Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - Tarih - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Her yıl 65 öğrencinin kabul edildiği Tarih Bölümü Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin 12 bölümünden birisidir. Tarih bölümünde, öğretim süresi dört yıldır. Öğrenciler doğrudan bölümdeki öğretimlerinin birinci yılına başlayabilirler. Dersler Türkçe olarak verilmektedir. 2012 yılı itibariyle Bölüm’de toplam 180 öğrenci bulunmakta, 5 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisi aracılığıyla öğretim sürdürülmektedir. Tarih Bölümü YÖK’ün 3.7.2008 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla 2008-2009 öğretim yılında kurulmuştur. Bölüme ilk olarak 2009-2010 öğretim yılında 55 öğrenci alınmıştır.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve bitirme tezini hazırlayarak mezun olan öğrenciler “Tarih alanında Lisans Diploması” derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “ Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Öğretim programı, çağdaş tarih bilgisinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca ve temel dersleri içerir. Öğretimin ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllarında kollara göre organize edilmiş seçmeli dersler mevcuttur. Bu dersler sayesinde öğrencilere tarih alanına ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır. Dördüncü yılda alınan Bitirme Çalışması, Araştırma ve Geliştirmeye yönelik bir başlangıç olmakta ve bir tez halinde sunulmaktadır. Bölümümüzün çalışma alanları Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’dir. Amaç, öğrencinin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını sağlayarak, gerek kamu gerekse özel sektör alanında başta öğretmen olmak üzere istedikleri yerlerde çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlamaktır. Aynı zaman da öğrencilerimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde yetenekli ve donanımlı tarihçi olarak yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sosyal bilimler içinde en köklü disiplinlerden biri olan tarih toplumların ve kültürlerin geçmişte yaşadıkları gelişmeleri konu alır. Tarih bölümü mezunları üniversitelerin tarih bölümlerinde akademik personel olarak görev alabilirler. Bunun yanında Tarih bölümü mezunları arşivlerde, TRT ve Stratejik Araştırma Kurumlarında ve Milli Eğitim, Kültür, Turizm ve Dış İşleri Bakanlıklarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES’in ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine (ÜDS ve eşdeğer sınavlar) sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Abdullah BAY Tel: +90 464 223 6126 Faks : +90 464 612 7316 E-mail : abdullah.bay@rize.edu.tr Bölüm Başkan Yrd. : Yrd. Doç. Dr. Ali GÜVELOĞLU Tel : +90 464 223 6126 Faks : +90 464 612 7316 E-mail: Ali.guveloglu@rize.edu.tr Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ali GÜVELOĞLU Tel: +90 464 223 6126 Faks : +90 464 6127316 E-mail: ali.guveloglu@rize.edu.tr Bölüm Sekreteri: Serhat Kaldırım Tel: +90 464 223 6126 Faks : +90 464 6127316 E-mail: serhat_kaldirim@hotmail.com

Bölüm Olanakları

Tarih Bölümünde 5 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere 10 akademik ve 1 idari personel görev yapmaktadır. Bölümde idare ve öğrenci işlerine ek olarak 11 adet öğretim elemanı ofisi, iyi donanımlı 2 adet amfi bulunmaktadır. Öğrencilerimizin kendilerini sosyal ve kültürel açıdan geliştirebilecekleri 1 adet öğrenci kantini, 1 adet yemekhane, ücretsiz kablolu ve kablosuz internet olanakları ile 1 adet fitnes salonu, 1 adet tenis kortu, 1 adet halı saha, 1 adet kapalı spor salonu ve 1 adet teknolojik kütüphane mevcuttur.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000366
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000602
TRH113Eskiçağ Tarihi ve UygarlıklarıZorunlu4000602
TRH113Eskiçağ Tarihi ve UygarlıklarıZorunlu4000366
TRH111Osmanlıcaya GirişZorunlu4000366
TRH111Osmanlıcaya GirişZorunlu4000602
TRH115Tarih Araştırmalarında MetotZorunlu4000602
TRH115Tarih Araştırmalarında MetotZorunlu4000366
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000366
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000602
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000602
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000366
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000366
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000602
Toplam42000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000602
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000366
TRH114İslam Öncesi Türk TarihiZorunlu4000366
TRH114İslam Öncesi Türk TarihiZorunlu4000602
TRH116İslam TarihiZorunlu4000602
TRH116İslam TarihiZorunlu4000366
TRH118Tarihi CoğrafyaZorunlu2000366
TRH118Tarihi CoğrafyaZorunlu2000602
TRH112Temel Osmanlıca MetinlerZorunlu4000602
TRH112Temel Osmanlıca MetinlerZorunlu4000366
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000366
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000602
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000602
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000366
Toplam42000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TRH215Bizans TarihiZorunlu2000366
TRH215Bizans TarihiZorunlu2000602
TRH219İlk Müslüman Türk Devletleri TarihiZorunlu2000602
TRH219İlk Müslüman Türk Devletleri TarihiZorunlu2000366
TRH211Osmanlı Paleografyası-IZorunlu3000366
TRH211Osmanlı Paleografyası-IZorunlu3000602
TRH213Osmanlı Tarihi-IZorunlu3000602
TRH213Osmanlı Tarihi-IZorunlu3000366
TRH217Osmanlı Tarihinin KaynaklarıZorunlu2000366
TRH217Osmanlı Tarihinin KaynaklarıZorunlu2000602
SECTRH03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli3000602
SECTRH03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli3000366
Toplam30000
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TRH216Büyük Selçuklu Devleti TarihiZorunlu2000366
TRH216Büyük Selçuklu Devleti TarihiZorunlu2000602
TRH218İslam Medeniyeti TarihiZorunlu2000602
TRH218İslam Medeniyeti TarihiZorunlu2000366
TRH220Ortaçağ Avrupa TarihiZorunlu2000366
TRH220Ortaçağ Avrupa TarihiZorunlu2000602
TRH212Osmanlı Paleografyası-IIZorunlu3000366
TRH212Osmanlı Paleografyası-IIZorunlu3000602
TRH214Osmanlı Tarihi-IIZorunlu3000602
TRH214Osmanlı Tarihi-IIZorunlu3000366
SECTRH04Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli3000366
SECTRH04Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli3000602
Toplam30000
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TRH319Anadolu Beylikler TarihiZorunlu2000366
TRH319Anadolu Beylikler TarihiZorunlu2000602
TRH313Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi IZorunlu3000602
TRH313Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi IZorunlu3000366
TRH311Osmanlı Tarihi-IIIZorunlu3000366
TRH311Osmanlı Tarihi-IIIZorunlu3000602
SECTRH05Seçmeli Ders Grubu05Seçmeli3000602
SECTRH05Seçmeli Ders Grubu05Seçmeli3000366
TRH315Seminer-IZorunlu0200366
TRH315Seminer-IZorunlu0200602
TRH317Türkiye Selçuklu Devleti TarihiZorunlu2000602
TRH317Türkiye Selçuklu Devleti TarihiZorunlu2000366
Toplam26400
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TRH314Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi IIZorunlu3000366
TRH314Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi IIZorunlu3000602
TRH312Osmanlı Tarihi-IVZorunlu3000602
TRH312Osmanlı Tarihi-IVZorunlu3000366
SECTRH06Seçmeli Ders Grubu06Seçmeli3000366
SECTRH06Seçmeli Ders Grubu06Seçmeli3000602
TRH316Seminer-IIZorunlu0200602
TRH316Seminer-IIZorunlu0200366
TRH320Sömürgecilik TarihiZorunlu2000366
TRH320Sömürgecilik TarihiZorunlu2000602
TRH318Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa TarihiZorunlu2000602
TRH318Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa TarihiZorunlu2000366
Toplam26400
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TEZ405Bitirme Çalışmasına HazırlıkZorunlu0200366
TEZ405Bitirme Çalışmasına HazırlıkZorunlu0200602
TRH415Cumhuriyet Dönemi Türk Dış PolitikasıZorunlu2000602
TRH415Cumhuriyet Dönemi Türk Dış PolitikasıZorunlu2000366
TRH409Osmanlı Tarihi-VZorunlu3000366
TRH409Osmanlı Tarihi-VZorunlu3000602
TRH413Osmanlı Yenileşme TarihiZorunlu2000602
TRH413Osmanlı Yenileşme TarihiZorunlu2000366
SECTRH07Seçmeli Ders Grubu07Seçmeli3000366
SECTRH07Seçmeli Ders Grubu07Seçmeli3000602
TRH411Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-IZorunlu3000602
TRH411Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-IZorunlu3000366
SECÜSD07Üniversite Seçmeli ders Grubu 07Seçmeli2000602
Toplam28400
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TEZ402Bitirme ÇalışmasıZorunlu0200602
TEZ402Bitirme ÇalışmasıZorunlu0200366
TRH414Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Ekonomik TarihiZorunlu2000366
TRH414Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Ekonomik TarihiZorunlu2000602
TRH412Çağdaş Türk Dünyası TarihiZorunlu2000602
TRH412Çağdaş Türk Dünyası TarihiZorunlu2000366
TRH408Osmanlı Tarihi-VIZorunlu3000366
TRH408Osmanlı Tarihi-VIZorunlu3000602
SECTRH08Seçmeli Ders Grubu08Seçmeli3000602
SECTRH08Seçmeli Ders Grubu08Seçmeli3000366
TRH410Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-IIZorunlu3000366
TRH410Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-IIZorunlu3000602
SECÜSD08Üniversite Seçmeli ders Grubu 08Seçmeli2000602
Toplam28400
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TRH221Balkan TarihiZorunlu3000602
TRH223Eskiçağ Tarihinin KaynaklarıZorunlu3000602
TRH225Karadeniz'in Kuzeyindeki Türk Devletleri TarihiZorunlu3000602
TRH227Arapça-IZorunlu3000602
TRH229Farsça-IZorunlu3000602
TRH231Gürcüce - IZorunlu3000602
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TRH221Balkan TarihiZorunlu3000366
TRH223Eskiçağ Tarihinin KaynaklarıZorunlu3000366
TRH225Karadeniz'in Kuzeyindeki Türk Devletleri TarihiZorunlu3000366
TRH227Arapça-IZorunlu3000366
TRH229Farsça-IZorunlu3000366
TRH231Gürcüce - IZorunlu3000366
Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TRH222Uzakdoğu TarihiZorunlu3000366
TRH224Anadolu Kültür TarihiZorunlu3000366
TRH226Rusya ve Kafkasya TarihiZorunlu3000366
TRH228Arapça-IIZorunlu3000366
TRH230Farsça-IIZorunlu3000366
TRH232Gürcüce - IIZorunlu3000366
Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TRH222Uzakdoğu TarihiZorunlu3000602
TRH224Anadolu Kültür TarihiZorunlu3000602
TRH226Rusya ve Kafkasya TarihiZorunlu3000602
TRH228Arapça-IIZorunlu3000602
TRH230Farsça-IIZorunlu3000602
TRH232Gürcüce - IIZorunlu3000602
Seçmeli Ders Grubu05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TRH321Osmanlıca Metinler-IZorunlu3000602
TRH323T.C. Tarihinin KaynaklarıZorunlu3000602
TRH325Türk İslam SanatıZorunlu3000602
TRH327Roma TarihiZorunlu3000602
TRH329Latince-IZorunlu3000602
TRH331Memlükler Devleti TarihiZorunlu3000602
Seçmeli Ders Grubu05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TRH321Osmanlıca Metinler-IZorunlu3000366
TRH323T.C. Tarihinin KaynaklarıZorunlu3000366
TRH325Türk İslam SanatıZorunlu3000366
TRH327Roma TarihiZorunlu3000366
TRH329Latince-IZorunlu3000366
TRH331Memlükler Devleti TarihiZorunlu3000366
Seçmeli Ders Grubu06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TRH322Osmanlıca Metinler-IIZorunlu3000366
TRH324Türk Demokrasi TarihiZorunlu3000366
TRH326Milli Mücadele TarihiZorunlu3000366
TRH328Antik MitolojiZorunlu3000366
TRH330Latince-IIZorunlu3000366
Seçmeli Ders Grubu06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TRH322Osmanlıca Metinler-IIZorunlu3000602
TRH324Türk Demokrasi TarihiZorunlu3000602
TRH326Milli Mücadele TarihiZorunlu3000602
TRH328Antik MitolojiZorunlu3000602
TRH330Latince-IIZorunlu3000602
Seçmeli Ders Grubu07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TRH417Osmanlı Sosyo-Ekonomik TarihiZorunlu3000366
TRH42120.Yüzyıl Dünya Tarihi-IZorunlu3000366
TRH423Osmanlı DiplomatikasıZorunlu3000366
TRH425Eski Mısır TarihiZorunlu3000366
Seçmeli Ders Grubu07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TRH417Osmanlı Sosyo-Ekonomik TarihiZorunlu3000602
TRH419Siyasi Düşünceler TarihiZorunlu3000602
TRH42120.Yüzyıl Dünya Tarihi-IZorunlu3000602
TRH423Osmanlı DiplomatikasıZorunlu3000602
TRH425Eski Mısır TarihiZorunlu3000602
Seçmeli Ders Grubu08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TRH416Osmanlı Fikir HareketleriZorunlu3000602
TRH418Bilim TarihiZorunlu3000602
TRH42020.Yüzyıl Dünya Tarihi-IIZorunlu3000602
TRH422Yazılı ve Sözlü Tarih ÇalışmalarıZorunlu3000602
TRH424Hellenistik Dönem TarihiZorunlu3000602
TRH426Avrupa Birliği TarihiZorunlu3000602
TRH428Sanat TarihiZorunlu3000602
Seçmeli Ders Grubu08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TRH416Osmanlı Fikir HareketleriZorunlu3000366
TRH418Bilim TarihiZorunlu3000366
TRH42020.Yüzyıl Dünya Tarihi-IIZorunlu3000366
TRH422Yazılı ve Sözlü Tarih ÇalışmalarıZorunlu3000366
TRH424Hellenistik Dönem TarihiZorunlu3000366
TRH426Avrupa Birliği TarihiZorunlu3000366
TRH428Sanat TarihiZorunlu3000366