Doktora Programları
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - Türk Dili ve Edebiyatı - Doktora
Program Tanımları
Kuruluş

3 Eylül 1997 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Ana Bilim Dalı olarak 06.06.2008 Tarih ve 14 Sayı ile kurulmuş, 20.08.2008 Tarih ve 18 Sayılı Senato Kararıyla da 2008 yılında eğitimine başlamıştır. İlk mezunlarını 2010-2011 eğitim-öğretim yılında vermiştir. Ana Bilim Dalı hâlen 2 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent ile eğitim faaliyetini sürdürmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora Programına her yıl kontenjan dâhilinde öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan adaya Türk Dili ve Edebiyatı alanında Doktora Diploması verilir ve aday Doktor unvanını alır.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü, 3 Subat 2012 Tarih ve 28193 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize Üniversitesi) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6/1 ve 7/1 Maddeleri esas olmak üzere Ana Bilim Dalının Kararı, Sosyal Bilimler Enstitüsünün teklifi ile Üniversite Senatosunun onayıyla belirlenen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Sayfasında ilan edilen şartlara göre olmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programından lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmektedir. Yatay geçiş şartları 3 Subat 2012 Tarih ve 28193 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize Üniversitesi) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Türkiye’de Örgün Eğitim Kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Programdaki dersler 2 yarıyıl olarak planlanır, her yarıyılda en az 1 vize ve 1 final sınavı yapılır. Ders bitiminde yönetmelikte verilen süre içerisinde tez çalışması yapılır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında araştırıcı ve öğretim elemanı olarak, orta dereceli eğitim kurumlarında öğretmen, çeşitli basın ve iletişim kurumlarında uzman olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerekli yeterlilikleri sağladıktan sonra yardımcı doçentlik görevi alabilir ve doçentlik çalışmaları yapabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirmelerle ilgili bilgiler, 3 Subat 2012 Tarih ve 28193 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize Üniversitesi) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları hakkında bilgi, 3 Şubat 2012 Tarih ve 28193 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize Üniversitesi) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 27, 28, 29. maddelerinde ayrıntılı olarak verilmiştir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hasan Ali ESİR Telefon : 0464 2236126/1170 e-mail : haesir@hotmail.com; Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU (Eski Türk Edebiyatı ABD Başkanı) 04645328454 (2300-1850) Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İhsan SÂFİ Telefon : 0464 2236126/1205 e-mail : ihsansafi@gmail.com Erasmus Koordinatörü: Dr. Abdurrahman KOLCU Telefon : 0464 2236126/1168 e-mail : abdkolcu@yahoo.com Bölüm Başkan Yarıdımcısı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Erdoğan 0464 2236126/1845: Yrd. Doç. Dr. Elif Şebnem Demirci sebnemkobya@hotmail.com 464 2236126/1847: Yrd. Doç. Dr. M. Sait Çalka 0464 223 40 93/1845: Yrd. Doç. Dr. Ümit Hunutlu 0464 223 40 93/1845: Sekreteri: Özgül Yazıcı 0464 2236126/1844

Bölüm Olanakları

Ana Bilim Dalında 8 öğretim üyesine bulunmaktadır. 3 derslik ve 1 seminer salonu mevcuttur. Dersliklerde bilgisayar ve yansı cihazı bulunmaktadır. Üniversitenin Merkez Kütüphanesinde Ana Bilim Dalı öğrencilerinin istifade edebileceği zengin bir kitaplık bulunmaktadır. Gelişmiş bilgisayar teknolojisi ve geniş çalışma alanları öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

Program Çıktıları
1Uzmanlaşmak istediği alanla ilgili her türlü kaynağa, bilgi ve belgeye ulaşabilme; alanıyla ilgili sorunları tespit edebilme ve bunları çözebilme
2Bilgi kaynaklarını belirlemek ve bunlardan bilimsel çalışma yöntemlerine uygun olarak yararlanma becerisi kazanabilme
3Türk dili ve edebiyatı alanında kabul edilmiş terminoloji ve teknikleri kullanabilme
4Alanıyla ilgili karşılaştığı problemleri çözmeye dayalı öneriler geliştirebilme kabiliyeti kazanma
5Alanıyla ilgili bilimsel çalışmalarda bulunabilme
6Disiplinler arası bakış açısı kazanabilme, disiplinler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilme
7Bağımsız karar verebilme kabiliyetine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı olarak açık ve öz olarak ifade edebilme
8Edindiği bilgilerle bireysel çalışmalarda bulunabilme ve öğrenci yetiştirebilme
9Çalıştığı alanıyla ilgili diğer beşeri bilimlerin (çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, halk bilimi, ilahiyat, tarih, sanat tarihi, sosyoloji, felsefe vb.) yöntem ve araçlarını kullanarak hedeflediği çalışmadan etkin sonuç alabilme bilgi ve becerisi kazanabilme
10Uzmanlaştığı sahada insanlarla iletişim kurabilme ve bu bilgileri mobizile edebilme
11Alanında orijinal ve özgün çalışmalarda bulunmak
12Alanında yenilikçi ve ön açıcı çalışmalar ve girişimlerde bulunabilme
13Bağımsız karar verebilme kabiliyetine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı olarak açık ve öz olarak ifade edebilme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECTDE-01Seçmeli Ders Grubu-01Seçmeli30024501
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006501
Toplam70030
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECTDE-02Seçmeli Ders Grubu-02Seçmeli30024501
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006501
Toplam70030
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SBE6000Teze Hazırlık (Yeterlilik)Zorunlu01024501
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006501
Toplam41030
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TEZ6000Doktora TeziZorunlu01024501
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4006501
Toplam41030
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu-01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TDE5180Abdülhak Hamid TarhanZorunlu3000501
TDE5660Osmanlı Şiir TeorisiZorunlu3000501
TDE6030Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki YeriZorunlu3006501
TDE6070Diller ve Dil SınıflandırmalarıZorunlu3006501
TDE6080Genel DilbilimZorunlu3006501
TDE6090Münşeâtlarda Üslup ve ProblemleriZorunlu3006501
TDE6100Klasik Edebiyatta Mensur TürlerZorunlu3006501
TDE6110Dil ve Üslup Açısından Klasik MetinlerZorunlu3006501
TDE6120Konu ve Kaynakları Bakımından MesnevilerZorunlu3006501
TDE6130XIV-XIX. Yüzyıl Azeri EdebiyatıZorunlu3006501
TDE6140Klasik Türk Şiirinde Devirler ve ÜsluplarZorunlu3006501
TDE6150Klasik Türk Edebiyatında Sosyal HayatZorunlu3006501
TDE6160Metin Şerhiyle İlgili Görüşler ve Bu Konuda Yapılan ÇalışmalarZorunlu3006501
TDE6170Metin TamiriZorunlu3006501
TDE6180Belagat Açısından Şiir İncelemeleriZorunlu3006501
TDE6190Klasik Türk Edebiyatında MazmunlarZorunlu3006501
TDE6200Klasik Edebiyatın CoğrafyasıZorunlu3006501
TDE6210Klasik Türk Edebiyatında Türlerin Ve Şekillerin Tarihî GelişimiZorunlu3006501
TDE6220Klasik Öncesi Türk Edebiyatı MetinleriZorunlu3006501
TDE6230Yeni Türk Edebiyatında Din-I Zorunlu3006501
TDE6240Yeni Türk Edebiyatının MeseleleriZorunlu3006501
TDE6250Yeni Türk Edebiyatında Metodoloji-IZorunlu3006501
TDE6260Okuma Teorileri Zorunlu3006501
TDE6270Edebiyat Ve OryantalizmZorunlu3006501
TDE6280Edebiyat Ve EkonomiZorunlu3006501
TDE6290Yeni Türk Edebiyatında Mazmunlar Ve İmgeler Zorunlu3006501
TDE6300Tanzimattan Günümüze Edebiyat Tartışmaları Zorunlu3006501
TDE6310Toplumcu Gerçekçi EdebiyatZorunlu3006501
TDE6320Edebiyat Ve GerçeküstücülükZorunlu3006501
TDE6330Çağdaş Türk Romanı-I Zorunlu3006501
TDE6340Türk MitolojisiZorunlu3006501
TDE6350Dede Korkut AraştırmalarıZorunlu3006501
TDE6360İslamiyetten Önceki Türk DestanlarıZorunlu3006501
TDE6370Âşık Edebiyatı AraştırmalarıZorunlu3006501
TDE6380Türk Gölge Oyunu KaragözZorunlu3006501
TDE6390Türk İnanç Ve Düşünüş Kalıpları İncelemeleri-IZorunlu3006501
TDE6400Halk Bilimi Çalışmalarında Metod-IZorunlu3006501
TDE6410Türk Halk Edebiyatı Anlatım Türleri-IZorunlu3006501
TDE767Halk Şiirinde Tür ve Şekil BilgisiZorunlu3000501
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006501
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006501
Seçmeli Ders Grubu-02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TDE5650Yeni Türk Edebiyatının KaynaklarıZorunlu3000501
TDE6500Türkiye Türkçesi İle Çağdaş Türk Lehçelerinin SözdizimiZorunlu3006501
TDE6510Türkçenin Gelişmeli SesbilgisiZorunlu3006501
TDE6520Dilbilim AraştırmalarıZorunlu3006501
TDE6530Anadolu Ve Rumeli AğızlarıZorunlu3006501
TDE6540Başlangıçtan Günümüze Türk AlfabeleriZorunlu3006501
TDE6550Sözdizim KuramlarıZorunlu3006501
TDE6560GöstergebilimZorunlu3006501
TDE6570Dil Ve DiksiyonZorunlu3006501
TDE6580Klasik Türk Edebiyatında Mektup İncelemeleriZorunlu3006501
TDE6590Münşeâtlarda Şekil Ve MuhtevaZorunlu3006501
TDE6600Metin İncelemeleri Ve Metin NeşriZorunlu3006501
TDE6610Mesnevilerde Bölümler Ve Mesnevi İncelemeleriZorunlu3006501
TDE6620 XIV-XIX. Yüzyıl Çağatay Edebiyatı Zorunlu3006501
TDE6630Klasik Türk Edebiyatında Haşiye Ve Zeyil Zorunlu3006501
TDE6640Klasik Türk Nesri İle Tanzimat Ve Sonrası Türk Nesrinin Karşılaştırılması Zorunlu3006501
TDE6650Tabakat Kitapları Ve Diğer Biyografik Eserler Zorunlu3006501
TDE6660Klasik Türk Edebiyatında Nazire Ve Nazire Geleneği Zorunlu3006501
TDE6670Belagat Açısından Nesir İncelemeleri Zorunlu3006501
TDE6680Klasik Türk Edebiyatında Sembolik Anlatımın Tarihî Gelişimi Zorunlu3006501
TDE6690Klasik Türk Edebiyatında Tercüme Geleneği Zorunlu3006501
TDE6700Klasik Türk Edebiyatında Tarih Düşürme Zorunlu3006501
TDE6710Klasik Türk Edebiyatında Edebî Muhitler Zorunlu3006501
TDE6720Yeni Türk Edebiyatında Din-IIZorunlu3006501
TDE6730Yeni Türk Edebiyatında Metodoloji-II Zorunlu3006501
TDE6740Türk Edebiyatının Yenileşme Serüveni Zorunlu3006501
TDE6750Metin Merkezli TeorilerZorunlu3006501
TDE6760Mimesis Ve Katharsis KuramlarıZorunlu3006501
TDE6770Edebiyat Ve EğitimZorunlu3006501
TDE6780Şiir Tipolojileri Zorunlu3006501
TDE6790Çağdaş Türk Romanı-IIZorunlu3006501
TDE6800Yeni Türk Edebiyatında Eleştiri Zorunlu3006501
TDE6810Çağdaş Edebiyat KuramlarıZorunlu3006501
TDE6820Edebiyat ve EstetikZorunlu3006501
TDE6830Halk Hikâyesi AraştırmalarıZorunlu3006501
TDE6840Orta OyunuZorunlu3006501
TDE6850Türk Folklor TarihiZorunlu3006501
TDE6860Dünyada Ve Türkiye’de Masal AraştırmalarıZorunlu3006501
TDE6870Cönk Ve Mecmua İncelemeleriZorunlu3006501
TDE6880Türk İnanç Ve Düşünce Kalıpları İncelemeleri-IIZorunlu3006501
TDE6890Halk Bilimi Çalışmalarında Metod-IIZorunlu3006501
TDE6900Türk Halk Edebiyatı Anlatım Türleri-IIZorunlu3006501
TİB6800Tasavvufi Metinleri Anlama EsaslarıZorunlu3000501
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006501
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006501
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006501
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006501
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006501
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006501
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006501
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006501
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006501
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006501
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006501
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006501
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4006501
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4006501