Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Önlisans Programları
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - Elektronik Teknolojisi - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Rize Meslek Yüksekokulu 01 Mart 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş ve aynı yıl eğitime başlamıştır. 01.03.2006 tarihli ve 5467 nolu kanun ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek maddeler ile Rize Üniversitesi Kurulmuştur. 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanlığına bağlı olarak Elektronik Teknolojisi Programı adı altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiş ve 11 Nisan 2012 tarihli 6287 nolu kanun ile isim değişikliği yapılarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölüm altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Elektronik teknikeri Ünvanı. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 40 işgünü staj eğitimini yapan mezunlar “Elektronik teknikeri” Önlisans derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diploması, Merkezi olarak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler için Yükseköğretim kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır. Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.

Program Profili

Endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek kaliteli ve insanlığa faydalı birer ELEKTRONİK TEKNİKERİ yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu ve özel sektör işletmelerinde; otomotiv sektöründe mühendis ile işçi arasında nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek ayrıca kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek niteliklere sahip olurlar.Montaj ve Servis alanlarında teknik eleman olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Buradan mezun öğrencilerimiz DGS sınavları ile Elektronik mühendisliği,elektronik öğretmenliği gibi Elektronik ile alakalı, lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınavın %30'u, Yarıyıl içi çalışmasının %20’si Yarıyıl sonu sınavının %50'si not ortalamasını verir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca not değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, 40 iş günü staj çalışması gibi tüm gereklerini, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

1 Adet Elektronik Atelyesi;20 adet bilgisayarı ile Öğrencilere uygulamalı eğitim veriliyor.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000412
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000539
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2000539
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2000412
ELK105Doğru Akım DevreleriZorunlu2200412
ELK105Doğru Akım DevreleriZorunlu2200539
ELT105Elektronik -IZorunlu2000539
YBD101İngilizce -IZorunlu2000539
YBD101İngilizce -IZorunlu2000412
İBDG101İsteğe Bağlı Ders Grubu-01Seçmeli1100412
MAT119MatematikZorunlu2000412
MAT119MatematikZorunlu2000539
ELT103Ölçme TekniğiZorunlu2000539
ELK101Ölçme TekniğiZorunlu2200412
ELT101Sayısal ElektronikZorunlu2200412
ELT101Sayısal ElektronikZorunlu2200539
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000539
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000412
Toplam351100
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ELT102Algoritma ve ProgramlamaZorunlu3000412
ELT102Algoritma ve ProgramlamaZorunlu3000539
ELK102Alternatif Akım DevreleriZorunlu2200539
ELK102Alternatif Akım DevreleriZorunlu2200412
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000412
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000539
ELT106Bilgisayar Destekli TasarımZorunlu1200539
ELT106Bilgisayar Destekli TasarımZorunlu1200412
ELK106ElektronikZorunlu2200412
ELT108Elektronik-IIZorunlu2000539
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000539
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000412
İBDG102İsteğe Bağlı Ders Grubu 02Seçmeli1100412
ELT104Sayısal TasarımZorunlu3000412
ELT104Sayısal TasarımZorunlu3000539
STJ102StajZorunlu0000539
STJ102StajZorunlu0000412
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000412
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000539
Toplam351100
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISY209Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3000412
MKN201Bilgisayar Destekli ÇizimZorunlu2200539
ELT203Güç ElektroniğiZorunlu3000539
ELT203Güç ElektroniğiZorunlu3000412
ISG201İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3000539
ELT205MikrodenetleyicilerZorunlu1200539
ELT205MikrodenetleyicilerZorunlu1200412
ELT201Programlanabilir DenetleyicilerZorunlu2200412
SECELT03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000412
SECELT03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000539
ELT207Sensörler ve DönüştürücülerZorunlu2000539
ELT207Sensörler ve DönüştürücülerZorunlu2000412
STJ201StajZorunlu0000412
STJ201StajZorunlu0000539
Toplam28800
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ELT208Bilgisayar Destekli ÇizimZorunlu2200412
ELT206Elektrik Motor SürücüleriZorunlu1200412
ELT206Elektrik Motor SürücüleriZorunlu1200539
ELK228Programlanabilir DenetleyicilerZorunlu2200539
ELT204Scada SistemleriZorunlu2000539
ELT204Scada SistemleriZorunlu2000412
SECELT04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000412
SECELT04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000539
ELT202Sistem Analizi ve TasarımıZorunlu2000539
ELT202Sistem Analizi ve TasarımıZorunlu2000412
STJ202StajZorunlu0000412
STJ202StajZorunlu0000539
ELT210Tıbbi Cihaz TeknolojisiZorunlu3000539
ELT210Tıbbi Cihaz TeknolojisiZorunlu3000412
Toplam26800
Seçmeli Dersler Grubu
İsteğe Bağlı Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
BEB104Beden Eğitimi-IIZorunlu1100412
GSB110Güzel Sanatlar-IIZorunlu1100412
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ELT209Endüstriyel AğlarZorunlu3000412
ELT211Görsel ProgramlamaZorunlu3000412
ELT213Kontrol SistemleriZorunlu3000412
ELT215Grafik Animasyon ve Web TasarımıZorunlu3000412
ELT217Bilgisayarlı KontrolZorunlu3000412
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ELK207Arıza AnaliziZorunlu3000539
ELT211Görsel ProgramlamaZorunlu3000539
ELT213Kontrol SistemleriZorunlu3000539
ELT215Grafik Animasyon ve Web TasarımıZorunlu3000539
ELT219Kumanda DevreleriZorunlu3000539
ISY221İletişimZorunlu3000539
ISY231GirişimcilikZorunlu3000539
YBD201Mesleki Yabancı DilZorunlu3000539
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ELT212Endüstriyel RobotlarZorunlu3000412
ELT214Rf Tekniği ve Sayısal HaberleşmeZorunlu3000412
ELT216Radyo-TV TeknolojisiZorunlu3000412
ELT218İleri MikrodenetleyicilerZorunlu3000412
ELT220Kumanda DevreleriZorunlu3000412
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ELK218Meslek EtiğiZorunlu3000539
ELK226Ev CihazlarıZorunlu3000539
ELT212Endüstriyel RobotlarZorunlu3000539
ELT214Rf Tekniği ve Sayısal HaberleşmeZorunlu3000539
ELT218İleri MikrodenetleyicilerZorunlu3000539
ELT222Haberleşme TemelleriZorunlu3000539
ELT224Elektronik Güvenlik SistemleriZorunlu3000539
MAT226Matematik UygulamalarıZorunlu3000539