Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Önlisans Programları
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - Yapı Denetimi - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Rize Meslek Yüksekokulu 01 Mart 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş ve aynı yıl eğitime başlamıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlanmıştır. 01.03.2006 tarihli ve 5467 nolu kanun ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek maddeler ile Rize Üniversitesi Kurulmuştur. Rize Meslek Yüksekokulu, 09.02.2012 tarihli ve 2880 sayılı Yükseköğretim Kurumu kararı ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adını almıştır. Rize Üniversitesi, 11 Nisan 2012 tarihli 6287 nolu kanun ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adını almıştır. Yapı Denetimi Programı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okuluİnşaat Teknolojileri Bölümü altında 2010 yılından buyana Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Çağdaş bir Yapı Denetim Teknikeri eğitim-öğretiminin teorik ve pratik olarak verilmeye çalışıldığı bölümde öğretim süresi 2 yıldır ve öğretim dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 40 iş günü (8 haftalık) işyeri stajını yapan mezunlar “Yapı Denetim alanında önlisans diploması” derecesi alırlar. Yapı Denetim Teknikeri Ünvanı kazanırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (Örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (İn-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar, İngilizce ve Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 40 iş günü (8 haftalık) zorunlu stajını tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojileri Bölümü, Yapı Denetimi alanında Endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek, kaliteli ve insanlığa faydalı, bilgi ve teknoloji üreten, geliştiren ve bu amaca uygun donanımda YAPI DENETİM TEKNİKERİ yetiştiren yüksek öğrenim kurumudur. Ulusal ve uluslar arası düzeyde Yapı Denetim sektöründe görev alacak bireyler için, eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten, çevre ve bölgeden gelen istekleri dikkate alarak bu isteklere cevap veren, sektörün ihtiyaç duyduğu teknik elemanları yetiştiren, sektörün, bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayan bölüm olmaktır. Öğretim programı, çağdaş Yapı Denetimi temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Öğrenciler 2 yaz tatillerinden birincisinde 20 iş günü, ikincisinde 20 işgünü yada sadece ikinci yaz tatilinde 40 iş günü olmak üzere Yapı Denetimi alanında 8 hafta mesleki staj yapmak zorundadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu ve özel sektör işletmelerinde inşaat alanında, yapı denetim firmalarında teknik eleman olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Buradan mezun öğrencilerimiz DGS sınavları ile İnşaat ile alakalı, lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınavın %30'u, Yarıyıl içi çalışmasının %20’si Yarıyıl sonu sınavının %50'si not ortalamasını verir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca not değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, 40 iş günü staj çalışması gibi tüm gereklerini, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı ve AKTS/DS Koordinatörü: Yrd.doç.dr.Veli SÜME veli.sume@rize.edu.tr Tel: 0.464.2280032/2110 AKTS/DS Koordinatör yardımcısı Öğr.Gör.Harun ÖZKAYA harun.ozkaya@rize.edu.tr Tel: 0.464.2280032/2108 Bölüm Sekreteri: Müslüm Çetinkaya muslum-cetinkaya@hotmail.com Tel: 0.464.2280032/21660.464.2280032/2110

Bölüm Olanakları

Atölye ve Laboratuarlar : 1. Bilgisayar Laboratuarı (24 ad. Bilgisayar) 2. CAD Laboratuarı ( 24 ad. Bilgisayar), 3. Hidrolik Laboratuarı , 4. Arazi ölçümü (Topografya) ekipmanları 5. Beton test Laboratuarı, 6. Zemin Laboratuarı, 7. Yapı Modelleri Laboratuarı 8. Asfalt Laboratuarı, 9. Resim Çizim Atölyesi (Ortak kullanım) 2 adet 40 kişilik

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000551
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2000551
YBD101İngilizce -IZorunlu2000551
MAT119MatematikZorunlu2000551
INP103Mesleki UygulamalarZorunlu2200551
MRS109Teknik ResimZorunlu2200551
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000551
INP107Yapı MalzemeleriZorunlu3000551
Toplam17400
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000551
INP108Beton TeknolojisiZorunlu2200551
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000551
YAP106İstatistikZorunlu2000551
ISG102İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3000551
YAP108Meslek ResmiZorunlu2200551
STJ102StajZorunlu0000551
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000551
INP102Yapı Statiği ve MukavemetZorunlu2200551
Toplam17600
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INP207BetonarmeZorunlu3000551
INP209Bilgisayar Destekli ÇizimZorunlu1200551
YAP205Girişimcilik-Kalite Güvence StandartlarıZorunlu2000551
YAP219Proje OkumaZorunlu3000551
SECYAP03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000551
STJ201StajZorunlu0000551
YAP201Yapı ve Arazi Ölçme BilgisiZorunlu3000551
Toplam15200
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
YAP210Genel ve Mesleki Hukuk BilgisiZorunlu2000551
YAP206Metraj ve Keşif İşleriZorunlu2200551
SECYAP04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000551
STJ202StajZorunlu0000551
YAP208Yapı Denetimi UygulamalarıZorunlu1200551
YAP204Yapılarda Hasar Tespiti Onarımı ve GüçlendirmeZorunlu2000551
YAP202Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatıZorunlu2000551
Toplam12400
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INP221Su Temini ve İletimiZorunlu3000551
YAP211İmar Mevzuatı ve Şantiye OrganizasyonuZorunlu3000551
YAP215İşletme YönetimiZorunlu3000551
YAP217Karayolu İnşaatıZorunlu3000551
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
INP224Bilgisayar Destekli Proje AnaliziZorunlu3000551
INP226Atık Sular ve Çevre KorumaZorunlu3000551
MAT226Matematik UygulamalarıZorunlu3000551
YAP212İnşaat LaboratuarıZorunlu3000551
YAP214Çelik YapılarZorunlu3000551
YAP216Yapı TesisatıZorunlu3000551