Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Önlisans Programları
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - Dış Ticaret (İÖ) - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

2009-2010 eğitim ve öğretim yılında öğrenime RÜ Rize Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim ve öğretime başlamıştır. 2012 yılında İsim değişikliği yapılarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Dış Ticaret Bölümü, Dış Ticaret Programı olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. 2011-2012 döneminde birinci öğretimde 60 ikinci öğretimde 60 öğrenci olmak üzere eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Dış Ticaret alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında" bölümünde yer alan "Öğrenci Kabulü" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur

Program Profili

Sınavsız geçiş uygulamasıyla alanla ilgili bütün meslek lisesi mezunları ile birlikte sınavla bütün lise mezunları, bölümümüzü tercih etmektedir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu bölümden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulmaktadırlar. Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde işletmelerde çalışmaktadırlar. Son yıllarda en çok Gümrük Müsteşarlıklarında, Serbest Bölgelerde, Dış ticaret şirketlerinde ve Gümrüklerde istihdam edilmektedirler. Kamu kuruluşlarında; alabilecekleri KPSS puanı ile kalifiye memur olarak iş bulabilirler. Ayrıca mezunlarımız alanları ile ilgili dört yıllık bir yüksek öğrenim programını bitirdiklerinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir adayı olabildikleri gibi meslekleri ile ilgili bütün uzmanlık sınavlarına girebilmektedirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Öğretmenliği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına yerleştirilebilirler. Ancak Öğrenciler mezun olduktan sonra istemeleri halinde, Açık öğretim yoluyla eğitim veren fakültelerin bünyesindeki ilgili bölümlere DGS ye girmeksizin dikey geçiş yapabilir ve böylece 3. sınıftan devam ederek öğrenimlerini 4 yıllık lisans diploması ile sonuçlandırabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ‘Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ uygulanmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Mehmet Ali Feyiz Telefon: (90464) 228-2334 Fax: (90464) 228-2338 E-mail: feyiz53 @ Gmail.com Bölüm Başkan Yardımcısı: Mehmet Ali Feyiz Telefon: (90464) 228-2334 Fax: (90464) 228-2338 E-mail: feyiz53 @ rize.edu.tr Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatoru : Mehmet Bakır Telefon: (90464) 228-2334 Fax: (90464) 228-2338 E-mail: mehmetbakir53 @ Gmail.com

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde alan içi 8 öğretim görevlisi, alan dışı 5 okutman ve 6 öğretim görevlisi ile eğitim ve öğretimi bulunmaktadır. Günümüz şartlarına uygun donanımlı 18 derslik, 80 Adet bilgisayar kapasiteli 2 bilgisayar laboratuvarı, İnternet bağlantısı bulunan kütüphane, 2 adet çalışma salonu,120 Kişi kapasiteli konferans salonu, Yemekhane, Voleybol sahası, Basketbol sahası ve Kantin bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000401
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2000401
DTC101Dış Ticaret İşlemleri-IZorunlu3000401
MVU101Genel MuhasebeZorunlu3000401
YBD101İngilizce -IZorunlu2000401
İBDG101İsteğe Bağlı Ders Grubu-01Seçmeli1100401
ISY103Temel HukukZorunlu2000401
BNS101Ticari Matematik ve İstatistikZorunlu3000401
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000401
Toplam20100
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000401
MVU104Bilgisayarlı Büro ProgramlarıZorunlu2000401
DTC102Dış Ticaret İşlemleri-IIZorunlu3000401
ISY114Genel EkonomiZorunlu3000401
ISY106Genel İşletmeZorunlu3000401
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000401
İBDG102İsteğe Bağlı Ders Grubu 02Seçmeli1100401
STJ102StajZorunlu0000401
ISY102Ticaret HukukuZorunlu2000401
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000401
Toplam20100
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
DTC207Bankacılık ve Kambiyo İşlemleriZorunlu2000401
DTC205Gümrük İşlemleriZorunlu3000401
SECDTC03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000401
DTC201Uluslararası İktisatZorunlu3000401
DTC203Uluslararası Taşımacılık ve LojistikZorunlu3000401
Toplam14000
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MVU208Dış Ticaret İşlemleri MuhasebesiZorunlu3000401
DTC202Dış Ticarette Paket ProgramlarZorunlu2200401
DTC204Mesleki Yabancı DilZorunlu2200401
SECDTC04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000401
STJ202StajZorunlu0000401
DTC206Türkiye Ekonomisi ve Avrupa BirliğiZorunlu2000401
Toplam12400
Seçmeli Dersler Grubu
İsteğe Bağlı Ders Grubu-01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BEB103Beden Eğitimi-IZorunlu1100401
GSB109Güzel Sanatlar-IZorunlu1100401
İsteğe Bağlı Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BEB104Beden Eğitimi-IIZorunlu1100401
GSB110Güzel Sanatlar-IIZorunlu1100401
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BYA207Mesleki YazışmalarZorunlu3000401
DTC211Uluslararası PazarlamaZorunlu3000401
DTC213Dış Ticarette StandardizasyonZorunlu3000401
DTC215Serbest BölgelerZorunlu3000401
ISY207Kalite Yönetim SistemleriZorunlu3000401
ISY223Girişimcilik ve Kobiler-IZorunlu3000401
YBD207Rusça IZorunlu3000401
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
DTC208Elektronik TicaretZorunlu3000401
DTC210Uluslararası FinansmanZorunlu3000401
DTC212Uluslararası Ekonomik KuruluşlarZorunlu3000401
DTC214Uluslararası İşletmecilikZorunlu3000401
ISY208İş ve Sosyal Güvenlik HukukuZorunlu3000401
ISY220İletişim ve EtikZorunlu3000401
ISY226Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3000401
ISY230Girişimcilik ve Kobiler-IIZorunlu3000401