Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - İngiliz Dili ve Edebiyatı - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak, 3 Eylül 1997 tarih ve 23099 sayılı resmi gazetede yayımlanan 01.09.1997 tarih ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş, 17 Mart 2006 tarihinde Rize Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne devredilmiştir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde lisans eğitimine 2016-20017 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran 40 öğrenci ile başlamıştır. Bölümümüzde, 1 profesör, 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere 8 akademik ve 1 idari personel görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için RTEÜ Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa yeni kayıt, dikey veya yatay geçiş ile programa kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki eğitim programlarında alıp başarılı oldukları dersler, bölüm kurulu önerisi ile fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. Öğrenciler ders içerikleri ve kredi uyumlulukları uygun görülen derslerden muaf tutulmaktadırlar. Ancak Programa yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını izleyen on iş günü içinde bölüme muafiyet başvurusu yapması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim süresi hazırlık hariç 4 (dört) yıldır. Bölüme kayıt yaptıran öğrenciler hazırlık muafiyet sınavına girer. Başarılı olanlar birinci sınıftan başlar, olamayanlar ise bir yıl temel İngilizce derslerine katılırlar. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde; İngiliz Kültürü ve Edebiyatı ve Dilbilim Ana Bilim Dalları bulunmaktadır. Bölümün amacı; öğrencilerini dil bilen ve dil öğretme yetisi kazanmış, eleştirel bakış açısına sahip, İngiliz Dili ve Edebiyatına dair bilgisini etkin bir şekilde kullanan, Batının değerleri ile ülkemizin değerleri arasında köprü görevini oluşturabilecek, kendilerini her ortamda ifade edebilen, alanlarında araştırma yapabilen ve bu araştırmaları tarafsız ve bilimsel bir bakış açısı ile değerlendirebilen bireyler olarak topluma kazandırmaktır. Bölümümüzün temel hedefi yenilikçi ve eleştirel bir bakış açısıyla eğitim-öğretimi sürdürmek, öğretim kadromuzu alanında uzman ve kaliteli öğretim elemanlarıyla günden güne daha çok güçlendirmek, çeşitli uluslararası konferanslarla öğrencilerin ufuklarını genişletmelerine yardımcı olmak ve yine bu yolla onların diğer şehir ve ülkelerdeki uzman kişilerle etkileşimlerini ve fikir alışverişlerini artırmak, Erasmus gibi yurtdışı eğitim olanaklarını öğrencilere sunmak ve onların bu imkânları en iyi ve rahat şekilde kullanmalarına yardımcı olmak, öğrencilere sadece İngilizcelerini geliştirmeleri konusunda değil ikinci dil öğrenmelerinde de destek vererek onların daha donanımlı olmalarını sağlamaktır. Sadece teorik olarak değil, uygulamada da evrensel düşünebilen, teorik bilgilerini ve yeteneklerini eğitim ve iş alanına taşıyabilen, başarılı bireyler yetiştiriyor olmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İngiliz Dili ve Edebiyatı programından mezun olan öğrenciler kamuda ve özel sektörde geniş çalışma olanaklarına sahiptirler. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Karşılaştırmalı Edebiyat gibi bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler. Mezunlar Pedagojik Formasyon Sertifika Programını bitirdiklerinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapabilirler. Yayınevleri, Reklamcılık vb. sektörlerde metin yazarlığı yapabilirler. Birçok kamu ve özel kurumda tercüman olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES’in ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine (YDS ve eşdeğer sınavlar) sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin hükümlerine göre öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, ödev, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı % 40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Yarıyıl dönem ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler (DC) harf notlu dersten başarılı sayılırlar. Ayrıca her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli dersin öğretim elemanı tarafından “Ders Tanıtım Formu”nda ayrıntılı şekilde tanımlanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ÖZSEVGEÇ E Posta Adresi: yildirim.ozsevgec@erdogan.edu.tr Dahili: 1193 Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Merve BEKİRYAZICI E Posta Adresi: merve.ergunay@erdogan.edu.tr Dahili: 1198 Bölüm Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ÖZSEVGEÇ E Posta Adresi: yildirim.ozsevgec@erdogan.edu.tr Dahili: 1193 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Zihni Derin Yerleşkesi 53100, RİZE

Bölüm Olanakları

Öğrencilerimizin kendilerini sosyal ve kültürel açıdan geliştirebilecekleri ve boş zamanlarında iyi vakit geçirebilecekleri kafeler, yemekhane, kuru temizleme, kuaför salonu, postane, ücretsiz kablolu ve kablosuz internet olanakları ile fitness salonu, bilardo, bowling, buz pateni salonları, tenis kortu, halı saha, kapalı spor salonu ve kütüphane mevcuttur.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IDE105Akademik YazmaZorunlu4000594
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000594
IDE107İleri İngilizce BecerileriZorunlu4000594
IDE101İngiliz Edebiyatı Anahatları-IZorunlu4000594
IDE103Metin İncelemeleriZorunlu2000594
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000594
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000594
Toplam20000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000594
IDE104Çeviri-IZorunlu4000594
IDE102İngiliz Edebiyatı Anahatları-IIZorunlu4000594
IDE106İngiliz Kültür TarihiZorunlu4000594
IDE108MitolojiZorunlu4000594
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000594
Toplam20000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IDE203Çeviri-IIZorunlu2000594
IDE207Dilbilimine GirişZorunlu4000594
IDE201Kısa ÖykülerZorunlu2000594
IDE205RönesansZorunlu4000594
SECIDE03-1Seçmeli Ders Grubu 03-1Seçmeli4000594
SECIDE03-2Seçmeli Ders Grubu 03-2Seçmeli4000594
Toplam20000
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IDE206Amerikan Edebiyatına GirişZorunlu4000594
IDE204Çeviri-IIIZorunlu2000594
IDE208DilbilimZorunlu2000594
IDE202İngiliz Romanına GirişZorunlu4000594
SECIDE04-1Seçmeli Ders Grubu 04-1Seçmeli4000594
SECIDE04-2Seçmeli Ders Grubu 04-2Seçmeli4000594
Toplam20000
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IDE307Amerikan RomanıZorunlu2000594
IDE303İngiliz Şiiri-IZorunlu4000594
IDE301İngiliz Tiyatrosu-IZorunlu4000594
SECIDE05-1Seçmeli Ders Grubu 05-1Seçmeli4000594
SECIDE05-2Seçmeli Ders Grubu 05-2Seçmeli2000594
IDE305Viktorya Dönemi EdebiyatıZorunlu4000594
Toplam20000
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IDE30820.Yüzyıl İngiliz Edebiyatına GirişZorunlu4000594
IDE306Amerikan TiyatrosuZorunlu4000594
IDE304İngiliz Şiiri-IIZorunlu2000594
IDE302İngiliz Tiyatrosu-IIZorunlu2000594
SECIDE06-1Seçmeli Ders Grubu 06-1Seçmeli4000594
SECIDE06-2Seçmeli Ders Grubu 06-2Seçmeli4000594
Toplam20000
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IDE401LITERARY CRITICISM-IZorunlu4000594
IDE405ModernizmZorunlu4000594
SECIDE07Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli4000594
IDE407Seminer-IZorunlu0400594
IDE403Shakespeare-IZorunlu4000594
SECÜSD07Üniversite Seçmeli ders Grubu 07Seçmeli2000594
Toplam18400
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IDE402LITERARY CRITICISM-IIZorunlu4000594
IDE406Modernizm SonrasıZorunlu4000594
SECIDE08Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli4000594
IDE408Seminer-IIZorunlu0400594
IDE404Shakespeare-IIZorunlu4000594
SECÜSD08Üniversite Seçmeli ders Grubu 08Seçmeli2000594
Toplam18400
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 03-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IDE211Temel Fransızca-IZorunlu4000594
IDE213Temel Almanca-IZorunlu4000594
IDE215Temel Rusça-IZorunlu4000594
IDE217Temel Gürcüce-IZorunlu4000594
Seçmeli Ders Grubu 03-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IDE219İleriSözcük BilgisiZorunlu4000594
IDE221Karşılaştırmalı EdebiyatZorunlu4000594
IDE223Amerikan KültürüZorunlu4000594
Seçmeli Ders Grubu 04-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IDE212Temel Fransızca-IIZorunlu4000594
IDE214Temel Almanca-IIZorunlu4000594
IDE216Temel Rusça-IIZorunlu4000594
IDE218Temel Gürcüce-IIZorunlu4000594
Seçmeli Ders Grubu 04-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IDE210Amerikan TarihiZorunlu4000594
IDE220Fantastik EdebiyatZorunlu4000594
IDE222Çocuk EdebiyatıZorunlu4000594
Seçmeli Ders Grubu 05-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IDE311Orta Düzey Fransızca-IZorunlu4000594
IDE313Orta Düzey Almanca-IZorunlu4000594
IDE315Orta Düzey Rusça-IZorunlu4000594
IDE317Orta Düzey Gürcüce-IZorunlu4000594
Seçmeli Ders Grubu 05-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IDE309Uygulamalı DilbilimZorunlu2000594
IDE319Yazarlar ve EserleriZorunlu2000594
IDE321İleri ÇeviriZorunlu2000594
Seçmeli Ders Grubu 06-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IDE312Orta Düzey Fransızca-IIZorunlu4000594
IDE314Orta Düzey Almanca-IIZorunlu4000594
IDE316Orta Düzey Rusça-IIZorunlu4000594
IDE318Orta Düzey Gürcüce-IIZorunlu4000594
Seçmeli Ders Grubu 06-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IDE310İngiliz Siyasi TarihiZorunlu4000594
IDE320Popüler Kültür ve EdebiyatZorunlu4000594
IDE322Edebi TerimlerZorunlu4000594
Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IDE411İleri Düzey Fransızca-IZorunlu4000594
IDE413İleri Düzey Almanca-IZorunlu4000594
IDE415İleri Düzey Rusça-IZorunlu4000594
IDE417İleri Düzey Gürcüce-IZorunlu4000594
Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
IDE412İleri Düzey Fransızca-IIZorunlu4000594
IDE414İleri Düzey Almanca-IIZorunlu4000594
IDE416İleri Düzey Rusça-IIZorunlu4000594
IDE418İleri Düzey Gürcüce-IIZorunlu4000594