Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Önlisans Programları
PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU - Organik Tarım - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Rize Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2008 yılında kurulmuştur. Bölüme ilk olarak 2009 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı ile Arıcılık Programlarına; 2010 yılında ise Organik Tarım Programına; 2011 yılında Bahçe Tarımı Programına öğrenci alınmıştır. Her yıl 70 öğrencinin kabul edildiği Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu’nun 3 bölümünden biridir. Uygulamalı bir Öğretimin verildiği bölümde, öğrenim süresi iki yıldır. Bölümdeki dersler Türkçe olarak verilmektedir. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’nde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik Tarım, Bahçe Tarımı ve Arıcılık Programları bulunmaktadır. 2012 yılı itibariyle Bölüm’de toplam 104 öğrenci bulunmakta olup, 1 doçent, 1 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi aracılığıyla öğretim sürdürülmektedir. İlk olarak 2011 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı ile Arıcılık Programlarından 27 mezun veren bölüm, kuruluşundan beri her yıl akademik olarak daha da ileriye gitmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 40 işgünü staj eğitimini yapan mezunlar “Ziraat Teknikeri” Önlisans derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü ve Kayıt” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’nde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Arıcılık, Organik Tarım ve Bahçe Tarımı Programları bulunmaktadır. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Rize Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2008 yılında kurulmuştur. Bölüme ilk olarak 2009 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı ile Arıcılık Programlarına; 2010 yılında ise Organik Tarım Programına; 2011 yılında Bahçe Tarımı Programına öğrenci alınmıştır. İlk 2011 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı ile Arıcılık Programlarından toplam 27 mezun veren bölüm, kuruluşundan beri her yıl akademik olarak daha da ileriye gitmektedir. Organik Tarım Geleneksel tarımla yapılan tek yönlü üretimdeki aşırı sentetik zirai ilaçlama ve gübreleme ile yıllardır sömürülüp kirletilen toprağın yapısını iyileştirerek gelecek nesillere daha sağlıklı ürünler yetiştirme fırsatı verebilmek için organik tarım yapılması gerekmektedir. Organik tarım, sürdürülebilir bir ekosistem, güvenli gıda, sağlıklı beslenme, sosyal adalet ve hayvanlar için bir sistem yaklaşımıdır. Organik tarımda sentetik zirai ilaçlar, gübreler, tüm sentetik koruyucular ve genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımı yasaktır. Organik tarım programı orta büyüklükteki veya daha büyük tarım tesislerinde tarım ve organik tarım tekniklerinin bilinçli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip, bu tesislerde aktif görevler alabilen, organik tarım koşullarında üretilecek ürünlerin üretim, işleme, nakliye ve pazarlama zincirinde yine organik tarım açısından gerekli düzenlemeleri ve tedbirleri alabilen, bu alanda hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarına hizmet verebilecek çevre ve insan sağlığı bilincine ve doğa sevgisine sahip meslek elemanı grubunun oluşturulmasını amaçlar. Organik tarım programından mezun olanlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri, Organik tarım işletmelerinde, Organik pazarlarda, Organik üretime girdi (tohum, organik gübre, organik tarımsal mücadele) sağlayacak özel sektör kuruluşlarında, Organik ürün sertifikası veren kuruluşlarda, Küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayilerde ve KOBİ'lerde çalışabilir, Kendi arazilerinde organik tarım yapabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Organik Tarım Programında önlisans derecesine sahip olanlar çeşitli devlet ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilirler. Temel devlet sektörü organik tarım teknikerliğiyle alakalı olan devlet kuruluşlarıdır. Organik tarım teknikerleri tekniker ünvanlarıyla sektör içinde önemli bir role sahiptirler. Bugünün teknikerleri alanlarıyla ilgili olan yetiştiricilik, pazarlama, üretim, muhafaza, yem üretimi, organik hayvan yetiştiriciliği gibi sektörlerde görev alabilirler. Bütün bunlar organik tarım teknikerlerinin üretim alanında gelişen teknolojileri üretim sahalarına yansıtmasıyla mümkündür. Kalite ve süreç kontrol, üretim, güvenlik, araştırma, teknik destek, satış ve pazarlama alanlarında teknik veya yönetici personel pozisyonunda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavında başarılı bir not alarak uygun Lisans programına geçiş yapabilirler. Ayrıca, LYS sınavı sonrasında puana bir Lisans programına yerleşebilirler. Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya, *DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ‘Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları ”Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı : Doç.Dr. Mustafa AKBULUT Tel: 0 464 6127317 Faks : 0 464 6127316 E-mail : mustafa.akbulut@rize.edu.tr Bölüm Başkan Yrd. : Yrd.Doç.Dr. Yusuf ŞAVŞATLI Tel : 0464 6127317 Faks : 0464 6127317 E-mail : yusuf.savsatli@rize.edu.tr Program Sorumlusu : Doç.Dr. Mustafa AKBULUT Tel: 0 464 6127317 Faks : 0 464 6127316 E-mail : mustafa.akbulut@rize.edu.tr Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Deryanur DİNÇER Tel: 0 464 6127317 Faks : 0464 6127317 E-mail : deryanur.dincer@rize.edu.tr Bölüm Sekreteri : Sabit UÇAK Tel : 0464 6127317 Faks : 0464 6127317 E-mail : sabit.ucak@rize.edu.tr

Bölüm Olanakları

Pazar Meslek Yüksekokulu, 11.000 m2 ‘sı okul yerleşkesi, 20.000 m2 ‘sı araştırma ve uygulama bahçesi olmak üzere toplam 31000 m2 ‘lık yerleşim alanına sahiptir. Okul yerleşkesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü ana bina (2.000m²), çok amaçlı kapalı salonu (700 m²), yemekhane binası (1200 m²) ile toplam 3900 m²’lik kapalı alan ile birlikte 11.000 m² lik alanda kuruludur. Ayrıca ana eğitim binasının çatı ve dış cephe mantolama sistemi yapılmış ve yapı 2010-2011 bahar dönemi yöresel dokuya uygun mimarisi ile hizmet verilmektedir. Eğitim ve öğretimin sürdürüldüğü standart dersliklerde beyaz tahta ve projeksiyon cihazları mevcut olup, öğrencilerin ders saatlerinde ve araştırmalarında kullanılmak üzere 30 kişilik teknoloji sınıfı bulunmaktadır. Yine ana bina içerisinde Bitki Analiz, Toprak, Pomoloji, Moleküler Genetik ve Suni Tohumlama Laboratuarlarının fiziki alt yapıları tamamlanmış olup, gerekli cihazların temini devam etmektedir. Ayrıca yerleşke içerisinde sera, meyve ve süs bitkilerinin bulunduğu 20.000 m² lik Araştırma ve Uygulama Bahçesi ve bahçe içerisinde tam otomasyonlu 500 m2 polikarbon sera yer almaktadır. Ayrıca bahçede var olan kivi, kokulu üzüm, elma çeşitlerinin yanı sıra farklı türlerin teşhir edileceği çeşit bahçesi oluşturulmaktadır. Yüksekokul sahip olduğu güçlü akademik kadrosuyla öğrencilerine hem teorik hem de uygulama alanında da kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler aldıkları teorik eğitimi deneme bahçesindeki uygulama eğitimleriyle destekleyerek teknik açıdan yeterli donanıma sahip olarak mezun olabileceklerdir.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000403
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2000403
ORP103BotanikZorunlu3200403
ORP105Genel KimyaZorunlu2000403
YBD101İngilizce -IZorunlu2000403
MAT119MatematikZorunlu2000403
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000403
ORP101ZoolojiZorunlu4400403
Toplam19600
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000403
ORP108Bitki FizyolojisiZorunlu4200403
BHP104Bitki KorumaZorunlu3200403
ORP104GenetikZorunlu2000403
ORP102Hayvansal Üretim İlkeleriZorunlu2200403
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000403
ORP106Organik Tarımın Genel İlkeleriZorunlu2200403
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000403
Toplam19800
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ORP201Genel MeyvecilikZorunlu1200403
BHP209Genel SebzecilikZorunlu2200403
SECORP03-1Seçmeli Ders Grubu 03-1Seçmeli3000403
SECORP03-2Seçmeli Ders Grubu 03-2Seçmeli3000403
STJ201StajZorunlu0000403
ORP203Tarla BitkileriZorunlu2000403
ORP205Tohum TeknolojileriZorunlu2200403
BHP201Toprak Bilgisi, Bitki Besleme ve GübrelemeZorunlu2200403
Toplam15800
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ORP208Çayır-Mera ve Yem BitkileriZorunlu2200403
ORP202Fide ve Fidan YetiştiriciliğiZorunlu2200403
ORP204Genel BağcılıkZorunlu2200403
SECORP04-1Seçmeli Ders Grubu 04-1Seçmeli3000403
SECORP04-2Seçmeli Ders Grubu 04-2Seçmeli3000403
STJ202StajZorunlu0000403
ORP206Ürünlerin Muhafaza, Ambalaj, Taşıma ve PazarlanmasıZorunlu2200403
Toplam14800
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 03-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BHP211Seracılık, Sulama ve DrenajZorunlu3000403
ORP209Budama TeknikleriZorunlu3000403
Seçmeli Ders Grubu 03-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ARO211Bitki EkolojisiZorunlu3000403
BHP213Çevre ve Organik TarımZorunlu3000403
ORP207Proje Hazırlama ve DeğerlendirmeZorunlu3000403
Seçmeli Ders Grubu 04-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BHP210Mantar YetiştiriciliğiZorunlu3000403
BHP212Tarımsal EkolojiZorunlu3000403
Seçmeli Ders Grubu 04-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ARO210Tıbbi ve Aromatik Bitkiler HerbaryumuZorunlu3000403
ORP210Süs Bitkileri YetiştiriciliğiZorunlu3000403
ORP212Alan AraştırmasıZorunlu3000403