Doktora Programları
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İşletme - Doktora
Program Tanımları
Kuruluş

T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 28 Nisan 2008 tarihinde kurulmuştur. Fakülte 9 bölümden oluşmaktadır: İşletme Bölümü, İktisat Bölümü, Ekonometri Bölümü, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Maliye Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İşletme Alanında Doktora Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 8, 9, 10 ve 11. Maddelerinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve hazırladığı tezi başarı ile savunan öğrencilere alanında Doktora Diploması verilir.

Program Profili

Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşulları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, esnek bir düşünce yapısına sahip ve giderek artan küresel rekabete uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Programın amacı, öğrencileri kamu ve özel sektördeki iş hayatına daha donanımlı uzman veya araştırmacı olarak hazırlamaktır. Bu programın mezunlarımızı, 21. Yüzyılda kendi alanlarındaki gelişmelere hazır olarak yetiştirdiğine inanıyoruz.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Davut AYGÜN Tel: +90 464 223 58 64 Faks: +90 464 223 58 65 E-Posta: davut.aygun@erdogan.edu.tr - Bölüm Sekreteri: Davut MERT Tel: +90 464 223 58 64-1170 Faks: +90 464 223 58 65 E-Posta: davut.mert@erdogan.edu.tr Adres: T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Fener Mahallesi, Merkez Kampüsü, 53100 Merkez/Rize.

Bölüm Olanakları

Bölümde 2 profesör, 2 doçent, 7 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 9 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde tüm öğretim üyelerinin dizüstü bilgisayarı ve yazıcısı, her odada internet bağlantısı bulunmaktadır. Bölüm, tam donanımlı bilgisayar laboratuvarları ve yabancı dil laboratuvarları ile tüm amfi ve sınıflarda yansıtım makinelerinin kullanımını mümkün hale getirerek öğrencilerini rekabetçi bir çalışma ortamına hazırlamaktadır. Bölümde işletmecilik alanına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1İşletme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve alana ilişkin orijinal fikirler geliştirebilme.
2İşletme alanına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilme ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olabilme.
3Alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme.
4Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilme.
5Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, bilgiden bilgi üretebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenme sürecini yönlendirebilme.
6Uzman ya da uzman olmayan kişileri, alanı ile ilgili konularda bilgilendirme, onlarla düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşabilme.
7İşletme alanına ilişkin kuramsal tartışmaları yorumlayabilme ve ilgili yazına katkıda bulunabilme.
8Alanındaki yerel ve küresel eğilimlerin farkına varabilme ve söz konusu eğilimlerden doğan fırsat ve tehditleri değerlendirebilme.
9İşletme alanındaki klasik ve güncel kuramları, aralarındaki farklılıkları ve ilişkilerini tanımlayabilme ve değerlendirebilme.
10İşletme alanında verilerin toplanması, düzenlenmesi, çözümlenmesi, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme.
11İşletme alanına ilişkin yenilikleri ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilme.
12Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilme, yaratıcı ve eleştiriye açık olabilme ve mesleki yeterliklere sahip olabilme.
13Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
14Uzmanlık bilgilerini uygulayarak ve uzman bilgi kaynaklarını kullanarak iş veya çalışma ortamında ortaya çıkan görevler karşısında stratejik yaklaşımlar geliştirebilme.
15Alanının gerektirdiği hukuki bilgiye sahip olabilme ve kullanabilme.
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECISL01Seçmeli Ders Grubu 01Seçmeli3000555
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000555
Toplam7000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECISL02Seçmeli Ders Grubu 02Seçmeli3000555
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000555
Toplam7000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL6000Teze Hazırlık (Yeterlilik)Zorunlu0000555
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000555
Toplam4000
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TEZ6000Doktora TeziZorunlu0100555
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000555
Toplam4100
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL6001İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri-IZorunlu3006555
ISL6003Çok Değişkenli İstatistik TeknikleriZorunlu3006555
ISL6005Bilim FelsefesiZorunlu3006555
ISL6007Maliyet SistemleriZorunlu3006555
ISL6009Finansmanda Güncel KonularZorunlu3006555
ISL6011Muhasebe Bilgi Yönetimi ve UygulamalarıZorunlu3006555
ISL6013Muhasebede Güncel KonularZorunlu3006555
ISL6015Bütünleşik Pazarlama İletişimiZorunlu3006555
ISL6017Tüketici Davranışlarında Seçme KonularZorunlu3006555
ISL6019Lojistik ve Tedarik Zinciri YönetimiZorunlu3006555
ISL6021Postmodern Yönetim TeknikleriZorunlu3006555
ISL6023Stratejik Yönetim UygulamalarıZorunlu3006555
ISL6025Menkul Değerler Borsası ve YönetimiZorunlu3006555
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000555
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000555
Seçmeli Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
ISL6002İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri-IIZorunlu3006555
ISL6004Sermaye Piyasası ve Finansal KurumlarZorunlu3006555
ISL6006Stratejik Yönetim Muhasebesi UygulamalarıZorunlu3006555
ISL6008Finansal TekniklerZorunlu3006555
ISL6010Şirket Birleşmeleri ve MuhasebesiZorunlu3006555
ISL6012Uluslararası MuhasebeZorunlu3006555
ISL6014Üretim Yönetim SistemleriZorunlu3006555
ISL6016Yönetim Bilişim SistemleriZorunlu3006555
ISL6018Üretimde Optimizasyon UygulamalarıZorunlu3006555
ISL6020Stratejik İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3006555
ISL6022Kurumsal Yönetişim ve Bağımsız DenetimZorunlu3006555
ISL6024Örgüt TeorisiZorunlu3006555
ISL6026Uygulamalı Zaman Serileri AnaliziZorunlu3006555
ISL6028Pazarlama TeorisiZorunlu3006555
ISL6030Pazarlamada Karar VermeZorunlu3006555
ISL6032Pazarlamada Seçeme KonularZorunlu3006555
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000555
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000555
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000555
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000555
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000555
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000555
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000555
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000555
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000555
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000555
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000555
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000555
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000555
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000555