Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
EĞİTİM FAKÜLTESİ - Fen Bilgisi Öğretmenliği - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Sürekli değişen ve gelişen dünyada, çağın gereksinimlerine uygun, nitelikli insan yetiştirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamada en önemli unsur, nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesidir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programı bu amaçla 2008 yılında kurulmuş ve 2008-2009 öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır.

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere “Fen Bilgisi Öğretmenliği” alanında lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

1- Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 2- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere “Fen Bilgisi Öğretmenliği” alanında lisans diploması verilir.

Program Profili

Fen Bilgisi Öğretmenliği programının öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, yaşam boyu öğrenme anlayışına sahip, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, araştıran, ve sorgulayan öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir. Devlet ve özel ilköğretim okullarında fen ve teknoloji dersi öğretmeni olarak istihdam edilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere “Fen Bilgisi Öğretmenliği” alanında lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜK Tel: +90 464 532 84 54-2328 Faks : +90 464 532 86 13 E-mail : mehmet.kucuk@rize.edu.tr Bölüm Başkan Yrd. : Yrd. Doç. Dr. Selami YANGIN Tel : +90 464 532 84 54-2354 Faks : +90 464 532 86 13 E-mail : selami.yangin@rize.edu.tr Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. İlhan TURAN Tel: +90 464 532 84 54 Faks : +90 464 532 86 13 E-mail : ilhan.turan@rize.edu.tr Bölüm Sekreteri: Leyla YILDIZ Tel: +90 464 532 8454-2315 Faks : +90 464 532 86 13 E-mail :leyla.yildiz@rize.edu.tr

Bölüm Olanakları

Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 1 doçent, 5 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 11 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler ülkenin her yerinde öğretmenlik yapabilecek yeterliliğe sahip olurlar.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000347
OMES103Eğitim Bilimine GirişZorunlu3000347
IFMT109Genel Matematik IZorunlu4000347
IFFZ101Genel Fizik IZorunlu4000347
IFFL105Genel Fizik Laboratuvarı-IZorunlu0020347
IFKM105Genel Kimya IZorunlu4000347
IFKL101Genel Kimya Laboratuvarı-IZorunlu0020347
TURO109Türkçe I:Yazılı AnlatımZorunlu2000347
Toplam19040
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000347
OMES104Eğitim PsikolojisiZorunlu3000347
IFMT114Genel Matematik IIZorunlu4000347
IFFZ104Genel Fizik IIZorunlu4000347
IFFL108Genel Fizik Laboratuvarı-IIZorunlu0020347
IFKM108Genel Kimya IIZorunlu4000347
IFKL102Genel Kimya Laboratuvarı-IIZorunlu0020347
TURO110Türkçe II:Sözlü AnlatımZorunlu2000347
Toplam19040
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ENF247Bilgisayar IZorunlu2200347
IFBY201Genel Biyoloji IZorunlu4000347
IFBL201Genel Biyoloji Laboratuvarı-IZorunlu0020347
IFFZ205Genel Fizik IIIZorunlu2000347
IFFL201Genel Fizik Laboratuvarı-IIIZorunlu0020347
IFKM209Genel Kimya III (Analitik Kimya)Zorunlu2200347
OMES203Öğretim İlke Ve YöntemleriZorunlu3000347
YBD221Yabancı Dil-IZorunlu3000347
Toplam16440
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ENF248Bilgisayar - IIZorunlu2200347
IFMB202Fen Teknoloji Programı ve PlanlamaZorunlu3000347
IFBY204Genel Biyoloji IIZorunlu4000347
IFBL202Genel Biyoloji Laboratuvarı-IIZorunlu0020347
IFKM210Genel Kimya IV (Organik Kimya)Zorunlu2000347
SECIFB04Genel Kültür Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli2000347
IFFZ208Modern Fiziğe GirişZorunlu2000347
YBD222Yabancı Dil-IIZorunlu3000347
Toplam18220
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IFGK309Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu2000347
IFFL313Fen Öğretimi Lab.Uygulamaları IZorunlu2200347
IFFZ303Fizikte Özel KonularZorunlu2000347
IFBY301İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu2000347
IFMT307İstatistikZorunlu2000347
IFKM305Kimyada Özel KonularZorunlu2000347
OMES301Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarımıZorunlu2200347
OMES311Türk Eğitim TarihiZorunlu2000347
Toplam16400
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IFGK306Bilimin Doğası ve Bilim TarihiZorunlu3000347
IFGK308Çevre BilimiZorunlu3000347
IFFL314Fen Öğretimi Lab.Uygulamaları IIZorunlu2200347
IFBY302Genetik ve Biyoteknoloji Zorunlu2000347
OMES306Ölçme ve DeğerlendirmeZorunlu3000347
IFMB312Özel Öğretim Yöntemleri IZorunlu2200347
IFGK304Topluma Hizmet Uygulaması Zorunlu1200347
IFGK310Yer BilimiZorunlu2000347
Toplam18600
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IFBY409Biyolojide Özel Konular Zorunlu2000347
IFGK411EVRİMZorunlu2000347
IFGK413Fen ve Tekn. Öğretiminde Özel EğitimZorunlu2000347
OMES405Okul DeneyimiZorunlu1400347
IFMB415Özel Öğretim Yöntemleri IIZorunlu2200347
OMES407RehberlikZorunlu3000347
OMES411Sınıf YönetimiZorunlu2000347
Toplam14600
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECIFB08-1Alan Seçmeli Ders Grubu08-1Seçmeli2000347
SECIFB08-2Alan Seçmeli Ders Grubu08-2Seçmeli2000347
IFFZ402AstronomiZorunlu2000347
SECIFB08-3Genel Kültür Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli2000347
OMES400Öğretmenlik UygulamasıZorunlu2600347
OMES404Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2000347
Toplam12600
Seçmeli Dersler Grubu
Genel Kültür Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECG214Türk Tarihi ve KültürüZorunlu2000347
SECG216Avrupa Birliği ve Türkiye-AB İlişkileriZorunlu2000347
SECG218Etkili İletişimZorunlu2000347
SECG220Sağlık ve İlkyardımZorunlu2000347
SECG236Görsel Sanatlar ÖğretimiZorunlu2000347
SECG238Ritim Destekli Etkinliklerle Müzik EğitimiZorunlu2000347
Alan Seçmeli Ders Grubu08-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECA406Teknolojik Proje TasarımıZorunlu2000347
SECA428Fizik ve HayatZorunlu2000347
SECA430Kimya ve HayatZorunlu2000347
SECA432Biyoloji ve HayatZorunlu2000347
Alan Seçmeli Ders Grubu08-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECA412Çevre KimyasıZorunlu2000347
SECA434Fen Eğitiminde Proje GeliştirmeZorunlu2000347
SECA436Işık ve OptikZorunlu2000347
SECA438Biyolojik ÇeşitlilikZorunlu2000347
Genel Kültür Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECG416Teknoloji ve ToplumZorunlu2000347
SECG418Bilgi ve İletişim TeknolojileriZorunlu2000347
SECG420Doğal Afetler ve Korunma YollarıZorunlu2000347
SECG422Spor ve SanatZorunlu2000347
SECG430Toplumsal Cinsiyet EşitliğiZorunlu2000347