Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Önlisans Programları
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - Makine - Önlisans
Program Tanımları
Kuruluş

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programı, 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak, YÖK/Dünya Bankası işbirliği kapsamında kurulmuştur. 01.03.2006 tarihli ve 5467 nolu kanun ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek maddeler ile Rize Üniversitesi kurulmuş ayrıca 11 Nisan 2012 tarihli 6287 No’lu Kanun İle isim değişikliği yapılarak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü altında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Makine Teknikeri Ünvanı

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci işleri Daire Başkanlığı bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü ve Kayıt” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ, PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in- formal ve non- formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, 40 iş günü stajını yapmış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek kaliteli ve insanlığa faydalı birer MAKİNE TEKNİKERİ yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu ve özel sektör işletmelerinde; Talaşlı Üretim alanında, Makine Konstrüksiyon, Kalite Kontrol, Montaj ve Servis alanlarında teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Buradan mezun öğrencilerimiz, DGS sınavları ile Makine ile alakalı lisans programlarına ayrıca Açık Öğretim fakültelerinin ilgili Lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınavın %30'u, Yarıyıl içi çalışmasının %20’si Yarıyıl sonu sınavının %50'si not ortalamasını verir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca not değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, 40 iş günü staj çalışması gibi tüm gereklerini, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı; Öğr. Gör. Murat CAN murat.can@rte.edu.tr 0.464.2280032/2117 Bölüm Başkan Yardımcısı; Öğr. Gör. Murat CAN murat.can@rte.edu.tr 0.464.2280032/2117 Bölüm Erasmus ve AKTS Koordinatörü; Abdullah AYAZ, abdullah.ayaz@rte.edu.tr 0.464.2280032/2117 Bölüm Sekreteri; Müslim Çetinkaya, müslim.çetinkaya@rte.edu.tr 0.464.2280032/2166

Bölüm Olanakları

Atölye ve Laboratuarlar : Bilgisayar Laboratuarı = 24 ad. Bilgisayar, CAD-CAM Laboratuarı =24 ad. Bilgisayar, CNC Laboratuarı = 4 ad. CNC tezgâhı, Makine Atölyesi = 12 ad. Torna tezgâhı, 3 ad. Freze tezgâhı, 1 Kaynak Atölyesi, Resim Çizim Atölyesi 2 adet

Program Çıktıları
1Matematik ve fen bilgilerini makine programı problemlerinde kullanma becerisi kazanabilme
2Makine ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerinin tanınmasını, modellenmesini ve çözümlenmesini kavrama becerisi kazanabilme
3Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme, tasarlama ve uygulama becerisi kazanabilme
4Makine resmini okuyabilme , makine elemanlarının resimlerini kurallarına uygun şekilde geleneksel yöntemlerle çizebilme
5Talaşlı ve talaşsız imalat ve kaynak teknolojisi yöntemlerini uygulayabilme
6Makine alanında ölçme ve kalite kontrol işlemlerini yapabilme, malzemeyi tanıma, ısıl işlem hakkında bilgi sahibi olabilme, imalat için uygun malzemeyi seçebilme
7Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri hakkında bilgi sahibi olabilme, hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapabilme, termodinamik kanunları hakkında bilgi sahibi olabilme
8Alanı ile ilgili olarak bilgisayar teknolojilerini kullanabilme yeterliliğine sahip olma
9Alanı ile ilgili olarak güvenli çalışma ortamı oluşturabilme becerisine sahip olma
10Alanı ile ilgili bilgisayarlı çizim, tasarım ve üretim programlarını kullanabilme, CNC tezgahlarında üretim yapabilme ve endüstriyel ürün tasarımı gerçekleştirebilme
11Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını hakkında bilgi sahibi ve çevre bilincine duyarlı olabilme
12Her türlü makine üretim alanında bakım ve onarımla ilgili işlerini planlayabilme, denetleyebilme ve gerekli bakım onarımı yapabilme özelliğine sahip olabilme
13Alanı ile ilgili olarak üretim planı yapabilme, kalite konularında bilgi sahibi olabilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IZorunlu2000545
ENF111Bilgi ve İletişim TeknolojisiZorunlu2002545
YBD101İngilizce -IZorunlu2002545
MAT119MatematikZorunlu2000545
MKN107Meslek Teknolojisi-IZorunlu2000545
MRS109Teknik ResimZorunlu2200545
MKN103Teknolojinin Bilimsel İlkeleriZorunlu2000545
MKN105Temel İmalat İşlemleriZorunlu2020545
TDL101Türk Dili-IZorunlu2000545
Toplam18224
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ATA102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-IIZorunlu2000545
MKN112İmalat İşlemleri-IZorunlu2025545
YBD102İngilizce-IIZorunlu2000545
ISG102İş Sağlığı ve GüvenliğiZorunlu3000545
MKN106Makine ResmiZorunlu2200545
MKN114Meslek Teknolojisi-IIZorunlu2000545
MKN102MukavemetZorunlu2000545
MKN108Ölçme ve KontrolZorunlu3000545
STJ102StajZorunlu0000545
TDL102Türk Dili-IIZorunlu2000545
Toplam20225
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MKN201Bilgisayar Destekli ÇizimZorunlu2203545
MRS207Bilgisayar Destekli ÜretimZorunlu3003545
MKN219İmalat İşlemleri-IIZorunlu2020545
MKN211Makine ElemanlarıZorunlu3004545
MKN203Malzeme TeknolojisiZorunlu2000545
SECMKN03Seçmeli Ders Grubu 03Seçmeli3000545
STJ201StajZorunlu0000545
Toplam152210
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
MKN202Bilgisayar Destekli TasarımZorunlu1203545
MKN206Hidrolik Pnömatik SistemlerZorunlu2200545
MKN216İleri İmalat YöntemleriZorunlu3004545
ISY210Kalite Güvencesi ve StandartlarıZorunlu2000545
SECMKN04Seçmeli Ders Grubu 04Seçmeli3000545
MKN208Sistem Analizi ve TasarımıZorunlu2000545
STJ202StajZorunlu0000545
Toplam13407
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 03
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISY243Girişimcilik-IZorunlu3000545
MKN205CNC Torna TeknolojisiZorunlu3004545
MKN213Kaynak TeknolojisiZorunlu3000545
MKN215Çevre KorumaZorunlu3000545
MKN217Endüstriyel Ürün TasarımıZorunlu3004545
MKN221TermodinamikZorunlu3000545
MKN223İmal UsulleriZorunlu3000545
MKN225Mekanizma TekniğiZorunlu3000545
Seçmeli Ders Grubu 04
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ELK218Meslek EtiğiZorunlu3000545
ISY242Girişimcilik-IIZorunlu3000545
MAT226Matematik UygulamalarıZorunlu3000545
MKN204CNC Freze TeknolojisiZorunlu3004545
MKN212Tersine Mühendislik ve Kalite KontrolZorunlu3004545
MKN214Akışkanlar MekaniğiZorunlu3000545
MKN218Bilgisayar Destekli MontajZorunlu3004545
MKN220İşletme Yönetimi ve GirişimcilikZorunlu3000545
MKN222Kalıp TeknolojisiZorunlu3000545
MKN224CAM YazılımlarıZorunlu3004545