Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
EĞİTİM FAKÜLTESİ - Sınıf Öğretmenliği - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programı Eğitim Fakültesi’nin ilk bölümlerinden olup 5 Ekim 1998 tarihinde 124 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Sınıf öğretmenliği ilköğretim bölümüne bağlı ve öğrenci kabul eden dört programdan birisidir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Sınıf Öğretmenliği alanında Lisans Diploması” derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü ve Kayıt” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Sınıf Öğretmenliği ABD’nin öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğreten adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Lisans ve Lisansüstü düzeyinde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, ilköğretimde öğretmen olarak görev alabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sınıf Öğretmenliği programı mezunları “Sınıf Öğretmeni” unvanı ile devlet ve özel eğitim kurumlarında istihdam edilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ‘Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜK Tel: +90 464 532 84 54-2328 Faks : +90 464 532 86 13 E-mail : mehmet.kucuk@rize.edu.tr Bölüm Başkan Yrd. : Yrd. Doç. Dr. Selami YANGIN Tel : +90 464 532 84 54-2354 Faks : +90 464 532 86 13 E-mail : selami.yangin@rize.edu.tr Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. İlhan TURAN Tel: +90 464 532 84 54 Faks : +90 464 532 86 13 E-mail : ilhan.turan@rize.edu.tr Bölüm Sekreteri: Leyla YILDIZ Tel: +90 464 532 8454-2315 Faks : +90 464 532 86 13 E-mail :leyla.yildiz@rize.edu.tr

Bölüm Olanakları

2011/2012 eğitim-öğretim yarıyılı itibariyle Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında 5 yardımcı doçent, 7 öğretim görevlisi, 4 okutman ve 8 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 24 öğretim elemanı görev yapmaktadır. İlköğretim Sınıf öğretmenliği programı, Eğitim Fakültesi A Blokta yer alan İlköğretim Bölümü içerisinde yer almaktadır. Program bölümdeki dersliklerden ve bilgisayar salonlarından faydalanarak eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Bölümde öğrencilerimizin yararlanabileceği bilgisayar laboratuarları, kütüphane, basketbol ve voleybol sahaları, masa tenisi platformları yanında birer adet de konferans salonu, yemekhane ve kantin bulunmaktadır. Öte yandan Farabi ve Erasmus değişim programlarıyla yurt içinde ve yurt dışındaki üniversiteler ile öğrenci değişimi olanakları mevcuttur.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000353
ENF147Bilgisayar IZorunlu2200353
OMES103Eğitim Bilimine GirişZorunlu3000353
SINO105Genel BiyolojiZorunlu2000353
SINO103Temel Matematik - IZorunlu2000353
TURO109Türkçe I:Yazılı AnlatımZorunlu2000353
SINO107Uygarlık TarihiZorunlu2000353
YBD103Yabancı Dil-IZorunlu3000353
Toplam18200
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000353
ENF110Bilgisayar - IIZorunlu2200353
OMES104Eğitim PsikolojisiZorunlu3000353
SINO108Genel CoğrafyaZorunlu2000353
SINO104Genel KimyaZorunlu2000353
SINO102Temel Matematik - IIZorunlu2000353
SINO106Türk Tarihi Ve KültürüZorunlu2000353
TURO110Türkçe II:Sözlü AnlatımZorunlu2000353
YBD104Yabancı Dil-IIZorunlu3000353
Toplam20200
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SINO209Beden Eğitimi Ve Spor KültürüZorunlu1200353
SINO213Çevre EğitimiZorunlu2000353
SINO219Evren ve DünyaZorunlu2000353
SINO221Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-IZorunlu0200353
SINO205Genel FizikZorunlu2000353
SINO207MüzikZorunlu1200353
OMES203Öğretim İlke Ve YöntemleriZorunlu3000353
SINO223SosyolojiZorunlu2000353
SINO203Türk Dili I:Ses Ve Yapı BilgisiZorunlu2000353
Toplam15600
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SINO218Beden Eğitimi Ve Oyun ÖğretimiZorunlu1200353
SINO222Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu2000353
SINO206Çocuk EdebiyatıZorunlu2000353
SINO224Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-IIZorunlu0200353
SINO220Güzel Yazı TeknikleriZorunlu1200353
SINO214Müzik ÖğretimiZorunlu1200353
OMES204Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarımıZorunlu2200353
SINO210Sanat EğitimiZorunlu1200353
SINO204Türk Dili II:Cümle Ve Metin BilgisiZorunlu2000353
SINO208Türkiye Coğrafyası Ve JeopolitiğiZorunlu3000353
Toplam151200
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SINO315DramaZorunlu2200353
SINO307Fen Ve Teknoloji Öğretimi - IZorunlu3000353
SINO311Hayat Bilgisi ÖğretimiZorunlu3000353
SINO309İlkokuma Ve Yazma ÖğretimiZorunlu3000353
SINO313Matematik Öğretimi - IZorunlu3000353
OMES303Ölçme Ve DeğerlendirmeZorunlu3000353
OMES305Sınıf YönetimiZorunlu2000353
Toplam19200
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SINO312Erken Çocukluk EğitimiZorunlu2000353
SINO302Fen Ve Teknoloji Öğretimi - IIZorunlu3000353
SINO310Matematik Öğretimi - IIZorunlu3000353
OMES308Okul DeneyimiZorunlu1400353
SINO308Sosyal Bilgiler ÖğretimiZorunlu3000353
SINO314Topluma Hizmet UygulamalarıZorunlu1200353
SINO306Türkçe ÖğretimiZorunlu3000353
Toplam16600
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SINO411Cumhuriyet Dönemi Türk EdebiyatıZorunlu2000353
SINO407Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÖğretimiZorunlu2000353
SINO413Etkili İletişimZorunlu3000353
SINO405Görsel Sanatlar ÖğretimiZorunlu1200353
OMES403Öğretmenlik Uygulaması IZorunlu2600353
OMES409RehberlikZorunlu3000353
OMES413Sınıf Öğretiminde Özel EğitimZorunlu2000353
SINO409Trafik ve İlkyardımZorunlu2000353
Toplam17800
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SINO406Birleştirilmiş Sınıflarda ÖğretimZorunlu2000353
SINO410İlköğretimde KaynaştırmaZorunlu2000353
OMES406Öğretmenlik Uygulaması IIZorunlu2600353
SECSI08-1Seçmeli Ders Grubu08-1Seçmeli2000353
SECSI08-2Seçmeli Ders Grubu08-2Seçmeli2000353
OMES404Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2000353
OMES416Türk Eğitim TarihiZorunlu2000353
Toplam14600
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu08-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECA414Bilim Teknoloji ve ToplumZorunlu2000353
SECA416Aile ve Çocuk EğitimiZorunlu2000353
SECA420İlköğretimde Bilgisayar Destekli ÖğretimZorunlu2000353
SECA424Müzik EğitimiZorunlu2000353
SECA426Türk Kültür TarihiZorunlu2000353
SECA464İlköğretimde Yabancı Dil ÖğretimiZorunlu2000353
Seçmeli Ders Grubu08-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECM418Bireyde Düşünme Becerilerinin GeliştirilmesiZorunlu2000353
SECM422Sınıf Öğretmenliğinde Alan ÇalışmasıZorunlu2000353
SECM424Program GeliştirmeZorunlu2000353
SECM426Eğitim SosyolojisiZorunlu2000353
SECM428Eğitim FelsefesiZorunlu2000353
SECM430Medya Okur YazarlığıZorunlu2000353
SECM440Toplumsal Cinsiyet EşitliğiZorunlu2000353