dersler mevcuttur. Bu dersler sayesinde öğrencilere İlahiyat alanına ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Lisans Programında eğitim vermektedir. İlahiyat Fakültesi mezunlarının çalışma alanları ve iş bulma imkânları oldukça geniştir. Esas itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik, Müezzin-Kayyımlık, Eğitim Görevlisi, Diyanet İşleri Uzmanlığı, Vaizlik ve Müftülük gibi görevler alabilmeleri mümkündür. Bunun yanı sıra ilköğretim, lise ve dengi okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde ise meslek dersleri öğretmeni olabilmektedirler. Ayrıca daha ileri seviyede araştırma yapmak için yüksek lisans ve doktora yapma imkânları da bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, ALES’in ilgili puan türünden geçerli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uygulanmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU (Dekan) Tel: +90 464 2141121 Faks : +90 464 2141124 E-mail : m.i._suleyman@hotmail.com Bölüm Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. M. Süheyl ÜNAL (Dekan Yardımcısı) Tel : +90 464 2411121/2002 Faks : +90 464 2141124 E-mail : suheylunal@yahoo.com Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR Tel: +90 464 2141121 Faks : +90 464 2141124 E-mail : faruksancar@hotmail.com Bölüm Sekreteri: Yusuf KAR Tel: +90 464 2141121 Faks : +90 4642141124 E-mail : karyusuf53@hotmail.com

Bölüm Olanakları

55 Öğretim Elemanı, 35 Büro, 13 Derslik, 1 Bilgisayar Laboratuarı, 1 Konferans Salonu (500 kişilik), 1 Toplantı Salonu (50 kişilik), 1 Personel Yemekhanesi, 1 Öğrenci Yemekhanesi, 1 Kantin, 1 Fakülte Camii bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH131Arapça-IZorunlu2000554
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000554
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000510
HILH135Hadis TarihiZorunlu2000554
HILH107Hadis Tarihi ve UsulüZorunlu4000510
YBD101İngilizce -IZorunlu2000510
YBD101İngilizce -IZorunlu2000554
HILH103İslam İnanç EsaslarıZorunlu2000554
HILH103İslam İnanç EsaslarıZorunlu2000510
HILH101Kur'an Okuma ve Tecvid-IZorunlu2000510
HILH101Kur'an Okuma ve Tecvid-IZorunlu2000554
HILH111Osmanlı TürkçesiZorunlu2000554
HILH111Osmanlı TürkçesiZorunlu2000510
HILH109SiyerZorunlu2000510
HILH137SiyerZorunlu4000554
HILH133Tefsir TarihiZorunlu2000554
HILH105Tefsir Tarihi ve UsulüZorunlu4000510
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000510
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000554
HILH113Türk Din Musikisi(Nazarıyatı)Zorunlu2000554
HILH113Türk Din Musikisi(Nazarıyatı)Zorunlu2000510
Toplam48000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH130Arapça-IIZorunlu2000554
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000510
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000554
HILH108Hadis IZorunlu4000510
HILH134Hadis UsulüZorunlu2000554
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000554
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000510
HILH104İslam İbadet EsaslarıZorunlu2000510
HILH104İslam İbadet EsaslarıZorunlu2000554
HILH112İslam Tarihi IZorunlu4000510
HILH136İslam Tarihi-IZorunlu2000554
HILH102Kur'an Okuma ve Tecvid-IIZorunlu2000510
HILH102Kur'an Okuma ve Tecvid-IIZorunlu2000554
HILH110MantıkZorunlu2000554
HILH110MantıkZorunlu2000510
HILH106Tefsir IZorunlu4000510
HILH132Tefsir UsulüZorunlu2000554
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000554
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000510
HILH114Türk-İslam Sanatları TarihiZorunlu2000510
HILH114Türk-İslam Sanatları TarihiZorunlu2000554
Toplam48000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH203Arap Dili ve Edebiyatı IZorunlu2000510
HILH231Arapça-IIIZorunlu2000554
HILH213Din PsikolojisiZorunlu3000554
HILH213Din PsikolojisiZorunlu3000510
HILH207Hadis IIZorunlu4000510
HILH219Hadis-IZorunlu2000554
HILH233İlkçağ Felsefe TarihiZorunlu2000554
HILH211İslam Ahlak Esasları ve FelsefesiZorunlu2000554
HILH211İslam Ahlak Esasları ve FelsefesiZorunlu2000510
HILH209İslam Hukukuna GirişZorunlu2000510
HILH209İslam Hukukuna GirişZorunlu2000554
HILH215İslam Tarihi IIZorunlu2000554
HILH215İslam Tarihi IIZorunlu2000510
HILH201Kur'an Okuma ve Tecvid IIIZorunlu2000510
HILH201Kur'an Okuma ve Tecvid IIIZorunlu2000554
HILH205Tefsir IIZorunlu4000510
HILH217Tefsir-IZorunlu2000554
HILH235Türk İslam EdebiyatıZorunlu2000554
Toplam42000
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH204Arap Dili ve Edebiyatı-IIZorunlu2000510
HILH230Arapça-IVZorunlu2000554
HILH212Din EğitimiZorunlu2000554
HILH212Din EğitimiZorunlu2000510
HILH210Din SosyolojisiZorunlu3000510
HILH210Din SosyolojisiZorunlu3000554
HILH220Hadis-IIZorunlu2000554
HILH206İslam Hukuk UsulüZorunlu3000554
HILH206İslam Hukuk UsulüZorunlu3000510
HILH214İslam Medeniyet TarihiZorunlu2000510
HILH214İslam Medeniyet TarihiZorunlu2000554
HILH208Kelam TarihiZorunlu3000554
HILH208Kelam TarihiZorunlu3000510
HILH202Kur'an Okuma ve Tecvid-IVZorunlu2000510
HILH202Kur'an Okuma ve Tecvid-IVZorunlu2000554
HILH218Tefsir-IIZorunlu2000554
HILH216Türk İslam EdebiyatıZorunlu2000510
Toplam40000
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH379Arapça-VZorunlu2000554
HILH361Hadis-IIIZorunlu2000554
HILH377İslam Hukuku-IZorunlu2000554
HILH301İslam Hukuku-IZorunlu4000510
HILH303Kur'an Okuma ve Tecvid-VZorunlu2000510
HILH303Kur'an Okuma ve Tecvid-VZorunlu2000554
SECHILH05Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli2000554
SECHILH05Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli2000510
HILH305Sistematik Kelam-IZorunlu4000510
HILH305Sistematik Kelam-IZorunlu4000554
HILH307Tasavvuf-IZorunlu2000554
HILH307Tasavvuf-IZorunlu2000510
HILH359Tefsir-IIIZorunlu2000554
Toplam32000
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH382Arap Dili ve BelagatıZorunlu2000554
HILH310Felsefe TarihiZorunlu4000510
HILH364Hadis-IVZorunlu2000554
HILH378İslam Hukuku-IIZorunlu2000554
HILH302İslam Hukuku-IIZorunlu4000510
HILH304Kur'an Okuma ve Tecvid-VIZorunlu2000510
HILH304Kur'an Okuma ve Tecvid-VIZorunlu2000554
SECHILH06Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli2000554
SECHILH06Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli2000510
HILH306Sistematik Kelam-IIZorunlu2000510
HILH306Sistematik Kelam-IIZorunlu2000554
HILH308Tasavvuf-IIZorunlu2000554
HILH308Tasavvuf-IIZorunlu2000510
HILH362Tefsir-IVZorunlu2000554
HILH380Yeniçağ Felsefe TarihiZorunlu2000554
Toplam34000
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH409Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişimZorunlu2000554
HILH409Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişimZorunlu2000510
HILH407Dinler Tarihi-IZorunlu2000510
HILH407Dinler Tarihi-IZorunlu2000554
HILH405İslam Felsefesi Tarihi-IZorunlu2000554
HILH405İslam Felsefesi Tarihi-IZorunlu2000510
HILH481İslam Hukuku-IIIZorunlu2000554
HILH401İslam Mezhepleri TarihiZorunlu3000554
HILH401İslam Mezhepleri TarihiZorunlu3000510
HILH403Kur'an Okuma ve Tecvid-VIIZorunlu2000510
HILH403Kur'an Okuma ve Tecvid-VIIZorunlu2000554
SECHILH07Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli2000554
SECHILH07Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli2000510
Toplam28000
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH406Din FelsefesiZorunlu3000510
HILH406Din FelsefesiZorunlu3000554
HILH408Dinler Tarihi-IIZorunlu2000554
HILH408Dinler Tarihi-IIZorunlu2000510
HILH410Hitabet ve Mesleki UygulamaZorunlu2000510
HILH410Hitabet ve Mesleki UygulamaZorunlu2000554
HILH402İslam Felsefesi Tarihi-IIZorunlu2000554
HILH402İslam Felsefesi Tarihi-IIZorunlu2000510
HILH470İslam Hukuku-IVZorunlu2000554
HILH404Kur'an Okuma ve Tecvid-VIIIZorunlu2000554
HILH404Kur'an Okuma ve Tecvid-VIIIZorunlu2000510
SECHILH08Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli2000510
SECHILH08Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli2000554
Toplam28000
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH309Mukayeseli İbadetler FıkhıZorunlu2000554
HILH311Fıkıh Araştırmalarına GirişZorunlu2000554
HILH313Klasik Kelam MetinleriZorunlu2000554
HILH315Güzel Kur'an Okuma -IZorunlu2000554
HILH317Hadis İlimleri ve KaynaklarıZorunlu2000554
HILH319Günümüz Hadis ProblemleriZorunlu2000554
HILH321Temel BilgisayarZorunlu2000554
HILH323Seçme Tasavvuf MetinleriZorunlu2000554
HILH325Arap Dili BelagatıZorunlu2000554
HILH327Tefsir İlimleri ve KaynaklarıZorunlu2000554
HILH329Konulu TefsirZorunlu2000554
HILH331Dinlerde AhlakZorunlu2000554
HILH333Ahlak Felsefesi Zorunlu2000554
HILH335İslam Eğitim TarihiZorunlu2000554
HILH337Mantık Tarihi ve ProblemleriZorunlu2000554
HILH339Sosyal Değişme ve DinZorunlu2000554
HILH341Sosyal PsikolojiZorunlu2000554
HILH343Osmanlı Türkçesi -IZorunlu2000554
HILH345Farsça-IZorunlu2000554
HILH347Gürcüce-IZorunlu2000554
HILH349Hüsn-i Hat-IZorunlu2000554
HILH351Dini Musiki-IZorunlu2000554
HILH353İslam'ın Yayılışı TarihiZorunlu2000554
HILH355İslam Kurumları TarihiZorunlu2000554
HILH357Araştırma TeknikleriZorunlu2000554
HILH369Tezhip-IZorunlu2000554
Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH309Mukayeseli İbadetler FıkhıZorunlu2000510
HILH311Fıkıh Araştırmalarına GirişZorunlu2000510
HILH313Klasik Kelam MetinleriZorunlu2000510
HILH315Güzel Kur'an Okuma -IZorunlu2000510
HILH317Hadis İlimleri ve KaynaklarıZorunlu2000510
HILH319Günümüz Hadis ProblemleriZorunlu2000510
HILH321Temel BilgisayarZorunlu2000510
HILH323Seçme Tasavvuf MetinleriZorunlu2000510
HILH325Arap Dili BelagatıZorunlu2000510
HILH327Tefsir İlimleri ve KaynaklarıZorunlu2000510
HILH329Konulu TefsirZorunlu2000510
HILH331Dinlerde AhlakZorunlu2000510
HILH333Ahlak Felsefesi Zorunlu2000510
HILH335İslam Eğitim TarihiZorunlu2000510
HILH337Mantık Tarihi ve ProblemleriZorunlu2000510
HILH339Sosyal Değişme ve DinZorunlu2000510
HILH341Sosyal PsikolojiZorunlu2000510
HILH343Osmanlı Türkçesi -IZorunlu2000510
HILH345Farsça-IZorunlu2000510
HILH347Gürcüce-IZorunlu2000510
HILH349Hüsn-i Hat-IZorunlu2000510
HILH351Dini Musiki-IZorunlu2000510
HILH353İslam'ın Yayılışı TarihiZorunlu2000510
HILH355İslam Kurumları TarihiZorunlu2000510
HILH357Araştırma TeknikleriZorunlu2000510
HILH369Tezhip-IZorunlu2000510
Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH312Günümüz Fıkıh MetinleriZorunlu2000554
HILH314Fıkıh Usulü TartışmalarıZorunlu2000554
HILH316Günümüz İnanç ProblemleriZorunlu2000554
HILH318Kur'an'da İman EsaslarıZorunlu2000554
HILH320Güzel Kur'an Okuma -IIZorunlu2000554
HILH322Hadis Yorum MetoduZorunlu2000554
HILH324Ahkam HadisleriZorunlu2000554
HILH326Türk Tasvvuf KültürüZorunlu2000554
HILH328Mesleki BilgisayarZorunlu2000554
HILH330Klasik Arapça MetinlerZorunlu2000554
HILH332Kur'an Metni Tahlili-IZorunlu2000554
HILH334Kur'an'ın Ana KonularıZorunlu2000554
HILH336Dini Hitabet-IZorunlu2000554
HILH338Mukayeseli Kutsal MetinlerZorunlu2000554
HILH340Din AntropolojisiZorunlu2000554
HILH342İslam Bilim TarihiZorunlu2000554
HILH344Çağdaş Eğitim AkımlarıZorunlu2000554
HILH346İslam SosyologlarıZorunlu2000554
HILH348Ruh Sağlığı ve DinZorunlu2000554
HILH350Osmanlı Türkçesi -IIZorunlu2000554
HILH352Farsça -IIZorunlu2000554
HILH354Gürcüce-IIZorunlu2000554
HILH356Hüsn-i Hat-IIZorunlu2000554
HILH358Dini Musiki-IIZorunlu2000554
HILH360Müslüman Azınlıklar TarihiZorunlu2000554
HILH374Alevilik ve BektaşilikZorunlu2000554
HILH376Tezhip-IIZorunlu2000554
Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH312Günümüz Fıkıh MetinleriZorunlu2000510
HILH314Fıkıh Usulü TartışmalarıZorunlu2000510
HILH316Günümüz İnanç ProblemleriZorunlu2000510
HILH318Kur'an'da İman EsaslarıZorunlu2000510
HILH320Güzel Kur'an Okuma -IIZorunlu2000510
HILH322Hadis Yorum MetoduZorunlu2000510
HILH324Ahkam HadisleriZorunlu2000510
HILH326Türk Tasvvuf KültürüZorunlu2000510
HILH328Mesleki BilgisayarZorunlu2000510
HILH330Klasik Arapça MetinlerZorunlu2000510
HILH332Kur'an Metni Tahlili-IZorunlu2000510
HILH334Kur'an'ın Ana KonularıZorunlu2000510
HILH336Dini Hitabet-IZorunlu2000510
HILH338Mukayeseli Kutsal MetinlerZorunlu2000510
HILH340Din AntropolojisiZorunlu2000510
HILH342İslam Bilim TarihiZorunlu2000510
HILH344Çağdaş Eğitim AkımlarıZorunlu2000510
HILH346İslam SosyologlarıZorunlu2000510
HILH348Ruh Sağlığı ve DinZorunlu2000510
HILH350Osmanlı Türkçesi -IIZorunlu2000510
HILH352Farsça -IIZorunlu2000510
HILH354Gürcüce-IIZorunlu2000510
HILH356Hüsn-i Hat-IIZorunlu2000510
HILH358Dini Musiki-IIZorunlu2000510
HILH360Müslüman Azınlıklar TarihiZorunlu2000510
HILH374Alevilik ve BektaşilikZorunlu2000510
HILH376Tezhip-IIZorunlu2000510
Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH413Günümüz Fıkıh Problemleri-IZorunlu2000554
HILH415Klasik Fıkıh MetinleriZorunlu2000554
HILH417İnanç Ve KültürZorunlu2000554
HILH419Akaid MetinleriZorunlu2000554
HILH421Kıraat-IZorunlu2000554
HILH423Seçme Hadis Metinleri-IZorunlu2000554
HILH425Hadis İlminde TenkitZorunlu2000554
HILH427Tartışmalı Tasavvufi MeselelerZorunlu2000554
HILH429Çağdaş İslam AkımlarıZorunlu2000554
HILH431Mezhepler Tarihi MetinleriZorunlu2000554
HILH433Seçme Edebi MetinlerZorunlu2000554
HILH435Seçme Tefsir Metinleri-IZorunlu2000554
HILH437Günümüz Tefsir ProblemleriZorunlu2000554
HILH439Dini Hitabet-IIZorunlu2000554
HILH441Pratik Dini HizmetlerZorunlu2000554
HILH443MisyonerlikZorunlu2000554
HILH445Günümüz Felsefe AkımlarıZorunlu2000554
HILH447Çağdaş İslam Düşünürleri-IZorunlu2000554
HILH449Değerler EğitimZorunlu2000554
HILH451Blim FelsefesiZorunlu2000554
HILH453Sosyal İlişkiler Ve DinZorunlu2000554
HILH455Müslüman Düşünürler Ve Din PsikolojisiZorunlu2000554
HILH457Paleografi-IZorunlu2000554
HILH459Rusça-IZorunlu2000554
HILH461İslam Tarihi MetinleriZorunlu2000554
HILH463Günümüz Türk DünyasıZorunlu2000554
HILH465Endülüs Medeniyet TarihiZorunlu2000554
HILH467Selçuklu Medeniyeti TarihiZorunlu2000554
HILH477Minyatür-IZorunlu2000554
HILH479Kelamda İnsan ve KainatZorunlu2000554
Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH413Günümüz Fıkıh Problemleri-IZorunlu2000510
HILH415Klasik Fıkıh MetinleriZorunlu2000510
HILH417İnanç Ve KültürZorunlu2000510
HILH419Akaid MetinleriZorunlu2000510
HILH421Kıraat-IZorunlu2000510
HILH423Seçme Hadis Metinleri-IZorunlu2000510
HILH425Hadis İlminde TenkitZorunlu2000510
HILH427Tartışmalı Tasavvufi MeselelerZorunlu2000510
HILH429Çağdaş İslam AkımlarıZorunlu2000510
HILH431Mezhepler Tarihi MetinleriZorunlu2000510
HILH433Seçme Edebi MetinlerZorunlu2000510
HILH435Seçme Tefsir Metinleri-IZorunlu2000510
HILH437Günümüz Tefsir ProblemleriZorunlu2000510
HILH439Dini Hitabet-IIZorunlu2000510
HILH441Pratik Dini HizmetlerZorunlu2000510
HILH443MisyonerlikZorunlu2000510
HILH445Günümüz Felsefe AkımlarıZorunlu2000510
HILH447Çağdaş İslam Düşünürleri-IZorunlu2000510
HILH449Değerler EğitimZorunlu2000510
HILH451Blim FelsefesiZorunlu2000510
HILH453Sosyal İlişkiler Ve DinZorunlu2000510
HILH455Müslüman Düşünürler Ve Din PsikolojisiZorunlu2000510
HILH457Paleografi-IZorunlu2000510
HILH459Rusça-IZorunlu2000510
HILH461İslam Tarihi MetinleriZorunlu2000510
HILH463Günümüz Türk DünyasıZorunlu2000510
HILH465Endülüs Medeniyet TarihiZorunlu2000510
HILH467Selçuklu Medeniyeti TarihiZorunlu2000510
HILH477Minyatür-IZorunlu2000510
HILH479Kelamda İnsan ve KainatZorunlu2000510
Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH412Bitirme ÖdeviZorunlu2000510
HILH414Günümüz Fıkıh Problemleri-IIZorunlu2000510
HILH416İslam Ve İnsan HaklarıZorunlu2000510
HILH418İnanç Ve İdeolojiZorunlu2000510
HILH420İslam Düşüncesinin YapısıZorunlu2000510
HILH422Kıraat-IIZorunlu2000510
HILH424Seçme Hadis Metinleri-IIZorunlu2000510
HILH426Hadis Ve Güncel MeselelerZorunlu2000510
HILH428Günümüzde TasavvufZorunlu2000510
HILH430Türkiye'de Dini AkımlarZorunlu2000510
HILH432Modern Arapça MetinlerZorunlu2000510
HILH434Seçme Tefsir Metinleri-IIZorunlu2000510
HILH436Tefsir AkımlarıZorunlu2000510
HILH438Yeni Dini HareketlerZorunlu2000510
HILH440Mukayeseli İslam Ve Batı DüşüncesiZorunlu2000510
HILH442Türk Düşünce TarihiZorunlu2000510
HILH444İletişim Ve Din EğitimiZorunlu2000510
HILH446İslam SosyolojisiZorunlu2000510
HILH448Dini Gelişim Ve ÖğrenmeZorunlu2000510
HILH450Çağdaş İslam Düşünürleri-IIZorunlu2000510
HILH452Paleografi-IIZorunlu2000510
HILH454Rusça-IIZorunlu2000510
HILH456Günümüz İslam Tarihi ProblemleriZorunlu2000510
HILH458Günümüz İslam CoğrafyasıZorunlu2000510
HILH460Osmanlı Medeniyeti TarihiZorunlu2000510
HILH466Minyatür-IIZorunlu2000510
HILH468Peygamberlik ve PeygamberlerZorunlu2000510
Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH412Bitirme ÖdeviZorunlu2000554
HILH414Günümüz Fıkıh Problemleri-IIZorunlu2000554
HILH416İslam Ve İnsan HaklarıZorunlu2000554
HILH418İnanç Ve İdeolojiZorunlu2000554
HILH420İslam Düşüncesinin YapısıZorunlu2000554
HILH422Kıraat-IIZorunlu2000554
HILH424Seçme Hadis Metinleri-IIZorunlu2000554
HILH426Hadis Ve Güncel MeselelerZorunlu2000554
HILH428Günümüzde TasavvufZorunlu2000554
HILH430Türkiye'de Dini AkımlarZorunlu2000554
HILH432Modern Arapça MetinlerZorunlu2000554
HILH434Seçme Tefsir Metinleri-IIZorunlu2000554
HILH436Tefsir AkımlarıZorunlu2000554
HILH438Yeni Dini HareketlerZorunlu2000554
HILH440Mukayeseli İslam Ve Batı DüşüncesiZorunlu2000554
HILH442Türk Düşünce TarihiZorunlu2000554
HILH444İletişim Ve Din EğitimiZorunlu2000554
HILH446İslam SosyolojisiZorunlu2000554
HILH448Dini Gelişim Ve ÖğrenmeZorunlu2000554
HILH450Çağdaş İslam Düşünürleri-IIZorunlu2000554
HILH452Paleografi-IIZorunlu2000554
HILH454Rusça-IIZorunlu2000554
HILH456Günümüz İslam Tarihi ProblemleriZorunlu2000554
HILH458Günümüz İslam CoğrafyasıZorunlu2000554
HILH460Osmanlı Medeniyeti TarihiZorunlu2000554
HILH466Minyatür-IIZorunlu2000554
HILH468Peygamberlik ve PeygamberlerZorunlu2000554