Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Önlisans Programları
PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU - Tıbbi ve Aromatik Bitkiler - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Rize Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2008 yılında kurulmuştur. Bölüme ilk olarak 2009 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı ile Arıcılık Programlarına; 2010 yılında ise Organik Tarım Programına; 2011 yılında Bahçe Tarımı Programına öğrenci alınmıştır. Her yıl 70 öğrencinin kabul edildiği Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu’nun 3 bölümünden biridir. Uygulamalı bir Öğretimin verildiği bölümde, öğrenim süresi iki yıldır. Bölümdeki dersler Türkçe olarak verilmektedir. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’nde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Organik Tarım, Bahçe Tarımı ve Arıcılık Programları bulunmaktadır. 2012 yılı itibariyle Bölüm’de toplam 104 öğrenci bulunmakta olup, 1 doçent, 1 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi aracılığıyla öğretim sürdürülmektedir. İlk olarak 2011 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı ile Arıcılık Programlarından 27 mezun veren bölüm, kuruluşundan beri her yıl akademik olarak daha da ileriye gitmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 40 işgünü staj eğitimini yapan mezunlar “Ziraat Teknikeri” Önlisans derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü ve Kayıt” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’nde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Arıcılık, Organik Tarım ve Bahçe Tarımı Programları bulunmaktadır. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Rize Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2008 yılında kurulmuştur. Bölüme ilk olarak 2009 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı ile Arıcılık Programlarına; 2010 yılında ise Organik Tarım Programına; 2011 yılında Bahçe Tarımı Programına öğrenci alınmıştır. İlk 2011 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı ile Arıcılık Programlarından toplam 27 mezun veren bölüm, kuruluşundan beri her yıl akademik olarak daha da ileriye gitmektedir. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İnsanlar geçmiş yüzyıllardan bu yana bitkileri gerek tedavi amaçlı gerekse besin kaynağı olarak kullanmışlardır. Geniş kullanım alanları nedeni ile bitkisel ilaçlara duyulan gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Kimya sanayinin gelişmesiyle bitkilerin içermiş oldukları doğal bileşikler, sentetik olarak daha ucuza imal edildiğinden bu ilgi zamanla azalmıştır. Oysa günümüzde sentetiklerin neden olduğu olumsuz etkiler bitkisel ilaçlara olan ilgiyi tekrar gündeme getirmiştir. Önceki yıllarda bu ihtiyaç doğadan toplama yoluyla karşılanabilirken, bugün artan nüfusunda etkisi ile toplamada elde edilen materyal yetersiz kalmış, yoğun ve bilinçsizce yapılan toplama işlemi bazı türlerin kaybolma riskini doğurmuş ve bunların ötesinde toplanan bitkilerde ve bunlardan elde edilen etken maddelerde kalitenin standart olmadığının farkına varılmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümünün faaliyete geçirilmesiyle amaçlanan hedefler; bu denli kıymetli olan bu bitkilerin kültüre alınmalarını sağlayarak ülkemizde doğal olarak yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin florada sürdürülebilirliğini arttırmak, bu bitkilerden tedavide kullanılacak etken maddeleri izole etmek ve bu maddelerde kalite ve standart sağlamaktır. Akademik olarak bu bilinçle yetiştirilen öğrencilerimiz mezun olduklarında bu hedeflere ulaşabilecek donanıma sahip olacaklarından bu bitkilerin yetiştirilmesi ve değerlendirilmesinde önemli konumlarda bulunabileceklerdir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programında 1.Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. 2.Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. 3.Özel Sektör İşletmeleri: Sebze, meyve ve süs bitkileri üretim ve pazarlama işletmeleri, mantarcılık işletmeleri ve seralar, tohum ve zirai mücadele ilaçları bayilikleri. 4.Kendi işletmeleri: Sebze, meyve ve süs bitkileri üretim ve pazarlama işletmeleri ile zirai mücadele ilaçları bayiliği (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış ve sınavda başarılı olanlar) açabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavında başarılı bir not alarak uygun Lisans programına geçiş yapabilirler. Ayrıca, LYS sınavı sonrasında puana bir Lisans programına yerleşebilirler. Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya, *DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ‘Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları ”Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı : Doç.Dr. Mustafa AKBULUT Tel: 0 464 6127317 Faks : 0 464 6127316 E-mail : mustafa.akbulut@rize.edu.tr Bölüm Başkan Yrd. : Yrd.Doç.Dr. Yusuf ŞAVŞATLI Tel : 0464 6127317 Faks : 0464 6127317 E-mail : yusuf.savsatli@rize.edu.tr Program Sorumlusu : Öğr.Gör. Hüseyin BAYKAL Tel : 0464 6127317 Faks : 0464 6127317 E-mail : huseyin.baykal@rize.edu.tr Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Deryanur DİNÇER Tel: 0 464 6127317 Faks : 0464 6127317 E-mail : deryanur.dincer@rize.edu.tr Bölüm Sekreteri : Sabit UÇAK Tel : 0464 6127317 Faks : 0464 6127317 E-mail : sabit.ucak@rize.edu.tr

Bölüm Olanakları

Pazar Meslek Yüksekokulu, 11.000 m2 ‘sı okul yerleşkesi, 20.000 m2 ‘sı araştırma ve uygulama bahçesi olmak üzere toplam 31000 m2 ‘lık yerleşim alanına sahiptir. Okul yerleşkesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü ana bina (2.000m²), çok amaçlı kapalı salonu (700 m²), yemekhane binası (1200 m²) ile toplam 3900 m²’lik kapalı alan ile birlikte 11.000 m² lik alanda kuruludur. Ayrıca ana eğitim binasının çatı ve dış cephe mantolama sistemi yapılmış ve yapı 2010-2011 bahar dönemi yöresel dokuya uygun mimarisi ile hizmet verilmektedir. Eğitim ve öğretimin sürdürüldüğü standart dersliklerde beyaz tahta ve projeksiyon cihazları mevcut olup, öğrencilerin ders saatlerinde ve araştırmalarında kullanılmak üzere 30 kişilik teknoloji sınıfı bulunmaktadır. Yine ana bina içerisinde Bitki Analiz, Toprak, Pomoloji, Moleküler Genetik ve Suni Tohumlama Laboratuarlarının fiziki alt yapıları tamamlanmış olup, gerekli cihazların temini devam etmektedir. Ayrıca yerleşke içerisinde sera, meyve ve süs bitkilerinin bulunduğu 20.000 m² lik Araştırma ve Uygulama Bahçesi ve bahçe içerisinde tam otomasyonlu 500 m2 polikarbon sera yer almaktadır. Ayrıca bahçede var olan kivi, kokulu üzüm, elma çeşitlerinin yanı sıra farklı türlerin teşhir edileceği çeşit bahçesi oluşturulmaktadır. Yüksekokul sahip olduğu güçlü akademik kadrosuyla öğrencilerine hem teorik hem de uygulama alanında da kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler aldıkları teorik eğitimi deneme bahçesindeki uygulama eğitimleriyle destekleyerek teknik açıdan yeterli donanıma sahip olarak mezun olabileceklerdir.

Program Çıktıları
1
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000404
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2000404
ARO101BotanikZorunlu3200404
YBD101İngilizce -IZorunlu2000404
MAT119MatematikZorunlu2000404
ARO103Tıbbi ve Aromatik Bitkiler KimyasıZorunlu4200404
ARO105Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-IZorunlu2400404
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000404
Toplam19800
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000404
BHP104Bitki KorumaZorunlu3200404
ORP104GenetikZorunlu2000404
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000404
ARO104Tıbbi ve Aromatik Bitkiler FizyolojisiZorunlu2200404
ARO102Tıbbi ve Aromatik Bitkiler SistematiğiZorunlu2200404
ARO106Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-IIZorunlu2400404
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000404
Toplam171000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ARO201Drog Hazırlama TekniğiZorunlu2200404
ARO203Fitoterapi ve AromaterapiZorunlu2200404
SECARO03-1Seçmeli Ders Grubu 03-1Seçmeli3000404
SECARO03-2Seçmeli Ders Grubu 03-2Seçmeli3000404
STJ201StajZorunlu0000404
ARO207Tıbbi ve Aromatik Bitkiler AnatomisiZorunlu1200404
ARO205Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TohumculuğuZorunlu1200404
BHP201Toprak Bilgisi, Bitki Besleme ve GübrelemeZorunlu2200404
Toplam141000
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ARO206Baharat ve Keyf Bitkileri Değerlendirme TeknolojisiZorunlu2200404
ARO208Parfüm Bitkileri ve Değerlendirme TekniğiZorunlu2200404
SECARO04-1Seçmeli Ders Grubu 04-1Seçmeli3000404
SECARO04-2Seçmeli Ders Grubu 04-2Seçmeli3000404
STJ202StajZorunlu0000404
ARO202TAB Ürünlerinin Ambalajlanması ve MuhafazasıZorunlu2200404
ARO204Tıbbi Bitkiler Değerlendirme TekniğiZorunlu2200404
Toplam14800
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 03-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ARO209Boya Bitkileri ve Değerlendirme TekniğiZorunlu3000404
ARO211Bitki EkolojisiZorunlu3000404
Seçmeli Ders Grubu 03-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ARO213İstatistikZorunlu3000404
BHP211Seracılık, Sulama ve DrenajZorunlu3000404
BHP213Çevre ve Organik TarımZorunlu3000404
ORP207Proje Hazırlama ve DeğerlendirmeZorunlu3000404
Seçmeli Ders Grubu 04-1
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ARO210Tıbbi ve Aromatik Bitkiler HerbaryumuZorunlu3000404
ARO212Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çoğaltma TekniğiZorunlu3000404
Seçmeli Ders Grubu 04-2
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ARO214MikrobiyolojiZorunlu3000404
BHP212Tarımsal EkolojiZorunlu3000404
ORP212Alan AraştırmasıZorunlu3000404