Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans Programları
İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İlahiyat - Lisans
Program Tanımları
Kuruluş

03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan İlahiyat Fakültesi, 1993-1994 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. 17 Mart 2006 gün ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 Sayılı Kanun ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden ayrılarak ismi şu an Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olan Rize Üniversitesi bünyesine katılmıştır. Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç akademik bölümle 1993 – 1994 eğitim- öğretim yılında faaliyete geçen fakültemiz 1998 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Halen hem lisans hem de lisans üstü düzeyde (yüksek lisans ve doktora) eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “İlahiyat Alanında Lisans Diploması” derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin tüm bölümlerinde önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak İlahiyat Fakültesi Arapça hazırlık sınıfından muaf olabilmek için, fakülteye başlamadan önce muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler, Hazırlık okuma mecburiyetinden muaf tutulurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İlahiyat alanında lisans diploması verilir.

Program Profili

Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölümde 10 Profesör, 2 Doçent, 21 Yrd. Doçent, 14 Öğretim Görevlisi, 21 Araştırma Görevlisi ile eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdüren İlahiyat Fakültesi, kuruluşundan itibaren mevcut ilahiyat fakülteleri içerinde hatırı sayılır bir konum elde etmeyi ve nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamakta, kısa ve orta vadede yakın coğrafya ve kardeş milletler topluluğundan gelecek öğrencilerin eğitimini üstlenmeyi öncelikli bir hedef olarak görmektedir. Öğretim programı, İlahiyat eğitiminin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. I. Yarıyıldan önce, Arapça yeterliliği bulunmayan öğrenciler için Hazırlık sınıfı okutulmaktadır. Öğretimin üçüncü ve dördüncü yıllarında kollara göre organize edilmiş seçmeli dersler mevcuttur. Bu dersler sayesinde öğrencilere İlahiyat alanına ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Lisans Programında eğitim vermektedir. İlahiyat Fakültesi mezunlarının çalışma alanları ve iş bulma imkânları oldukça geniştir. Esas itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik, Müezzin-Kayyımlık, Eğitim Görevlisi, Diyanet İşleri Uzmanlığı, Vaizlik ve Müftülük gibi görevler alabilmeleri mümkündür. Bunun yanı sıra ilköğretim, lise ve dengi okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde ise meslek dersleri öğretmeni olabilmektedirler. Ayrıca daha ileri seviyede araştırma yapmak için yüksek lisans ve doktora yapma imkânları da bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, ALES’in ilgili puan türünden geçerli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ (Dekan) Tel: +90 464 2141121 Faks : +90 464 2141124 Bölüm Başkan Yrd.: Doç. Dr. Süleyman TURAN (Dekan Yardımcısı) Tel : +90 464 2141120/2002 Faks : +90 464 2141124 Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR Tel: +90 464 2141121 Faks : +90 464 2141124 E-mail : faruksancar@hotmail.com Bölüm Sekreteri: Yusuf KAR Tel: +90 464 2141121 Faks : +90 4642141124 E-mail : karyusuf53@hotmail.com

Bölüm Olanakları

68 Öğretim Elemanı, 35 Büro, 16 Derslik, 1 Bilgisayar Laboratuvarı, 1 Konferans Salonu (500 kişilik), 1 Toplantı Salonu (50 kişilik), 1 Personel Yemekhanesi, 1 Öğrenci Yemekhanesi, 1 Kantin, 1 Fakülte Camii bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisi elde edebilme
2Temel dini metinleri okuyup anlayabilme
3Kendisini ifade edebilecek seviyede alan dil bilgisi elde edebilme
4Bireysel farklılıkları dikkate alarak din hizmeti sunabilme yol ve yöntemlerini öğrenebilme
5Farklı dini akımların teolojik ve kurumsal yapılarıyla tarihsel gelişimlerini kavrayabilme
6Mesleki uygulama alanlarını bilme ve tanıyabilme
7Alana ait formasyonunu, uygulama alanına dönüştürebilme
8Sahip olduğu alan bilgilerini farklı çalışma ortamlarında kullanabilme
9Uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapabilme
10Edindiği bilgi ve becerileri, muhatabının düzeyine uygun tarzda etkili bir yazılı ve sözlü aktarım becerisine sahip olabilme
11Alana ait edindiği bilgileri, temel kaynaklara aykırı olmamak kaydıyla, özelikle uygulama alanında bilimi ve sosyal değişmeleri dikkate alarak yorumlayıp sorgulayabilme
12Din hizmetlerinin ve din eğitiminin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından, toplumsal sorunlara duyarlılık gösterebilme
13Dinin tarihsel ve güncel tezahürlerini birbiriyle karşılaştırabilme
14Alanıyla ilgili ve diğer disiplinlerdeki gelişmeleri izleyebilecek bir bilimsel okuryazarlık yeterliğine sahip olabilme
15Sadece mesleki alanındaki çalışmaları değil, sosyal ve beşeri bilimlere yönelik yenilik ve gelişmeleri takip ederek, bu alanlardaki aktivitelere katılabilme
16Dini, ahlaki ve toplumsal değerlere duyarlılık gösterebilme
17Referansını dinin temel kaynaklarından alan doğru bilgi ile hurafeye dayalı inanç, tutum ve davranışları ayırt edebilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH131Arapça-IZorunlu2000553
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000509
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000553
HILH135Hadis TarihiZorunlu2000553
HILH107Hadis Tarihi ve UsulüZorunlu4000509
YBD101İngilizce -IZorunlu2000509
YBD101İngilizce -IZorunlu2000553
HILH103İslam İnanç EsaslarıZorunlu2000509
HILH103İslam İnanç EsaslarıZorunlu2000553
HILH101Kur'an Okuma ve Tecvid-IZorunlu2000509
HILH101Kur'an Okuma ve Tecvid-IZorunlu2000553
HILH111Osmanlı TürkçesiZorunlu2000509
HILH111Osmanlı TürkçesiZorunlu2000553
HILH109SiyerZorunlu2000509
HILH137SiyerZorunlu4000553
HILH133Tefsir TarihiZorunlu2000553
HILH105Tefsir Tarihi ve UsulüZorunlu4000509
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000509
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000553
HILH113Türk Din Musikisi(Nazarıyatı)Zorunlu2000509
HILH113Türk Din Musikisi(Nazarıyatı)Zorunlu2000553
Toplam48000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH130Arapça-IIZorunlu2000553
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000509
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000553
HILH108Hadis IZorunlu4000509
HILH134Hadis UsulüZorunlu2000553
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000509
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000553
HILH104İslam İbadet EsaslarıZorunlu2000509
HILH104İslam İbadet EsaslarıZorunlu2000553
HILH112İslam Tarihi IZorunlu4000509
HILH136İslam Tarihi-IZorunlu2000553
HILH102Kur'an Okuma ve Tecvid-IIZorunlu2000509
HILH102Kur'an Okuma ve Tecvid-IIZorunlu2000553
HILH110MantıkZorunlu2000509
HILH110MantıkZorunlu2000553
HILH106Tefsir IZorunlu4000509
HILH132Tefsir UsulüZorunlu2000553
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000509
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000553
HILH114Türk-İslam Sanatları TarihiZorunlu2000509
HILH114Türk-İslam Sanatları TarihiZorunlu2000553
Toplam48000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH203Arap Dili ve Edebiyatı IZorunlu2000509
HILH231Arapça-IIIZorunlu2000553
HILH213Din PsikolojisiZorunlu3000509
HILH213Din PsikolojisiZorunlu3000553
HILH207Hadis IIZorunlu4000509
HILH219Hadis-IZorunlu2000553
HILH233İlkçağ Felsefe TarihiZorunlu2000553
HILH211İslam Ahlak Esasları ve FelsefesiZorunlu2000509
HILH211İslam Ahlak Esasları ve FelsefesiZorunlu2000553
HILH209İslam Hukukuna GirişZorunlu2000509
HILH209İslam Hukukuna GirişZorunlu2000553
HILH215İslam Tarihi IIZorunlu2000509
HILH215İslam Tarihi IIZorunlu2000553
HILH201Kur'an Okuma ve Tecvid IIIZorunlu2000509
HILH201Kur'an Okuma ve Tecvid IIIZorunlu2000553
HILH205Tefsir IIZorunlu4000509
HILH217Tefsir-IZorunlu2000553
HILH235Türk İslam EdebiyatıZorunlu2000553
Toplam42000
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH204Arap Dili ve Edebiyatı-IIZorunlu2000509
HILH230Arapça-IVZorunlu2000553
HILH212Din EğitimiZorunlu2000509
HILH212Din EğitimiZorunlu2000553
HILH210Din SosyolojisiZorunlu3000509
HILH210Din SosyolojisiZorunlu3000553
HILH220Hadis-IIZorunlu2000553
HILH206İslam Hukuk UsulüZorunlu3000509
HILH206İslam Hukuk UsulüZorunlu3000553
HILH214İslam Medeniyet TarihiZorunlu2000509
HILH214İslam Medeniyet TarihiZorunlu2000553
HILH208Kelam TarihiZorunlu3000509
HILH208Kelam TarihiZorunlu3000553
HILH202Kur'an Okuma ve Tecvid-IVZorunlu2000509
HILH202Kur'an Okuma ve Tecvid-IVZorunlu2000553
HILH218Tefsir-IIZorunlu2000553
HILH216Türk İslam EdebiyatıZorunlu2000509
Toplam40000
5. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH379Arapça-VZorunlu2000553
HILH361Hadis-IIIZorunlu2000553
HILH377İslam Hukuku-IZorunlu2000553
HILH301İslam Hukuku-IZorunlu4000509
HILH303Kur'an Okuma ve Tecvid-VZorunlu2000509
HILH303Kur'an Okuma ve Tecvid-VZorunlu2000553
SECHILH05Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli2000509
SECHILH05Seçmeli Ders Grubu 05Seçmeli2000553
HILH305Sistematik Kelam-IZorunlu4000509
HILH305Sistematik Kelam-IZorunlu4000553
HILH307Tasavvuf-IZorunlu2000509
HILH307Tasavvuf-IZorunlu2000553
HILH359Tefsir-IIIZorunlu2000553
Toplam32000
6. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH382Arap Dili ve BelagatıZorunlu2000553
HILH310Felsefe TarihiZorunlu4000509
HILH364Hadis-IVZorunlu2000553
HILH378İslam Hukuku-IIZorunlu2000553
HILH302İslam Hukuku-IIZorunlu4000509
HILH304Kur'an Okuma ve Tecvid-VIZorunlu2000509
HILH304Kur'an Okuma ve Tecvid-VIZorunlu2000553
SECHILH06Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli2000509
SECHILH06Seçmeli Ders Grubu 06Seçmeli2000553
HILH306Sistematik Kelam-IIZorunlu2000509
HILH306Sistematik Kelam-IIZorunlu2000553
HILH308Tasavvuf-IIZorunlu2000509
HILH308Tasavvuf-IIZorunlu2000553
HILH362Tefsir-IVZorunlu2000553
HILH380Yeniçağ Felsefe TarihiZorunlu2000553
Toplam34000
7. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH409Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişimZorunlu2000509
HILH409Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişimZorunlu2000553
HILH407Dinler Tarihi-IZorunlu2000509
HILH407Dinler Tarihi-IZorunlu2000553
HILH405İslam Felsefesi Tarihi-IZorunlu2000509
HILH405İslam Felsefesi Tarihi-IZorunlu2000553
HILH481İslam Hukuku-IIIZorunlu2000553
HILH401İslam Mezhepleri TarihiZorunlu3000509
HILH401İslam Mezhepleri TarihiZorunlu3000553
HILH403Kur'an Okuma ve Tecvid-VIIZorunlu2000509
HILH403Kur'an Okuma ve Tecvid-VIIZorunlu2000553
SECHILH07Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli2000509
SECHILH07Seçmeli Ders Grubu 07Seçmeli2000553
Toplam28000
8. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH406Din FelsefesiZorunlu3000509
HILH406Din FelsefesiZorunlu3000553
HILH408Dinler Tarihi-IIZorunlu2000509
HILH408Dinler Tarihi-IIZorunlu2000553
HILH410Hitabet ve Mesleki UygulamaZorunlu2000509
HILH410Hitabet ve Mesleki UygulamaZorunlu2000553
HILH402İslam Felsefesi Tarihi-IIZorunlu2000509
HILH402İslam Felsefesi Tarihi-IIZorunlu2000553
HILH470İslam Hukuku-IVZorunlu2000553
HILH404Kur'an Okuma ve Tecvid-VIIIZorunlu2000509
HILH404Kur'an Okuma ve Tecvid-VIIIZorunlu2000553
SECHILH08Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli2000509
SECHILH08Seçmeli Ders Grubu 08Seçmeli2000553
Toplam28000
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH309Mukayeseli İbadetler FıkhıZorunlu2000509
HILH311Fıkıh Araştırmalarına GirişZorunlu2000509
HILH313Klasik Kelam MetinleriZorunlu2000509
HILH315Güzel Kur'an Okuma -IZorunlu2000509
HILH317Hadis İlimleri ve KaynaklarıZorunlu2000509
HILH319Günümüz Hadis ProblemleriZorunlu2000509
HILH321Temel BilgisayarZorunlu2000509
HILH323Seçme Tasavvuf MetinleriZorunlu2000509
HILH325Arap Dili BelagatıZorunlu2000509
HILH327Tefsir İlimleri ve KaynaklarıZorunlu2000509
HILH329Konulu TefsirZorunlu2000509
HILH331Dinlerde AhlakZorunlu2000509
HILH333Ahlak Felsefesi Zorunlu2000509
HILH335İslam Eğitim TarihiZorunlu2000509
HILH337Mantık Tarihi ve ProblemleriZorunlu2000509
HILH339Sosyal Değişme ve DinZorunlu2000509
HILH341Sosyal PsikolojiZorunlu2000509
HILH343Osmanlı Türkçesi -IZorunlu2000509
HILH345Farsça-IZorunlu2000509
HILH347Gürcüce-IZorunlu2000509
HILH349Hüsn-i Hat-IZorunlu2000509
HILH351Dini Musiki-IZorunlu2000509
HILH353İslam'ın Yayılışı TarihiZorunlu2000509
HILH355İslam Kurumları TarihiZorunlu2000509
HILH357Araştırma TeknikleriZorunlu2000509
HILH369Tezhip-IZorunlu2000509
Seçmeli Ders Grubu 05
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH309Mukayeseli İbadetler FıkhıZorunlu2000553
HILH311Fıkıh Araştırmalarına GirişZorunlu2000553
HILH313Klasik Kelam MetinleriZorunlu2000553
HILH315Güzel Kur'an Okuma -IZorunlu2000553
HILH317Hadis İlimleri ve KaynaklarıZorunlu2000553
HILH319Günümüz Hadis ProblemleriZorunlu2000553
HILH321Temel BilgisayarZorunlu2000553
HILH323Seçme Tasavvuf MetinleriZorunlu2000553
HILH325Arap Dili BelagatıZorunlu2000553
HILH327Tefsir İlimleri ve KaynaklarıZorunlu2000553
HILH329Konulu TefsirZorunlu2000553
HILH331Dinlerde AhlakZorunlu2000553
HILH333Ahlak Felsefesi Zorunlu2000553
HILH335İslam Eğitim TarihiZorunlu2000553
HILH337Mantık Tarihi ve ProblemleriZorunlu2000553
HILH339Sosyal Değişme ve DinZorunlu2000553
HILH341Sosyal PsikolojiZorunlu2000553
HILH343Osmanlı Türkçesi -IZorunlu2000553
HILH345Farsça-IZorunlu2000553
HILH347Gürcüce-IZorunlu2000553
HILH349Hüsn-i Hat-IZorunlu2000553
HILH351Dini Musiki-IZorunlu2000553
HILH353İslam'ın Yayılışı TarihiZorunlu2000553
HILH355İslam Kurumları TarihiZorunlu2000553
HILH357Araştırma TeknikleriZorunlu2000553
HILH369Tezhip-IZorunlu2000553
Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH312Günümüz Fıkıh MetinleriZorunlu2000509
HILH314Fıkıh Usulü TartışmalarıZorunlu2000509
HILH316Günümüz İnanç ProblemleriZorunlu2000509
HILH318Kur'an'da İman EsaslarıZorunlu2000509
HILH320Güzel Kur'an Okuma -IIZorunlu2000509
HILH322Hadis Yorum MetoduZorunlu2000509
HILH324Ahkam HadisleriZorunlu2000509
HILH326Türk Tasvvuf KültürüZorunlu2000509
HILH328Mesleki BilgisayarZorunlu2000509
HILH330Klasik Arapça MetinlerZorunlu2000509
HILH332Kur'an Metni Tahlili-IZorunlu2000509
HILH334Kur'an'ın Ana KonularıZorunlu2000509
HILH336Dini Hitabet-IZorunlu2000509
HILH338Mukayeseli Kutsal MetinlerZorunlu2000509
HILH340Din AntropolojisiZorunlu2000509
HILH342İslam Bilim TarihiZorunlu2000509
HILH344Çağdaş Eğitim AkımlarıZorunlu2000509
HILH346İslam SosyologlarıZorunlu2000509
HILH348Ruh Sağlığı ve DinZorunlu2000509
HILH350Osmanlı Türkçesi -IIZorunlu2000509
HILH352Farsça -IIZorunlu2000509
HILH354Gürcüce-IIZorunlu2000509
HILH356Hüsn-i Hat-IIZorunlu2000509
HILH358Dini Musiki-IIZorunlu2000509
HILH360Müslüman Azınlıklar TarihiZorunlu2000509
HILH374Alevilik ve BektaşilikZorunlu2000509
HILH376Tezhip-IIZorunlu2000509
Seçmeli Ders Grubu 06
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH312Günümüz Fıkıh MetinleriZorunlu2000553
HILH314Fıkıh Usulü TartışmalarıZorunlu2000553
HILH316Günümüz İnanç ProblemleriZorunlu2000553
HILH318Kur'an'da İman EsaslarıZorunlu2000553
HILH320Güzel Kur'an Okuma -IIZorunlu2000553
HILH322Hadis Yorum MetoduZorunlu2000553
HILH324Ahkam HadisleriZorunlu2000553
HILH326Türk Tasvvuf KültürüZorunlu2000553
HILH328Mesleki BilgisayarZorunlu2000553
HILH330Klasik Arapça MetinlerZorunlu2000553
HILH332Kur'an Metni Tahlili-IZorunlu2000553
HILH334Kur'an'ın Ana KonularıZorunlu2000553
HILH336Dini Hitabet-IZorunlu2000553
HILH338Mukayeseli Kutsal MetinlerZorunlu2000553
HILH340Din AntropolojisiZorunlu2000553
HILH342İslam Bilim TarihiZorunlu2000553
HILH344Çağdaş Eğitim AkımlarıZorunlu2000553
HILH346İslam SosyologlarıZorunlu2000553
HILH348Ruh Sağlığı ve DinZorunlu2000553
HILH350Osmanlı Türkçesi -IIZorunlu2000553
HILH352Farsça -IIZorunlu2000553
HILH354Gürcüce-IIZorunlu2000553
HILH356Hüsn-i Hat-IIZorunlu2000553
HILH358Dini Musiki-IIZorunlu2000553
HILH360Müslüman Azınlıklar TarihiZorunlu2000553
HILH374Alevilik ve BektaşilikZorunlu2000553
HILH376Tezhip-IIZorunlu2000553
Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH413Günümüz Fıkıh Problemleri-IZorunlu2000509
HILH415Klasik Fıkıh MetinleriZorunlu2000509
HILH417İnanç Ve KültürZorunlu2000509
HILH419Akaid MetinleriZorunlu2000509
HILH421Kıraat-IZorunlu2000509
HILH423Seçme Hadis Metinleri-IZorunlu2000509
HILH425Hadis İlminde TenkitZorunlu2000509
HILH427Tartışmalı Tasavvufi MeselelerZorunlu2000509
HILH429Çağdaş İslam AkımlarıZorunlu2000509
HILH431Mezhepler Tarihi MetinleriZorunlu2000509
HILH433Seçme Edebi MetinlerZorunlu2000509
HILH435Seçme Tefsir Metinleri-IZorunlu2000509
HILH437Günümüz Tefsir ProblemleriZorunlu2000509
HILH439Dini Hitabet-IIZorunlu2000509
HILH441Pratik Dini HizmetlerZorunlu2000509
HILH443MisyonerlikZorunlu2000509
HILH445Günümüz Felsefe AkımlarıZorunlu2000509
HILH447Çağdaş İslam Düşünürleri-IZorunlu2000509
HILH449Değerler EğitimZorunlu2000509
HILH451Blim FelsefesiZorunlu2000509
HILH453Sosyal İlişkiler Ve DinZorunlu2000509
HILH455Müslüman Düşünürler Ve Din PsikolojisiZorunlu2000509
HILH457Paleografi-IZorunlu2000509
HILH459Rusça-IZorunlu2000509
HILH461İslam Tarihi MetinleriZorunlu2000509
HILH463Günümüz Türk DünyasıZorunlu2000509
HILH465Endülüs Medeniyet TarihiZorunlu2000509
HILH467Selçuklu Medeniyeti TarihiZorunlu2000509
HILH477Minyatür-IZorunlu2000509
HILH479Kelamda İnsan ve KainatZorunlu2000509
Seçmeli Ders Grubu 07
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH413Günümüz Fıkıh Problemleri-IZorunlu2000553
HILH415Klasik Fıkıh MetinleriZorunlu2000553
HILH417İnanç Ve KültürZorunlu2000553
HILH419Akaid MetinleriZorunlu2000553
HILH421Kıraat-IZorunlu2000553
HILH423Seçme Hadis Metinleri-IZorunlu2000553
HILH425Hadis İlminde TenkitZorunlu2000553
HILH427Tartışmalı Tasavvufi MeselelerZorunlu2000553
HILH429Çağdaş İslam AkımlarıZorunlu2000553
HILH431Mezhepler Tarihi MetinleriZorunlu2000553
HILH433Seçme Edebi MetinlerZorunlu2000553
HILH435Seçme Tefsir Metinleri-IZorunlu2000553
HILH437Günümüz Tefsir ProblemleriZorunlu2000553
HILH439Dini Hitabet-IIZorunlu2000553
HILH441Pratik Dini HizmetlerZorunlu2000553
HILH443MisyonerlikZorunlu2000553
HILH445Günümüz Felsefe AkımlarıZorunlu2000553
HILH447Çağdaş İslam Düşünürleri-IZorunlu2000553
HILH449Değerler EğitimZorunlu2000553
HILH451Blim FelsefesiZorunlu2000553
HILH453Sosyal İlişkiler Ve DinZorunlu2000553
HILH455Müslüman Düşünürler Ve Din PsikolojisiZorunlu2000553
HILH457Paleografi-IZorunlu2000553
HILH459Rusça-IZorunlu2000553
HILH461İslam Tarihi MetinleriZorunlu2000553
HILH463Günümüz Türk DünyasıZorunlu2000553
HILH465Endülüs Medeniyet TarihiZorunlu2000553
HILH467Selçuklu Medeniyeti TarihiZorunlu2000553
HILH477Minyatür-IZorunlu2000553
HILH479Kelamda İnsan ve KainatZorunlu2000553
Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH412Bitirme ÖdeviZorunlu2000509
HILH414Günümüz Fıkıh Problemleri-IIZorunlu2000509
HILH416İslam Ve İnsan HaklarıZorunlu2000509
HILH418İnanç Ve İdeolojiZorunlu2000509
HILH420İslam Düşüncesinin YapısıZorunlu2000509
HILH422Kıraat-IIZorunlu2000509
HILH424Seçme Hadis Metinleri-IIZorunlu2000509
HILH426Hadis Ve Güncel MeselelerZorunlu2000509
HILH428Günümüzde TasavvufZorunlu2000509
HILH430Türkiye'de Dini AkımlarZorunlu2000509
HILH432Modern Arapça MetinlerZorunlu2000509
HILH434Seçme Tefsir Metinleri-IIZorunlu2000509
HILH436Tefsir AkımlarıZorunlu2000509
HILH438Yeni Dini HareketlerZorunlu2000509
HILH440Mukayeseli İslam Ve Batı DüşüncesiZorunlu2000509
HILH442Türk Düşünce TarihiZorunlu2000509
HILH444İletişim Ve Din EğitimiZorunlu2000509
HILH446İslam SosyolojisiZorunlu2000509
HILH448Dini Gelişim Ve ÖğrenmeZorunlu2000509
HILH450Çağdaş İslam Düşünürleri-IIZorunlu2000509
HILH452Paleografi-IIZorunlu2000509
HILH454Rusça-IIZorunlu2000509
HILH456Günümüz İslam Tarihi ProblemleriZorunlu2000509
HILH458Günümüz İslam CoğrafyasıZorunlu2000509
HILH460Osmanlı Medeniyeti TarihiZorunlu2000509
HILH466Minyatür-IIZorunlu2000509
HILH468Peygamberlik ve PeygamberlerZorunlu2000509
Seçmeli Ders Grubu 08
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
HILH412Bitirme ÖdeviZorunlu2000553
HILH414Günümüz Fıkıh Problemleri-IIZorunlu2000553
HILH416İslam Ve İnsan HaklarıZorunlu2000553
HILH418İnanç Ve İdeolojiZorunlu2000553
HILH420İslam Düşüncesinin YapısıZorunlu2000553
HILH422Kıraat-IIZorunlu2000553
HILH424Seçme Hadis Metinleri-IIZorunlu2000553
HILH426Hadis Ve Güncel MeselelerZorunlu2000553
HILH428Günümüzde TasavvufZorunlu2000553
HILH430Türkiye'de Dini AkımlarZorunlu2000553
HILH432Modern Arapça MetinlerZorunlu2000553
HILH434Seçme Tefsir Metinleri-IIZorunlu2000553
HILH436Tefsir AkımlarıZorunlu2000553
HILH438Yeni Dini HareketlerZorunlu2000553
HILH440Mukayeseli İslam Ve Batı DüşüncesiZorunlu2000553
HILH442Türk Düşünce TarihiZorunlu2000553
HILH444İletişim Ve Din EğitimiZorunlu2000553
HILH446İslam SosyolojisiZorunlu2000553
HILH448Dini Gelişim Ve ÖğrenmeZorunlu2000553
HILH450Çağdaş İslam Düşünürleri-IIZorunlu2000553
HILH452Paleografi-IIZorunlu2000553
HILH454Rusça-IIZorunlu2000553
HILH456Günümüz İslam Tarihi ProblemleriZorunlu2000553
HILH458Günümüz İslam CoğrafyasıZorunlu2000553
HILH460Osmanlı Medeniyeti TarihiZorunlu2000553
HILH466Minyatür-IIZorunlu2000553
HILH468Peygamberlik ve PeygamberlerZorunlu2000553