Doktora Programları
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - Temel İslam Bilimleri - Doktora
Program Tanımları
Kuruluş

Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere 17 Mart 2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 No’lu Kanun’un ek madde 61 d fıkrasıyla kurulmuştur. Daha önce KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmekte olan Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Programları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.07.2007 tarihli ve 2646 sayılı yazısıyla, şu an adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olan Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne devredilmiştir. 2007–2008 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek doktora programı devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarıyla tamamlayan mezunlar “Temel İslam Bilimleri Alanında Doktora Diploması“ derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 8, 9, 10 ve 11. Maddelerinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve hazırladığı tezi başarı ile savunan öğrencilere alanında Doktora Diploması verilir.

Program Profili

İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan ve çok tanınan inceleme alanlarını, akademik düzeyde ele almayı ve öğretim konusu yapmayı amaçlayan bilim dallarından oluşmaktadır. İslam düşüncesinin çeşitli alanlarında sağlıklı dinî bilgi üretebilmek için öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Bölümümüz, bu ihtiyacı karşılamak ve evrensel bilim ilkelerini de göz önünde bulunduracak başarılı çalışmalar ortaya koymak üzere Tefsir, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Belagati olmak üzere sekiz anabilim dalında 5 profesör, 4 doçent, 8 yardımcı doçent ve 9 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri alanında doktora derecesi elde eden mezunlar ilahiyat fakültelerinin ilgili anabilim dallarına öğretim üyesi olarak atanabildikleri gibi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müftülük ve eş değer statüye sahip pozisyonlarda da görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin enstitü kurulu tarafından belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını; tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine “Doktora Diploması” verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI Tel: +90 464 2141120-23/2035 Faks : +90 464 2141124 E-mail : abhackali@yahoo.com Bölüm Başkan Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR Tel: +90 464 2141120-23/2056 Faks : +90 464 2141124 E-mail : faruksancar@hotmail.com Bölüm Erasmus / AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR Tel: +90 464 2141120-23/2056 Faks : +90 464 2141124 E-mail : faruksancar@hotmail.com Bölüm Sekreteri: Firuzan YÜKSEL Tel: +90 464 2141121/2010 Faks : +90 464 2141124 E-mail : aynur53_@hotmail.com

Bölüm Olanakları

Fakültemizdeki öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri yaptıkları bilimsel çalışmalarla din bilimleri alanında yeni bilgilerin üretilmesi ve tartışılmasına katkıda bulunmaktadırlar. Eğitim öğretim faaliyetleri panel, konferans ve seminerlerle desteklenmektedir. Bu amaçla fakültemizde konferans salonu kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1İlahiyat alanında Yüksek Lisans düzeyindeki yeterliliklere dayalı olarak Temel İslam Bilimleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
2Temel İslam Bilimleri alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi ve hangi şartlarda ne tür ortak çalışmalar yürütebileceğini kavrayabilme.
3İlahiyat alanında kazanılan lisans ve Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Temel İslam Bilimleri alanındaki kaynakları etkin bir şekilde kullanabilme.
4Temel İslam Bilimleri alanında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini doktora düzeyinde kullanabilme, alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme.
5Temel İslam Bilimleri alanında edindiği doktora düzeyindeki uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanabilme.
6Temel İslam Bilimleri alanında edindiği doktora düzeyindeki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, çözümler ve yeni bilgiler üretebilme.
7Temel İslam Bilimleri alanında edindiği doktora düzeyindeki uzmanlık bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanabilme.
8Temel İslam Bilimleri alanıyla ilgili doktora uzmanlığı gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
9Temel İslam Bilimleri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
10Temel İslam Bilimleri alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarabilme.
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECTİB01Seçmeli Ders Grubu 01Seçmeli3000518
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000518
Toplam7000
2. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SECTİB02Seçmeli Ders Grubu 02Seçmeli3000518
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000518
Toplam7000
3. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
SBE6000Teze Hazırlık (Yeterlilik)Zorunlu0100518
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000518
Toplam4100
4. Dönem
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TEZ6000Doktora TeziZorunlu0100518
SECUAD9000Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders GrubuSeçmeli4000518
Toplam4100
Seçmeli Dersler Grubu
Seçmeli Ders Grubu 01
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TİB6010Mukayeseli Borçlar Hukuku I (Özel Hükümler)Zorunlu3006518
TİB6020İslam Hukuk Metodolojisinde İçtihat YöntemleriZorunlu3006518
TİB6030İslam Ceza Hukuku IZorunlu3006518
TİB6040İslam Hukuku ve Çağdaş Problemler IZorunlu3006518
TİB6050İslam Hukukunda Fetva ve UsulüZorunlu3006518
TİB6060İslam Miras HukukuZorunlu3006518
TİB6070İslam Hukukunda Tearuz ve TercihZorunlu3006518
TİB6080Karşılaştırmalı Hukuk SosyolojisiZorunlu3006518
TİB6090İslam Hukukunda Gaye ProblemiZorunlu3006518
TİB6100İslam Hukukunda Norm Amaç İlişkisiZorunlu3006518
TİB6110Sistematik Kelam Problemleri IZorunlu3000518
TİB6120Kelam Felsefe İlişkisiZorunlu3000518
TİB6130Çağdaş İslam DüşüncesiZorunlu3000518
TİB6140İslam Nübüvvet DoktriniZorunlu3006518
TİB6150Teolojide Rasyonalite SorunuZorunlu3000518
TİB6160Kur'an Yorumu ve KelamZorunlu3000518
TİB6170Hadis-Fıkıh İlişkisiZorunlu3006518
TİB6180Oryantalizm ve HadisZorunlu3006518
TİB6190Müşkil Hadisler ve Çözüm YollarıZorunlu3006518
TİB6200Kur'an-Sünnet İlişkisiZorunlu3006518
TİB6210Hadis Tahrici ve UygulamasıZorunlu3006518
TİB6220Hadis Istılahlarının Doğuşu ve GelişimiZorunlu3006518
TİB6230Mezhepler Tarihi Seçme MetinleriZorunlu3006518
TİB6240Mezheplerin Doğuşunda İtikadi TartışmalarZorunlu3006518
TİB6250Ehl-i Sünnetin DoğuşuZorunlu3006518
TİB6260Çağdaş İslam Akımlarının Doğuşu ve DüşünceleriZorunlu3006518
TİB6270Tarihte ve Günümüzde Aşırı ŞiilikZorunlu3006518
TİB6280Tasavvufun Temel Kaynakları ve ÖzellikleriZorunlu3000518
TİB6290Tasavvuf Istılahları Araştırmalarında UsülZorunlu3006518
TİB6300Tasavvufi Düşüncenin TeşekkülüZorunlu3006518
TİB6310Tasavvufi Kurumlar TarihiZorunlu3000518
TİB6320Tasavvuf Düşüncesinde Şerh GelenekleriZorunlu3000518
TİB6330Arapça Tercüme YöntemleriZorunlu3006518
TİB6340Mukayeseli Edebi SanatlarZorunlu3006518
TİB6350Mukayeseli Tercüme SanatıZorunlu3006518
TİB6360İleri Arapça Grameri IZorunlu3006518
TİB6370Arapçada Gramer ProblemleriZorunlu3006518
TİB6380Genel DilbilimZorunlu3006518
TİB6390Klasik Tefsir MetinleriZorunlu3006518
TİB6400Tefsir KaynaklarıZorunlu3006518
TİB6410Kur'an'ı Anlamada Yöntem SorunuZorunlu3006518
TİB6420Kur'an Tercümesi ProblemleriZorunlu3006518
TİB6430İşari Tefsir EkolüZorunlu3006518
TİB6440Kur'an SemantiğiZorunlu3006518
TİB6510İslam Ceza Hukuku IIZorunlu3006518
TİB6520İslam Hukuku ve Çağdaş Problemler IIZorunlu3006518
TİB6530İslam Hukukunda Kanunlaştırma Hareketleri ve MecelleZorunlu3000518
TİB6540İslam Kamu Hukuku (Genel Esaslar)Zorunlu3006518
TİB6550Mukayeseli Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler)Zorunlu3006518
TİB6560İslam ve İktisadi TeorilerZorunlu3006518
TİB6570İslam Yargılama HukukuZorunlu3000518
TİB6580Karşılaştırmalı Hukuk FelsefesiZorunlu3006518
TİB6590Çağdaş İslam Hukuku AraştırmalarıZorunlu3006518
TİB6600Sistematik Kelam Problemleri IIZorunlu3000518
TİB6610İslam Düşüncesinde Akıl-Nakil İlişkisiZorunlu3000518
TİB6620Çağdaş Kelam OkullarıZorunlu3000518
TİB6630Modern Çağın İnanç ProblemleriZorunlu3000518
TİB6640Kelamda Aklileşme SüreciZorunlu3000518
TİB6650Kur'an'ın İcazıZorunlu3000518
TİB6660Hadiste Metin TahliliZorunlu3006518
TİB6670Günümüz Hadis Usulu TartışmalarıZorunlu3006518
TİB6680Hadis-Sosyal Bilimler İlişkisiZorunlu3006518
TİB6690Hadis-Tasavvuf İlişkisiZorunlu3006518
TİB6700Hadiste Görülen İhtilaflar ve Çözüm YollarıZorunlu3006518
TİB6710Sünnet ve İlk Fıkıh EkolleriZorunlu3006518
TİB6720Hadis ve Kelam EkolleriZorunlu3006518
TİB6730İtikadi Mezheplerden Seçme MetinlerZorunlu3006518
TİB6740Mürcie'nin Doğuşu ve GörüşleriZorunlu3006518
TİB6750Mezheplerde Mehdi DüşüncesiZorunlu3006518
TİB6760Türkiye'de Dini Akımlar TarihiZorunlu3006518
TİB6770Mezhepler Tarihi Kaynağı Olarak Osmanlı ArşivleriZorunlu3006518
TİB6780Mukayeseli Tasavvuf DüşüncesiZorunlu3000518
TİB6790Tasavvuf ve Sembolik DilZorunlu3000518
TİB6800Tasavvufi Metinleri Anlama EsaslarıZorunlu3000518
TİB6810Tasavvufta Menakıb EdebiyatıZorunlu3000518
TİB6820Mistik Felsefe ve TasavvufZorunlu3000518
TİB6830Tercüme TenkidiZorunlu3006518
TİB6840Arapça Şiir TercümeleriZorunlu3006518
TİB6850Arapçada EzdatZorunlu3006518
TİB6860İrab ve İmla UsulleriZorunlu3006518
TİB6870İleri Arapça Grameri IIZorunlu3006518
TİB6880Arapça Arüz İlmiZorunlu3006518
TİB6890Fıkıh Tefsir EkolüZorunlu3006518
TİB6900Çağdaş Problemler ve Kur'anZorunlu3006518
TİB6910Kur'an'da Sembolik DilZorunlu3006518
TİB6920Kur'an ve Ehli KitapZorunlu3006518
TİB6930Tefsir TarihiZorunlu3006518
TİB6940Kur'an'da Edebi SanatlarZorunlu3006518
TİB6950Oryantalizm ve Kur'anZorunlu3000518
Seçmeli Ders Grubu 02
Ders KoduDers AdıDers TürüDULAKTSMufredatID
TİB6010Mukayeseli Borçlar Hukuku I (Özel Hükümler)Zorunlu3006518
TİB6020İslam Hukuk Metodolojisinde İçtihat YöntemleriZorunlu3006518
TİB6030İslam Ceza Hukuku IZorunlu3006518
TİB6040İslam Hukuku ve Çağdaş Problemler IZorunlu3006518
TİB6050İslam Hukukunda Fetva ve UsulüZorunlu3006518
TİB6060İslam Miras HukukuZorunlu3006518
TİB6070İslam Hukukunda Tearuz ve TercihZorunlu3006518
TİB6080Karşılaştırmalı Hukuk SosyolojisiZorunlu3006518
TİB6090İslam Hukukunda Gaye ProblemiZorunlu3006518
TİB6100İslam Hukukunda Norm Amaç İlişkisiZorunlu3006518
TİB6110Sistematik Kelam Problemleri IZorunlu3000518
TİB6120Kelam Felsefe İlişkisiZorunlu3000518
TİB6130Çağdaş İslam DüşüncesiZorunlu3000518
TİB6140İslam Nübüvvet DoktriniZorunlu3006518
TİB6150Teolojide Rasyonalite SorunuZorunlu3000518
TİB6160Kur'an Yorumu ve KelamZorunlu3000518
TİB6170Hadis-Fıkıh İlişkisiZorunlu3006518
TİB6180Oryantalizm ve HadisZorunlu3006518
TİB6190Müşkil Hadisler ve Çözüm YollarıZorunlu3006518
TİB6200Kur'an-Sünnet İlişkisiZorunlu3006518
TİB6210Hadis Tahrici ve UygulamasıZorunlu3006518
TİB6220Hadis Istılahlarının Doğuşu ve GelişimiZorunlu3006518
TİB6230Mezhepler Tarihi Seçme MetinleriZorunlu3006518
TİB6240Mezheplerin Doğuşunda İtikadi TartışmalarZorunlu3006518
TİB6250Ehl-i Sünnetin DoğuşuZorunlu3006518
TİB6260Çağdaş İslam Akımlarının Doğuşu ve DüşünceleriZorunlu3006518
TİB6270Tarihte ve Günümüzde Aşırı ŞiilikZorunlu3006518
TİB6280Tasavvufun Temel Kaynakları ve ÖzellikleriZorunlu3000518
TİB6290Tasavvuf Istılahları Araştırmalarında UsülZorunlu3000518
TİB6300Tasavvufi Düşüncenin TeşekkülüZorunlu3000518
TİB6310Tasavvufi Kurumlar TarihiZorunlu3000518
TİB6320Tasavvuf Düşüncesinde Şerh GelenekleriZorunlu3000518
TİB6330Arapça Tercüme YöntemleriZorunlu3006518
TİB6340Mukayeseli Edebi SanatlarZorunlu3006518
TİB6350Mukayeseli Tercüme SanatıZorunlu3006518
TİB6360İleri Arapça Grameri IZorunlu3006518
TİB6370Arapçada Gramer ProblemleriZorunlu3006518
TİB6380Genel DilbilimZorunlu3006518
TİB6390Klasik Tefsir MetinleriZorunlu3006518
TİB6400Tefsir KaynaklarıZorunlu3006518
TİB6410Kur'an'ı Anlamada Yöntem SorunuZorunlu3006518
TİB6420Kur'an Tercümesi ProblemleriZorunlu3006518
TİB6430İşari Tefsir EkolüZorunlu3006518
TİB6440Kur'an SemantiğiZorunlu3006518
TİB6510İslam Ceza Hukuku IIZorunlu3006518
TİB6520İslam Hukuku ve Çağdaş Problemler IIZorunlu3006518
TİB6530İslam Hukukunda Kanunlaştırma Hareketleri ve MecelleZorunlu3000518
TİB6540İslam Kamu Hukuku (Genel Esaslar)Zorunlu3006518
TİB6550Mukayeseli Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler)Zorunlu3006518
TİB6560İslam ve İktisadi TeorilerZorunlu3006518
TİB6570İslam Yargılama HukukuZorunlu3000518
TİB6580Karşılaştırmalı Hukuk FelsefesiZorunlu3006518
TİB6590Çağdaş İslam Hukuku AraştırmalarıZorunlu3006518
TİB6600Sistematik Kelam Problemleri IIZorunlu3000518
TİB6610İslam Düşüncesinde Akıl-Nakil İlişkisiZorunlu3000518
TİB6620Çağdaş Kelam OkullarıZorunlu3000518
TİB6630Modern Çağın İnanç ProblemleriZorunlu3000518
TİB6640Kelamda Aklileşme SüreciZorunlu3000518
TİB6650Kur'an'ın İcazıZorunlu3000518
TİB6660Hadiste Metin TahliliZorunlu3006518
TİB6670Günümüz Hadis Usulu TartışmalarıZorunlu3006518
TİB6680Hadis-Sosyal Bilimler İlişkisiZorunlu3006518
TİB6690Hadis-Tasavvuf İlişkisiZorunlu3006518
TİB6700Hadiste Görülen İhtilaflar ve Çözüm YollarıZorunlu3006518
TİB6710Sünnet ve İlk Fıkıh EkolleriZorunlu3006518
TİB6720Hadis ve Kelam EkolleriZorunlu3006518
TİB6730İtikadi Mezheplerden Seçme MetinlerZorunlu3006518
TİB6740Mürcie'nin Doğuşu ve GörüşleriZorunlu3006518
TİB6750Mezheplerde Mehdi DüşüncesiZorunlu3006518
TİB6760Türkiye'de Dini Akımlar TarihiZorunlu3006518
TİB6770Mezhepler Tarihi Kaynağı Olarak Osmanlı ArşivleriZorunlu3006518
TİB6780Mukayeseli Tasavvuf DüşüncesiZorunlu3000518
TİB6790Tasavvuf ve Sembolik DilZorunlu3000518
TİB6800Tasavvufi Metinleri Anlama EsaslarıZorunlu3000518
TİB6810Tasavvufta Menakıb EdebiyatıZorunlu3000518
TİB6820Mistik Felsefe ve TasavvufZorunlu3000518
TİB6830Tercüme TenkidiZorunlu3000518
TİB6840Arapça Şiir TercümeleriZorunlu3006518
TİB6850Arapçada EzdatZorunlu3006518
TİB6860İrab ve İmla UsulleriZorunlu3006518
TİB6870İleri Arapça Grameri IIZorunlu3006518
TİB6880Arapça Arüz İlmiZorunlu3006518
TİB6890Fıkıh Tefsir EkolüZorunlu3006518
TİB6900Çağdaş Problemler ve Kur'anZorunlu3006518
TİB6910Kur'an'da Sembolik DilZorunlu3006518
TİB6920Kur'an ve Ehli KitapZorunlu3006518
TİB6930Tefsir TarihiZorunlu3006518
TİB6940Kur'an'da Edebi SanatlarZorunlu3006518
TİB6950Oryantalizm ve Kur'anZorunlu3006518