Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Önlisans Programları
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - Yaşlı Bakımı - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı olan “Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu” Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlanmış, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 sayılı Kanunla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne devredilmiştir. Bölümümüz 35 öğrenci kontenjanı ile 2011-2012 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 iş günü yaz stajını tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda ‘Yaşlı Bakım Teknikerliği Önlisans Diploması’’ derecesi alırlar

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü ‘’ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında’’ bölümünde yer alan ‘’Öğrenci Kabulü’’ başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu ‘’ yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik’’ kapsamında gerçekleştirilmektedir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur

Program Profili

Öğretim programı, çağdaş Yaşlı Bakım teknikerliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl derslerimiz zorunlu dersler ağırlıklı olmak üzere farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi düzeyine getirmek için başlıca anatomi, fizyoloji, tıbbi terminoloji derslerini içerir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programdan mezun olanların istihdam alanları şöyle sıralanabilir: Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı özel, vakıf ve devlet huzurevleri ve bakımevlerinde, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Aile Danışma Merkezlerinde, Belediye huzurevleri ve bakımevlerinde, Geriatri Hastanelerinde ya da hastanelerin geriatri servis ve polikliniklerinde, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen yaşlı bakımı hizmetlerinde, Yaşlı bakımevlerinde, güçsüzler yurdunda, yaşlılar için gündüz merkezlerinde, Sağlık Müdürlüklerine bağlı birimlerdeki yaşlıya yönelik evde bakım uygulamaları hizmetlerinde, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda, Yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi hizmet veren özel kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları aşağıda belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler: Beslenme ve diyetetik, Fizyoterapi ve rehabilitasyon, Hemşirelik

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları ‘’Yeterlilik koşulları ve Kuralları’’ kısmında açıklandığı gibidir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. HİLAL pekmezci Tel : 0464 214 10 59-3910 Fax: 0464 214 10 89 E-mail: hilalpekmezci@hotmail.com Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr.Gör.CEYDA UZUN ŞAHİN Tel : 0464 214 10 59-3928 Fax: 0464 214 10 89 E-mail: ceyda.sahin@rize.edu.tr Bölüm Sekreteri: NURCAN SARIMEHMET Tel : 0464 214 10 59-3909 Fax: 0464 214 10 89 E-mail: nurcan.sarmehmet@rize.edu.tr

Bölüm Olanakları

Mevcut kapalı alanlar toplam 2500m2 olup, Mikrobiyoloji laboratuarı, Biyokimya Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı, Anatomi Laboratuarı ve mesleki eğitim labaratuvarı tam teçhizat hazır durumdadır. 100 öğrenci kapasiteli kütüphane salonumuz mevcut olup sağlıkla ilgili ders kitapları, kaynak kitaplar ve süreli yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca Merkez Kampüste Merkezi kütüphane mevcuttur. 15 adet azami 40 öğrenci kapasiteli derslikler ve 1 adet 100 öğrenci kapasiteli konferans salonumuz mevcuttur. 40 adet bilgisayar, 16 adet Projeksiyon Cihazı, 1 adetFotokopi Makinesi, 1 adet baskı makinası bulunmaktadır. Eğitim öğretim binamıza 200m measfede Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar ile Rize İl merkezinde yine Kredi Yurtlara bağlı kız ve erkek öğrenci yurtları ile özel yurtlar bulunmaktadır. Bina içerisinde 500 öğrencinin yemek yiyebileceği Yemekhane bulunmaktadır. Binamızda bulunan Mesleki Beceri ve Uygulamaları Laboratuarında, gerekli tüm maketler ve programla ilgili alet ekipman mevcuttur. Müdür, müdür yardımcıları için birer oda, her öğretim görevlisi için bir oda mevcuttur. Kütüphanemiz mevcut olup kütüphane ve çalışma salonu olarak kullanılacaktır. Üniversitede Merkezi Kütüphane mevcuttur

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ANS113AnatomiZorunlu2000407
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000407
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2000407
ANS115FizyolojiZorunlu2000407
YBD101İngilizce -IZorunlu2000407
ACY111Tıbbi TerminolojiZorunlu2000407
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000407
YAS113Yaşlı Bakım İlke ve UygulamalarıZorunlu2800407
Toplam16800
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000407
YAS120BeslenmeZorunlu2000407
ANS118Genel FarmakolojiZorunlu2000407
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000407
YAS118Sistematik HastalıklarZorunlu3000407
STJ102StajZorunlu0000407
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000407
YAS116Yaşlı Bakım ve Yötem ve UygulamalarıZorunlu2800407
Toplam15800
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ANS207Enfeksiyon HastalıklarıZorunlu2000407
YAS229Psikoloji ve Kişiler Arası İlişkilerZorunlu3000407
SECYAS03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000407
YAS217Yaşlılarda Kronik HastalıklarZorunlu2400407
YAS219Yaşlılarda Meşguliyet Terapisi ve RehabilitasyonZorunlu2400407
Toplam12800
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
YAS218Evde Yaşlı Bakım HizmetleriZorunlu2000407
YAS216Geriatrik PsikiatriZorunlu2800407
SECYAS04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000407
YAS220Temel GerontolojiZorunlu2000407
Toplam9800
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ACY217İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3000407
ANS215Sterilizasyon Esasları ve YöntemleriZorunlu3000407
YAS223Halk SağlığıZorunlu3000407
YAS225Sağlık SosyolojisiZorunlu3000407
YBD215Mesleki İngilizceZorunlu3000407
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ANS212Tıbbi Deontoloji ve EtikZorunlu3000407
YAS222İlkyardımZorunlu3000407
YAS224Yara BakımıZorunlu3000407
YAS226Sağlık PolitiklarıZorunlu3000407
YAS228SeminerZorunlu3000407