Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - Kimya - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Kimya Bölümü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ndeki on bölümden biridir. 1998 yılında T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde açılan Rize Fen Edebiyat Fakültesi’nin bir bölümü olarak kurulmuştur. Daha sonra, 7 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açılan Rize Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Halen 11 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 No’lu kanunun 22. Maddesi düzenlemesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı bir bölüm olarak eğitim-öğretimine devam etmektedir. Kimya Bölümü; Analitik, Anorganik, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Kimya eğitimi toplam 4 yıllık bir süreci kapsar.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Kimya alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fen Edebiyat Fakültesi'ne kayıt ve kabul, lise diploması, ÖSYM sınav sonuç belgesi ve ÖSYM kılavuzunda fakülteye kayıt için gereken belgeler ile yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yükseköğretim kurumlarında örgün (formal) öğrenmenin tanınması, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş ile çift anadal, yandal ve yükseköğretim kurumları arasında kredi aktarımında uyulması gereken usul ve esasları düzenleyen, Yüksek Öğretim Kurulu’nun “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kimya Bölümü’nde eğitim süresi 4 (dört) yıldır. Mezuniyet için toplam 240 AKTS kredisiyle eğitim programında yer alan zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlamaları ve ortalamalarının 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Kimya Bölümü; Analitik, Anorganik, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Kimya eğitimi toplam 4 yıllık bir süreci kapsar. Öğrenciler, üçüncü sınıftan itibaren farklı branşlarda alabilecekleri seçmeli dersler ile zenginleştirilmiş bir lisans programına tabi tutulurlar. Eğitim programını başarıyla tamamlayanlar Kimya Lisans diploması alırlar ve “Kimyager” olarak çalışabilirler. Kimya Bölümün misyonu, kimya biliminin ve endüstrinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı eleman yetiştirmektir. Ayrıca, kazanılan bilgi birikimini, ulusal ve bölgesel olarak faaliyet sürdüren endüstri kuruluşlarının sorunlarının çözümünde kullanmak ve kimyanın çeşitli alanlarında araştırma ve yayın yapmaktır. Vizyonu ise ulusal ve uluslar arası alanda kimya bilimi ve kimyasal teknoloji dünyası ile örgütsel bağları geliştirmek, kimya eğitimini ve araştırmalarını dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir düzeye getirmek için rekabetçi bir ortam yaratmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kimya lisans programı mezunları, petrol ürünleri, ilaç, boya, gıda, tekstil, çimento, gübre sanayi gibi endüstrinin hemen hemen bütün dallarında, üretim ve kalite kontrol alanlarında, AR-GE (Araştırma Geliştirme) kuruluşlarında, arkeolojide, adli tıp laboratuarlarında, il kontrol laboratuarlarında, su arıtım tesislerinde görev yapabilirler. Üniversitemizde veya farklı üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora yaparak, üniversitelerde Öğretim Elemanı olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES’in ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine (ÜDS ve eşdeğer sınavlar) sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Oktay TORUL Tel: +90 464 2236126 / 1787 Fax: +90 464 2234019 E-mail : oktay.torul@erdogan.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç.Dr. Mustafa EMİRİK Tel: +90 464 2236126 / 1796 Fax: +90 464 2234019 E-mail : mustafa.emirik@erdogan.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç.Dr. Nesrin KARAALİ Tel: +90 464 2236126 / 3851 Fax: +90 464 2234019 E-mail : nesrin.karaali@erdogan.edu.tr Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Doç.Dr. Cihan KANTAR Tel: +90 464 2236126 / 1794 Fax: +90 464 2234019 E-mail : cihan.kantar@erdogan.edu.tr Kimya Bölüm Sekreteri: Mehmet ÖZTÜRK Tel: +90 464 2236126 / 1804 Fax: +90 464 2234019 E-mail : mehmet.ozturk@erdogan.edu.tr

Bölüm Olanakları

Kimya Bölümünde 7 profesör, 7 doçent, 6 yardımcı doçent, 3 araştırma görevlisi olmak üzere 23 akademik ve 1 idari personel görev yapmaktadır. Bölümde idare ve öğrenci işlerine ilaveten 25 adet öğretim elemanı ofisi, iyi donanımlı 1 adet Analitik Kimya, 1 adet Anorganik Kimya, 1 adet Biyokimya, 1 adet Fizikokimya, 2 adet Organik Kimya araştırma laboratuarı, 3 adet Öğrenci laboratuarı, 1 adet katı/sıvı yakıt (akaryakıt, kömür vs.) ve çeşitli gıda analizlerinin yapılabildiği Döner Sermaye Laboratuarı, 6 adet teknolojik sınıf, 2 adet amfi, 2 adet multimedya salonu, 2 adet lisansüstü sınıfı, 1 adet toplantı salonu, 1 adet cam malzeme, 2 adet kimyasal malzeme odası, 1 adet çay salonumuz bulunmaktadır. Dersler, laboratuar ortamında, öğrencinin olanak ölçüsünde birebir yaptığı deneyler ile desteklenmektedir. Yapılan deneyler gerek sanayideki üretime, gerekse bilimsel çalışmalara yöneliktir. Teknik ve eğitsel geziler ile öğrencilerin daha iyi yetişmesi sağlanmaktadır. Ayrıca her yıl en az iki defa öğrencilerimizin katılabileceği kalite yönetimi veya laboratuar cihazlarının kullanımıyla ilgili olarak sertifikalı programlar ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz istedikleri taktirde, aylık belirli bir ücret karşılığında çeşitli projelerde çalışmak üzere araştırma laboratuarlarında ya da öğrenci laboratuarlarında çalışabilmektedir. Ayrıca üniversitemizin Erasmus Programı ile, maddi destek sağlanarak, eğitimlerinin bir kısmında yurt dışındaki İtalya, Polonya, Almanya gibi anlaşmalı ülkelerin farklı üniversitelerinde, Farabi Programı ile yurt içindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi gibi anlaşmalı üniversitelerinde devam edebilmektedirler. Mezun öğrencilerimiz ve farklı üniversitelerden mezun olan öğrenciler Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Kimya Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapabilmekte, akademik kariyer için fırsat yaratabilmektedir. Öğrencilerimizin kendilerini sosyal ve kültürel açıdan geliştirebilecekleri 1 adet öğrenci kantini, 1 adet yemekhane, ücretsiz kablolu ve kablosuz internet olanakları, 1 adet fitness salonu, 1 adet tenis kortu, 1 adet halı saha, çatı katında 1 adet deniz manzaralı ferah dinlenme-çalışma salonu, 1 adet kapalı spor salonu, 1 adet teknolojik kütüphane mevcut olup, dağcılık, tiyatro ve farklı spor etkinliklerine katılım olanakları da sağlanmaktadır.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000361
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000597
FZK111Fizik-IZorunlu3000597
FZK111Fizik-IZorunlu3000361
KMY101Genel Kimya IZorunlu4200361
KMY101Genel Kimya IZorunlu4200597
KMY103Genel Kimya Labaratuarı IZorunlu0030597
KMY103Genel Kimya Labaratuarı IZorunlu0030361
MAT171Matematik-IZorunlu3000361
MAT171Matematik-IZorunlu3000597
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000597
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000361
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000361
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000597
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000597
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000361
Toplam38460
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000361
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000597
FZK112Fizik-IIZorunlu3000597
FZK112Fizik-IIZorunlu3000361
KMY102Genel Kimya IIZorunlu4200361
KMY102Genel Kimya IIZorunlu4200597
KMY104Genel Kimya Labaratuarı IIZorunlu0030597
KMY104Genel Kimya Labaratuarı IIZorunlu0030361
KMY106Labaratuvar Tekniği ve Güvenliği Zorunlu2000597
KMY106Labaratuvar Tekniği ve Güvenliği Zorunlu2000361
MAT172Matematik-IIZorunlu3000597
MAT172Matematik-IIZorunlu3000361
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000361
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000597
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000597
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000361
Toplam38460
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KMY201Analitik Kimya IZorunlu4000361
KMY201Analitik Kimya IZorunlu4000597
KMY203Analitik Kimya Labaratuvarı IZorunlu0040597
KMY203Analitik Kimya Labaratuvarı IZorunlu0040361
KMY205Anorganik Kimya IZorunlu4000361
KMY205Anorganik Kimya IZorunlu4000597
YBD203Mesleki Yabancı DilZorunlu2000597
YBD203Mesleki Yabancı DilZorunlu2000361
KMY207Organik Kimya IZorunlu4000361
KMY207Organik Kimya IZorunlu4000597
KMY209Organik Kimya Laboratuvarı IZorunlu0040597
KMY209Organik Kimya Laboratuvarı IZorunlu0040361
Toplam280160
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KMY202Analitik Kimya IIZorunlu4000361
KMY202Analitik Kimya IIZorunlu4000597
KMY204Analitik Kimya Labaratuvarı IIZorunlu0040597
KMY204Analitik Kimya Labaratuvarı IIZorunlu0040361
KMY206Anorganik Kimya IIZorunlu4000361
KMY206Anorganik Kimya IIZorunlu4000597
KMY212Anorganik Kimya Labaratuvarı IZorunlu0040597
KMY212Anorganik Kimya Labaratuvarı IZorunlu0040361
KMY208Organik Kimya IIZorunlu4000361
KMY208Organik Kimya IIZorunlu4000597
KMY210Organik Kimya Laboratuvarı IIZorunlu0040597
KMY210Organik Kimya Laboratuvarı IIZorunlu0040361
Toplam240240
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KMY309Anorganik Kimya Labaratuvarı IIZorunlu0040361
KMY309Anorganik Kimya Labaratuvarı IIZorunlu0040597
KMY305Biyokimya IZorunlu4000597
KMY305Biyokimya IZorunlu4000361
KMY307Enstrümantal AnalizZorunlu4000361
KMY307Enstrümantal AnalizZorunlu4000597
KMY301Fizikokimya IZorunlu4000361
KMY301Fizikokimya IZorunlu4000597
KMY303Fizikokimya Labaratuarı IZorunlu0040597
KMY303Fizikokimya Labaratuarı IZorunlu0040361
SECKMY05Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli3000361
SECKMY05Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli3000597
Toplam300160
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KMY306Biyokimya IIZorunlu4000597
KMY306Biyokimya IIZorunlu4000361
KMY308Enstrümental Analiz Labaratuarı Zorunlu0040361
KMY308Enstrümental Analiz Labaratuarı Zorunlu0040597
KMY302Fizikokimya IIZorunlu4000597
KMY302Fizikokimya IIZorunlu4000361
KMY304Fizikokimya Labaratuarı IIZorunlu0040361
KMY304Fizikokimya Labaratuarı IIZorunlu0040597
SECKMY06Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli3000597
SECKMY06Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli3000361
Toplam220160
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KMY403Biyokimya LaboratuarıZorunlu0040361
KMY403Biyokimya LaboratuarıZorunlu0040597
KMY405Dönem ProjesiZorunlu0400597
KMY405Dönem ProjesiZorunlu0400361
KMY401Endüstriyel KimyaZorunlu4000361
KMY401Endüstriyel KimyaZorunlu4000597
ISG401İş Sağlığı ve Güvenliği IZorunlu2000597
SECKMY07Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli3000597
SECKMY07Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli3000361
SECÜSD07Üniversite Seçmeli ders Grubu 07Seçmeli2000597
Toplam18880
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TEZ402Bitirme ÇalışmasıZorunlu0200597
TEZ402Bitirme ÇalışmasıZorunlu0200361
KMY402Endüstriyel Kimya Lab.Zorunlu0040361
KMY402Endüstriyel Kimya Lab.Zorunlu0040597
ISG402İş Sağlığı ve Güvenliği IIZorunlu2000597
SECKMY08Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli3000597
SECKMY08Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli3000361
SECÜSD08Üniversite Seçmeli ders Grubu 08Seçmeli2000597
Toplam10480
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KMY311Stereokimyaya Giriş Zorunlu3000361
KMY313Metaller KimyasıZorunlu3000361
KMY315Besin Kimyası Zorunlu3000361
KMY317Kimyacılar İçin MatematikZorunlu3000361
KMY319Analitik Yöntem Geliştirme Zorunlu3000361
KMY321Kimyada Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu3000361
Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KMY311Stereokimyaya Giriş Zorunlu3000597
KMY313Metaller KimyasıZorunlu3000597
KMY315Besin Kimyası Zorunlu3000597
KMY317Kimyacılar İçin MatematikZorunlu3000597
KMY319Analitik Yöntem Geliştirme Zorunlu3000597
KMY321Kimyada Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu3000597
Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KMY310Heterosiklik KimyaZorunlu3000597
KMY312Biyolojik Aktif Doğal BileşiklerZorunlu3000597
KMY314Enzim ve Enzim KinetiğiZorunlu3000597
KMY316Vitaminler ve HormonlarZorunlu3000597
KMY318Polimer Kimyasına GirişZorunlu3000597
KMY320Yüzey Aktif Maddeler Zorunlu3000597
KMY322Malzeme Kimyası Zorunlu3000597
KMY324Supramoleküler Kimyaya GirişZorunlu3000597
KMY326Spektroskopik Analize GirişZorunlu3000597
KMY328Elektrokimyaya Giriş Zorunlu3000597
Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KMY310Heterosiklik KimyaZorunlu3000361
KMY312Biyolojik Aktif Doğal BileşiklerZorunlu3000361
KMY314Enzim ve Enzim KinetiğiZorunlu3000361
KMY316Vitaminler ve HormonlarZorunlu3000361
KMY318Polimer Kimyasına GirişZorunlu3000361
KMY320Yüzey Aktif Maddeler Zorunlu3000361
KMY322Malzeme Kimyası Zorunlu3000361
KMY324Supramoleküler Kimyaya GirişZorunlu3000361
KMY326Spektroskopik Analize GirişZorunlu3000361
KMY328Elektrokimyaya Giriş Zorunlu3000361
Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KMY407Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler Zorunlu3000597
KMY409Organik Reaksiyon Mekanizmalarına Giriş Zorunlu3000597
KMY411BiyoenerjetikZorunlu3000597
KMY413BiyosensörlerZorunlu3000597
KMY415Kuantum Kimyasına GirişZorunlu3000597
KMY417Adsorpsiyon ve KatalizZorunlu3000597
KMY419Biyoanorganik Kimyaya GirişZorunlu3000597
KMY421Koordinasyon Kimyasına Giriş Zorunlu3000597
KMY423Analitik Ayırma Yöntemlerine GirişZorunlu3000597
KMY425Analitik Kimyada Zenginleştirme YöntemleriZorunlu3000597
Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KMY407Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler Zorunlu3000361
KMY409Organik Reaksiyon Mekanizmalarına Giriş Zorunlu3000361
KMY411BiyoenerjetikZorunlu3000361
KMY413BiyosensörlerZorunlu3000361
KMY415Kuantum Kimyasına GirişZorunlu3000361
KMY417Adsorpsiyon ve KatalizZorunlu3000361
KMY419Biyoanorganik Kimyaya GirişZorunlu3000361
KMY421Koordinasyon Kimyasına Giriş Zorunlu3000361
KMY423Analitik Ayırma Yöntemlerine GirişZorunlu3000361
KMY425Analitik Kimyada Zenginleştirme YöntemleriZorunlu3000361
Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KMY404İlaç Aktif Madde Sentezleri Zorunlu3000597
KMY406Organik Kimya Teknolojileri Zorunlu3000597
KMY408Tekstil ve Boyar Madde SenteziZorunlu3000597
KMY410Rekombinant DNA ve Biyoteknolojiye GirişZorunlu3000597
KMY412EnzimolojiZorunlu3000597
KMY414Klinik Biyokimya Zorunlu3000597
KMY416Kimyasal KinetikZorunlu3000597
KMY418Temiz Enerji Kaynakları Zorunlu3000597
KMY420Kolloid KimyasıZorunlu3000597
KMY422Anorganik Reaksiyon Mekanizmasına GirişZorunlu3000597
KMY424Endüstriyel AnalizlerZorunlu3000597
KMY426Kalite YönetimiZorunlu3000597
KMY428Adli Kimya ve ToksikolojiZorunlu3000597
KMY430Elektroanalitik YöntemlerZorunlu3000597
KMY432Kromatografiye GirişZorunlu3000597
KMY434İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3000597
Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
KMY404İlaç Aktif Madde Sentezleri Zorunlu3000361
KMY406Organik Kimya Teknolojileri Zorunlu3000361
KMY408Tekstil ve Boyar Madde SenteziZorunlu3000361
KMY410Rekombinant DNA ve Biyoteknolojiye GirişZorunlu3000361
KMY412EnzimolojiZorunlu3000361
KMY414Klinik Biyokimya Zorunlu3000361
KMY416Kimyasal KinetikZorunlu3000361
KMY418Temiz Enerji Kaynakları Zorunlu3000361
KMY420Kolloid KimyasıZorunlu3000361
KMY422Anorganik Reaksiyon Mekanizmasına GirişZorunlu3000361
KMY424Endüstriyel AnalizlerZorunlu3000361
KMY426Kalite YönetimiZorunlu3000361
KMY428Adli Kimya ve ToksikolojiZorunlu3000361
KMY430Elektroanalitik YöntemlerZorunlu3000361
KMY432Kromatografiye GirişZorunlu3000361
KMY434İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3000361