Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Önlisans Programları
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - İnşaat Teknolojisi - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Rize Meslek Yüksekokulu 01 Mart 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş ve aynı yıl eğitime başlamıştır. 1980 Yılında İnşaat Programı açılmış, 20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlanmıştır. 01.03.2006 tarihli ve 5467 nolu kanun ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek maddeler ile Rize Üniversitesi Kurulmuş ve Programımız, Rize Üniversitesi Rize Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknolojileri Bölümü altında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

İnşaat Teknikeri Ünvanı

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diploması, Merkezi olarak, Sınavsız Geçişle

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler için Yükseköğretim kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.

Program Profili

Endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek kaliteli ve insanlığa faydalı birer İNŞAAT TEKNİKERİyetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu ve özel sektör işletmelerinde; Konut Üretim alanında, Karayolu, Üstyapı ve altyapı vb. tüm inşaat alanlarında teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Buradan mezun öğrencilerimiz DGS sınavları ile İnşaat ile alakalı, (Teknoloji, İnşaat, Mimarlık) lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınavın %30'u, Yarıyıl içi çalışmasının %20’si Yarıyıl sonu sınavının %50'si not ortalamasını verir. Rize Üniversitesi Ön Lisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca not değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, 40 iş günü staj çalışması gibi tüm gereklerini,Rize Üniversitesi Ön Lisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı, Yrd. Doç. Dr. Veli SÜME veli.sume@rize.edu.tr 0.464.2280032/2110

Bölüm Olanakları

Atölye ve Laboratuarlar : 1. Bilgisayar Laboratuarı (24 ad. Bilgisayar) 2. CAD Laboratuarı ( 24 ad. Bilgisayar), 3. Hidrolik Laboratuarı , 4. Arazi ölçümü (Topografya) ekipmanları 5. Beton test Laboratuarı, 6. Zemin Laboratuarı, 7. Yapı Modelleri Laboratuarı 8. Asfalt Laboratuarı, 9. Resim Çizim Atölyesi (Ortak kullanım) 2 adet 40 kişilik

Program Çıktıları
1İnşaat Teknolojileri otomasyonun temel bilgilerine sahip olma becerisi kazanabilme
2Matematik ve fen bilgilerini İnşaat Teknolojileri Programı problemlerinde kullanma becerisi kazanabilme
3İnşaat teknolojisi ile ilgili temel fiziksel, kimyasal ve matematiksel uygulamaları kavrama, ilgili problemleri çözebilme
4İnşaat işçiliği kapsamında (kalıp, demir, beton, sıva, boya banda, kalebodur fayans, mermer, kapı pencere vb.) kaba ve ince işçilikleri uygulama, sorunları tanımlama ve çözebilme
5Temel geometrik çizimler, temel iz düşüm ve görünüş çıkarma çizimleri yapma, çizilmiş resimleri ölçülendirip perspektif çizimi yapma, bilgisayar destekli temel çizim komutları ile iki ve üç boyutlu çizim uygulamaları yapma, inşaat teknolojileri ile ilgili resimleri çizebilme
6İnşaat ve ilgili her türlü inşaat yapısını (su yapıları, çelik yapılar , karayolu) tanıyabilme ve sorunlarını çözebilme
7Teknikerlik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; teknikerlik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık oluşturabilme
8İnşaat uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanabilme
9Topografya aletlerini kullanma ve gerekli arazi ölçmelerini yapabilme
10Mesleğiyle ilgili bilgisayarlı çizim, tasarım ve üretim programlarını kullanabilme, bilgisayarla yazı yazma, sunum hazırlama, veri tabanı ve elektronik tablo dosyaları oluşturma, internet kullanabilme
11Yapı maliyeti hesaplama, gerekli defterleri tutma ve hak ediş düzenleyebilme
12Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlenme, inşaat uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilme
13Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama sonuçları analiz etme ve yorumlayabilme
14Hedef dilde olumlu tutum geliştirme
15İletişim amaçlı ve akademik ihtiyaçları karşılamak için gerekli becerileri kazandırma
16Öğrencilerin kendileini ifade edebilmesi
17Başlangıç seviyesindeki metinleri anlayıp, anlatma
18Başlangıç seviyesinde hedef dilde yazma
19Başlangıç seviyesinde dinleneni anlama
20Yazılan ve dinlenen metni anlayabilme
21Hedef dilde anadil konuşanlarla iletişim kurabilme.
22Hedef dili kullanmayı öğrenip, öğrencilein kendi kendine çalışması
23Öğrencilere gelecekte iletişim ve akademik amaçlarını karşılayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanmaktadır.
24Başlangıç seviyesinde öğrencilerin iletişim kurma becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır.
25Öğrenciler kendi alanlarına ait daha fazla bilgiye ulaşabilir.
26Dil bilmek öğrencilerin daha fazla kişiye ve bilgiye ulaşmasını sağlar.
27Öğrenilen dili sınıfın dışında kullanma
28Öğrencilere olumlu tutum geliştirmede yardımcı olma.
29Gerçek hayatta öğrencilerin basit soruları anlayıp cevap verebişmesi.
30Özel bir alanda daha fazla bilgi arayabilmede öğrenciye yardım etmek.
31Öğrencilerin yabancı işverenlerle iletişim kurup iş bulmasını sağlar.
32Öğrencilerin kendilerini tanıtması
33Dil bilmek öğrenilerin yabancı uzman ya da işverenlerle iletişim kurmasını sağlama.
34Hedef dille tüm dünyanın kütüphanelerini öğrencilere açmak.
35Öğrencilerin hedef dilde bir problemi anlayabilmesi
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000542
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2000542
YBD101İngilizce -IZorunlu2002542
MAT119MatematikZorunlu2000542
INP103Mesleki UygulamalarZorunlu2200542
MRS109Teknik ResimZorunlu2200542
TDL101Türk Dili-IZorunlu2002542
INP107Yapı MalzemeleriZorunlu3000542
Toplam17404
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INP104Arazi ÖlçmeleriZorunlu3000542
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000542
INP108Beton TeknolojisiZorunlu2200542
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000542
ISG102İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3000542
STJ102StajZorunlu0000542
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000542
INP106Yapı ResmiZorunlu2200542
INP102Yapı Statiği ve MukavemetZorunlu2200542
Toplam18600
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INP207BetonarmeZorunlu3003542
INP209Bilgisayar Destekli ÇizimZorunlu1204542
INP201Karayolu İnşaatıZorunlu1200542
SECINP03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000542
STJ201StajZorunlu0000542
INP203Yapı Onarım ve GüçlendirmeZorunlu2003542
INP205Zemin MekaniğiZorunlu2000542
Toplam124010
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INP224Bilgisayar Destekli Proje AnaliziZorunlu3004542
INP204Girişimcilik Kalite Güv. ve StandartlarZorunlu2002542
INP216İmar Mevzuatı ve Şantiye OrganizasyonuZorunlu3004542
SECINP04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000542
STJ202StajZorunlu0000542
INP202Yapı Metrajı ve MaliyetZorunlu2200542
Toplam132010
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INP213Genel ve Mesleki Hukuk BilgisiZorunlu3000542
INP215Yapı Denetim UygulamalarıZorunlu3000542
INP217Çelik YapılarZorunlu3000542
INP219Yapı TesisatıZorunlu3000542
INP221Su Temini ve İletimiZorunlu3000542
YAP215İşletme YönetimiZorunlu3000542
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INP218Prefabrik YapılarZorunlu3000542
INP220Yalıtım TeknolojileriZorunlu3000542
INP226Atık Sular ve Çevre KorumaZorunlu3000542
INP228Bilgisayar Destekli TasarımZorunlu3004542
INP230Proje Etüdü ve UygulamasıZorunlu3000542
ISY212Genel ve Teknik İletişimZorunlu3000542
MAT226Matematik UygulamalarıZorunlu3000542