Doktora Programları
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - Felsefe ve Din Bilimleri - Doktora
Program Tanımları
Kuruluş

Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere 17 Mart 2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 No’lu Kanun’un ek madde 61 d fıkrasıyla kurulmuştur. Daha önce KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olan Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.07.2007 tarihli ve 2646 sayılı yazısıyla, şu an adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olan Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne devredilmiştir. Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Doktora programı açılması 20/01/2011 tarih ve 37 sayılı senato kararı ile uygun bulunmuş olup 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren öğrenci alımına başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarıyla tamamlayan mezunlar “Doktora Diploması“ derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 8, 9, 10 ve 11. Maddelerinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve hazırladığı tezi başarı ile savunan öğrencilere alanında Doktora Diploması verilir.

Program Profili

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim dalı bünyesinde Din Eğitimi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi ve Mantık ana bilim dallarında 2 profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora derecesi elde eden mezunlar ilahiyat fakültelerinin ilgili anabilim dallarına öğretim üyesi olarak atanabildikleri gibi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müftülük ve eş değer statüye sahip pozisyonlarda görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin enstitü kurulu tarafından belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını; tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine “Doktora Diploması” verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ali AKDOĞAN Tel: +90 464 2141120-23/2036 Faks : +90 464 2141124 E-mail : aliakdogan@hotmail.com Bölüm Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN Tel : +90 464 2141120-23/2056 Faks : +90 464 2141124 E-mail : suleyman.turan@rize.edu.tr Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR Tel: +90 464 2141120-23/2056 Faks : +90 464 2141124 E-mail : faruksancar@hotmail.com Bölüm Sekreteri: Firuzan YÜKSEL Tel: +90 464 2141121/2010 Faks : +90 464 2141124 E-mail : aynur53_@hotmail.com

Bölüm Olanakları

Eğitim öğretim faaliyetleri İlahiyat Fakültesi’nin sosyal ve fiziki imkanlarından istifade edilerek sürdürülmektedir. Bu amaçla fakülte konferans salonu, kütüphane, bilgisayar laboratuarı ve sınıfları kullanılmaktadır. Bölümde 2 profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir.

Program Çıktıları
1Felsefe ve din bilimleri alanındaki kuramsal ve uygulamaya dönük içerik bilgisine sahiptir
2Alanına ait bilimsel çalışmaları tanır ve kullanır.
3Alana ait geleneksel ve güncel bilgiyi yorumlar.
4Alanında kullanılan çağdaş akademik yaklaşımları ve metodları bilir ve uygular.
5Disiplinler arası araştırma ve çalışma yapacak bilgiye sahiptir
6Felsefe ve din bilimleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamaya dönük bilgileri kullanır.
7Alanına ait bilimsel çalışmaları yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8Alanında yeni ve özgün fikirler geliştirebilir.
9Alana ait formasyonunu uygulama alanına dönüştürür.
10Uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapar.
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECFDB01Seçmeli Ders Grubu 01Seçmeli3000519
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000519
Toplam7000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECFDB02Seçmeli Ders Grubu 02Seçmeli3000519
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000519
Toplam7000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FDB6000Teze Hazırlık (Yeterlilik)Zorunlu0100519
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000519
Toplam4100
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TEZ6000Doktora TeziZorunlu0100519
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000519
Toplam4100
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FDB5020Sosyoloji TarihiZorunlu3006519
FDB5080Çağdaş Sosyoloji KuramlarıZorunlu3006519
FDB6010Bilgi Sosyolojisi ve DinZorunlu3006519
FDB6020Din Sosyolojisinin Temel ProblemleriZorunlu3006519
FDB6030Din Sosyolojisinde Anlama ve YorumlamaZorunlu3006519
FDB6040Yeni Dini Hareketler ve ToplumZorunlu3006519
FDB6050Batı Toplum Yapısı ve DinZorunlu3006519
FDB6060Pedagoji Tarihi - 1Zorunlu3006519
FDB6070Din Eğitiminin TemelleriZorunlu3006519
FDB6080Çağdaş Eğitim AkımlarıZorunlu3006519
FDB6090Osmanlı Eğitim SistemiZorunlu3006519
FDB6100Din Eğitimi Bilimine GirişZorunlu3006519
FDB6110Felsefi TemellendirmeZorunlu3000519
FDB6120Varlık - Bilgi ve Değer FelsefesiZorunlu3000519
FDB6130Mantık FelsefesiZorunlu3000519
FDB6140Zihin FelsefesiZorunlu3000519
FDB6150Tanrı ve FelsefeZorunlu3006519
FDB6160Dinsel Tecrübe ve MistisizmZorunlu3006519
FDB6170Eski ve Ortaçağ Din Felsefeleri TarihiZorunlu3006519
FDB6180Dinlerde Uluhiyet ve NübüvvetZorunlu3006519
FDB6190Din Felsefesinin Ana SorunlarıZorunlu3006519
FDB6200İslam Felsefesinin Temel KavramlarıZorunlu3006519
FDB6210Din ve AhlakZorunlu3006519
FDB6220Natüralist İslam FilozoflarıZorunlu3006519
FDB6230Klasik İslam Felsefesi MetinleriZorunlu3006519
FDB6240Hint Kökenli DinlerZorunlu3006519
FDB6250Dinsel Çoğulculuk ve DiyalogZorunlu3006519
FDB6260Gnostisizm ve Gnostik DinlerZorunlu3006519
FDB6270MitolojiZorunlu3006519
FDB6280Dinlerde Kuruluş Öğretisi ve EskatolojiZorunlu3006519
FDB6290Dini Davranış TeorileriZorunlu3006519
FDB6300Kişilik Teorileri - 1Zorunlu3006519
FDB6310Dini Psikiyatrik YardımZorunlu3006519
FDB6320İnanç ve İnaçsızlık PsikolojisiZorunlu3006519
FDB6510Gündelik Hayat ve DinZorunlu3006519
FDB6520Türk Toplum Yapısı ve DinZorunlu3006519
FDB6530Küreselleşme ve DinZorunlu3006519
FDB6540Din ve Değerler SosyolojisiZorunlu3006519
FDB6550Medeniyetler Arası İlişkiler ve DinZorunlu3006519
FDB6560Pedagoji Tarihi - 2Zorunlu3006519
FDB6570Din ve Ahlak Eğitiminde Çağdaş KonularZorunlu3006519
FDB6580Cumhuriyet Dönemi Din EğitimiZorunlu3006519
FDB6590Karşılaştırmalı Din EğitimiZorunlu3006519
FDB6600Din Öğretiminde YaklaşımlarZorunlu3006519
FDB6610Felsefenin Çağdaş ProblemleriZorunlu3000519
FDB6620Bilim Tarihi ve FelsefesiZorunlu3000519
FDB6630Tarih FelsefesiZorunlu3000519
FDB6640Dil FelsefesiZorunlu3000519
FDB6650Varoluşçu TeolojiZorunlu3000519
FDB6660Teolojik HermenötikZorunlu3000519
FDB6670Çağdaş Metafizik AkımlarZorunlu3000519
FDB6680Kötülük ve TeodiseZorunlu3000519
FDB6690Ölüm ve ÖlümsüzlükZorunlu3000519
FDB6700İslam Ahlakında ErdemlerZorunlu3000519
FDB6710İslam Felsefesinin Temel ProblemleriZorunlu3000519
FDB6720İslam Felsefesinde Varoluş NazariyeleriZorunlu3000519
FDB6730İslam felsefesinde İlhad HareketleriZorunlu3000519
FDB6740Kutsal Kitap AraştırmalarıZorunlu3006519
FDB6750Kafkas Dinleri ve MitolojiZorunlu3006519
FDB6760Doğu Dinleri ve Kurtuluş DüşüncesiZorunlu3006519
FDB6770Ortadoğu Dinsel GelenekleriZorunlu3006519
FDB6780Yahudi Tarihi ve TeolojisiZorunlu3006519
FDB6790Dini Davranış Teorileri - 2Zorunlu3000519
FDB6800Kişilik Teorileri - 2Zorunlu3000519
FDB6810Tasavvuf PsikolojisiZorunlu3000519
FDB6820Özbenliğin Gelişiminde Din ve ManeviyatZorunlu3000519
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000519
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000519
Seçmeli Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
FDB5790Kutsal MetinlerZorunlu3000519
FDB6010Bilgi Sosyolojisi ve DinZorunlu3006519
FDB6020Din Sosyolojisinin Temel ProblemleriZorunlu3006519
FDB6030Din Sosyolojisinde Anlama ve YorumlamaZorunlu3006519
FDB6040Yeni Dini Hareketler ve ToplumZorunlu3006519
FDB6050Batı Toplum Yapısı ve DinZorunlu3006519
FDB6060Pedagoji Tarihi - 1Zorunlu3006519
FDB6070Din Eğitiminin TemelleriZorunlu3006519
FDB6080Çağdaş Eğitim AkımlarıZorunlu3006519
FDB6090Osmanlı Eğitim SistemiZorunlu3006519
FDB6100Din Eğitimi Bilimine GirişZorunlu3006519
FDB6110Felsefi TemellendirmeZorunlu3000519
FDB6120Varlık - Bilgi ve Değer FelsefesiZorunlu3000519
FDB6130Mantık FelsefesiZorunlu3000519
FDB6140Zihin FelsefesiZorunlu3000519
FDB6150Tanrı ve FelsefeZorunlu3006519
FDB6160Dinsel Tecrübe ve MistisizmZorunlu3006519
FDB6170Eski ve Ortaçağ Din Felsefeleri TarihiZorunlu3006519
FDB6180Dinlerde Uluhiyet ve NübüvvetZorunlu3006519
FDB6190Din Felsefesinin Ana SorunlarıZorunlu3006519
FDB6200İslam Felsefesinin Temel KavramlarıZorunlu3006519
FDB6210Din ve AhlakZorunlu3006519
FDB6220Natüralist İslam FilozoflarıZorunlu3006519
FDB6230Klasik İslam Felsefesi MetinleriZorunlu3006519
FDB6240Hint Kökenli DinlerZorunlu3006519
FDB6250Dinsel Çoğulculuk ve DiyalogZorunlu3006519
FDB6260Gnostisizm ve Gnostik DinlerZorunlu3006519
FDB6270MitolojiZorunlu3006519
FDB6280Dinlerde Kuruluş Öğretisi ve EskatolojiZorunlu3006519
FDB6290Dini Davranış TeorileriZorunlu3006519
FDB6300Kişilik Teorileri - 1Zorunlu3006519
FDB6310Dini Psikiyatrik YardımZorunlu3006519
FDB6320İnanç ve İnaçsızlık PsikolojisiZorunlu3006519
FDB6510Gündelik Hayat ve DinZorunlu3006519
FDB6520Türk Toplum Yapısı ve DinZorunlu3006519
FDB6530Küreselleşme ve DinZorunlu3006519
FDB6540Din ve Değerler SosyolojisiZorunlu3006519
FDB6550Medeniyetler Arası İlişkiler ve DinZorunlu3006519
FDB6560Pedagoji Tarihi - 2Zorunlu3006519
FDB6570Din ve Ahlak Eğitiminde Çağdaş KonularZorunlu3006519
FDB6580Cumhuriyet Dönemi Din EğitimiZorunlu3006519
FDB6590Karşılaştırmalı Din EğitimiZorunlu3006519
FDB6600Din Öğretiminde YaklaşımlarZorunlu3006519
FDB6610Felsefenin Çağdaş ProblemleriZorunlu3000519
FDB6620Bilim Tarihi ve FelsefesiZorunlu3000519
FDB6630Tarih FelsefesiZorunlu3000519
FDB6640Dil FelsefesiZorunlu3000519
FDB6650Varoluşçu TeolojiZorunlu3000519
FDB6660Teolojik HermenötikZorunlu3000519
FDB6670Çağdaş Metafizik AkımlarZorunlu3000519
FDB6680Kötülük ve TeodiseZorunlu3000519
FDB6690Ölüm ve ÖlümsüzlükZorunlu3000519
FDB6700İslam Ahlakında ErdemlerZorunlu3000519
FDB6710İslam Felsefesinin Temel ProblemleriZorunlu3000519
FDB6720İslam Felsefesinde Varoluş NazariyeleriZorunlu3000519
FDB6730İslam felsefesinde İlhad HareketleriZorunlu3000519
FDB6740Kutsal Kitap AraştırmalarıZorunlu3006519
FDB6750Kafkas Dinleri ve MitolojiZorunlu3006519
FDB6760Doğu Dinleri ve Kurtuluş DüşüncesiZorunlu3006519
FDB6770Ortadoğu Dinsel GelenekleriZorunlu3006519
FDB6780Yahudi Tarihi ve TeolojisiZorunlu3006519
FDB6790Dini Davranış Teorileri - 2Zorunlu3000519
FDB6800Kişilik Teorileri - 2Zorunlu3000519
FDB6810Tasavvuf PsikolojisiZorunlu3000519
FDB6820Özbenliğin Gelişiminde Din ve ManeviyatZorunlu3000519
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000519
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000519
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000519
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000519
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000519
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000519
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000519
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000519
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000519
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000519
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000519
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000519
Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
UAD9000Uzmanlık Alan Dersi-IZorunlu4000519
UAD9001Uzmanlık Alan Dersi-IIZorunlu4000519