Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
TIP FAKÜLTESİ - Tıp - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun’la kurulmuştur. Fakülte; kuruluşundan beri Genel Tıp adı altında Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere 3 Bölüm ve 35 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Kontenjanımız ÖSYM tarafından belirlenmekte olup her yıl yaklaşık 80 yeni öğrenci kabul edilmektedir. Çağdaş bir tıp eğitiminin verildiği fakültede, eğitim süresi 6 yıl olup eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Eğitim planında yer alan bütün dersleri, klinik pratik uygulamaları ve sınavları başarıyla tamamlayan öğrenciler "Tıp Doktoru" unvanını almaktadırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tıp Fakültesi'ne kayıt ve kabul lise diploması, ÖSYM sınav sonuç belgesi ve ÖSYM kılavuzunda fakülteye kayıt için gereken belgeler ile yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması ve yatay geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "Yüksek Öğretim Kurumlarında önlisans ve Yüksek Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tıp Fakültesi'nde eğitim süresi 6 (altı) yıldır. Mezuniyet için 360 AKTS kredisiyle eğitim programında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Program Profili

Tıp Fakültesi’nin Eğitim programı hekimlik pratiğinde çağdaş uygulamaların temellerini vermek üzere tasarlanmıştır. Ders dönemleri yıllık olup altı dönemden oluşmaktadır. Temel Tıp Eğitiminin verildiği ilk üç dönemde ders kurulları oluşturulmuştur. Dönem I’de 6, Dönme II’de 7, Dönem III’de ise 9 adet ders kurulu mevcuttur. Her bir ders kurulunda farklı ders grupları bulunabilmektedir. Dönem IV ve V’deki dersler staj şeklinde verilmektedir. Her bir dersin staj süresi 1-10 hafta arasında değişebilmektedir. Dönem VI’daki eğitim ise intörn hekimlik uygulaması şeklinde olup bir yıl sürmektedir. Bu dönemdeki temel amaç, öğrencilerin gözetim altında hekimlik yapmalarıdır. Bu şekildeki eğitim programıyla Tıp Fakültesi'nin temel amacı; bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, mesleki yaşamı boyunca bildiklerinden daha fazlasını öğrenme isteği ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tıp Fakültesi mezunları iki yıllık zorunlu hizmet için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kura ile birinci basamak sağlık hizmetleri, toplum sağlığı birimleri ve kamu hastanelerinin acil servisleri gibi çeşitli sağlık birimlerinde görev yaparlar. Her yıl iki kez düzenlenmekte olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı başaran tıp doktorları ise üniversite hastanelerinde veya T.C. Sağlık Bakanlığı'na ait eğitim ve araştırma hastanelerinde 4 (dört) yıl süreyle uzmanlık eğitimi alırlar. Uzmanlık eğitimi sonrasında iki yıllık zorunlu hizmetini tamamlayan hekimler özel veya kamu kuruluşlarında çalışabildikleri gibi Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetiminde de görev alabilmektedirler. Tıp doktoru diplomasını almış olan mezunlar, Tıpta Uzmanlık eğitimi yanında istedikleri fakültelerde doktora programlarına da başvurabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümündeki herhangi bir Anabilim Dalında veya istedikleri bir Fakültede "Doktora", Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinde de "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, “Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Toplam 360 AKTS kredisiyle 6 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 53100 RİZE Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Şaban ŞİMŞEK (Dekan) Tel: +90 464 212 30 09 Faks : +90 464 212 30 15 E-mail : saban.simsek@erdogan.edu.tr Bölüm Başkan Yrd. : Prof. Dr. Adile Berna DURSUN (Dekan Yardımcısı) Tel: +90 464 212 30 09 Faks : +90 464 212 30 15 E-mail : berna.dursun@erdogan.edu.tr Bölüm Başkan Yrd. : Doç. Dr. Adnan YILMAZ (Dekan Yardımcısı) Tel: +90 464 212 30 09 Faks : +90 464 212 30 15 E-mail : adnan.yilmaz@erdogan.edu.tr Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Zihni A. YAZICI Tel: +90 464 212 30 09Faks : +90 464 212 30 15 E-mail : zihniacar.yazici@erdogan.edu.tr Bölüm Sekreteri: İbrahim AVCI Tel: +90 464 212 30 09 Faks : +90 464 212 30 15 E-mail : ibrahim.avci@erdogan.edu.tr

Bölüm Olanakları

Dekanlık binasında yönetim, idare ve öğrenci işlerine ilaveten 100 adet öğretim üyesi odası, 1 adet toplantı salonu, 2 adet seminer salonu, 7 adet araştırma laboratuarı, 1 adet 60 kişilik tam donanımlı Anatomi Öğrenci Laboratuarı ve 5 adet derslik mevcuttur. Aynı yerdeki ek binada ise 1 adet kütüphane, 1 adet 25 kişilik bilgisayar sınıfı, her biri 90 kişi kapasiteli 3 adet anfi, 2 adet 60’ar kişilik multidisipliner öğrenci laboratuarı, 2 adet araştırma laboratuarı, 2 adet araştırma görevlisi odası, 1 adet kafeterya, 1 adet öğrenci dinlenme salonu ve yemekhane yer almaktadır. Ayrıca ücretsiz internet olanakları ve kamelyalı dinlenme alanları da mevcuttur.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA103Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiZorunlu2000535
ATA103Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiZorunlu2000618
TIP103Temel Tıp IZorunlu15040618
TIP103Temel Tıp IZorunlu15040535
TDL103Türk DiliZorunlu2000535
TDL103Türk DiliZorunlu2000618
YBD119Yabancı DilZorunlu4000535
YBD119Yabancı DilZorunlu4000618
Toplam46080
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
Toplam0000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TIP201Temel Tıp-IIZorunlu18090618
TIP201Temel Tıp-IIZorunlu18090535
TIP203Tıbbi İngilizceZorunlu2000535
TIP203Tıbbi İngilizceZorunlu2000618
Toplam400180
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
Toplam0000
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TIP301Temel Tıp-IIIZorunlu21010618
TIP301Temel Tıp-IIIZorunlu21010535
Toplam42020
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
Toplam0000
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TIP408Çocuk CerrahisiZorunlu1200535
TIP408Çocuk CerrahisiZorunlu1200618
TIP407Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıZorunlu4400618
TIP407Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıZorunlu4400535
TIP402Genel CerrahiZorunlu2400535
TIP402Genel CerrahiZorunlu2400618
TIP405Göğüs CerrahisiZorunlu1200535
TIP403Göğüs HastalıklarıZorunlu2200535
TIP403Göğüs HastalıklarıZorunlu2200618
TIP400İç HastalıklarıZorunlu2600618
TIP400İç HastalıklarıZorunlu2600535
TIP401Kadın Hastalıkları ve DoğumZorunlu3400535
TIP401Kadın Hastalıkları ve DoğumZorunlu3400618
TIP406Kalp Damar CerrahisiZorunlu1200535
TIP404KardiyolojiZorunlu1200535
TIP404KardiyolojiZorunlu1200618
TIP409RadyolojiZorunlu1200618
Toplam335400
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
Toplam0000
9. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTS
TIP500Anestezi ve ReanimasyonZorunlu1200
TIP500Anestezi ve ReanimasyonZorunlu1200
TIP501Beyin ve Sinir CerrahisiZorunlu1200
TIP501Beyin ve Sinir CerrahisiZorunlu1200
TIP502Deri ve Zührevi HastalıklarZorunlu1200
TIP502Deri ve Zührevi HastalıklarZorunlu1200
TIP503Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiZorunlu2200
TIP503Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiZorunlu2200
TIP504Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonZorunlu1200
TIP504Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonZorunlu1200
TIP513Göğüs CerrahisiZorunlu1100
TIP505Göz HastalıklarıZorunlu1200
TIP505Göz HastalıklarıZorunlu1200
TIP514Kalp Damar CerrahisiZorunlu1200
TIP506Kulak, Burun ve Boğaz HastalıklarıZorunlu1200
TIP506Kulak, Burun ve Boğaz HastalıklarıZorunlu1200
TIP508NörolojiZorunlu1200
TIP508NörolojiZorunlu1200
TIP509Ortopedi ve TravmatolojiZorunlu1200
TIP509Ortopedi ve TravmatolojiZorunlu1200
TIP507Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiZorunlu1200
TIP507Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiZorunlu1200
TIP512RadyolojiZorunlu1200
TIP510Ruh Sağlığı ve HastalıklarıZorunlu1200
TIP510Ruh Sağlığı ve HastalıklarıZorunlu1200
TIP511ÜrolojiZorunlu1200
TIP511ÜrolojiZorunlu1200
Toplam295300
10. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTS
Toplam0000
11. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTS
TIP600Acil TıpZorunlu0500
TIP600Acil TıpZorunlu0500
TIP603Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıZorunlu0600
TIP603Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıZorunlu0600
TIP606Genel CerrahiZorunlu0300
TIP606Genel CerrahiZorunlu0300
TIP605Halk SağlığıZorunlu0600
TIP605Halk SağlığıZorunlu0600
TIP602İç HastalıklarıZorunlu0600
TIP602İç HastalıklarıZorunlu0600
TIP604Kadın Hastalıkları ve DoğumZorunlu0600
TIP604Kadın Hastalıkları ve DoğumZorunlu0600
TIP601KardiyolojiZorunlu0200
TIP601KardiyolojiZorunlu0200
TIP607Ruh Sağlığı ve HastalıklarıZorunlu0300
TIP607Ruh Sağlığı ve HastalıklarıZorunlu0300
SECSTJ600Seçmeli StajSeçmeli0300
SECSTJ600Seçmeli StajSeçmeli0300
Toplam08000
12. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTS
Toplam0000
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Staj
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TIP608Deri ve Zührevi HastalıklarZorunlu0300535
TIP609Enfeksiyon HastalıklarıZorunlu0300535
TIP610Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonZorunlu0300535
TIP611RadyolojiZorunlu0300535
TIP612Göğüs HastalıklarıZorunlu0300535
TIP613NörolojiZorunlu0300535
TIP614Ortopedi ve TravmatolojiZorunlu0300535
TIP615Kulak, Burun ve Boğaz HastalıklarıZorunlu0300535
TIP616Beyin ve Sinir CerrahisiZorunlu0300535
TIP617Tıbbi PatolojiZorunlu0300535
TIP618Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiZorunlu0300535
TIP619Göğüs CerrahisiZorunlu0300535
TIP620Çocuk CerrahisiZorunlu0300535
TIP621ÜrolojiZorunlu0300535
TIP622Göz HastalıklarıZorunlu0300535
TIP623Kalp Damar CerrahisiZorunlu0300535
TIP624Anestezi ve ReanimasyonZorunlu0300535
TIP625İç HastalıklarıZorunlu0300535
TIP626Tıbbi BiyokimyaZorunlu0300535
TIP627Halk SağlığıZorunlu0300535
TIP628Genel CerrahiZorunlu0300535
TIP629Kadın Hastalıkları ve DoğumZorunlu0300535
TIP630Ruh Sağlığı ve HastalıklarıZorunlu0300535
TIP631KardiyolojiZorunlu0300535
TIP632Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıZorunlu0300535
TIP633Acil TıpZorunlu0300535
TIP634Radyasyon OnkolojisiZorunlu0300535
Seçmeli Staj
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TIP608Deri ve Zührevi HastalıklarZorunlu0300618
TIP609Enfeksiyon HastalıklarıZorunlu0300618
TIP610Fiziksel Tıp ve RehabilitasyonZorunlu0300618
TIP611RadyolojiZorunlu0300618
TIP612Göğüs HastalıklarıZorunlu0300618
TIP613NörolojiZorunlu0300618
TIP614Ortopedi ve TravmatolojiZorunlu0300618
TIP615Kulak, Burun ve Boğaz HastalıklarıZorunlu0300618
TIP616Beyin ve Sinir CerrahisiZorunlu0300618
TIP617Tıbbi PatolojiZorunlu0300618
TIP618Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiZorunlu0300618
TIP619Göğüs CerrahisiZorunlu0300618
TIP620Çocuk CerrahisiZorunlu0300618
TIP621ÜrolojiZorunlu0300618
TIP622Göz HastalıklarıZorunlu0300618
TIP623Kalp Damar CerrahisiZorunlu0300618
TIP624Anestezi ve ReanimasyonZorunlu0300618
TIP625İç HastalıklarıZorunlu0300618
TIP626Tıbbi BiyokimyaZorunlu0300618
TIP627Halk SağlığıZorunlu0300618
TIP628Genel CerrahiZorunlu0300618
TIP629Kadın Hastalıkları ve DoğumZorunlu0300618
TIP630Ruh Sağlığı ve HastalıklarıZorunlu0300618
TIP631KardiyolojiZorunlu0300618
TIP632Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıZorunlu0300618
TIP633Acil TıpZorunlu0300618
TIP634Radyasyon OnkolojisiZorunlu0300618