Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - Fizik - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

Fizik Bölümü, 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak eğitim-öğretime başlayan bölümümüz, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim-öğretime halen devam etmektedir. Her yıl 30 öğrenci için kontenjan açılan bölümümüzde 2012 bahar dönemi itibarı ile 143 öğrenci bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Fizik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fen Edebiyat Fakültesi'ne kayıt ve kabul, lise diploması, ÖSYM sınav sonuç belgesi ve ÖSYM kılavuzunda fakülteye kayıt için gereken belgeler ile yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Rize Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fizik Bölümü’nde eğitim süresi 4 (dört) yıldır. Mezuniyet için toplam 240 AKTS kredisiyle eğitim programında yer alan zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlamaları ve ortalamalarının 2.00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Bölümümüzde lisans eğitimin yanında yüksek lisans ve doktora eğitimi de yapılmaktadır. Bölümümüzde Atom ve Molekül Fiziği alanında maddelerin soğurma katsayıları, çeşitli kimyasal ve biyolojik numunelerin element analizi, Nükleer Fizik alanında çeşitli gıda endüstriyel ürünler ve her türlü çevresel örnekte doğal ve yapay radyoaktivite analizleri, Katıhal Fiziği alanında süper iletken malzeme üretimi ve karakterizasyonu, yarı iletken malzeme üretimi ve karakterizasyonu ölçümleri yapılmaktadır. Bölümümüz güçlü eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerini en iyi şekilde eğitmeye çalışmaktadır. Bölümümüz RTEÜ-BAP ve TÜBİTAK destekleriyle, araştırma performansı yüksek bir bölümdür. Öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlar. Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik, Genel Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim dallarından oluşmaktadır. Öğretim programı, çağdaş fiziğin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri, farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler Modern Fizik, Elektrik ve Manyetizma, Kuantum Mekaniği, Elektronik, Katıhal Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Çekirdek Fiziği gibi dersleri içerir. Öğretimin üçüncü ve dördüncü yıllarında seçmeli dersler mevcuttur. Bu dersler sayesinde öğrencilere fizik bölümüne ilişkin geniş bir ders açılımı sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversitelerde lisans üstü eğitim alarak akademik kadrolarda öğretim elemanı olabilirler, Tübitak, Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi ve Atom Enerjisi Kurumunda , sağlık kurum ve kuruluşlarının nükleer tıp alanlarında, adli tıp ve kriminoloji laboratuarlarında, PTT ve telekomünikasyon alanlarında, çeşitli sanayi kuruluşlarında özellikle kalite kontrol laboratuarlarında, elektronik ve bilgisayar ile ilgili çeşitli sahalarda görev alabilirler. Öğrenci laboratuarlarında en yeni teknoloji ile öğrencilerini eğitmeye çalışır. İstekli ve başarılı bazı öğrencilerine araştırma laboratuarlarında araştırmalara katılma imkânı sunarak, öğrencilerini lisansüstü çalışma yapmaya yönlendirip, akademik kariyer yaparak ve akademisyen olarak hayatlarını kazanmalarını teşvik etmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES’in ilgili puan türünden geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine (ÜDS ve eşdeğer sınavlar) sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Hasan BALTAŞ Tel: + 90 464 223 6126/1862–1868 Faks: 0464 2235375 E-mail: hasanbaltas01@hotmail.com-hasan.baltas@erdogan.edu.tr Bölüm Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Recep KESER Tel: + (+90) 464 223 6126 - 1864 Faks: (+90) 464 223 5376 E-mail: recep.keser@erdogan.edu.tr Bölüm Erasmus/AKTS Koordinatörü: Öğr. Gör. Yasin KARAN Tel: + (90) 464 2236126/1768 Faks: 0464 2235375 E-mail: yasin.karan@erdogan.edu.tr Bölüm Sekreteri: Halilibrahim UZUN Tel: +90 464 223 6126/1863 Faks: 0464 2235375 E-mail: halilibrahim.uzun@erdogan.edu.tr

Bölüm Olanakları

Fizik Bölümü, eğitim-öğretim faaliyetlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Milli Piyango Eğitim Kampüsü içerisinde yapımı 2011 yılında tamamlanan yeni Fen-Edebiyat Fakültesi binasında sürdürmektedir. Fizik Bölümünde 1 profesör, 6 doçent, 3 yardımcı doçent, 9 araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi ve 1 uzman olmak üzere 22 akademik ve 1 idari personel görev yapmaktadır. Bölümde idare ve öğrenci işlerine ilaveten 25 adet öğretim elemanı ofisi, iyi donanımlı 1 adet Nükleer Fizik, 1 adet Atom ve Molekül Fiziği, 1 adet Katıhal, 1 adet Malzeme araştırma laboratuarı, 5 adet öğrenci laboratuarı (Genel Fizik Laboratuarı, Temel Elektronik Laboratuarı, Sayısal Elektronik Laboratuarı, Modern Fizik Laboratuarı ve Optik Laboratuarı), 5 adet teknolojik sınıf, 2 adet amfi, 2 adet multimedya salonu, 2 adet lisansüstü sınıfı, 1 adet toplantı salonu, 1 adet çay salonumuz bulunmaktadır. Dersler, laboratuar ortamında, öğrencinin olanak ölçüsünde birebir yaptığı deneyler ile desteklenmektedir. Araştırma alanlarının uygulamaları atom ve molekül fiziği, katıhal fiziği, nükleer fizik ve ilgili yan dallarında gerçekleştirilmektedir. Teknik ve eğitsel geziler ile öğrencilerin daha iyi yetişmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin kendilerini sosyal ve kültürel açıdan geliştirebilecekleri 1 adet öğrenci kantini, 1 adet yemekhane, ücretsiz kablolu ve kablosuz internet olanakları ile 1 adet fitness salonu, 1 adet tenis kortu, 1 adet halı saha, çatı katında 1 adet deniz manzaralı ferah dinlenme-çalışma salonu, 1 adet kapalı spor salonu, 1 adet teknolojik kütüphane mevcuttur.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
AITB191Atatürk İlk. Ve İnk. Tar.-IZorunlu2000427
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000359
FIZ115Fizik - IZorunlu4200427
FIZ113Fizik Laboratuarı - IZorunlu0020427
YDB115İngilizce IZorunlu4000427
KIM121Kimya - IZorunlu4000427
KMY111Kimya-IZorunlu3000359
MAT113Lineer CebirZorunlu4000427
MAT121Matematik - IZorunlu4000427
MAT171Matematik-IZorunlu3000359
FZK101MekanikZorunlu3200359
FZK103Mekanik LaboratuvarıZorunlu0020359
ENF161Temel Bilgi TeknolojileriZorunlu2000359
TDB101Türk Dili IZorunlu2000427
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000359
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000359
Toplam42440
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MAT120Analitik GeometriZorunlu4000427
AITB192Atatürk İlk. Ve İnk. Tar - IIZorunlu2000427
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000359
FZK104Elektrik ve ManyetizmaZorunlu3200359
FZK106Elektrik ve Manyetizma LaboratuvarıZorunlu0020359
FIZ116.Fizik - IIZorunlu4200427
FIZ114Fizik Laboratuarı - IIZorunlu0020427
FZK102Fizikte Yazılım ProgramlarıZorunlu0200359
YDB116İngilizce - IIZorunlu4000427
KIM118Kimya - IIZorunlu4000427
KMY112Kimya-IIZorunlu3000359
MAT122Matematik - IIZorunlu4000427
MAT172Matematik-IIZorunlu3000359
TDB102TÜRK DİLİ IIZorunlu2000427
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000359
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000359
Toplam40640
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FZK209Bilgisayar ProgramlamaZorunlu1200359
FZK207Diferansiyel DenklemlerZorunlu2200359
MAT267Diferansiyel DenklemlerZorunlu4000427
FIZ201Isı Ve TermodinamikZorunlu4000427
FZK205Isı ve TermodinamikZorunlu2200359
YDB215İngilizce - IIIZorunlu4000427
FIZ203MekanikZorunlu4000427
FIZ205Mekanik LaboratuvarıZorunlu0020427
FZK201Optik ve DalgalarZorunlu3200359
FZK203Optik ve Dalgalar LaboratuvarıZorunlu0030359
SECFZK03Seçmeli Ders Grubu03Seçmeli3000359
ENF245Temel Bilgisayar - IZorunlu3100427
Toplam30950
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FZK206Akışkanlar MekaniğiZorunlu1200359
FIZ214Elektrik Ve MagnetizmaZorunlu4000427
FIZ216Elektrik Ve Magnetizma Lab.Zorunlu0020427
FZK210Fizikte Bilgisayar ProgramlamaZorunlu1200359
FIZ222Fizikte Matematik Yönteml - IZorunlu4000427
FZK208Fizikte Matematiksel YöntemlerZorunlu2200359
YDB216İngilizce - IVZorunlu4000427
FIZ218Modern FizikZorunlu4000427
FZK202Modern FizikZorunlu3200359
FZK204Modern Fizik LaboratuvarıZorunlu0030359
SECFZK04Seçmeli Ders Grubu04Seçmeli3000359
ENF246Temel Bilgisayar IIZorunlu3100427
Toplam29950
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FZK307Devre AnaliziZorunlu1200359
FZK309Devre Analizi LaboratuvarıZorunlu0030359
FIZ313Elektrik Devreler Lab.Zorunlu0020427
FIZ309Elektronik - IZorunlu4000427
SEC301Fizikte Matematik Yöntem - IIZorunlu3000427
SEC307Fizikte Sayısal ÇözümlemeZorunlu3000427
FZK305İstatistik Fizik Zorunlu2200359
FZK303Klasik MekanikZorunlu2200359
FZK301Kuantum MekaniğiZorunlu3200359
FIZ307Kuantum Mekaniği - IZorunlu4000427
SECFZK05Seçmeli Ders Grubu05Seçmeli3000359
FIZ311Titreşimler Ve DalgalarZorunlu4000427
Toplam29850
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FIZ312Elektromagnetik Teori - IZorunlu4000427
FZK304Elektromanyetik TeoriZorunlu2200359
FZK306ElektronikZorunlu1200359
FIZ314Elektronik IIZorunlu3000427
FZK308Elektronik LaboratuvarıZorunlu0030359
FIZ310İstatistik FizikZorunlu4000427
FZK302Kuantum FiziğiZorunlu3200359
FIZ308Kuantum Mekaniği - IIZorunlu4000427
FZK310Sayısal ÇözümlemeZorunlu1200359
SECFZK06Seçmeli Ders Grubu06Seçmeli3000359
SECF06-1Seçmeli Dersler 6-1Seçmeli2200427
SECF06-2Seçmeli Dersler 6-2Seçmeli0200427
Toplam271230
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FZK403Atom FiziğiZorunlu2020359
FIZ419Atom Ve Molekül FiziğiZorunlu4000427
FIZ443Çekirdek FiziğiZorunlu4000427
SECF401Fizikte Seçme Konular - IZorunlu3000427
FZK405Katıhal FiziğiZorunlu2220359
FIZ451Katıhal Fiziği - IZorunlu4000427
FZK401Nükleer Fizik IZorunlu2220359
SECFZK07Seçmeli Ders Grubu07Seçmeli3000359
SECF407SeminerZorunlu0200427
Toplam24660
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TEZ400BİTİRME ÇALIŞMASIZorunlu0600427
FIZ406Katıhal Fiziği - IIZorunlu3000427
FZK404Molekül FiziğiZorunlu2200359
FIZ410Nötron Ve Reaktör FiziğiZorunlu3000427
FZK402Nükleer Fizik IIZorunlu2220359
SECFZK08Seçmeli Ders Grubu08Seçmeli3000359
SECF08-1Seçmeli Dersler 8-1Seçmeli3000427
SECF08-2Seçmeli Dersler 8-2Seçmeli0040427
FIZ414Teorik MekanikZorunlu4000427
FZK406Yarıiletken FiziğiZorunlu2220359
Toplam221280
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FZK211AkustikZorunlu3000359
FZK213İngilizce Okuma ve AnlamaZorunlu3000359
Seçmeli Ders Grubu04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FZK212Kısmi Türevli Diferansiyel DenklemlerZorunlu3000359
FZK214İngilizce Dinleme ve YazmaZorunlu3000359
Seçmeli Ders Grubu05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FZK311X-IŞINLARIZorunlu3000359
FZK313Relativite TeorisiZorunlu3000359
FZK315Fizik OptikZorunlu3000359
FZK317Matematiksel Fizikte Özel KonularZorunlu3000359
FZK319Fizikte Kalite Kontrol YöntemleriZorunlu3000359
FZK321Sunum TeknikleriZorunlu3000359
Seçmeli Ders Grubu06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FZK312AstrofizikZorunlu3000359
FZK314Bilim TarihiZorunlu3000359
FZK316Çevre FiziğiZorunlu3000359
FZK318X-Işını KırınımıZorunlu3000359
FZK320Fizikte Seçme KonularZorunlu3000359
FZK322SeminerZorunlu3000359
Seçmeli Dersler 6-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SEC310Elektronik - IIZorunlu3000427
SEC366Fizikte Bilgisayar UygulamaZorunlu2200427
SECF308Fizik OptikZorunlu3000427
Seçmeli Dersler 6-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECF304Elektronik LaboratuvarıZorunlu0200427
Seçmeli Ders Grubu07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FZK407Spektroskopiye GirişZorunlu3000359
FZK409Yenilenebilir Enerji KaynaklarıZorunlu3000359
FZK411Temel Parçacık FiziğiZorunlu3000359
FZK413Maddenin Manyetik ve Dielektrik ÖzellikleriZorunlu3000359
FZK415Lazer FiziğiZorunlu3000359
FZK417NanoteknolojiZorunlu3000359
FZK419Sayısal ElektronikZorunlu3000359
FZK421NMR GörüntülemeZorunlu3000359
FZK423Fiber Optiğe GirişZorunlu3000359
FZK425Sağlık FiziğiZorunlu3000359
FZK427Atom ve Nükleer Fizik LaboratuvarıZorunlu3000359
YBD403Teknik İngilizce- IZorunlu3000359
Seçmeli Ders Grubu08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FZK408Moleküler Fiziğinde Seçmeli KonularZorunlu3000359
FZK410Moleküler ModellemeZorunlu3000359
FZK412Reaktör FiziğiZorunlu3000359
FZK414Güneş Pili TeorisiZorunlu3000359
FZK416Elektronikte Özel KonularZorunlu3000359
FZK418Malzeme BilgisiZorunlu3000359
FZK420SüperiletkenlikZorunlu3000359
FZK422Elektonik Yapı TayiniZorunlu3000359
FZK424BiyofizikZorunlu3000359
FZK426Katıhal Fiziği LaboratuvarıZorunlu3000359
TEZ404Bitirme ÇalışmasıZorunlu3000359
YBD404Teknik İngilizce -IIZorunlu3000359
Seçmeli Dersler 8-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SEC412BiyofizikZorunlu3000427
SECF402Fizikte Seçme Konular -IIZorunlu3000427
Seçmeli Dersler 8-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECF414Atom Ve Çekirdek Fiziği LabZorunlu0040427